Datums: 22.02.2021 Tiek uzsākta pieteikšanās un vakcinācija pret Covid-19


Ģimenes ārstu prakses uzsāk pieteikšanos un vakcināciju pret Covid-19 personu vecuma grupai 70+. Personas, kuras vēlas vakcinēties, bet  nav pieteikušās, lūdzu zvanīt un pieteikties sava ģimenes ārsta praksē:

 Daigas Birznieces ģimenes ārsta prakses medicīnas māsa Ināra LAURE, tālr.634 69693, mob.29188102

Ivetas Peremežas ģimenes ārsta prakses medicīnas māsa Ieva ARUMA, tālr.634 69050, mob.26181064

Ivetas Peremežas ģimenes ārsta prakses ārsta palīgs Laura BALTAISKALNA, tālr.634 69050, mob.22429089

  Par cik vakcinācija tiek plānota vairākas nedēļas, tad katras ģimenes ārstu prakses darbinieki zvanīs personām, lai uzaicinātu noteiktā datumā un noteiktā laikā ierasties uz vakcināciju.

Ivetas Peremežas ģimenes ārsta prakse plāno vakcinācijas katru ceturtdienu no plkst. 12 līdz plkst. 15

Daigas Birznieces ģimenes ārsta prakse plāno vakcinācijas katru trešdienu no plkst.10 līdz plkst. 15

OBLIGĀTA PRASĪBA:  savlaicīgi informēt savu ģimenes ārsta prakses darbinieku, ja nevari ierasties uz vakcināciju noteiktajā datumā un noteiktajā laikā.

Tas nepieciešams, lai vakcīnas izlietotu pēc norādītajām instrukcijām un tās nekļūtu nederīgas!!!

Esi atbildīgs!