Datums: 14.03.2019 Par valsts ģeodēziskā tīkla punkta apsekošanu


Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra (turpmāk – Aģentūra) ir Aizsardzības ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde. Aģentūras darbinieki laika periodā no 2019. gada marta līdz decembrim veiks valsts ģeodēziskā tīkla punktu apsekošanas un sakārtošanas darbus Nīcas novada teritorijā.

Saskaņā ar likumdošanu nekustamā īpašuma īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai lietotājs neierobežo ģeodēzisko un kartogrāfisko darbu veikšanu savā esošajā vai pārvaldāmajā teritorijā.

Aģentūras darbiniekiem līdzi būs darba apliecības, kuras nepieciešamības gadījumā, var uzrādīt. Pārvietošanās notiks tikai ar Nacionālo bruņoto spēku automašīnām, kuras varēsiet atpazīt pēc valsts reģistrācijas numura zīmēm, kas sākas ar burtiem LA.

Valsts ģeodēziskā tīkla uzturēšanas darbus veiks ģeodēzistu grupa  divu cilvēku sastāvā, kuri izpildīs sekojošus darbus:

  • Veiks ģeodēzisko punkta meklēšanu apvidū;
  • Atrastai grunts zīmei atraks punkta centru un veiks fotografēšanu;
  • Veiks ģeodēziskos mērījumus punktā;
  • Grunts zīmei izveidos aprakumu (kupicu) un ierīkos norādītājstabu;
  • 5metru rādiusā no punkta centra veiks krūmu un koku līdz 12 cm diametrā nociršanu;
  • Fotogrāfēs sakārtoto ģeodēzisko punktu un sagatavos punkta abrisu;
  • Atrastās sienas zīmes attīrīs no rūsas un citiem uzslāņojumiem;
  • Virs sienas zīmes piestiprinās informējošo plāksnīti;
  • Fotogrāfēs sakārtoto ģeodēzisko punktu un sagatavos punktu abrisu.