Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs


Sekretāre, klientu apkalpošanas speciāliste

Baiba Andersone
Tālrunis: 63469049, 20233837
E-pasts: dome@nica.lv
 

      

PIEŅEMŠANAS LAIKI

(Nīcas novada domes 2.stāva 16.kabinetā)

 

      P.       O.       T.       C.       Pt.

      9.00 - 12.00

      12.30-17.00

      8.30 - 19.00

      8.30 -17.00

      8.30-17.00       8.30 - 14.00

 

Pusdienas pārtraukums no 12.00 - 12.30

 

VPVKAC sniegtie pakalpojumi:
Klātienē var pieteikt noteiktus šādu valsts iestāžu pakalpojumus:
• Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra;
• Valsts ieņēmumu dienests;
• Lauksaimniecības datu centrs.


Tiek sniegta informācija par vairāku valsts iestāžu e-pakalpojumiem un
palīdzība to lietošanā:
• Lauku atbalsta dienests;
• Nodarbinātības valsts aģentūra;
• Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde;
• Uzņēmumu reģistrs;
• Valsts darba inspekcija;
• Valsts zemes dienests;

• Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu Valsts komisija;

• Būvniecības valsts kontroles birojs;

• Sociālās integrācijas valsts aģentūra.

 

Centrs darbu uzsāka 2015. gada 8. oktobrī

 

 

NODERĪGA INFORMĀCIJA 

 

 

www.latvija.lv

                             Valsts un pašvaldību

               vienoto klientu apkalpošanas centru

                       sniegto pakalpojumu klāsts

Iestāde Pakalpojums Norāde uz informāciju par pakalpojumu vai

e-pakalpojumu

Valsts/pašvaldības iestādes Priekšlikuma, sūdzības, jautājuma vai lūguma iesniegšana E-pakalpojums priekšlikuma, sūdzības, jautājuma vai lūguma iesniegšanai iestādei
     
Lauku atbalsta dienests Informēšana par platību maksājumu iesniegšanas kārtību un atbalsts elektroniskās pieteikšanās sistēmas pakalpojumu izmantošanā E-pieteikšanās sistēma EPS

 

 

 

     
Lauksaimniecības datu centrs Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācija Obligātā suņu apzīmēšana un reģistrācija

 

 

     
Nodarbinātības valsts aģentūra Informācijas sniegšana par NVA pakalpojumiem  
  CV un vakanču reģistrēšana CV un vakanču reģistrēšana, darba piedāvājumi
  Bezdarbnieka un darba meklētāja statusa iegūšana Iesnieguma veidlapa bezdarbnieka statusa iegūšanai
  Informatīvās dienas e-versija Informatīvās dienas NVA klientiem
  Profilēšana Lai noteiktu savas darba atrašanas iespējas, kā arī atbilstību NVA pieejamajiem pasākumiem
  Karjeras pakalpojumi Darba meklētājiem, pieaugušajiem, jauniešiem
  Apmācību monitorings Apmācības monitorings
  Darba tirgus prognozes Darba tirgus prognozes
     
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde Informācijas sniegšana par e-pakalpojumiem  
  Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana (konsultācija par e-pakalpojumu) Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana
  Iesniegums par aizliegumu vai atļauju izmantot personas ķermeni, audus un orgānus pēc nāves (konsultācija par e-pakalpojumu) Iesniegums par aizliegumu vai atļauju izmantot personas ķermeni, audus un orgānus pēc nāves
  Iesniegums par dzīvesvietas reģistrēšanu ārvalstīs (konsultācija par e-pakalpojumu) Iesniegums par dzīvesvietas reģistrēšanu ārvalstīs
  Manā īpašumā deklarētās personas (konsultācija par e-pakalpojumu) Manā īpašumā deklarētās personas
  Mani dati Fizisko personu reģistrā (konsultācija par e-pakalpojumu) Mani dati Fizisko personu reģistrā
  Pārbaude, vai persona ir deklarēta norādītajā adresē (konsultācija par e-pakalpojumu) Pārbaude, vai persona ir deklarēta norādītajā adresē
  Pārbaude, vai persona ir iekļauta Iedzīvotāju reģistrā un vai nav ziņu par personas nāvi (konsultācija par e-pakalpojumu) Pārbaude, vai persona ir iekļauta Iedzīvotāju reģistrā un vai nav ziņu par personas nāvi
  Pieteikšanās personu apliecinoša dokumenta izsniegšanai (konsultācija par e-pakalpojumu) Pieteikšanās personu apliecinoša dokumenta izsniegšanai
  Vēlēšanu iecirkņa noskaidrošana vai maiņa E-pakalpojums “Vēlēšanu iecirkņa noskaidrošana vai maiņa”
  Reģistrācija balsošanai pa pastu vēlētājiem, kuri uzturas ārvalstīs E-pakalpojums “Reģistrācija balsošanai pa pastu vēlētājiem, kuri uzturas ārvalstīs”
  Vēlēšanu iecirkņa noskaidrošana E-pakalpojums “Vēlēšanu iecirkņa noskaidrošana”
  Personvārdu meklēšana personvārdu datu bāzē E-pakalpojums ”Personvārdu meklēšana personvārdu datu bāzē”
  Šengenas vīzas pagarināšana Latvijas Republikā Šengenas vīzas pagarināšana Latvijas Republikā
     
     
Uzņēmumu reģistrs Informācijas sniegšana par e-pakalpojumu “Reģistrācija UR vestajos reģistros” Reģistrācija Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros
  Informācijas sniegšana par e-pakalpojumu “Izziņu pieprasīšana no UR vestajiem reģistriem” Izziņu pieprasīšana no Uzņēmumu reģistra vestajiem reģistriem
     
Valsts ieņēmumu dienests Iesniegumu pieņemšana par:  
  Algas nodokļa grāmatiņa (konsultācija par e-pakalpojumu) Algas nodokļa grāmatiņa
  Iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumu reģistrēšanu/anulēšanu  
  Iesniegums par VID izsniegtu identifikatoru un paroli EDS lietošanai  
  Gada ienākumu deklarācija ( konsultācija par e-pakalpojumu)                

 

Gada ienākumu deklarācija

  Atbalsta sniegšana darbam ar Elektroniskās deklarēšanas sistēmu EDS (konsultācija par e-pakalpojumu)  
     
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra Iesniegumu pieņemšana par:  
  Apbedīšanas pabalsts Apbedīšanas pabalsts
  Bezdarbnieka pabalsts Bezdarbnieka pabalsts
  Bērna invalīda kopšanas pabalsts Bērna invalīda kopšanas pabalsts
  Bērna kopšanas pabalsts Bērna kopšanas pabalsts
  Bērna piedzimšanas pabalsts Bērna piedzimšanas pabalsts
  Brīvprātīgi apdrošinātās personas reģistrācija Brīvprātīga pievienošanās valsts sociālajai apdrošināšanai
  Ģimenes valsts pabalsts Ģimenes valsts pabalsts
  Invaliditātes pensija Invaliditātes pensija
  Maternitātes pabalsts Maternitātes pabalsts
  Pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai invalīdam, kuram ir apgrūtināta pārvietošanās Pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai invalīdam, kuram ir apgrūtināta pārvietošanās
  Paternitātes pabalsts Paternitātes pabalsts
  Slimības pabalsts Slimības pabalsts
  Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts
  Vecāku pabalsts Vecāku pabalsts
  Vecuma pensijas pārrēķins sakarā ar uzkrāto pensijas kapitālu periodā pēc pensijas piešķiršanas/pārrēķināšanas Vecuma pensija
  Vienreizējs pabalsts mirušā pensionāra laulātajam (pensionāram) Vienreizējs pabalsts mirušā pensionāra laulātajam (pensionāram)
  Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) dalībnieka reģistrācija un ieguldījumu plāna izvēle Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) dalībnieka reģistrācija un ieguldījumu plāna izvēle
  Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījumu plāna maiņa Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījumu plāna maiņa
 

Informācija, kas VSAA 

e-pakalpojumu veidā pieejama portālā www.latvija.lv

 
  Informācija par sociālās apdrošināšanas iemaksām un apdrošināšanas periodiem (konsultācija par e-pakalpojumu) Informācija par sociālās apdrošināšanas iemaksām un apdrošināšanas periodiem
  Informācija par reģistrēto darba stāžu (līdz 1996. gadam) (konsultācija par e-pakalpojumu) Informācija par reģistrēto darba stāžu (līdz 1996. gadam)
  Informācija par piešķirtās pensijas/pabalsta/atlīdzības apmēru (konsultācija par e-pakalpojumu) Informācija par piešķirtās pensijas/pabalsta/atlīdzības apmēru
  Informācija par izmaksai nosūtīto pensiju/pabalstu/atlīdzību (konsultācija par e-pakalpojumu) Informācija par izmaksai nosūtīto pensiju/pabalstu/atlīdzību
  Informācija par VSAA ieturēto ienākuma nodokli (konsultācija par e-pakalpojumu) Informācija par VSAA ieturēto ienākuma nodokli
  Informācija par prognozējamo vecuma pensijas apmēru (konsultācija par e-pakalpojumu)

 

 

 

 

Informācija par prognozējamo vecuma pensijas apmēru
  Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2. līmeņa) dalībnieka konta izraksts (konsultācija par e-pakalpojumu) Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) dalībnieka konta izraksts
  Informācija par valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2. līmeņa) līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījuma plāna maiņu (konsultācija par e-pakalpojumu)

 

 

 

Informācija par valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījumu plāna maiņu
  Informācija par izmaksātajiem pabalstiem/pensijām/atlīdzībām un ieturēto ienākumu nodokli (ienākumu deklarēšanai) (konsultācija par e-pakalpojumu) Informācija par izmaksātajiem pabalstiem/pensijām/atlīdzību un ieturēto ienākuma nodokli (ienākumu deklarēšanai)
  Informācija par apdrošinātās personas pensijas kapitālu (konsultācija par e-pakalpojumu) Informācija par apdrošinātās personas pensijas kapitālu
  Informācija par valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieka reģistrāciju un ieguldījuma plāna izvēli (konsultācija par e-pakalpojumu) Informācija par valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieka reģistrāciju un ieguldījuma plāna izvēli
  Informācija par ieturējumiem no izmaksājamās pensijas/pabalsta/atlīdzības (konsultācija par e-pakalpojumu) Informācija par ieturējumiem no izmaksātās pensijas/pabalsta/atlīdzības
     
Valsts zemes dienests Informācijas sniegšana par iestādes pakalpojumiem un e-pakalpojumiem:  
  „Mans konts” Valsts zemes dienesta datu publicēšanas un e-pakalpojumu portālā Kadastrs.lv „Mans konts” Valsts zemes dienesta datu publicēšanas un e-pakalpojumu portālā Kadastrs.lv
  Pieteikties juridiskās personas kadastrs.lv konta izveidei Pieteikties juridiskās personas kadastrs.lv konta izveidei
  Mani dati Kadastrā Mani dati Kadastrā
 
Informācija par nekustamā īpašuma vēsturisko vērtību
Informācija par nekustamā īpašuma vēsturisko vērtību
  Tipveida kadastra informācijas teksta dati par kadastra objektu Tipveida kadastra informācijas teksta dati par kadastra objektu
  Informācija no arhīva materiāliem Informācija no arhīva materiāliem
  Kadastra teksta datu pārlūkošana bez līgumsaistībām Kadastra teksta datu pārlūkošana bez līgumsaistībām
  Valsts zemes dienesta ģeotelpisko datu pārlūkošana bez līgumsaistībām Valsts zemes dienesta ģeotelpisko datu pārlūkošana bez līgumsaistībām
  Datu atlase un izvade par konkrētiem objektiem vai apgabaliem pēc definētiem parametriem Datu atlase un izvade par konkrētiem objektiem vai apgabaliem pēc definētiem parametriem
  Valsts zemes dienesta ģeotelpisko datu lejupielāde bez līgumsaistībām Valsts zemes dienesta ģeotelpisko datu lejupielāde bez līgumsaistībām
  Valsts zemes dienesta tematisko karšu pārlūkošana Valsts zemes dienesta tematisko karšu pārlūkošana
  Mobilā lietotne kadastrs.lv Mobilā lietotne kadastrs.lv
  Valsts zemes dienestā reģistrēto pasūtījumu statusu izsekošana un jaunu pasūtījumu noformēšana Valsts zemes dienestā reģistrēto pasūtījumu statusu izsekošana un jaunu pasūtījumu noformēšana
     
Valsts darba inspekcija Iedzīvotāju informēšana un atbalsts šādu e-pakalpojumu pieteikšanā:  
  Paziņojums par notikušu nelaimes gadījumu darbā Paziņojums par notikušu nelaimes gadījumu darbā
  Iesniegums Darba inspekcijai un Darba inspekcijas atbildes saņemšana Iesniegums Darba inspekcijai un Darba inspekcijas atbildes saņemšana
  Atzinums par nodarbinātā veselības un drošības apdraudējuma faktu darbā Atzinums par nodarbinātā veselības un drošības apdraudējuma faktu darbā
  Darba inspekcijas sastādītā izmeklēšanas akta par notikušu nelaimes gadījumu darbā saņemšana Darba inspekcijas sastādītā izmeklēšanas akta par notikušu nelaimes gadījumu darbā saņemšana
  Darba devēju informēšana par šādiem e-pakalpojumiem:  
  Paziņojums par notikušu nelaimes gadījumu darbā Paziņojums par notikušu nelaimes gadījumu darbā
  Iesniegums Darba inspekcijai un Darba inspekcijas  atbildes saņemšana Iesniegums Darba inspekcijai un Darba inspekcijas atbildes saņemšana
  Darba inspekcijas sastādītā izmeklēšanas akta par notikušu nelaimes gadījumu darbā saņemšana Darba inspekcijas sastādītā izmeklēšanas akta par notikušu nelaimes gadījumu darbā saņemšana
  Darba devēja sastādītā izmeklēšanas akta par notikušu nelaimes gadījumu darbā iesniegšana reģistrācijai arba devēja sastādītā izmeklēšanas akta par notikušu nelaimes gadījumu darbā iesniegšana reģistrācijai
  Darba inspekcijas atļauja bērnu nodarbināšanai Darba inspekcijas atļauja bērna nodarbināšanai
  Darba devēja paziņojums Darba inspekcijai par novērstajiem pārkāpumiem  Darba devēja paziņojums Darba inspekcijai par novērstajiem pārkāpumiem
  Darba inspekcijas izdoto administratīvo aktu darba devējiem par konstatētajiem pārkāpumiem saņemšana Darba inspekcijas izdoto administratīvo aktu darba devējiem par konstatētajiem pārkāpumiem saņemšana
  Darba inspekcijas amatpersonas lēmuma apstrīdēšana Darba inspekcijas amatpersonas lēmuma apstrīdēšana
  Paziņojums par darba devēja zaudējumiem, saistībā ar nelaimes gadījumu darbā

 

 

Paziņojums par darba devēja zaudējumiem sakarā ar nelaimes gadījumu darbā
  Citu iestāžu informēšana par šādiem e-pakalpojumiem:  
  Ārstniecības personas/iestādes paziņojuma par cietušo nelaimes gadījumā darbā sniegšana Ārstniecības personas/iestādes paziņojuma par cietušo nelaimes gadījumā darbā sniegšana
  Izziņa par veselības traucējumu smaguma pakāpi nelaimes gadījumā darbā Izziņa par veselības traucējumu smaguma pakāpi nelaimes gadījumā darbā
  Darbavietas higiēniskais raksturojums Darba vietas higiēniskais raksturojums
  Ziņojums par arodslimības gadījumu Ziņojums par arodslimības gadījumu
  Paziņojums par kriminālprocesa uzsākšanu, atteikumu uzsākt kriminālprocesu vai tā izbeigšanu Paziņojums par kriminālprocesa uzsākšanu, atteikumu uzsākt kriminālprocesu vai tā izbeigšanu
  Informācijas saņemšana no citām valsts institūcijām par iespējamiem pārkāpumiem Darba inspekcijas kompetences jomā Informācijas saņemšana no citām valsts institūcijām par iespējamajiem pārkāpumiem Darba inspekcijas kompetences jomā