Datums: 20.03.2019 Skolēnu vasaras darbs


Nodarbinātības valsts aģentūras Liepājas filiālē sākusies darba devēju pieteikumu pieņemšana “Nodarbinātības pasākumam vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs”.    

Pasākuma mērķis ir veicināt skolēnu (vecumā no 15 līdz 20 gadiem) nodarbinātību vasaras brīvlaikā valsts līdzfinansētās darba vietās, nodrošinot skolēniem iespēju iegūt darba prasmes, iemaņas un pieredzi. Par paveikto darbu skolēns saņem atalgojumu vismaz valstī noteiktās minimālās darba algas apmērā par pilnu nostrādāto darba laiku mēnesī.

Sīkāka informācija http://www.nva.gov.lv, sadaļā Darba devējiem.

Aicinām darba devējus izmantot iespēju pieņemt darbā skolēnus!