Datums: 26.01.2021 Par valsts apmaksāto bērnu vakcināciju pret ērču encefalītu 2021.gadā.


Nīcas novada pašvaldība ir iekļauta ērču encefalīta endēmiskajā teritoriju sarakstā un Nīcas novadā  deklarētiem bērniem no viena gada līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai tiek nodrošināta valsts apmaksāta vakcinācija pret ērču encefalītu. Vakcināciju plāno un veic ģimenes ārsts, kura pamatprakse ir attiecīgajā teritorijā.

Nīcas novadā deklarēto bērnu vecākiem par bērnu vakcināciju pret ērču encefalītu interesēties sava bērna ģimenes ārsta praksē, jo vakcināciju plāno un veic ģimenes ārsts. Ierodoties uz vakcināciju līdzi ņemt potēšanas pasi ( nopērkama grāmatnīcās.)

Ja bērns ir deklarēts endēmiskajā teritorijā, bet viņa ģimenes ārsta prakse neatrodas šajā teritorijā, vakcinācija jāveic pie cita ģimenes ārsta - pie tāda, kura prakse atrodas kādā no endēmiskajām teritorijām.

Ģimenes ārstu pamatprakses Nīcas novadā:

Daigas Birznieces ģimenes ārsta prakse, prakses tālrunis 634 69693 ;

Ivetas Peremežas ģimenes ārsta prakse, prakses tālrunis 634 69050.

Vairāk informācija:  https://www.spkc.gov.lv/lv/pret-ercu-encefalitu-berniem