Svētku gājiens

Nīcas novada svētki 2019_logo_krāsains_liels

No 21. līdz 27. jūlijam tiks svinēti Nīcas novada svētki 2019. Neatņemama svētku sastāvdaļa būs novadnieku svētku gājiens, kas notiks 27. jūlijā plkst. 19:00.

Svētku organizatori aicina novada uzņēmējus, iestādes, biedrības, amatiermākslas kolektīvus, sabiedriskos centrus, māksliniekus, interešu kopas, un visus novadniekus pievienoties gājienam.  Uz kurieni iesim? Uz kāzām! Jo Nīcā kāzas būs!

 

Dalību gājienā var pieteikt līdz 19. jūlijam, rakstot uz e-pasta adresi inese.salma@nica.lv. Pieteikumā lūdzu norādiet kolektīva nosaukumu, kontaktpersonu, dalībnieku skaitu un informāciju par tehniskajiem līdzekļiem, ja tādus plānots izmantot. Šogad mūsu svētku atslēgas vārdi: saknes, piederība, tradīcijas – tāpēc savā noformējumā aicinām izcelt to, ar ko lepojamies, to, ka esam Nīcas novadnieki.

 

Svētku gājiens sāksies pie Nīcas zīmes un noslēgsies Nīcas parkā, kurā ieradīsimies kā kāzu viesi. Koncertuzvedumā “Latviešu kāzas Nīcā” piedalīsies Nīcas etnogrāfiskais ansamblis, Otaņķu etnogrāfiskais ansamblis, Nīcas sieviešu koris, Nīcas vīru koris, Liepājas jauktais koris “Līva”, Nīcas amatierteātris, vidējās paaudzes deju kolektīvs “Nīca” un Nīcas mūzikas skola. Un, protams, jaunais pāris!

 

Turpinājumā koru sadziedāšanās ar Antru Stafecku un Daini Skuteli. Bet noslēgumā balle līdz pat rīta gaismai ar grupu “Crazy Daisy.