Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu

Datums: 06.03.2019 Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu


Informējam, ja novada iedzīvotājiem ir jautājumi attiecībā uz atkritumu apsaimniekošanu, kuru iepirkumu rezultātā turpinās "Clean R", lūdzam tos iesūtīt mājas lapas sadaļā - jautā mums, vai iesniegt rakstiski Nīcas novada domes Klientu apkalpošanas centrā. Jautājumi tiks apkopoti un uz tiem tiks atbildēts sadarbībā ar "Clean R".