Komunālā pārvalde


Komunālās pārvaldes vadītājs

Aigars Veiss
Tālrunis: 63452246, 25622860
E-pasts: aigars.veiss@nica.lv

Pakalpojumu daļas vadītājs

Normunds Brīvulis
Tālrunis: 63452248, 29445200
E-pasts: normunds.brivulis@nica.lv

Apkures, ūdensvadu un kanalizācijas speciālists

Aldis Čirkšis
Tālrunis: 63484555, 20245736
E-pasts: aldis.cirksis@nica.lv

Komunālās pārvaldes speciāliste

Līga Roga
Tālrunis: 63489487, 27843390
E-pasts: liga.roga@nica.lv
Aigars Veiss

 • pārvaldes darba organizēšana
 • pašvaldības ceļu uzturēšana (par valsts ceļiem zvanīt uz diennakts bezmaksas telefonu 80005555)

Par Nīcas novada autoceļu klašu (kategoriju)noteikšanu

Ceļu tabula_Nīca _papildinājums

Novada ceļu izvietojumu shēma

Autoceļu sadalījums pa daļām

Novada ielu izvietojuma shēmaNormunds Brīvulis

 • komunālie jautājumi ciemu daudzdzīvokļu mājās
 • ielu un pagalmu apgaismojums
 • zālāju pļaušana
 • sadzīves atkritumu apsaimniekošana vairāk informācijas
 • kapsētu labiekārtošana un uzturēšana u.c.

Līga Roga

 • zvejniecības jautājumi Baltijas jūrā un Liepājas ezera
 • atļauju izsniegšana iebraukšanai pludmalē
 • komunālo maksājumu izsūtīšana klientiem
 • jautājumi par komunālo maksājumu parādiem
 • pašvaldības dzīvokļi un to rinda

Aldis Čirkšis

 • apkures jautājumi un Nīcas katlu mājas darbība
 • ūdensapgāde
 • kanalizācija

PIEŅEMŠANAS LAIKI

(Nīcas novada domes 7.kabinets)

P. O. T. C. Pt.
Aigars Veiss 8.30 - 16.00 - - - -
Normunds Brīvulis 11.00 - 15.00 -  8.30 - 15.00 - -
Līga Roga 15.00 - 18.00 9.30 – 11.00 9.30 – 11.00 9.30 – 11.00 8.30 - 11.00
Aldis čirkšis - 10.00 – 12.00* - - 10.00 – 12.00*

 * - (Otaņķu pagasta pārvaldes 2.st. 202. kabinets)

Apmeklētāju pieņemšana Otaņķu pagasta pārvaldē

otrdienās - plkst. 14.00 - 16.30, piektdienās - plkst. 9.00 - 11.00


Saistošie noteikumi "Par Nīcas novada kapsētu uzturēšanu un izmantošanu"

Kapsētu pārziņi