Sludinājumi

 


AICINA DARBĀ VADĪTĀJA VIETNIEKU IZGLĪTĪBAS JOMĀ

Nīcas novada pirmsskolas izglītības iestāde "Spārīte" aicina darbā vadītāja vietnieku izglītības jomā uz noteiktu laiku (profesijas kods 1345-22).

Prasības pretendentiem:

augstākā pedagoģiskā  izglītība ( pirmsskolas izglītības skolotājs) ar vismaz 3 gadu darba pieredzi pirmsskolas skolotāja vai pirmsskolas iestādes vadības darbā

Galvenie amata pienākumi:

  • nodrošina pirmsskolas izglītības programmu īstenošanu;
  • izstrādā nodarbību  sarakstu;
  • atbilstoši savai kompetencei sagatavo pārskatus un atskaites;
  • nodrošina izglītības iestādes metodiskā darba un kvalitātes vadību;
  • nodrošina pedagogu profesionālās darbības novērtēšanu;
  • nodrošina metodisku atbalstu jaunajiem pedagogiem;
  • piedalās izglītības iestādes attīstības plānošanā, tostarp attīstības plāna un jaunas izglītības programmas izstrādē vai pielāgošanā;
  • piesaista dažādus projektus, lai attīstītu izglītības iestādi;
  • koordinē un vada Ekoskolas darbu;

Darba vietas adrese:

Nīcas novada pirmsskolas izglītības iestāde “Spārīte”, Saules iela 5, Nīca, Nīcas pagasts, Nīcas novads, LV 3473

Atalgojums – € 845 – 887 (vadoties no MK noteikumiem Nr.445. “Pedagogu darba samaksas noteikumi”

 

Pieteikšanās amata vakancei: CV iesniegt līdz 2020.gada 26. jūlijam (ieskaitot) elektroniski uz pirmsskola@nica.lv

Kontaktpersona – vadītāja D. Eglīte, t.29132273