Vijoles un alta spēles audzēkņi tiekas Grobiņā

Datums: 15.10.2020 Vijoles un alta spēles audzēkņi tiekas Grobiņā


14.oktobrī jau piekto gadu pēc kārtas Grobiņas Mūzikas un mākslas skolā tikās Liepājas apkārtnes mūzikas skolu vijoles un alta spēles audzēkņi no Pāvilostas, Vaiņodes, Priekules, Nīcas, Liepājas, lai demonstrētu savas prasmes sava mūzikas instrumenta tehniskajā spēlē – etīžu atskaņošanā. Nīcas Mūzikas skolu pārstāvēja 7. vijoles klases audzēkne Līga Lapiņa ar savu skolotāju Lindu Ločmani.

Pasākuma organizatore un vadītāja, Grobiņas MMS vijoļspēles skolotāja Iveta Dejus uzdodot āķīgus jautājumus klātesošajiem audzēkņiem, pašiem lika nonākt pie secinājuma, kas tad ir etīde un iepazīstināja ar 18. gadsimta vijoles spēles virtuozu Nikolo Paganīni, daudzu vijoļspēles tehnisku vingrinājumu – etīžu autoru. Pēc tam koncertā audzēkņi demonstrēja katrs savas apgūtās tehniskās iemaņas sava instrumenta spēlē. Audzēkņi un pedagogi saņēma pateicības par dalību sadraudzības pēcpusdienā, kopīgi fotografējās.

Pedagogi kopīgās sarunās diskutēja par galvenajām problēmām vijoles spēles apmācības metodikā, attālināta mācību procesa ietekmi uz audzēkņu izaugsmi, nepieciešamību klātienē izglītot jaunos mūziķus, par iespēju vienam otru dzirdēt kopīgos koncertos, klausīties un mācīties vienam no otra, nepieciešamību uzstāties publikas priekšā, lai attīstītu prasmes koncentrēties, parādīt savu labāko muzikālo un tehnisko sniegumu. Audzēkņi, savukārt, mākslas skolas pedagogu vadībā radošajās darbnīcās gatavoja grāmatzīmes vijoles formā.

Dina Sleže, Nīcas Mūzikas skolas direktore