Datums: 07.04.2020 Tiks nodrošināta ēdiena piegāde bērniem mājās


Piektdien, 3.aprīlī Nīcas novada domes ārkārtas sēdē tika atbalstīts lēmuma projekts "Par atbalstu bērnu ēdināšanas nodrošināšanai sakarā ar valstī noteikto ārkārtējo situāciju COVID-19 ierobežošanai".

Šobrīd skolēni mācās attālināti mājās. Tas ir liels izaicinājums vecākiem, gan atbalstot skolēnus mācību vielas apgūšanā, gan plānojot laiku. Lai nodrošinātu bērna uzraudzību un turpinātu darba gaitas, ir svarīgi atbalstīt ģimenes ārkārtējās situācijas laikā. Ņemot vērā, ka pašvaldībai ir jānodrošina Ministru kabineta rīkojums Nr.103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" punktu 4.3.3 - lai nodrošinātu valsts budžeta dotācijas izglītojamo brīvpusdienām izlietojumu.

Valstī izsludinātā ārkārtas stāvokļa periodā no 2020.gada 6.aprīļa līdz 2019./2020. mācību gada noslēgumam ēdiena piegāde bērniem mājās tiks nodrošināta trūcīgām, maznodrošinātām ģimenēm un daudzbērnu ģimenēm, kurās ir:

  • pirmsskolas vecuma bērni, kuri šajā laika periodā ir pārtraukuši apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi;
  • Nīcas vidusskolas, Rudes sākumskolas skolēni un administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušies izglītojamie no citām izglītības iestādēm, kuri šajā laika periodā iegūst izglītību, mācoties attālināti;

Brīvpusdienas saņems tie bērni, kuru vecāki atsaucās aicinājumam par pusdienu piegādi ārkārtējās situācijas laikā, kad mācības notiek attālināti.                                                                                          

Ēdināšanu Nīcas novadā nodrošinās Nīcas vidusskola un sociālais dienests.