Datums: 17.03.2020 Par sociālā dienesta darba procesa organizēšanu


Saskaņā ar 2020.gada 12.marta MK lēmumu valstī no 13.marta līdz 14.aprīlim ir izsludināts ārkārtas stāvoklis, ar kuru noteikta virkne ierobežojumu - https://mk.gov.lv/lv/aktualitates/par-arkartejas-situacijas-izsludinasanu.

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju Covid-19 vīrusa dēļ, Nīcas novada domes Sociālais dienests no šā gada 13. marta līdz 14.aprīlim normatīvajos aktos paredzētās funkcijas un pienākumus veiks attālināti.

KRĪZES SITUĀCIJĀ IESNIEGUMA VEIDLAPU AIZPILDĪT UN NOVIETOT KASTĪTĒ  (pie Sociālā dienesta kabineta).

Darbinieku klātienes apmeklējums iespējams tikai būtiskas nepieciešamības gadījumā, iepriekš to saskaņojot telefoniski ar attiecīgo darbinieku.

Dokumentu pieņemšana, izskatīšana un konsultācijas tiks nodrošinātas elektroniskā saziņā vai pa tālruni:

  • Sociālā palīdzība (pabalsti) Paula Ignate- tālr.63452265, 29471977
  • Sociālais darbinieks (asistenti) Krista Soģe- tālr.63452266, 26630779
  • Sociālais darbinieks Iveta Drāzniece- tālr.63484553, 22009326
  • Vadītāja Inese Lapiņa- tālr. 63489489, 25449861