Kontakti

Kontaktinformācija

Tālrunis: 63469049, 20233837

Adrese: Bārtas iela 6, Nīca, Nīcas pagasts, Dienvidkurzemes novads, LV-3473

Darba laiks

Pirmdien: 8.30 - 17.00

Otrdien: 8.30 - 19.00

Trešdien: 8.30 - 17.00

Ceturtdien:8.30 - 17.00

Piektdien: 8.30 - 14.00

Pusdienlaiks:12.00 - 12.30

 

 

Norēķinu konts

Dienvidkurzemes novada pašvaldība

Lielā iela 76, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads, LV–3430

PVN reģ. nr.: 90000058625

Banka: AS “SEB banka”

Kods: UNLALV2X

Konts: LV73UNLA0050014272020


Nīcas un Otaņķu pagastu apvienības pārvaldes vadītāja

Anda Veidele
Tālrunis: 25686269
E-pasts: anda.veidele@dkn.lv

Dienvidkurzemes novada domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos

Raivis Kalējs
Tālrunis: 25960526
E-pasts: raivis.kalejs@dkn.lv

Sekretāre, klientu apkalpošanas speciāliste

Baiba Andersone
Tālrunis: 63469049, 20233837
E-pasts: dome@nica.lv

Administrācija

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Kristīne Kopštāle
Tālrunis: 63452256, 29560068
E-pasts: kristine.kopstale@nica.lv

Darba aizsardzības speciāliste

Inga Novade
Tālrunis: 63452264, 29264133
E-pasts: inga.novade@nica.lv

Datorsistēmu administrators

Uģis Volkovs
Tālrunis: 63452263, 29113950
E-pasts: ugis.volkovs@nica.lv

Sociālais dienests

Sociālā dienesta vadītāja

Inese Lapiņa
Tālrunis: 63489489, 25449861
E-pasts: inese.lapina@nica.lv

Sociālās palīdzības organizatore

Elīna Sausiņa
Tālrunis: 63452265, 29471977
E-pasts: elina.sausina@nica.lv

Sociālā darbiniece darbā ar ģimenēm un bērniem

Iveta Drāzniece
Tālrunis: 63484553, 22009326
E-pasts: iveta.drazniece@nica.lv

Sociālā darbiniece ar pieaugušām personām

Madara Freimane
Tālrunis: 63452266, 26630779
E-pasts: madara.freimane@nica.lv

Aprūpētāja

Sanita Kurpniece
Tālrunis: 29236791

Pašvaldības policija

Pašvaldības policijas inspektors

Guntis Grantiņš
Tālrunis: 63489485, 26512661
E-pasts: guntis.grantins@nica.lv

Pašvaldības policijas inspektors

Silvers Kristofers Veiss
Tālrunis: 63452249, 29378038

Komunālā pārvalde

Komunālās pārvaldes vadītājs

Aigars Veiss
Tālrunis: 63452246, 25622860
E-pasts: aigars.veiss@nica.lv

Nekustamo īpašumu nodokļu administratore

Līga Roga
Tālrunis: 63489487, 27843390
E-pasts: liga.roga@nica.lv

Ugunsdzēsējs

Māris Dreižis
Tālrunis: 20225628

Būvvalde

Būvinspektors

Oskars Dejus
Tālrunis: 63489482, 27863792
E-pasts: oskars.dejus@nica.lv

Teritorijas plānotāja

Evita Kalēja
Tālrunis: 63452253, 29622190
E-pasts: evita.kaleja@nica.lv

Zemes lietu speciāliste

Sandra Pļavniece
Tālrunis: 63452251, 25425041
E-pasts: sandra.plavniece@nica.lv

Attīstības un uzņēmējdarbības nodaļa

Attīstības un uzņēmējdarbības daļas vadītājs

Gints Ločmelis
Tālrunis: 29678749
E-pasts: gints.locmelis@dkn.lv

Bāriņtiesa

Bāriņtiesas locekle

Iveta Jākobsone
Tālrunis: 63489499, 25450578
E-pasts: iveta.jakobsone@nica.lv

Dzimtsarakstu nodaļa

Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietniece

Sandra Vītola
Tālrunis: 29143718

Finanšu nodaļa

Grāmatvede

Evika Mateusa
Tālrunis: 63452255
E-pasts: evika.mateusa@nica.lv

Grāmatvede

Mārīte Sproģe
Tālrunis: 63489498, 25427248
E-pasts: marite.sproge@rucava.lv

Klientu apkalpošanas speciāliste Otaņķu pagasta pārvaldē

Ausma Dīķe
Tālrunis: 63484552, 27091370
E-pasts: ausma.dike@nica.lv

Kultūras centrs

Kultūras centra vadītāja (ilgstošā prombūtnē)

Ieva Šmite
Tālrunis:
E-pasts: ieva.smite@nica.lv

Kultūras pasākumu organizatore

Sandra Skadiņa
Tālrunis: 63489495, 26434429
E-pasts: sandra.skadina@nica.lv

Nīcas pagasta bibliotēkas vadītājas p.i.

Gunita Šime
Tālrunis: 63489494, 29105652
E-pasts: gunita.sime@nica.lv

Otaņķu pagasta bibliotēkas vadītāja

Vineta Jušķevica
Tālrunis: 63484554, 20267954
E-pasts: vineta.juskevica@nica.lv

Nīcas senlietu krātuves vadītāja

Gita Vanaga
Tālrunis: 63469119, 26461735
E-pasts: gita.vanaga@nica.lv

Otaņķu senlietu krātuves vadītāja

Biruta Vāgnere
Tālrunis: 26958901
E-pasts: otankusenlietas@gmail.com

Kalnišķu sabiedriskā centra administratore

Inita Ķaupele
Tālrunis: 28361268
E-pasts: inita.kaupele@inbox.lv

Jūrmalciema sabiedriskā centra administratore

Kristīne Sīle
Tālrunis: 22408707
E-pasts: jurmalciems@nica.lv

Grīnvaltu sabiedriskā centra administratore

Gunta Šlosberga
Tālrunis: 27061590

Sporta centrs

Sporta centra vadītājs

Ingars Kalējs
Tālrunis: 63452283, 26174896
E-pasts: ingars.kalejs@nica.lv

Jauniešu centrs

Jaunatnes lietu speciāliste

Madara Mihelsone
Tālrunis: 25455173
E-pasts: madara.mihelsone@nica.lv

Tūrisma informācijas centrs

Speciāliste tūrisma un vides jautājumos

Lelde Jagmina
Tālrunis: 63489501, 29458532
E-pasts: turisms@nica.lv

Veselība

Ambulances vadītāja

Inata Štāle
Tālrunis: 29415662
E-pasts: inata.stale@nica.lv

Otaņķu feldšerpunkts

Ilze Eidiņa
Tālrunis: 634 84551, 27091380
E-pasts: ilze.eidina@nica.lv

Izglītības iestādes

Izglītības pārvaldes vadītāja

Inguna Lībeka
Tālrunis: 63407653, 29858814
E-pasts: inguna.libeka@nica.lv

Nīcas vidusskolas direktore

Lāsma Petermane
Tālrunis: 63469078, 29480673
E-pasts: lasma.petermane@nica.lv

Mūzikas skolas direktore

Dina Sleže
Tālrunis: 63489492, 26350168
E-pasts: dina.sleze@nica.lv

PII "Spārīte" vadītāja

Daira Eglīte
Tālrunis: 63469917, 29132273
E-pasts: daira.eglite@nica.lv