Atkritumu apsaimniekošana

ATKRITUMU APSAIMNIEKOTĀJS NOVADĀ

Iepirkumu konkursa NND 2011/22 rezultātā ar 2012.gada 1. jūniju Nīcas novadu apkalpo SIA „L&T”, kas piedāvāja viszemāko cenu, tagad – SIA “CleanR”. Tas nozīmē, ka katrai mājsaimniecībai un juridiskai personai (izņemot tos, kam par atkritumu izvešanu rēķinu izsūta dome) jābūt noslēgtam līgumam par atkritumu apsaimniekošanu.

Līgumā ar apsaimniekotāju ir paredzēts, ka, mainoties dabas resursu nodoklim un atkritumu apglabāšanas tarifam, maksai par atkritumu apglabāšanu poligonā, līgumcena var tikt pārskatīta vienu reizi gadā.

"Clean R" klientus pieņem katra mēneša pēdējā otrdienā: Nīcas novada domē no plkst. 10.00 līdz 12.00; Otaņķu pagasta pārvaldē no plkst. 13.00 līdz 15.00.

Maksa par sadzīves atkritumiem

SAISTOŠIE NOTEIKUMI “Par atkritumu apsaimniekošanu Nīcas novada administratīvajā teritorijā”

Atkritumu apsaimniekošanas likums


PAR RĒĶINIEM

Iedzīvotāji, kuri nevar e-pastā atvērt rēķinu, aicināti zvanīt uz Kontaktu centru – 67111001. Rēķini tiks nosūtīti atkārtoti.


DĀRZA MĀJU UN VASARNĪCU ĪPAŠNIEKIEM

Sākoties pavasara – vasaras sezonai, atkritumu apsaimniekotājs “Clean R” atgādina, ka Nīcas novada dārza māju un vasarnīcu īpašniekiem savlaicīgi jāslēdz sezonas līgumi par atkritumu apsaimniekošanu.

Dārza māju un vasarnīcu īpašniekiem


Kā noslēgt līgumu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu?

Privātmājas īpašniekam jāaizpilda anketa, uz kuras pamata SIA “CleanR” sagatavo līgumu, ko katram klientam nosūta pa pastu.

Anketu var aizpildīt SIA “CleanR” klientu apkalpošanas dienā – katra mēneša pēdējā piektdienā (dažkārt pieņemšanas laiks var mainīties; skatīt afišā)

Līdzi ņemt personas dokumentus.

Iedzīvotājus, kuriem vēl nav noslēgti līgumi par sadzīves atkritumu izvešanu, aicinām atsevišķi vienoties ar SIA “Clean R” par vēlamo līguma slēgšanas laiku, zvanot pa tālruni: 67111001, vai rakstot uz e-pastu: kc@cleanr.lv.

Darījumus var kārtot elektroniski

Clean R līguma forma

Kas ir sezonas līgums

Sezonas atkritumu apsaimniekošana

Kas ir sadzīves bīstamie atkritumi

Jautajumi un atbildes par atkritumu apsaimniekošanu


Daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem

Daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem, kuriem atkritumu izvešanu administrē Nīcas novada dome, ar jauno apsaimniekotāju atsevišķi līgumi nav jāslēdz. Maksa par pakalpojumu ir redzama rēķinā.


 Ikviens novada iedzīvotājs, tostarp, privātmāju saimnieki, tiek aicināti šķirot atkritumus, tādējādi samazinot maksu par kopējiem sadzīves atkritumiem. Šobrīd šķirošanas konteineri stiklam, papīram, kartonam un plastmasai izvietoti

9 novada vietās: Nīcā – pie kultūras nama, Nīcas vidusskolas, Skolas, Saules un Dārza ielās; Rudes centrā, Bernātu stāvlaukumā aiz kafejnīcas “Dzintariņš”, pie Jūrmalciema sabiedriskā centra, Kalnišķu centrā.

Šajās vietās atkritumus var mest visi iedzīvotāji, taču ir svarīgi rūpīgi izlasīt, ko drīkst un ko nedrīkst šajos konteineros mest.

Šķirosim atkritumus atbildīgi

Kā pareizi šķirot papīra atkritumus

Kā pareizi šķirot stikla atkritumus 

Kāpēc šķirot atkritumus ir nozīmīgi 

Plastmasas maisiņa ceļš 

Bateriju ceļš 

Elektoiekārtu ceļš

 

Uzņēmumi un privātpersonas dalīto atkritumu vākšanas konteinerus, izvietošanai savā teritorijā,  var pieprasīt atkritumu apsaimniekošanas firmai SIA “CleanR”, slēdzot līgumus. Vairākām privātmājām iespējams vienoties par kopēju dalīto atkritumu izmešanas vietu.


Var iegādāties papildus gružu maisus 

Privātmāju saimnieki slēdz līgumus ar atkritumu apsaimniekotājiem SIA “Clean R” par konkrēta atkritumu daudzuma izvešanu noteiktā laikā. Pieredze rāda, ka dažkārt neplānoti rodas vairāk atkritumu, tādēļ tos iespējams ievietot speciālos, lielos firmas atkritumu maisos un izvešanas dienā novietot līdzās atkritumu konteineram. Speciālos atkritumu maisus iespējams iegādāties Nīcas tūrisma informācijas centrā tā darba laikā (tālr. 29458532). Maisa cena ir 1.35 eiro, kurā iekļauta atkritumu izvešana. Maisus var iegādāties arī Jūrmalciema veikalā “Smaragda”.


Papildus informāciju var iegūt:

Nīcas novada domē, tālr.63489487, 27843390

Otaņķu pagasta pārvaldē, tālr.63454418

Zvanot uz SIA “CleanR” pa tālruni 67111001, vai sūtot e-pastu – kc@l-t.lv