Datums: 20.03.2019 Seminārs lauksaimniekiem / uzņēmējiem


Pirmdien, 15. aprīlī plkst.10.00 Nīcas novada kultūras namā SIA LLKC, sadarbībā ar Lauku atbalsta dienesta un biedrības “Liepājas rajona partnerība” speciālistiem, organizē tikšanos par sekojošām tēmām:

  1. LLKC plānotie pasākumi, apmācības, konsultācijas un dažādas citas aktualitātes.
  2. Biedrības “Liepājas rajona partnerība” aktualitātes un piedāvātās iespējas lauku uzņēmējdarbības un zivsaimniecības attīstībai.
  3. Lauku atbalsta dienesta aktualitātes:
    • Svarīgākās izmaiņas 2019. gada Platību maksājumu saņemšanai.
  • Aktualitātes saistībā ar investīciju pasākumiem:
    • atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības un atbalsts jauniem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai (projektu pieņemšana plānota 2019. gada maijā).
    • atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās, pārstrādē un infrastruktūrā (projektu pieņemšana plānota 2019. gada oktobrī).

Papildus informāciju var iegūt sazinoties ar Ainaru Sīkli (tālr. 28694069, e-pasts: ainars.siklis@llkc.lv).