Svētku gājiens

Nīcas novada svētki 2019_logo_krāsains_liels

Šis ir mūsu novads un šie ir mūsu svētki! Gājiena pulka kuplināšana ikvienam ir iespēja izpausties radoši un parādīt sevi atraktīvā veidā. Leposimies ar saviem cilvēkiem un darbiem, kā arī svētku viesiem parādīsimies vislabākajā gaismā!

Aicinām novada uzņēmējus, iestādes, biedrības, amatiermākslas kolektīvus, sabiedriskos centrus, māksliniekus, interešu kopas, un visus novadniekus pievienoties gājienam.

Šogad mūsu svētku atslēgas vārdi: saknes, piederība, tradīcijas – tāpēc savā noformējumā aicinām izcelt to, ar ko lepojamies, to, ka esam Nīcas novadnieki.

Pulcēšanās 27. jūlijā plkst. 19:00 pie jaunizveidotās, lielās Nīcas zīmes (Melioratoru ielas galā).

Uz kurieni iesim? Uz kāzām! Jo Nīcā kāzas būs!

Svētku gājiens sāksies pie simboliskās, lielās Nīcas zīmes un noslēgsies Nīcas parkā, kurā ieradīsimies kā kāzu viesi. Koncertuzvedumā “Latviešu kāzas Nīcā” piedalīsies vairāk kā 100 Nīcas novada amatiermākslas kolektīvu un vieskolektīvu dalībnieki un vadītāji. Turpinājumā koru sadziedāšanās ar Antru Stafecku un Daini Skuteli. Bet noslēgumā balle līdz pat rīta gaismai ar grupu “Crazy Daisy" un DJ Vento.

Dalību gājienā var pieteikt līdz 19. jūlijam, zvanot pa tel.: 26302528 vai rakstot e-pastu uz adresi kultura@nica.lv . Pieteikumā lūdzu norādiet kolektīva nosaukumu, kontaktpersonu, dalībnieku skaitu un informāciju par tehniskajiem līdzekļiem, ja tādus plānots izmantot.