Noslēguma pasākums konkursam "Sakoptākā Nīcas novada viensēta 2020"