Iepirkumu speciāliste


Iepirkumu speciāliste

Anda Liepa
Tālrunis: 63452260
E-pasts: anda.liepa@nica.lv
Nīcas novada domes 5.kabinets.

Publiskie iepirkumi

Iepirkums 9.panta kārtībā

Nosaukums: „Par jauna autobusa (16+1) piegādi Nīcas pašvaldības vajadzībām”

Numurs:NND/2019/01

Iepirkuma izsludināšanas datums:04.01.2019.

Piedāvājumu iesniegšanas datums:15.01.2019. plkst.14:00