-2°

Informatīvie semināri par aktualitātēm lauku saimniecībām

 

Uzņēmējiem ar Lauku atbalsta dienesta, biedrības "Liepājas rajona parnerība" un citu sadarbības partneru piedalīšanos (atsevišķu semināru programmas vēl var tikt precizētas):

  • 2019. gada 15. aprīlī plkst. 10:00 Nīcas kultūras namā (Bārtas iela 6, Nīca) ar Nīcas novada domes atbalstu. Papildus informāciju var iegūt sazinoties ar Ainaru Sīkli (tālr. 28694069, e-pasts: ainars.siklis@llkc.lv ).
  • 2019. gada 17. aprīlī plkst. 10:00 Priekules kultūras namā (Peldu iela 1, Priekule) ar Priekules novada domes atbalstu.  Papildus informāciju var iegūt sazinoties ar Irinu Ginteri (tālr. 28310484, e-pasts: irina.gintere@llkc.lv ).
  • 2019. gada 18. aprīlī plkst. 10:00 Robežnieku kultūras namā (Liepu iela 1a, Grobiņa) ar Grobiņas novada domes atbalstu. Papildus informāciju var iegūt sazinoties ar Alekseju Kačanovu (tālr. 27843096, e-pasts: aleksejs.kacanovs@llkc.lv).


*Lauku attīstības programas (LAP) ietvaros 2019. gada maijā tiek plānotas apmācības -  Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošana, kas paredzētas tiem, kas ir LADā pieteikušies papildus atbalstam.

Ziņa ievietota 19.03.2019.


foto

 

Pieredzes apmaiņas brauciens uz Latgali

LLKC Liepājas konsultāciju birojs LAP 2014.-2020. apakšpasākuma “Saimniecību un mežu apmeklējumu nodrošināšana ” ietvaros piedāvā pieredzes apmaiņas braucienu pie Latgales saimniecībām un uzņēmējiem.

  • Brauciena datumi: 2019. gada 7-9. aprīlis
  • Līdzmaksājums ir 75,00 eiro (t.sk. PVN).
  • Vietu skaits ierobežots, jāpiesakās laikus.

Brauciena programma ŠEIT.

 

Plašāka informācija un pieteikšanās pie Irinas Ginteres (tālr. 28310484, e-pasts: irina.gintere@llkc.lv) vai Alekseja Kačanova (tālr. 27843096, e-pasts: aleksejs.kacanovs@llkc.lv).

 

Ziņa ievietota 19.03.2019.


Ābeļu vainagu veidošanas un potēšanas meistarklase

 

garsigi_aboli2019. gada 30. martā plkst. 10.00 (aptuvenais ilgums 4 stundas) Durbē notiks bezmaksas informatīvais seminārs un praktiska nodarbība "Ābeļu vainagu veidošanas un potēšanas meistarklase/ ābolu un bumbieru izstāde" kopā ar Ligitu Rezgali. Ligita Rezgale ir zemnieku saimniecības “Mucenieki” īpašniece, Latvijas augļkopju asociācijas valdes locekle un pārstāve Kurzemes reģionā. Norises vieta: Durbes pilsētas pārvalde, Skolas iela 3, Durbe.

 

Dienas laikā apskatītās tēmas:
* Ābolu un bumbieru izstādes apskate un degustācija.
* Jaunākās ābeļu un bumbieru šķirnes un to raksturojums un audzēšanas tehnoloģija.
* Ābeļu vainagu veidošanas un potēšanas meistarklase.

 

!!! Atkarībā no dalībnieku skaita, norises vieta var tik mainīta, tāpēc lūgums noteikti iepriekš pieteikties.

 

Pieteikšanās uz semināru līdz 2019. gada 25. martam pie LLKC Liepājas nodaļas Durbes novada lauku attīstības konsultantes Aivas Kasparovičas (tālr. 26263682, e-pasts: aiva.kasparovica@llkc.lv). Pasākumu rīko SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Liepājas nodaļa sadarbībā ar Durbes novada pašvaldības atbalstu Valsts Lauku tīkla aktivitātes „Informatīvi izglītojošu semināru organizēšana visā Latvijā” ietvaros. Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.

Ziņa ievietota 19.03.2019.

Uzņēmēju tikšanās – projekta grants ceļu pārbūves II kārtas apspriede un grāmatvedības lekcija
 

2019. gada 14.martā plkst. 11:00, Kultūras nama baltajā zālē, Bārta ielā 6, tiek organizēta uzņēmēju tikšanās. Dienas kārtībā divi svarīgi temati uzņēmējiem:

 

11:00 – 12:00 Publiskā apspriede – Lauksaimnieciskās uzņēmējdarbības veicējiem svarīgu grants ceļu pārbūve. Lauku atbalsta dienesta projektu konkursa pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” iespējamo pārbūvei virzāmo ceļu apspriede – projekta Nīcas novada grants ceļu pārbūve II kārta.

12:00 – 14:00 Lekcija ar Ilzi Birznieci par grāmatvedības jautājumiem – atvieglojumi lauksaimniekiem, deklarāciju aizpildīšana, jauna INN forma, Soc. nodokļa likmes un iespēja klātienē uzdot sev interesējošos jautājumus.

Plašāk par grants ceļu pārbūves iespējām projekta ietvaros: ceļu pārbūve plānota Lauku atbalsta dienesta izsludinātā projektu konkursā pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku  apvidos”. Pasākumā tiek atbalstīta pašvaldību grants bez cietā seguma būvniecība vai pārbūve. 2018.gadā veiksmīgi tika realizēta 4 ceļu posmu pārbūve, pavasarī pabeidzot vēl arī 5 ceļa posmu Pērkonē.

Pasākuma ietvaros Nīcas novada grants ceļiem iespējams iegūt vēl  120 000,00 EUR. Attīstības nodaļa un domes speciālisti, balstoties uz projektu konkursa izvirzītajiem mērķiem, ir izstrādājuši grants ceļu atlases kritērijus un atbilstoši tam ir izvirzīti 3 ceļu posmi. Plānotā projekta ietvaros viens ceļa posms varētu tikt virzīti pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātam projektu iesniegumu konkursam. Apspriedes galvenais mērķis ir noskaidrot uzņēmēju viedokli par grants ceļa posmiem, kuriem būtu nepieciešama rekonstrukcija, kā arī viedokli par izvirzītajiem kritērijiem, atbilstoši ieteiktajiem punktu skaitam – noskaidrojot kopēju viedokli par kritēriju būtiskumu, lai kopā vienotos par atbalstāmo ceļa posmu projekta tālākai izstrādei.

Uzdod savus jautājums, iesniedz ierosinājumus, izsaki viedokli:

Vēl pirms apspriedes, līdz 2019. gada 8.martam, Nīcas novada dome aicina novada uzņēmējus iesniegt priekšlikumus, kas balstīti uz projektu konkursa izvirzītajiem mērķiem (http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/7-2-pamatpakalpojumi-un-ciematu-atjaunosana-lauku-apvidos-233), par ceļiem un kritērijiem, kas būtu iekļaujami vienojoties par grants ceļu rekonstrukcijas posmu vai posmiem. Tāpat ir iespēja iesūtīt savus jautājumus grāmatvedības lekcijai, par nozaru specifiku, uzņēmējdarbības  uzsācējiem vai jau esošiem saimnieciskās darbības veicējiem, kā arī biedrībām. Iesūtītie jautājumi pēc iespējas tiks iekļauti lekcijas tēmā. Priekšlikumus var iesniegt elektroniski, sūtot uz e-pastu: Vita.Liepina@nica.lv, vai iesniedzot papīra formātā - Nīcas novada domē, Bārtas ielā 6, Nīcā 16.kabinetā, ar norādi Attīstības nodaļai.

               

Ziņa ievietota 01.03.2019.


Izveidots digitālais e-pakalpojumu ceļvedis esošajiem un topošajiem uzņēmējiem

 

Lai sniegtu informāciju esošajiem uzņēmējiem, kā arī topošajiem uzņēmējdarbības veicējiem integrētās mācību un komunikācijas aktivitāšu programmas “Mana Latvija.lv. Dari digitāli”ietvaros vietnē https://mana.latvija.lv/apkopotas valsts piedāvāto e-pakalpojumu iespējas uzņēmējiem.

Vietnē pieejami ieteikumi, kas palīdz taupīt laiku, atrisinot ar uzņēmējdarbību saistītās formalitātes digitālā veidā. Tāpat apkopota informācija par tādiem aspektiem kā saimnieciskās darbības uzsākšana, nodokļu politika atšķirīgiem uzņēmumu veidiem, konsultāciju iespējas un cita nozīmīga informācija par valsts piedāvātajiem e-pakalpojumiem.
Digitālās iespējas, ko uzņēmēji var izmantot uzsākot, veicot un izbeidzot uzņēmējdarbību ir izstrādātas sadarbībā ar 23 valsts iestādēm un pieejamas sadaļā “Dzīves situācijas”.

Aprakstā “Uzņēmējdarbības uzsākšana” aprakstītas digitālās iespējas saistībā ar uzņēmuma nosaukuma izvēli, uzņēmuma darbības izvēli un tā reģistrēšanu Uzņēmumu reģistrā, savukārt plašāku informāciju par to, kā pārbaudīt potenciālos partnerus, veikt struktūrvienību reģistrāciju, kā saņemt finanšu atbalstu u.c. iespējas aicinām apskatīt dzīves situācijas aprakstā “Uzņēmējdarbības veikšana”. Uzņēmējdarbības vide ir ļoti mainīgs process, ko ietekmē arī dažādi ārējie procesi, tāpēc atsevišķos gadījumos tas var nozīmēt īpašnieku maiņu, apvienošanos, reorganizāciju un uzņēmējdarbības izbeigšanu. Plašāka informācija pieejama aprakstā “Uzņēmējdarbības izbeigšana”.

 

Informācijas avots: www.mana.latvija.lv

Ziņa ievietota 29.11.2018.


 

VID turpina skaidrot uzņēmējiem par izmaiņām nodokļu reformas ietvaros

 

Valsts ieņēmumu dienests (VID) informatīvās kampaņas “Uzzini. Izproti. Pajautā VID” ietvaros turpinot aktīvi skaidrot šī brīža aktuālākos jautājumus, kas iedzīvotājiem radušies saistībā ar izmaiņām nodokļu reformas ietvaros. Ir izstrādāti trīs jauni skaidrojošie materiāli, kas īpaši vērtīgi un noderīgi ir uzņēmējiem, kā arī mikrouzņēmuma nodokļa maksātājiem. Drīzumā VID plāno izstrādāt skaidrojumus (kopā ar vizuālajiem materiāliem), kas  būs aktuāli jaunajām māmiņām, vecuma pensijas saņēmējiem, kā arī tiem cilvēkiem, kuri strādā vairākās darba vietās.

Ziņa ievietota 29.05.2018.