Datums: 14.06.2019 UZŅEMŠANA NĪCAS VIDUSSKOLAS 10.KLASĒ 18.JŪNIJĀ


Nīcas vidusskola ir skola,

kurā mācības notiek sakoptās, mūsdienīgās mācību klasēs,

kurā valda ģimeniska, droša un veselīga vide,

kurā savas spējas apliecināt un talantu attīstīt ir ikvienam skolēnam,

kurā ir plašas un saturīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas (skolā darbojas vairāk nekā 20 pulciņi),

kurā ir stipras tradīcijas un pozitīvi pieņem visu jauno,

kurā ar prieku ciemos gaida vecākus un vecvecākus, absolventus un citus skolas skartos,

kurā par uzvarām un veiksmīgu piedalīšanos olimpiādēs, konkursos un sacensībās var saņemt naudas balvas,

kurai ir pašvaldības atbalsts skolēnu komandējumiem.

 

10.-12.klasē ikvienam tiek dota iespēja

  • mācīties laikmetīgā skolas vidē, izmantojot mūsdienīgas IT,
  • papildus apgūt veiksmīgas  uzņēmējdarbības pamatus,
  • par labu un teicamu mācību darbu 4 reizes mācību gadā saņemt stipendijas,
  • saņemt atbalstu  ikvienai savai iniciatīvai piedalīties olimpiādēs, konkursos, sacensībās vai citās aktivitātēs,
  • piedalīties skolas līdzpārvaldē un lemt skolas dzīvei svarīgus jautājumus,
  • un vēl dziedāt korī, ansamblī, pamēģināt solo dziedāšanu, kā arī spēlēt vokāli instrumentālajā ansamblī,
  • ja dzīvo attāli no skolas, vecākiem ir iespēja nomāt istabu, kas ir vien pāris simtu metru attālumā no skolas,
  • 12.klasē pretendēt uz „Nīcas cerība” goda nosaukumu un naudas balvu.

JA IR VĒLME PĒC VĒL KĀ – TEPAT IR SPORTA HALLE, MŪZIKAS SKOLA, JAUNIEŠU CENTRS UN BURVĪGA ATPŪTAS VIETA – MŪSU PAŠU ZIEMAS DĀRZS!

Gaidām uzņemšanā 18.jūnijā plkst. 9.00.