Sociālais dienests


Sociālā dienesta vadītāja

Inese Lapiņa
Tālrunis: 63489489, 25449861
E-pasts: inese.lapina@nica.lv

Sociālās palīdzības organizatore

Paula Ignate
Tālrunis: 63452265, 29471977
E-pasts: paula.ignate@nica.lv

Sociālā darbiniece darbā ar ģimenēm un bērniem

Iveta Drāzniece
Tālrunis: 63484553, 22009326
E-pasts: iveta.drazniece@nica.lv

Sociālā darbiniece ar pieaugušām personām

Krista Soģe
Tālrunis: 63452266, 26630779
E-pasts: krista.soge@nica.lv

Aprūpētāja

Sanita Kurpniece
Tālrunis: 29236791
PIEŅEMŠANAS LAIKI P .  O.  T.  C. Pt. 

Inese Lapiņa 

Ambulances ēkā 2.stāvā 23.kabinets

 13.00 - 18.00  -  - 8.30 - 12.00   -

Paula Ignate

Ambulances ēkā 2.stāvā 23.kabinets

 13.00 - 18.00  8.30 - 12.00  8.30 - 12.00  13.00 - 17.00 8.30 - 12.00

Iveta Drāzniece

Ambulances ēkā 2.stāvā 23.kabinets

    8.30 – 17.00   -  -  8.30 - 12.00

Krista Soģe

Ambulances ēkā  2.stāvā 23.kabinets

 8.30 - 18.00

 9.00 – 12.00*

 8.30 - 12.00  8.30 - 12.00  -

* - Otaņķu pagasta pārvaldē, tālr. 63484553

 

Sociālā istaba

Adrese - Nīcas pagasta "Ārītes", ieeja - 1.stāvā pa kreisi

P. O. T. C. Pt.
- 9.00 - 14.00 - 9.00 - 14.00 -

 


Sadzīves pakalpojumu punkts

Adrese - Skolas iela 5 (ambulances ēkā; ieeja no sētas puses)

P. O. T. C. Pt. S. Sv.
8.00 – 15.00 11.00 –  18.00 - 8.00 –  15.00 11.00 – 18.00 - 14.00 - 18.00

 Nepieciešamības gadījumā zvanīt darbiniecei Maijai Stasei pa tālr.26139143

Noteikumi par sadzīves pakalpojumu punkta izmantošanu (06.2012.)
Sociālā dienesta darbinieku ētikas kodekss
Nolikums
Anketa

VEIDLAPAS

Trūcīgas un maznodrošinātas personas ģimenes statuss. Pielikums Nr.1

GMI. Pielikums Nr.2

Dzīvokļa pabalsts Pielikums Nr.3

Veselības aprūpes pabalsts Pielikums Nr.4

Pabalsts krīzes situācijā Pielikums Nr.5

Pabalsts bērnu sagatavošanai skolā Pielikums Nr. 6

Pabalsts bērna ēdināšanai Pielikums Nr. 7

Ēdināšanas pabalsts daudzbērnu ģimenēm. Pielikums Nr.8

Pabalsts atgriežoties no ieslodzījuma vietas Pielikums Nr.9

Vienreizējs pabalsts neparedzētos gadījumos Pielikums Nr. 10

Aprūpes pabalsts Pielikums Nr.11

Apbedīšanas pabalsts Pielikums Nr.12

Aprūpe mājās Pielikums Nr.13

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI

Par pabalstiem Nīcas novadā

Par ģimenes vai personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem (11.12.2017.)

Par atbalstu bāreņiem, audžuģimenēm un aizbildņiem (6.6.2015.)
Aprūpe mājās (9.1.2015.)
Par pabalstu sakarā ar bērna piedzimšanu (31.01.2019.)

Par GMI izmaksu natūrā (3.1.2012.)


PROJEKTI

Nīcas novadā piedāvās jaunus sociālos pakalpojumus

Novada pašvaldība ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Kurzemes plānošanas reģionu par sadarbību projekta “Kurzeme visiem” ieviešanā ar mērķi uzlabot esošos un ieviest jaunus sociālos pakalpojumus Nīcas novadā.  Sadarbība projektā ilgs līdz 2022.gadam, tās laikā pakāpeniski ieviešot virkni aktivitāšu, kuras pamatā būs vērstas uz 4 sabiedrības grupām jeb projekta mērķa grupām:

  • bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem noteikta invaliditāte, un viņu ģimenēm;
  • pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem;
  • ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem un jauniešiem līdz 17 gadu vecumam;
  • potenciālajiem aizbildņiem, adoptētājiem, audžuģimenēm. 

DEINSTITUCIONALIZĀCIJAS PROJEKTS

Kurzemevisiem_attels

Ceļvedis_300x250

NODERĪGA INFORMĀCIJA

Pašvaldības sociālā palīdzība
Pakalpojumi bērniem ar invaliditāti
Asistenta pakalpojumi cilvēkiem ar invaliditāti
Sociālās palīdzības sniegšana Nīcas novadā
Valsts atbalsts elektroenerģijas norēķiniem
Informācija par uzturlīdzekļu izmaksām
Latvijas Goda ģimenes apliecības
Cietušajiem un viņu tuviniekiem pieejams bezmaksas atbalsta tālrunis
Par invaliditātes noteikšanu
Rokasgrāmata - Gribu būt māmiņa
Lai saņemtu pabalstu