Pieaugušo izglītības centrs


Pieaugušo izglītības metodiķe

Gunita Šime
Tālrunis: 63489484, 29105652
E-pasts: gunita.sime@nica.lv
 

Nīcas novada Pieaugušo izglītības centrs (PIC) ir pieaugušo neformālās izglītības struktūrvienība, kas piedāvā tālākas izglītošanās iespējas personām, kuras dzīvo Nīcas noavadā

Nīcas novada PIC mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu pieaugušo izglītības piedāvājumu un pieejamību iedzīvotājiem, neatkarīgi no vecuma, dzimuma, iepriekšējās izglītības, dzīves vietas novadā, ienākumu līmeņa un etniskās piederības, kā arī līdzdarboties pieaugušo izglītības sistēmas attīstīšanā un mūžizglītības politikas veidošanā.

Nīcas PIC uzdevumi:

  • pārzināt un koordinēt pieaugušo izglītību novadā, veidojot sadarbības sistēmu ar iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem, kā arī ar citu novadu un republikas izglītības un izglītības atbalsta iestādēm, kā arī ar ārvalstu izglītības un izglītības atbalsta iestādēm, informācijas un pieredzes apmaiņai, un kopīgu projektu realizēšanai;
  • organizēt projektu izstrādi pieaugušo izglītības piedāvājuma un pieejamības uzlabošanai, kā arī koordinēt to īstenošanu;
  • organizēt pieaugušo izglītības mācību procesu, izstrādājot un pilnveidojot mācību programmas, nodrošinot mācības pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai;
  • rīkot seminārus, kursus, nometnes, lekcijas un citus papildizglītības pasākumus;
  • informēt iedzīvotājus par pieaugušo izglītību;

nodrošināt sabiedrību ar informāciju masu medijos par pieaugušo izglītības aktualitātēm un iespējām.

PIC NOLIKUMS
Interešu un neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība
  

Izsniegto licenču reģistrs