Piedalās mūzikas teorijas konkursā

Datums: 04.03.2019 Piedalās mūzikas teorijas konkursā


28.februārī Iecavas Mūzikas un mākslas skola organizēja Solfedžo un mūzikas teorijas konkursu, uz kuru devās četri Nīcas mūzikas skolas audzēkņi Elīna Ķuņķe, Sondra Stalta, Emīls Knubis un Sintija Biteniece ar skolotāju Dainu Jurgu. Pasākums bija izraisījis lielu interesi, jo uz to bija ieradušās 32 komandas, kuras demonstrēja savas zināšanas piecās kategorijās – gammas un skaņkārtas, intervāli, akordi, metrs un ritms un kategorijā „ Tas bija sen”.    

Spraiguma ziņā šis konkurss atgādināja LTV raidījumu „Gudrinieks”, jo atbildes   vajadzēja sniegt 30 sekunžu laikā.

Jauniešiem tā bija lieliska iespēja novērtēt savas un citu skolu audzēkņu zināšanas mūzikas teorijā, bet pedagogiem dalīties pieredzē. Pateicos  mūsu skolas  audzēkņiem par uzdrošināšanos un neatlaidību, par daudzām pareizajām atbildēm, par spēju strādāt komandā,  bet mans novēlējums – mācieties  lietderīgi izmantot laiku, jo arī 30 sekundēs iespējama „prāta vētra”!