Noderīgi semināri un apmācības Liepājā

 

FOTOLatvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera izsludinājusi semināru un apmācību programmu janvārim/februārim.

 

Iespēja apmeklēt gan dažāda satura radošās darbnīcas, gan iedvesmoties no uzņēmējdarbības pieredzes stāstiem, gan arī apgūt gada deklarācijas aizpildīšanu pašnodarbinātām personām un daudzas citas nodarbības.

 

Visus pasākumus meklējiet ŠEIT.

 

Ziņa ievietota 24.01.2020.


Projektu konkurss: aicina kļūt par saimniekiem savam saimes galdam

 

saimesgaldsBorisa un Ināras Teterevu fonds turpina atbalsta programmu uzņēmīgajiem un rosīgajiem “Pats savam SAIMES GALDAM”. 

 

Šīs programmas ietvaros Borisa un Ināras Teterevu fonds atbalsta darbīgu bezpeļņas organizāciju centienus iesaistīt grūtībās nonākušus, taču uzņēmīgus un rosīgus savas apkaimes iedzīvotājus zemkopības darbos, kas uzlabo viņu dzīves apstākļus. Atbalstu ieguvušās organizācijas sarūpē sēklas, stādus un dārza kopšanas piederumus gan novada trūcīgo ģimeņu piemājas dārzu ierīkošanai, gan biedrību pārziņā esošo dārzu apstādīšanai. Vasarā organizē konsultācijas ģimenēm par dārza kopšanu, savukārt rudenī – par ražas uzglabāšanu ziemai un konservēšanu. 

 

Šogad paredzētais finansējums programmas projektiem ir 15’000 eiro. Vienam projektam ieteicamais budžets ir līdz 1’500 eiro.

 

Lai pieteiktos atbalstam, organizācijai vispirms līdz 17. februārim jānosūta īss projekta ieceres apraksts brīvā formā uz e-pastu: saimesgaldam@teterevufonds.lv. Ja organizācija nolemj turpināt projekta pieteikšanas procesu, tā tiks aicināta iesniegt fondam sagatavotu pilnu projekta pieteikumu un budžetu.

 

Pretendentus finansējuma saņemšanai aicinām rūpīgi iepazīties ar programmas “Pats savam SAIMES GALDAM” nolikumu.

 

2019.gadā projekta ietvaros tapusi arī neliela un ļoti labi konspektēta rokasgrāmata "Derīgi padomi mazdārziņā", to atradīsiet ŠEIT.

 

Kā projektu izdevies ieviest iepriekšējos gados, lasiet ŠEIT.

 

Ziņa ievietota 20.01.2020.

 


Atvērta pieteikšanās atbalsta saņemšanai ārvalstu vizītēm

 

inovacija-uznemumos

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra ir uzsākusi pieteikumu pieņemšanu jaunuzņēmumu atbalstam dalībai starptautiskās izstādēs un konferencēs ārvalstīs, kā arī tiešajās vizītēs pie potenciālā investora vai sadarbības partnera ārvalstīs.

 

Atbalstu var saņemt jaunuzņēmumi ar augstas izaugsmes potenciālu, kuru pamatdarbība ir saistīta ar mērogojamu biznesa modeļu un inovatīvu produktu izstrādi, ražošanu vai attīstību.

 

Vienam jaunuzņēmumam maksimāli pieejamais atbalsts – 4 000 eiro. Tiek segts līdz pat 70% izmaksu.  Atbalstāmo darbību īstenošanas termiņš ir no 2020. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim.

 

Uzsaukumā kopējais pieejamais finansējums 40 000 eiro. Finansējums tiek piešķirts LIAA īstenotā projekta Nr.1.2.1.2/16/I/001 “Tehnoloģiju pārneses programma” ietvaros.

 

Infografika par programmu

 

Komersanti tiks atlasīti pēc šādiem kritērijiem:

 • komercdarbību veic pirmos piecus gadus kopš reģistrēšanas komercreģistrā;
 • līdz pieteikuma iesniegšanas brīdim ir veicis biznesa idejas pamatā esošā produkta vai tehnoloģijas izstrādes darbus vai tam uz pieteikuma iesniegšanas brīdi ir intelektuālā īpašuma tiesības uz pieteiktās biznesa idejas pamatā esošo inovatīvo produktu vai tehnoloģiju  un šīs tiesības būs spēkā visā atbalsta sniegšanas periodā;
 • komersanta un to saistīto un partneruzņēmumu ieņēmumi no saimnieciskās darbības pēdējā pārskata periodā kopā nav sasnieguši 300 000 EUR;
 • iepriekš piešķirtā de minimis atbalsta summa pēdējo trīs gadu laika posmā nepārsniedz 200 000 EUR.

 

Atbalsta ietvaros tiks segtas komandējuma izmaksas – vienam komersantam ne vairāk kā divām personām -, saskaņā ar šādām pozīcijām:

 • dienas nauda;
 • naktsmītnes;
 • starpvalstu un starppilsētu ekonomiskās klases sabiedriskais transports;
 • starptautiskās izstādes vai konferences organizatoru noteiktās izmaksas;
 • dalības maksa, ekspozīcijas laukums, stendu īre, u.tml;
 • pievienotās vērtības nodoklis, ja atbilstoši attiecīgajiem normatīvajiem aktiem nodokļu un nodevu jomā komersants to nevar atgūt pilnā vai daļējā apmērā.

 

Vairāk informācijas šeit.

Ziņa ievietota 20.01.2020.

 


Pieejams finansējums vieglās rūpniecības, tekstila un tehnoloģiju nozarēs

 

eliit-hp-bannerVieglās rūpniecības, tekstila un tehnoloģiju nozares uzņēmumiem ir iespēja pieteikties finansējumam, kas tiek nodrošināts ELIIT projekta ietvaros, ar mērķi veicināt sadarbību starp MVU sekotra uzņēmumiem un jaunu tehnoloģiju pakalpojumu sniedzējiem.

 

Eiropas vieglās rūpniecības inovācijas un tehnoloģijas projekta (ELIIT) mērķis ir veicināt sadarbību starp MVU sekotra uzņēmumiem un jaunu tehnoloģiju pakalpojumu sniedzējiem un nodrošinātājiem tādās nozarēs kā tekstils, apģērbs, ādas un apavu nozares. Starp tehnoloģiju sniedzējiem minētas tādas nozares kā mākslīgais intelekts, digitālās tehnoloģijas, lietu internets (IoT), un citi. Projekta mērķis ir uzlabot produktivitāti, vērtības ķēžu integrāciju, resursu optimizāciju un radīt jaunus augstas pievienotās vērtības produktus un pakalpojumus.  

 

Projekta ietvaros tiks atlasītas 25 sadarbības, tās tiks atbalstītas ar:

 

 • tiešo finansējumu 70 000 eiro apmērā;
 • apmācību programmu atkarībā no sadarbībā pārstāvēto pušu interesēm;
 • tīkošanās aktivitātes.

 

Uzsaukums ir atvērts līdz 2020. gada 17.martam, sīkāka informācija un pieteikšanās meklējama šeit.

 

Informatīvais materiāls

Ziņa ievietota 20.01.2020.


Pieejams ES fondu finansējums nodarbināto apmācībām

CFLA_jaunais

 

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) ir izsludinājusi atklātu projektu iesniegumu atlasi biedrībām un nodibinājumiem par apmācību organizēšanu nodarbinātajiem. Atlases otrajā kārtā pieejami 9 miljoni eiro no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF).

 

No trešdienas, 9. oktobra, līdz š.g. 9. decembrim biedrības un nodibinājumi, kas pārstāv apstrādes rūpniecības, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nozari vai ir starptautisko biznesa pakalpojumu centri, var pieteikties ERAF līdzfinansējumam dažādu apmācību organizēšanai komersantiem. Pasākuma mērķis ir nodrošināt komersantus ar atbilstošas kvalifikācijas darbaspēku, kas sekmētu darba ražīguma pieaugumu un jaunu vai uzlabotu produktu un tehnoloģiju izstrādi un ieviešanu ražošanā.

 

Biedrības un nodibinājumi, kas īstenos atbalstītos projektus, organizēs apmācības dažādās jomās, piemēram, dizainā, ražošanas inženierzinībās, telemātikā un loģistikā, matemātikā, datorzinātnē, programmēšanā, mežsaimniecībā, vides aizsardzībā, projektu vadībā, valodu apmācību u.c.

 

Darbinieku apmācību izmaksas sīkajiem un mazajiem komersantiem no ERAF līdzekļiem plānots segt 70 % apmērā, vidējiem komersantiem – 60 %, lielajiem komersantiem  - no 30 līdz 50 % atkarībā no uzņēmuma ieguldījumiem tā pētniecībā un attīstībā.  Šajā atlases kārtā, tāpat kā 2016. gadā izsludinātajā programmas pirmajā atlases kārtā, pieejami 9 miljoni eiro ERAF līdzekļu, un maksimālais ERAF finansējums vienam projektam ir 900 000 līdz 3 100 000 eiro atkarībā no nozares, kuru pārstāv finansējuma saņēmējs.

 

Detalizēti projektu iesniegumu atlases nosacījumi pieejami ŠEIT.

Ziņa ievietota 14.10.2019.


Atbalsts zvejas un akvakultūras produktu apstrādei

 

f (95)Līdz šī gada 20.decembrim ir iespēja pieteikt atbalstu Lauku atbalsta dienestā, lai sekmētu ieguldījumus zvejas un akvakultūras produktu apstrādes sektorā.

 

Pasākumā atbalsta ieguldījumus zvejas un akvakultūras produktu apstrādē, kas:

 

 • veicina enerģijas taupīšanu vai mazina ietekmi uz vidi;
 • uzlabo drošības, higiēnas, veselības un darba apstākļus;
 • atbalsta tādu komerciālu zivju nozvejas apstrādi, kuras nevar būt paredzētas lietošanai pārtikā;
 • attiecas uz galvenajās apstrādes darbībās radušos blakusproduktu apstrādi;
 • attiecas uz bioloģiskās akvakultūras produktu apstrādi saskaņā ar Regulas (EK) Nr.834/2007 6. un 7.pantu;
 • kuru rezultātā rodas jauni vai uzlaboti produkti, jauni vai uzlaboti procesi vai jaunas vai uzlabotas pārvaldības un organizācijas sistēmas.

 

Atbalsta pretendents ir:

 • Pārtikas un veterinārajā dienestā atzīts zvejas produktu apstrādes uzņēmums;
 • Pārtikas un veterinārajā dienestā reģistrēta fiziska vai juridiska persona, kas mājas apstākļos apstrādā zvejas produktus;
 • esošs komersants, kas veido jaunu zvejas produktu apstrādes uzņēmumu, vai jaundibināts komersants, kas veido jaunu zvejas produktu apstrādes uzņēmumu, kura pirmais pārskata vai taksācijas gads vēl nav beidzies.

 

Publiskā atbalsta apmērs sīkajiem, mazajiem un vidējiem uzņēmumiem ir 50 procentu apmērā no attiecināmajām izmaksām.

 

Vairāk informācijas ŠEIT.

Ziņa ievietota 14.10.2019.


Iespēja uzņēmējiem saņemt bezmaksas atbalstu darba aizsardzības jomā

 

dddDarba devēji, izmantojiet iespēju pieteikties Eiropas Sociālā fonda projekta atbalstam, lai bez maksas saņemtu praktisku palīdzību darba aizsardzības jomā! 

 

Kāds ir ieguvums?

 

1. Konsultācijas un palīdzību dokumentācijas izstrādē:

      - Darba vides risku novērtēšana;

      - Darba aizsardzības pasākumu plāna izstrāde;

      - Darba aizsardzības organizatoriskās struktūras izveide.

2. Iespēju veikt laboratoriskos mērījumus 250 eiro apmērā.

3. Darba aizsardzības speciālistu un uzticības personu apmācības.

 

 

 

Kurš var pieteikties?

 

Ikviens mikro, mazais vai vidējais uzņēmums, kurā strādā līdz 249 darbiniekiem un kurš darbojas bīstamajā nozarē. Piemēram, lauksaimniecībā, pārtikas ražošanā, kokapstrādē, būvniecībā, transporta un citās nozarēs. Iepazīsties ar visām 39 bīstamajām nozarēm saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 99. 

 

Kā pieteikties atbalstam?

 

1. Izdrukā un aizpildi pieteikumu: Pieteikums

2. Pieteikumam pievieno aizpildītu MK noteikumu Nr. 776 1. un/vai 2. pielikumu atbilstoši mazās (sīkās) un vidējās komercdarbības statusam.

3. Iesniedz pieteikumu un pielikumu:

 • klātienē - Kr.Valdemāra ielā 17-17, Rīgā;
 • pa pastu, nosūtot uz adresi Kr.Valdemāra iela 17-17, Rīga, LV-1010;
 • elektroniski, parakstot ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz e-pastu: info.esf@vdi.gov.lv.

 

Vairāk informācijas ŠEIT.

Ziņa ievietota 20.09.2019.


Iespēja pieteikties atbalstam inovāciju un jaunu produktu izstrādei lauksaimniecībā

 

_vienkarss_inversa_rgb_v_lv-96Pasākuma mērķis ir veicināt sadarbību starp vismaz diviem sadarbības partneriem lauksaimniecības, mežsaimniecības vai lauksaimniecības produktu pārstrādes nozarē jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei.

 

Pieejamais finansējums EUR 4 200 373. Kārta atvērta 01.10.2019.-01.11.2019. Finansējuma ierobežojums EUR 40 000. Atbalstāmās nozares: lopkopība, augkopība.

 

Atbalsta pretendents ir:atbalsta pretendentu grupa, ko veido vismaz divi dažādi neatkarīgi sadarbības partneri, tādi kā lauksaimniecības produktu ražotājs (lauksaimnieks), meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs (mežsaimnieks), lauksaimniecības vai meža produktu pārstrādātājs, ražotāju grupa, kooperatīvs, lauksaimniecības, mežsaimniecības vai lauksaimniecības produktu pārstrādes nozares nevalstisko organizāciju pārstāvji un pētnieks.

 

Vairāk informācijas ŠEIT.

Ziņa ievietota 05.09.2019.


 

Lauku atbalsta dienests izsludina jaunu kārtu ar tūrismu saistītiem projektiem

 

20170513-14-web

Pasākuma mērķis ir veicināt ar lauksaimniecību nesaistītu saimniecisko darbību un nodarbinātību lauku teritorijā, kā arī dažādot ar lauksaimniecību nesaistītas aktivitātes, lai attīstītu alternatīvus ienākumu avotus un palielinātu ienākumu līmeni lauku reģionos. Pasākuma ietvaros tiek atbalstītas aktivitātes, kas saistītas ar tūrisma aktivitāšu veicināšanu - esošiem tūrisma pakalpojumu sniedzējiem vai lauksaimniekiem darbības dažādošanai. 4.kārtai pieejamais publiskais finansējums: EUR 7 248 536, no tā Dienvidkurzemei pieejamais finansējums ir EUR 731 828. 

 

Projektu īstenošanas beigu datums, ja tiek ieguldītas investīcijas pamatlīdzekļu iegādei – 1 gads no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu, ja tiek veikta būvniecība, pārbūve, atjaunošana – 2 gadi no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

 

Atbalsta intensitāte ir 40% un 50%. Kārta atvērta 17.05.2019.-17.06.2019.

 

Atbalsta pretendents ir:

 •  lauksaimnieks – saimnieciskās darbības veicējs, kura dzīvesvieta ir deklarēta lauku teritorijā, kā arī IK vai juridiska persona, kuras juridiskā adrese ir lauku teritorijā;
 •  saimnieciskās darbības veicējs, kura dzīvesvieta ir deklarēta lauku teritorijā, kā arī IK vai juridiska persona, kuras juridiskā adrese ir lauku teritorijā, ja tie atbilst mikro vai maza uzņēmuma statusam.

 

Attiecināmās izmaksas:

 • jaunu pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo pamatlīdzekļu iegāde;
 • jaunas būvniecības vai pārbūves projektu izmaksas;
 • būvmateriālu iegādes izmaksas;
 • vispārējās izmaksas, bet ne vairāk kā 7% no būvniecības tāmē iekļauto attiecināmo izmaksu kopsummas, nepārsniedzot 5 000 euro.

 

Vairāk informācijas ŠEIT.

Ziņa ievietota 16.05.2019.


 

20.maijā sākas pieteikšanās atbalstam jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai 

 

valters_pelns_foto-80Pasākuma mērķis ir sekmēt gados jaunu cilvēku iesaistīšanos pastāvīgā lauksaimniecības darbībā un nodrošināt darbaspēka atjaunošanos un paaudžu nomaiņu lauksaimniecības sektorā, atbalstot gados jaunus cilvēkus, kas saimniecības vadītāja statusā pirmo reizi dibina ekonomiski dzīvotspējīgu saimniecību, lai ražotu lauksaimniecības produkciju vai savā īpašumā pārņemtu esošu saimniecību. Jaunais lauksaimnieks saņems vienreizēju 40 000 eiro lielu maksājums jaundibināta (vai pārņemta) lauksaimniecības uzņēmuma dibināšanai un attīstībai, saskaņā ar iesniegto darījuma darbības plānu. Jaunajiem lauksaimniekiem jāņem vērā, ka darījumdarbības plānu jāgatavo vismaz diviem kalendāra gadiem, bet ne ilgākam laika posmam kā līdz 2022. gada 31. decembrim.

 

Pieejamais finansējums EUR 3 960 000. Kārta atvērta 20.05.2019.-26.06.2019. Finansējuma ierobežojums EUR 40 000. Atbalstāmās nozares: lopkopība, augkopība.

 

Atbalsta pretendenti ir: Juridiskas personas; Privātpersonas; Zemnieku saimniecības; Individuālie komersanti

 

Vairāk informācijas ŠEIT.

Ziņa ievietota 16.05.2019.


 

17.jūnijā sākas pieteikšanās atbalstam uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības

 

valters_pelns_foto-18Pasākuma mērķis ir veicināt mazo lauku saimniecību konkurētspēju, paaugstinot to ražošanas produktivitāti, efektivitāti, atbalstot kooperāciju un tirgus pieejamību. Trešās kārtas pieejamais publiskais finansējums ir 11,085 miljoni eiro, tas sadalīts pēc reģionalizācijas principa. Katrs projekta īstenotājs saņems 15 000 eiro lielu atbalstu. Pasākumā atbalsts paredzēts tām mazajām saimniecībām, kurām gada kopējais neto apgrozījums pēdējā noslēgtā gadā pirms projekta iesniegšanas vai saimniecības ekonomiskā lieluma standarta izlaides vērtība projekta iesniegšanas dienā ir vismaz 2000 eiro, bet nepārsniedz 15 000 eiro. Darījumdarbības plānu jāgatavo vismaz diviem kalendāra gadiem, bet ne ilgākam laikposmam kā līdz 2022. gada 31. decembrim. Svarīgi ņemt vērā, ka mazajiem lauksaimniekiem projekta iesniegumu jāsagatavo sadarbībā ar konsultāciju pakalpojuma sniedzēju. Apstiprināto konsultāciju pakalpojumu sniedzēju saraksts pieejams dienesta mājaslapā.

 

Kārta atvērta 17.06.2019.-18.07.2019.

 

Atbalstāmās nozares: augkopība, lopkopība, piensaimniecības nozare, liellopu nozare, cūkkopības, zirgkopības, aitkopības, kazkopības nozare, biškopības nozare un citas lopkopības nozares.

 

Atbalsta pretendents ir: mazā lauku saimniecība – saimnieciskās darbības veicējs:

 

Fiziska persona, kuras:

 • dzīvesvieta ir deklarēta lauku teritorijā;
 • saimnieciskā darbība ir reģistrēta Valsts ieņēmumu dienestā pirms iesnieguma iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā un ir iesniegta gada ienākumu deklarācijas saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
   

Juridiska persona:

 • kuras juridiskā adrese ir lauku teritorijā;
 • saimniecība ir reģistrēta Uzņēmumu reģistrā pirms iesnieguma iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā, kā arī atbalsta pretendents ir iesniedzis gada pārskatu vai gada ienākumu deklarāciju par 2018.gadu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par gada pārskatu sagatavošanu.

 

Vairāk informācijas ŠEIT.

Ziņa ievietota 16.05.2019.


 

Top Bernātu žurnāls

 

1557830561_lLieliska iniciatīva, ko noteikti ir vērts izvērtēt un izmantot. Paši Bernātnieki, veido žurnālu, lai kopā startētu ar savu piedāvājumu, tādējādi radot pievienoto vērtību katrs sev un viens otram. Kas jāzina par par informācijas ievietošanu Bernātu žurnālā:
 • Informāciju par sava pakalpojuma/ražojuma reklāmu aicināti ievietot gan Bernātos gan novadā saimniekojoši tūrisma un ar nozari saistītie uzņēmēji, amatnieki, mājražotāji u.c.;
 • Informācija jāsagatavo un jānosūta līdz 17.05.2019. uz e-pastu: zurnals.bernati@gmail.com;
 • Nepieciešams pakalpojuma/ražojuma īss apraksts un fotoattēls;
 • Jārēķinās ar reklāmlaukuma izmaksām, kas tiek prognozētas robežās no 30 līdz 100 eiro;
 • Ir iespēja iesaistīties arī ar ieteikumiem, idejām un praktisku palīdzību.

Žurnāla radošā komanda informē, ka reklāmlaukuma izmaksas summa atkarīga no kopējā dalībnieku skaita - jo vairāk būsim, jo izdevīgāk. Ar iegūto finansējumu tiks segti žurnāla drukāšanas un izplatīšanas izdevumi, savukārt satura veidošana, maketēšana, foto, rediģēšana u.c. radošais un tehniskais process tiks paveikts pašu spēkiem kā brīvprātīgais darbs. Visas saziņa, jautājumi un atbildes e-pastu sarakstē, rakstiet zurnals.bernati@gmail.com

 
Kopīga informācija turpmāk tiks publicēta arī Facebook @MesBernatiem.

 

Ziņa ievietota 14.05.2019.


 

"Liepājas rajona partnerība" pieņem projektu idejas uzņēmējdarbībai un vietējo produktu realizācijai

logo_ELFLA-1

Biedrība “Liepājas rajona partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 5.kārtu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2014.- 2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai” ietvaros. 5 .kārtā pieejamais publiskais finansējums: M1/R1 – Atbalsts uzņēmējdarbībai un vietējo produktu realizācijai. Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums 527 109,20 EUR. Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam: 50 000 EUR ar būvniecību saistītiem projektiem; 30 000 EUR pārējiem. Maksimālā atbalsta intensitāte 70%.

 

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2019. gada 28. aprīļa līdz 28. maijam.

 

Šīs Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt uzņēmējdarbības attīstību, esošo uzņēmumu attīstību nelauksaimnieciskās darbības jomās, īpaši atbalstot tūrisma nozari. Jaunu pakalpojumu izveidošana tuvāk iedzīvotāju dzīves videi, esošo pakalpojumu uzlabošana, dažādošana, pilnveidošana. Jāveicina uzņēmējdarbības nozaru attīstība ar augstu pievienoto vērtību. Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt esošos mājražotājus un mikrouzņēmumus, jaunos uzņēmumus savas darbības uzsākšanai, darbības uzlabošanai radot augstāku pievienoto vērtību produktiem. Modernizēt esošos uzņēmumus, lai tie varētu ražot efektīvāk, kvalitatīvākus produktus un/ vai sniegt pakalpojumus. Pamatizejvielas mājražošanā ir lauksaimniecības produkti, kas minēti Līguma par ES darbību I pielikumā, izņemot zivsaimniecības. Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt tādus projektus, kas veicina darbinieku produktivitāti, darbinieku apmācības.

Informācijas avots: www.lrpartneriba.lv

Ziņa ievietota 29.03.2019.


 

Informatīvie semināri par aktualitātēm lauku saimniecībām

 

Uzņēmējiem ar Lauku atbalsta dienesta, biedrības "Liepājas rajona parnerība" un citu sadarbības partneru piedalīšanos (atsevišķu semināru programmas vēl var tikt precizētas):

 • 2019. gada 15. aprīlī plkst. 10:00 Nīcas kultūras namā (Bārtas iela 6, Nīca) ar Nīcas novada domes atbalstu. Papildus informāciju var iegūt sazinoties ar Ainaru Sīkli (tālr. 28694069, e-pasts: ainars.siklis@llkc.lv ).
 • 2019. gada 17. aprīlī plkst. 10:00 Priekules kultūras namā (Peldu iela 1, Priekule) ar Priekules novada domes atbalstu.  Papildus informāciju var iegūt sazinoties ar Irinu Ginteri (tālr. 28310484, e-pasts: irina.gintere@llkc.lv ).
 • 2019. gada 18. aprīlī plkst. 10:00 Robežnieku kultūras namā (Liepu iela 1a, Grobiņa) ar Grobiņas novada domes atbalstu. Papildus informāciju var iegūt sazinoties ar Alekseju Kačanovu (tālr. 27843096, e-pasts: aleksejs.kacanovs@llkc.lv).


*Lauku attīstības programas (LAP) ietvaros 2019. gada maijā tiek plānotas apmācības -  Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošana, kas paredzētas tiem, kas ir LADā pieteikušies papildus atbalstam.

Ziņa ievietota 19.03.2019.


foto

 

Pieredzes apmaiņas brauciens uz Latgali

LLKC Liepājas konsultāciju birojs LAP 2014.-2020. apakšpasākuma “Saimniecību un mežu apmeklējumu nodrošināšana ” ietvaros piedāvā pieredzes apmaiņas braucienu pie Latgales saimniecībām un uzņēmējiem.

 • Brauciena datumi: 2019. gada 7-9. aprīlis
 • Līdzmaksājums ir 75,00 eiro (t.sk. PVN).
 • Vietu skaits ierobežots, jāpiesakās laikus.

Brauciena programma ŠEIT.

 

Plašāka informācija un pieteikšanās pie Irinas Ginteres (tālr. 28310484, e-pasts: irina.gintere@llkc.lv) vai Alekseja Kačanova (tālr. 27843096, e-pasts: aleksejs.kacanovs@llkc.lv).

 

Ziņa ievietota 19.03.2019.


Ābeļu vainagu veidošanas un potēšanas meistarklase

 

garsigi_aboli2019. gada 30. martā plkst. 10.00 (aptuvenais ilgums 4 stundas) Durbē notiks bezmaksas informatīvais seminārs un praktiska nodarbība "Ābeļu vainagu veidošanas un potēšanas meistarklase/ ābolu un bumbieru izstāde" kopā ar Ligitu Rezgali. Ligita Rezgale ir zemnieku saimniecības “Mucenieki” īpašniece, Latvijas augļkopju asociācijas valdes locekle un pārstāve Kurzemes reģionā. Norises vieta: Durbes pilsētas pārvalde, Skolas iela 3, Durbe.

 

Dienas laikā apskatītās tēmas:
* Ābolu un bumbieru izstādes apskate un degustācija.
* Jaunākās ābeļu un bumbieru šķirnes un to raksturojums un audzēšanas tehnoloģija.
* Ābeļu vainagu veidošanas un potēšanas meistarklase.

 

!!! Atkarībā no dalībnieku skaita, norises vieta var tik mainīta, tāpēc lūgums noteikti iepriekš pieteikties.

 

Pieteikšanās uz semināru līdz 2019. gada 25. martam pie LLKC Liepājas nodaļas Durbes novada lauku attīstības konsultantes Aivas Kasparovičas (tālr. 26263682, e-pasts: aiva.kasparovica@llkc.lv). Pasākumu rīko SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Liepājas nodaļa sadarbībā ar Durbes novada pašvaldības atbalstu Valsts Lauku tīkla aktivitātes „Informatīvi izglītojošu semināru organizēšana visā Latvijā” ietvaros. Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.

Ziņa ievietota 19.03.2019.

Uzņēmēju tikšanās – projekta grants ceļu pārbūves II kārtas apspriede un grāmatvedības lekcija
 

2019. gada 14.martā plkst. 11:00, Kultūras nama baltajā zālē, Bārta ielā 6, tiek organizēta uzņēmēju tikšanās. Dienas kārtībā divi svarīgi temati uzņēmējiem:

 

11:00 – 12:00 Publiskā apspriede – Lauksaimnieciskās uzņēmējdarbības veicējiem svarīgu grants ceļu pārbūve. Lauku atbalsta dienesta projektu konkursa pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” iespējamo pārbūvei virzāmo ceļu apspriede – projekta Nīcas novada grants ceļu pārbūve II kārta.

12:00 – 14:00 Lekcija ar Ilzi Birznieci par grāmatvedības jautājumiem – atvieglojumi lauksaimniekiem, deklarāciju aizpildīšana, jauna INN forma, Soc. nodokļa likmes un iespēja klātienē uzdot sev interesējošos jautājumus.

Plašāk par grants ceļu pārbūves iespējām projekta ietvaros: ceļu pārbūve plānota Lauku atbalsta dienesta izsludinātā projektu konkursā pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku  apvidos”. Pasākumā tiek atbalstīta pašvaldību grants bez cietā seguma būvniecība vai pārbūve. 2018.gadā veiksmīgi tika realizēta 4 ceļu posmu pārbūve, pavasarī pabeidzot vēl arī 5 ceļa posmu Pērkonē.

Pasākuma ietvaros Nīcas novada grants ceļiem iespējams iegūt vēl  120 000,00 EUR. Attīstības nodaļa un domes speciālisti, balstoties uz projektu konkursa izvirzītajiem mērķiem, ir izstrādājuši grants ceļu atlases kritērijus un atbilstoši tam ir izvirzīti 3 ceļu posmi. Plānotā projekta ietvaros viens ceļa posms varētu tikt virzīti pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātam projektu iesniegumu konkursam. Apspriedes galvenais mērķis ir noskaidrot uzņēmēju viedokli par grants ceļa posmiem, kuriem būtu nepieciešama rekonstrukcija, kā arī viedokli par izvirzītajiem kritērijiem, atbilstoši ieteiktajiem punktu skaitam – noskaidrojot kopēju viedokli par kritēriju būtiskumu, lai kopā vienotos par atbalstāmo ceļa posmu projekta tālākai izstrādei.

Uzdod savus jautājums, iesniedz ierosinājumus, izsaki viedokli:

Vēl pirms apspriedes, līdz 2019. gada 8.martam, Nīcas novada dome aicina novada uzņēmējus iesniegt priekšlikumus, kas balstīti uz projektu konkursa izvirzītajiem mērķiem (http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/7-2-pamatpakalpojumi-un-ciematu-atjaunosana-lauku-apvidos-233), par ceļiem un kritērijiem, kas būtu iekļaujami vienojoties par grants ceļu rekonstrukcijas posmu vai posmiem. Tāpat ir iespēja iesūtīt savus jautājumus grāmatvedības lekcijai, par nozaru specifiku, uzņēmējdarbības  uzsācējiem vai jau esošiem saimnieciskās darbības veicējiem, kā arī biedrībām. Iesūtītie jautājumi pēc iespējas tiks iekļauti lekcijas tēmā. Priekšlikumus var iesniegt elektroniski, sūtot uz e-pastu: Vita.Liepina@nica.lv, vai iesniedzot papīra formātā - Nīcas novada domē, Bārtas ielā 6, Nīcā 16.kabinetā, ar norādi Attīstības nodaļai.

               

Ziņa ievietota 01.03.2019.


Izveidots digitālais e-pakalpojumu ceļvedis esošajiem un topošajiem uzņēmējiem

 

Lai sniegtu informāciju esošajiem uzņēmējiem, kā arī topošajiem uzņēmējdarbības veicējiem integrētās mācību un komunikācijas aktivitāšu programmas “Mana Latvija.lv. Dari digitāli”ietvaros vietnē https://mana.latvija.lv/apkopotas valsts piedāvāto e-pakalpojumu iespējas uzņēmējiem.

Vietnē pieejami ieteikumi, kas palīdz taupīt laiku, atrisinot ar uzņēmējdarbību saistītās formalitātes digitālā veidā. Tāpat apkopota informācija par tādiem aspektiem kā saimnieciskās darbības uzsākšana, nodokļu politika atšķirīgiem uzņēmumu veidiem, konsultāciju iespējas un cita nozīmīga informācija par valsts piedāvātajiem e-pakalpojumiem.
Digitālās iespējas, ko uzņēmēji var izmantot uzsākot, veicot un izbeidzot uzņēmējdarbību ir izstrādātas sadarbībā ar 23 valsts iestādēm un pieejamas sadaļā “Dzīves situācijas”.

Aprakstā “Uzņēmējdarbības uzsākšana” aprakstītas digitālās iespējas saistībā ar uzņēmuma nosaukuma izvēli, uzņēmuma darbības izvēli un tā reģistrēšanu Uzņēmumu reģistrā, savukārt plašāku informāciju par to, kā pārbaudīt potenciālos partnerus, veikt struktūrvienību reģistrāciju, kā saņemt finanšu atbalstu u.c. iespējas aicinām apskatīt dzīves situācijas aprakstā “Uzņēmējdarbības veikšana”. Uzņēmējdarbības vide ir ļoti mainīgs process, ko ietekmē arī dažādi ārējie procesi, tāpēc atsevišķos gadījumos tas var nozīmēt īpašnieku maiņu, apvienošanos, reorganizāciju un uzņēmējdarbības izbeigšanu. Plašāka informācija pieejama aprakstā “Uzņēmējdarbības izbeigšana”.

 

Informācijas avots: www.mana.latvija.lv

Ziņa ievietota 29.11.2018.


 

VID turpina skaidrot uzņēmējiem par izmaiņām nodokļu reformas ietvaros

 

Valsts ieņēmumu dienests (VID) informatīvās kampaņas “Uzzini. Izproti. Pajautā VID” ietvaros turpinot aktīvi skaidrot šī brīža aktuālākos jautājumus, kas iedzīvotājiem radušies saistībā ar izmaiņām nodokļu reformas ietvaros. Ir izstrādāti trīs jauni skaidrojošie materiāli, kas īpaši vērtīgi un noderīgi ir uzņēmējiem, kā arī mikrouzņēmuma nodokļa maksātājiem. Drīzumā VID plāno izstrādāt skaidrojumus (kopā ar vizuālajiem materiāliem), kas  būs aktuāli jaunajām māmiņām, vecuma pensijas saņēmējiem, kā arī tiem cilvēkiem, kuri strādā vairākās darba vietās.

Ziņa ievietota 29.05.2018.