Datums: 15.03.2019 Uzņēmēju tikšanās


Vakar 14. Martā notika Nīcas novada uzņēmēju tikšanās, kur tika apspriests projekta Nīcas novada grants ceļu pārbūves otrā kārta. Kopumā projekta ietvaros bija pieejami 710 tūkst. - ārējais finansējums. Vairāk kā 80 % finansējuma investēti pirmās kārtas ietvaros. Šogad strādājam pie projektu pieteikuma, lai iegūtu atlikušos vairāk kā 120 tūkst. eiro grants ceļu pārbūvei.

Tikšanā mērķis bija apspriest ar novada uzņēmējiem izstrādātos kritērijus un atbilstoši tam izvirzītos 3 ceļu posmus. Diskusijā bija skaidri redzams, ka katrs uzņēmējs vēlas uzlabot sev izdevīgāko ceļu, kas ir saprotams. Visi trīs ceļi ir svarīgi un prasa investīcijas.

Apspriežot kritērijus un ceļu kopsavilkumu, netika saņemti iebildumi vai ierosinājumi kā panākt izvirzīto ceļu prioritāšu maiņu.

Projekts tiek īstenots ar lauku atbalsta dienesta atbalstu un projekta mērķis ir sekmēt lauksaimniecisko uzņēmējdarbību.

Šī projekta ietvaros ceļš Nīca - Mācītājmuiža tiks virzīts pārbūvei, paredzot visu dokumentācijas sagatavošanu veiksmīgai projekta iesniegšanai.

Komunālā pārvalde rūpēsies arī par tiem ceļiem, kas netiks pārbūvēti šī projekta ietvaros. Apspriedes laikā vienojās ja būs nepieciešamība tiks piesaistīti speciālisti, kas varētu izvērtēt tālākās darbības, kas veicamas ceļu tehniskā stāvokļa uzlabošanā. Pašvaldība šobrīd nespēj ar savu finansējumu veikt apjomīgus ceļu pārbūves darbus.

Tikšanās noslēgumā bija iespēja arī noklausīties grāmatvedības lekciju, ko vadīja Ilze Birzniece. Lekcijas laikā tika apspriestas tādas tēmas kā atvieglojumi lauksaimniekiem, deklarāciju aizpildīšana, jaunā INN forma, sociālo nodokļu likmes, kā arī iespēja klātienē uzdot sev interesējošos jautājumus.