Pirmsskolas izglītības iestāde


PII "Spārīte" vadītāja

Daira Eglīte
Tālrunis: 63469917, 29132273
E-pasts: daira.eglite@nica.lv

Saimniecības daļas vadītāja

Anna Zarjakova
Tālrunis: 63472811

Medmāsa

Jana Krētaine
Tālrunis: 63472811
 

Adrese – Saules iela 5, Nīca, Nīcas novads, LV – 3473

Atvērts no 07.30 - 18.00

Darbojas DEŽŪRGRUPAS:

  • Rītos no plkst.7.00 – 7.30
  • Vakaros no plkst.18.00 – 19.00

Strādā skolotājas – Rita Kozule, Antra Mače

 

2018./2019. mācību gadā  darbojas sekojošas grupas:

Grupas nosaukums Grupas nosaukums Bērnu vecums Bērnu skaits Skolotājas Skolotāju palīdze
1 RŪĶĪŠI 1,5 - 3 gadi 16

Ina Zaļā 

Baiba Miksone

Sanita Leiliona
2 SAULĪTE 2,5 - 4 gadi 22

Agita Ābola

Agita Simsone

Aiga Jankēvica
3 BURATINO 2,5 - 4 gadi 22

Gunta Barena

Baiba Roga

Madara Šķimele
4 KĀPĒCĪTIS 5 gadi 17

Sarmīte Eglija

Rita Kozule

ināra Siliņa
5 SPRĪDĪTIS 5/6 gadi 17

Antra Mače

Rita Kozule

Velga Kazāka