STĀSTU KONKURSS

Nīcas novada Kultūras centrs 2019. gada februārī un martā aicināja ikvienu novadnieku, gan mazus, gan lielus, piedalīties stāstu konkursā “Reiz Nīcā…”. 

Konkursam kopumā atsaucās astoņi autori un iesūtīja 22 stāstus. Šie stāsti ir par cilvēkiem, notikumiem, piedzīvojumiem, arī dzimtu mājām, kā arī par notikumiem, kas risinājušies Pirmā un Otrā pasaules kara laikā.

Konkursam iesūtītos stāstus izvērtēja žūrijas komisija 5 cilvēku sastāvā, un pēc žūrijas priekšlikuma 4 stāstu autoriem tika piešķirtas naudas balvas 30 € vērtībā:

Raivo Kapūnam par stāstu “Stāsts par stāstu”;

Lāsmai Gaitniecei par stāstu “Atmiņu drumslas par vectēva Rūdolfa dzīvi Nīcā”;

Gunitai Bokai par stāstu “Kādas lauku viensētas stāsts”;

Alīdai Vārnai par stāstu “Atmiņas par manu māti”.

3. vietu konkursā pēc žūrijas vērtējuma ieguva stāsts “Gadsimtu garumā” un tā autoram Ērikam Krievam tika piešķirta naudas balva 50 € vērtībā.

Pēc žūrijas komisijas vērtējuma 2 stāsti ierindojās konkursa 2. vietā un katra stāsta autors saņēma naudas balvu 90 € vērtībā:

Inga Kope – Grosa par stāstu “Stangrozes”;

Ilze Skangale par stāstu “Baznīcēns Džeikobs”.

1. vietā ierindojās stāsts, par kuru žūrijas komisijas locekļu vērtējums bija vienbalsīgs. Stāsts ir gan priecīgs, gan mazliet skumjš, gan dzīvi apliecinošs, kā arī pamācošs un informatīvi bagāts, viegli lasāms un aizraujošs. Pirmās vietas ieguvējs Jānis Arnis Pāvils saņēma naudas balvu 150 € vērtībā par stāstu “Beitiņu stāsts”.


ALĪDA VĀRNA

ĒRIKS KRIEVS

 

GUNITA BOKA

IZLE SKANGALE

INGA KOPE - GROSA

JĀNIS ARNIS PĀVILS

LĀSMA GAITNIECE

RAIVO KAPŪNS