Datums: 27.08.2019 Valsts un pašvaldības vienotajā  klientu apkalpošanas centrā (VPVKAC) ir pieejams pilnvarotais e-pakalpojums


Pilnvarotā e-pakalpojuma izmantošana ir paredzēta tikai tām fiziskām personām, kurām nav pieejami elektroniskās identifikācijas līdzekļi (piemēram, internetbankas dati).

Šobrīd, izmantojot pilnvaroto e-pakalpojumu, ir iespējams pieteikt 19 Valsts sociālā apdrošināšanas aģentūras pakalpojumus, kas iekļauti VPVKAC pakalpojuma grozā.

Ja klientam ir pieejami identifikācijas līdzekļi (internetbankas dati), tad VPVKAC darbinieks klientam sniedz metodisku atbalstu e-pakalpojuma pieteikšanā portālā www.latvija.lv, izmantojot VPVKAC klientu datoru.

Lai pieteiktu e-pakalpojumu portālā latvija.lv klienta vārdā, izmantojot pilnvaroto e-pakalpojumu, VPVKAC darbiniekam ir jāsaņem klienta rakstveida atļauja.

 

VPVKAC tiek mainīts klientu pieņemšanas vietas darba laiks

No š.g. 01.septembra pirmdienās klientu apkalpošanas centra darbinieks pieņem klientus no plkst. 9.00-12.00 Otaņķu pagasta pārvaldes ēkā, bet no 12.30-18.00 Nīcas novada domes ēkā.