Nekustamie īpašumi


Zemes lietu speciāliste (ATVAĻINĀJUMĀ NO 15.07.-04.08.)

Sandra Pļavniece
Tālrunis: 63452251, 25425041
E-pasts: sandra.plavniece@nica.lv
 

PIEŅEMŠANAS LAIKI

(Nīcas novada domes 18. kabinetā)

P. O. T. C. Pt.
8.30 - 16.00 8.30 - 16.00 8.30 - 16.00 - 8.30 - 16.00

Pusdienu pārtraukums no 12.00 - 12.30

 

Aicinu ieskatīties savos nomas līgumos un laikus iesniegt iesniegumus par nomas līguma  termiņu pagarināšanu, kuriem tas nepieciešams!

 

                                         

Izsoles noteikumi ir saistoši tikai uzaicinātajiem pretendentiem.

Zemes izsoles noteikumi

Iznomājamā lauksaimniecības zeme Nīcas novadā 
(bez apbūves tiesībām)* 

2018. gadā

               
        

2017. gadā

   
     

2016. gadā

 

2015. gadā

Lēmumu par nomai nodoto zemesgabalu iznomāšanu pieņem Nīcas novada dome ne agrāk kā 30 (trīsdesmit) dienas pēc iznomāšanai nodoto zemesgabalu saraksta publicēšanas  pašvaldības izdevumā “Nīcas Novada Vēstis”
  

Darījumi ar lauksaimniecības zemi

Lauksaimniecības zemes iegādi lauku apvidos reglamentē likums "Par zemes privatizāciju lauku apvidos". Ar likuma normu ir noteikts, ka viena fiziska vai juridiska persona var iegūt īpašumā līdz 2000 ha lauksaimniecības zemes.

 

(aktuālā informācija pēc 01.07.2017. grozījumiem likumā)

 

(aktuālā informācija pēc 01.07.2017. grozījumiem likumā)

(novecojis sakarā ar 01.07.2017 grozījumiem likumā)

(atjaunots 27.10.2017)
(atjaunots 27.10.2017)