Datums: 30.03.2020 Tiks uzsākti grants ceļa “Nīca-Mācītājmuiža” pārbūves darbi


Apstiprināts projekts “Nīcas novada grantētā ceļa posma “Nīca-Mācītājmuiža” pārbūve”, kas tiek realizēts Lauku atbalsta dienesta (LAD) pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros. Projekta ietvaros tiks pārbūvēts ceļa posms “Nīca-Mācītājmuiža” 3 km garumā.

Darbi tiks uzsākti jau 6.aprīlī, tādēļ lūdzam rēķināties visiem iedzīvotājiem, kuri ikdienā šķērso šo ceļa posmu, ar iespējamiem īslaicīgiem satiksmes ierobežojumiem darba dienās laikā no 700 - 1900. Katru dienu, pabeidzot darbu, satiksmes ierobežojumu vairs nebūs, izņemot maksimālā atļautā braukšanas ātruma ierobežojums, kas būs aktīvs visu ceļa pārbūves laiku.

Darbus plānots pabeigt līdz 2020.gada augustam, tos veic SIA "A-LAND". Pārbūves ietvaros tiks veikti grāvju tīrīšanas darbi, zīmju izvietošana, nobrauktuvju izveide, ceļa platuma izlīdzināšanas darbi un citi darbi, kas kalpos kā pamats ceļu uzturēšanai ilgtermiņā samazinot uzturēšanas izmaksas. Savukārt ietaupītos līdzekļus būs iespēja pārvirzīt citu ceļa posmu uzturēšanai.

Kopējās projekta izmaksas tiek plānotas EUR 150 651 apmērā, no kurām 81% jeb EUR 122 742,49 līdzfinansē LAD. 19% līdzfinansē Nīcas novada dome. Būvdarbu izmaksas uz 1 kilometru ir EUR 46 074.

 

Nīcas novada domes Attīstības nodaļas vadītāja

Ieva Taurinskaite