Biedrībām un nodibinājumiem ir iespēja startēt Aktīvo iedzīvotāju fonda projektu konkursos

 

1a2

Aktīvo iedzīvotāju fondā laika periodā no 2020. gada maija līdz 2022. gada beigām paredzēts izsludināt 7 atklātus projektu konkursus pilsoniskās sabiedrības organizācijām. Šobrīd ir iespēja iesniegt pirmos projektus.

 

Šī gada 29. maijā tika izsludināts pirmais Aktīvo iedzīvotāju fonda (AIF) projektu konkurss vairākgadu stratēģiskajiem projektiem, kuru mērķis ir panākt ilgtermiņa pozitīvas izmaiņas konkrētās organizācijas darbības jomā, vienlaicīgi stiprinot demokrātijas kultūru vai cilvēktiesības Latvijā. Projektus var iesniegt līdz 29. jūlija plkst. 14:00.

 

Kopš 19. jūnija līdz pat 2023. gada 28. februārim ir iespēja iesniegt rīcības projektu pieteikumus, kas paredzēti steidzamu un aktuālu interešu pārstāvības iniciatīvu un pilsonisko aktivitāšu īstenošanai. Savukārt jūlijā ir paredzēts izsludināt pieteikšanos kapacitātes projektiem, ar mērķi uzlabot pilsoniskās sabiedrības ilgtspēju un kapacitāti Latvijā - varēs spēcināt cilvēkus un organizācijas, veidot sadarbības un tīkloties.

 

Projektus var iesniegt tiešsaistes sistēmā projekti.activecitizensfund.lv.

 

AIF mērķis ir pilsoniskās sabiedrības un iedzīvotāju līdzdalības stiprināšana un mazaizsargāto iedzīvotāju grupu spēju vairošana, tādēļ tiek atbalstītas Pilsoniskās sabiedrības organizācijas (PSO). AIF Kurzemes reģiona koordinatore – konsultante skaidro: “PSO ir tās biedrības un nodibinājumi, kuru darbība ir vērsta uz sabiedrības labklājības celšanu."

 

Jaunumiem var sekot līdzi sociālā tīkla Facebook lapā: www.facebook.com/AktivoIedzivotajuFonds

 

Aktīvo iedzīvotāju fonds  ir Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu programma, kas Latvijā tiek īstenota no 2020. līdz 2024. gadam ar mērķi stiprināt pilsonisko sabiedrību un iedzīvotāju līdzdalību un vairot mazaizsargāto iedzīvotāju grupu spējas. Programmu administrē Latvijas Pilsoniskā alianse un Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs, Kurzemes NVO centrs, Latvijas Lauku forums, Valmieras novada fonds, Zemgales NVO centrs.

 

Papildu informācijai: Elīna Immere, Kurzemes NVO centrs, tālrunis: 27111252, e-pasts: elina@kurzemesnvo.lv

Informāciju par AIF darbību Latvijā un projektu konkursiem var gūt mājas lapā: www.activecitizensfund.lv

 

Ziņa ievietota 06.07.2020.

 


Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības

 

valters_pelns_foto-804. projektu pieņemšanas kārtas mērķis ir veicināt mazo lauku saimniecību konkurētspēju, paaugstinot to ražošanas produktivitāti, efektivitāti, atbalstot kooperāciju un tirgus pieejamību.

 

Atbalsta pretendents ir mazā lauku saimniecība – saimnieciskās darbības veicējs – fiziska persona, kuras dzīvesvieta ir deklarēta lauku teritorijā, vai juridiska persona, kuras juridiskā adrese ir lauku teritorijā. Projekta iesniegumā norādītā deklarētās dzīvesvietas adrese netiek mainīta visu projekta īstenošanas laiku.

 

Atbalsta pretendents ir ieguvis augstāko vai vidējā profesionālo lauksaimniecības izglītību vai apguvis lauksaimniecības pamatzināšanas vismaz 160 stundu apjomā (saskaņā ar Noteikumu Nr.598 7.pielikumā noteiktiem izglītības priekšmetiem) vai ir atbilstoša vismaz piecu gadu darba pieredze lauksaimniecības jomā (darba pieredzi apliecinoši dokumenti, īpašnieks, amatpersona l/s uzņēmumā, reģistrējies VID kā lauksaimnieciskās darbības veicējs).

 

Kārta atvērta no 03.06.2020. līdz 03.08.2020.

 

Finansējuma ierobežojums 15 000 EUR, kopējais pieejamais finansējums 4 107 945 EUR.

 

Atbalsta pretendents projekta iesniegumu, kas ietver darījumdarbības plānu, sagatavo sadarbībā ar lauksaimniecības nozarē strādājošu konsultāciju pakalpojuma sniedzēju.

 

Prezentācija pasākumam «Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības». 

 

Vairāk informācijas ŠEIT.

Ziņa ievietota 06.07.2020.

 


Aicina uzņēmējus pieteikties finansējumam dizaina izstrādei

 

OrigamiLatvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) izsludinājusi pieteikšanos jaunam atbalsta pasākumam “Dizaina vaučers”.

Atbalsts tiks sniegts uzņēmumiem, kuri izstrādā jaunu produktu vai tehnoloģiju, un kuriem nepieciešams dizainera pakalpojums jauna produkta, procesa vai stratēģijas izstrādei inovāciju ieviešanai uzņēmumā. Šim mērķim kopumā paredzētas finansējums 250 tūkstošu eiro apmērā, bet vienam projektam būs iespēja piesaistīt līdz 5 tūkstošiem eiro.

 

LIAA direktors Kaspars Rožkalns uzsver, ka šo atbalsta veidu iespējams kombinēt arī ar citām LIAA atbalsta programmām. “Inovāciju vaučeru programmas ietvaros sadarbībā ar pētniecības organizācijām var izstrādāt jaunu produktu, bet ar dizaina vaučeru atbalstu – izstrādāt jaunā produkta dizainu. Inovāciju vaučeru ietvaros atbalsts pieejams arī jauna produkta vai tehnoloģijas tehniski ekonomiskās priešsizpētes izstrādei, rūpnieciskajiem pētījumiem, eksperimentālajai izstrādei, testēšanai un sertificēšanai un rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšanai, kā arī atbalsts tiek sniegts augsti kvalificētu darbnieku piesaitei. Daudzi uzņēmumi Covid situāciju izmanto, lai strādātu pie jaunu produktu attīstības vai esošo produktu pielāgošanas jaunajai situācijai un jauniem tirgiem. Šī ir laba iespēja, kā padarīt savu produktu pamanāmāku un celt tā konkurētspēju,” norāda K.Rožkalns.

 

Dizaina pakalpojumus šajā programmā drīkst sniegt ES dalībvalstī, Eiropas Ekonomikas zonas valstī vai Šveices Konfederācijā reģistrēts komersants (dizainers), kuram pēdējo 3 gadu laikā ir pieredze vismaz 3 jaunu produktu izstrādē un katra pakalpojuma līgumsumma ir vismaz 3 tūkstoši eiro bez PVN.

 

LIAA administrētajā “Dizaina vaučeru” atbalsta pasākumā maksimālais atbalsts vienam dizaina projektam ir plānots 5 tūkstošu eiro apmērā, savukārt atbalsta intensitāte – 85% no ārpakalpojuma izmaksām bez PVN. Plašāka informācija par “Dizaina vaučera” atbalsta pasākumu nosacījumiem atbalsta saņemšanai pieejama LIAA mājaslapā: www.liaa.gov.lv/lv/fondi/2014-2020/inovaciju-vauceru-atbalsta-pakalpojumi/dizaina-vauceris.

 

Atbalsts uzņēmējiem tiek sniegts ERAF projekta “Tehnoloģiju pārneses programma” ietvaros.

Ziņa ievietota 21.05.2020.

 


Biedrība “Liepājas rajona partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 7.kārtu

 

lie_raj_partner_0Biedrība “Liepājas rajona partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 7.kārtu Zivsaimniecības Rīcības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros. 7. kārtā pieejamais kopējais publiskais finansējums: 801 235,44 EUR.

 

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2020. gadā no 29. maija līdz  29. jūnijam.

Projektus ir iespējams pieteikt divās rīcībās:

 1. Atbalsts zivsaimniecības nozares attīstībai un uzņēmējdarbības dažādošanai piekrastē. Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) finansējums: 300 000,00 EUR. Rīcības ietvaros atbalstāma pievienotās vērtības veidošana un inovācijas veicināšana visos zvejas un akvakultūras produktu piegādes ķēdes posmos un ekonomiskās izaugsmes veicināšana, darbavietu radīšanas veicināšana, kā arī zivsaimniecības nozarē un citās jūras ekonomikas nozarēs-darbību dažādošana.

 

 1. Atbalsts vides resursu un zvejas vai jūras kultūras mantojuma saglabāšanā. Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) finansējums: 501 235,44 EUR. Rīcības ietvaros atbalstāma vides resursu vairošana vai izmantošana, kā arī klimata pārmaiņu mazināšana un zvejas vai jūras kultūras mantojuma izmantošanas veicināšana.

 

Plašāka informācija pieejama tīmekļa vietnēs: www.lrpartneriba.lv un www.lad.gov.lv

 

Ziņa ievietota 28.04.2020.

 


Noderīgi semināri un apmācības Liepājā

 

CapturemLatvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera izsludinājusi semināru un apmācību programmu februārim/martam.

 

Iespēja apmeklēt LIAA Liepājas biznesa inkubatora 3 gadu svinību pasākumus, tāpat arī Liepājas biznesa inkubatora rīktās informatīvās stundas par atvērto uzņemšanu inkubācijas atbalsta programmā. Vēl, vērtīgi semināri par mārketingu, komunikāciju, jauniešu nodarbinātības iespējas u.c.

 

Visus pasākumus meklējiet ŠEIT.

 

Ziņa ievietota 27.02.2020.

 


LIAA izziņo 2020. gada pavasara uzņemšanu 15 biznesa inkubatoros

 

thumb_show.phpLatvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) biznesa inkubatori izziņo 2020. gada pavasara uzņemšanu un aicina jaunos uzņēmējus un biznesa ideju autorus pieteikties pirmsinkubācijas vai inkubācijas programmai.

 

No 2020. gada 1. marta līdz 20. martam tiks atvērta pieteikumu pieņemšana dalībai inkubācijas programmā piecpadsmit LIAA biznesa inkubatoros visā Latvijā – Bauskā, Daugavpilī, Jelgavā, Jēkabpilī, Jūrmalā, Kuldīgā, Liepājā, Madonā, Ogrē Rēzeknē, Siguldā, Talsos, Valmierā, Ventspilī un Radošo industriju inkubatorā Rīgā. Atbalsta programmām aicināti pieteikties uzņēmumi, kuri nav reģistrēti ilgāk par trim gadiem.

 

Tāpat biznesa ideju autori varēs pievienoties 6 mēnešu pirmsinkubācijas programmai kādā no LIAA biznesa inkubatoriem. Pirmsinkubācija ir piemērota gan fiziskām, gan juridiskām personām, kuras vēlas izvērtēt savas biznesa idejas dzīvotspēju. Pieteikumus pirmsinkubācijas programmai Liepājas biznesa inkubatorā pieņems no 1. aprīļa līdz 15. aprīlim.

 

Pieteikumus pirmsinkubācijai un inkubācijai varēs iesniegt klātienē, kā arī elektroniski, nosūtot elektroniski parakstītu pieteikumu uz liaa@liaa.gov.lv (edoc iesniegšanas termiņa laika zīmogs – līdz plkst. 23:59).Interesenti – jaunie uzņēmēji un biznesa ideju autori – aicināti apmeklēt Info dienas 2. martā 18:00, 9. martā 18:00 un 16. martā 18:00 LIAA Liepājas biznesa inkubatorā Dārza ielā 4/8, Liepājā, lai vairāk uzzinātu par inkubatora sniegtajiem pakalpojumiem un atbalsta iespējām biznesa idejas vai uzņēmējdarbības attīstībai, kā arī uzņemšanas kārtību inkubatorā. Informācija par visiem atvērtajiem LIAA Liepājas biznesa inkubatora pasākumiem pieejama: https://www.facebook.com/pg/LIAALiepaja/events/.

 

LIAA aicina pievienoties lielākajai jauno uzņēmēju kopienai, kuru kopējais apgrozījums ir 70 miljoni eiro un kopējās piesaistītās ārējās investīcijas sasniedz 12 miljonus eiro. Pašlaik LIAA biznesa inkubatoros ir 701 dalībnieks. No tiem 249 ir biznesa ideju autori vai uzņēmumi, kuri pirmsinkubācijas programmā pārbauda savas biznesa idejas dzīvotspēju, un 452 uzņēmumi ir inkubācijas programmā. Kopš LIAA biznesa inkubatoru izveides pirmsinkubācijas programmu sešu mēnešu garumā ir izgājis 1141 biznesa ideju autors.

 

LIAA Biznesa inkubatoru mērķis ir atbalstīt jaunu, dzīvotspējīgu un konkurētspējīgu uzņēmumu izveidi un attīstību. LIAA Biznesa inkubatorus finansē ERAF projekts "Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators".

 

Vairāk par LIAA biznesa inkubatoriem: http://inkubatori.magneticlatvia.lv
Par pirmsinkubācijas programmu: https://youtu.be/sfsxK-CVCJQ
Par inkubācijas programmu: https://youtu.be/jTis0NTX_A0

 

Papildu informācija:

LIAA Liepājas biznesa inkubators

Adrese: Dārza iela 4/8, Liepāja

E-pasts: liepaja@liaa.gov.lv

Tālrunis: 62401092

Facebook | Instagram

Ziņa ievietota 25.02.2020.

 


Pieejams atbalsts zivsaimniecībā un akvakultūrā

 

valters_pelns_foto-206Lauku atbalsta dienests informē, ka no 2020.gada 5.marta līdz 30.jūnijam būs iespējams pieteikties atbalsta saņemšanai dažādos atbalsta pasākumos zivsaimniecībā un akvakultūrā.

 

Pasākuma „Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde” mērķis ir sekmēt ieguldījumus zvejas un akvakultūras produktu apstrādes sektorā – veicināt enerģijas taupīšanu, mazināt ietekmi uz vidi, uzlabot drošības, higiēnas, veselības un darba apstākļus, radīt jaunus vai uzlabotus produktus, jaunus vai uzlabotus procesus vai jaunas vai uzlabotas pārvaldības un organizācijas sistēmas. Kopējais publiskais finansējums 8 miljoni eiro.

 

„Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā” ar mērķi palielināt akvakultūras uzņēmumu konkurētspēju un dzīvotspēju. Atbalstu piešķir karpu, foreļu, zandartu, ālantu, sterletu, līdaku, līņu, samu, storu, pāliju, garneļu un vēžu audzēšanai. Kopējais publiskais finansējums 14 miljoni eiro.

 

Pasākuma „Akvakultūras saimniecībām paredzēti pārvaldības un konsultāciju pakalpojumi” mērķis ir pārvaldības un konsultāciju pakalpojumu sniegšana akvakultūras audzētavām. Kopējais publiskais finansējums 200 000 eiro.

 

“Kontrole un izpilde” pasākuma mērķis ir sniegt atbalstu zvejas kontroles, inspekcijas un izpildes sistēmas īstenošanai. Kārtas kopējais publiskais finansējums ir 2 miljoni eiro.

 

Pasākumā “Pievienotā vērtība, produktu kvalitāte un nevēlamu nozveju izmantošana” ir paredzēts palielināt zvejas produktu pievienoto vērtību, atbalstot ieguldījumus saldētu zvejas produktu uzglabāšanas kameru būvniecības, ierīkošanas, novietošanas, pārbūves un atjaunošanas izmaksas. Pasākuma pretendenti ir biedrības, kuras ne mazāk kā trīs biedru komercdarbības joma galvenokārt ir zvejniecība, izņemot komerciālo zveju iekšējos ūdeņos. Kārtas kopējais publiskais finansējums ir 9 miljoni eiro.

 

Pasākuma “Zvejas flotes modernizācija” piektās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana notiks divos apkašpasākumos:
- “Veselība un drošība” mērķis ir atbalsts zvejnieku higiēnas, veselības, drošības un darba apstākļu uzlabošanai. Kārtas kopējais publiskais finansējums apakšpasākumā ir 219 495 eiro,
- “Zvejas ietekmes uz jūras vidi ierobežošana un zvejas pielāgošana sugu aizsardzībai” tiek veicināta zvejas rīku selektivitātes uzlabošana attiecībā uz zivju izmēru vai sugu, izmetumu izskaušana vai nevēlamās nozvejas apstrāde, kā arī zvejas rīku un nozvejas pasargāšana no aizsargājamiem zīdītājiem un putniem. Kārtas kopējais publiskais finansējums apakšpasākumā ir 200 000  eiro.

 

Ziņa ievietota 10.02.2020.

 


Sākas pieteikšanās pasākumam "Inovācija"

LAD_logo_2

Pasākuma ietvaros inovācija ir process, kurā tiek izstrādāti ieviešanai jauni vai ievērojami uzlaboti produkti, aprīkojums, procesi un metodes vai tiek ievērojami uzlabotas to funkcionālās īpašības un paredzamais lietošanas veids (piemēram, būtiski mainīti tehniskie parametri, sastāvdaļas un materiāli, pievienotā programmatūra, lietotājam un videi draudzīgās īpašības), kā arī izpētītas inovatīvo produktu vai procesu tehniskās un ekonomiskās īstenošanas iespējas. Inovācija tehnoloģijā ietver būtiskas izmaiņas tehnoloģiskajā procesā, iekārtās un programmatūrā, lai ievērojami uzlabotu ražošanas procesu vai ražošanas metodes, un tās ieviešana nodrošina jaunu produktu ražošanu vai ražošanas procesa ievērojamu maiņu.

 

Pasākuma mērķi ir:

 • inovācija zvejniecībā un zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu apstrādē, izstrādājot ieviešanai jaunus vai ievērojami uzlabotus produktus, aprīkojumu, procesus vai metodes;
 • inovācija akvakultūrā, tajā skaitā akvakultūras produkcijas apstrādē, izstrādājot ieviešanai jaunus vai ievērojami uzlabotus produktus vai procesus, lai ieviestu jaunas akvakultūras sugas ar labu tirgus potenciālu, tostarp izpētot inovatīvo produktu vai procesu tehniskās vai ekonomiskās īstenošanas iespējas.

Pieejamais finansējums EUR 3 433 827.

Kārta atvērta 30.01.2020.-30.06.2020.

Finansējuma ierobežojums EUR 400 000.

 

Vairāk informācijas ŠEIT.

Ziņa ievietota 27.01.2020.


Sākas pieteikšanās pasākumam "Tirdzniecības pasākumi"

LAD_logo_2Pasākuma mērķis ir sekmēt jaunu tirgu apgūšanu, kā arī uzņēmumu un produktu sertificēšanu, produkcijas izsekojamību un marķējuma nostiprināšanu.

 

Pretendents ir:

 1. biedrība,
  - kura ir reģistrēta vismaz trīs gadus pirms projekta iesnieguma iesniegšanas;
  - kurā vismaz piecu biedru komercdarbības joma ir zvejniecība, akvakultūra vai zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu pārstrāde un konservēšana;
 2. atvasināta publiska persona – zinātniskā institūcija, kas ir reģistrēta Latvijas zinātnisko institūciju reģistrā, vai tiešās pārvaldes iestāde, kuras mērķis ir sekmēt uzņēmējdarbības attīstību Latvijā, palielinot Latvijas konkurētspēju starptautiskajos tirgos, un kurai ir pieredze pasākumā paredzēto aktivitāšu īstenošanā.

Pieejamais finansējums EUR 1 500 000.


Kārta atvērta 30.01.2020.-30.06.2020.

 

Vairāk informācijas ŠEIT.

 

Ziņa ievietota 27.01.2020.


Izsludināts konkurss nevalstiskajām organizācijām programmā "NVO fonds"

 

sif-logoSabiedrības integrācijas fonds izsludina atklātu projektu iesniegumu konkursu 2020.gadā īstenojamiem projektiem Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds" ietvaros.

 

Programmas mērķis ir stiprināt pilsoniskās sabiedrības ilgtspējīgu attīstību un demokrātiju Latvijā, paaugstinot pilsonisko līdziesaisti, iedzīvotāju savstarpējo uzticēšanos un sadarbību starp dažādām sabiedrības grupām, uzticēšanos valstij un ticību spējai ietekmēt lēmumus, veicinot un paaugstinot iedzīvotāju piederības sajūtu Latvijai.

 

Programmas ietvaros 2020.gadā plānots atbalstīt projektus, kuri ietver šādus darbības virzienus (atbilstoši Konceptuālajā ziņojumā par NVO fonda izveidi minētajiem):
1. "NVO darbības stiprināšana";
2. "NVO interešu aizstāvības stiprināšana";
3. "Atbalsts NVO pilsoniskās sabiedrības aktivitātēm";
4. "NVO savstarpējās sadarbības stiprināšana".

 

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir 2020.gada 6.februāris.

 

Vairāk informācijas ŠEIT.

 

Ziņa ievietota 27.01.2020.


Labklājības ministrija aicina pieteikties intensīvām apmācībām sociālās uzņēmējdarbības uzsākšanai

 

LSUA-logo-krāsainsLabklājības ministrija aicina ikvienu interesentu no visas Latvijas, kam ir sava sociālās uzņēmējdarbības ideja, pieteikties bezmaksas intensīvo apmācību kursam veiksmīgas sociālās uzņēmējdarbības uzsākšanai un īstenošanai. Apmācības būs unikāla iespēja īsā laikā dažādu speciālistu vadībā apgūt gan teorētiskas zināšanas, gan praktiskas iemaņas, lai dibinātu savu sociālo uzņēmumu un ideju beidzot pārvērstu realitātē.

 

Apmācību sākumā dalībniekiem tiks skaidrota sociālās uzņēmējdarbības būtība un tiesiskais regulējums Latvijā, kā arī notiks praktiskais darbs, lai izvērtētu savas biznesa idejas atbilstību sociālajai uzņēmējdarbībai. Tālāk tiks sniegtas padziļinātas zināšanas par mārketingu, komunikāciju, uzņēmuma zīmolu un dažādiem attīstības modeļiem. Īpaši vērtīga apmācību daļa būs par grāmatvedību un nodokļiem, kur šie jautājumi tiks aplūkoti ņemot vērā sociālā uzņēmuma specifiku. Apmācību kursa noslēgumā dalībnieki apgūs zināšanas par finanšu vadību un to, kā sagatavot veiksmīgu AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” granta pieprasījuma projektu sociālās uzņēmējdarbības uzsākšanai. 

 

Apmācības notiks četras sestdienas pēc kārtas Rīgā, Alberta ielā 13, no plkst.10:00 līdz 17:30 Kopumā notiks trīs apmācību kursi:

 • 1. kurss: 18.01., 25.01., 1.02., 8.02. (pieteikšanās līdz 13. janvārim)
 • 2. kurss: 8.02., 15.02., 22.02., 29.02. (pieteikšanās līdz 3. februārim)
 • 3. kurss: 29.02., 7.03., 14.03., 21.03. (pieteikšanās līdz 24. februārim) 

 

Dalība apmācībās ir bez maksas, taču vietu skaits ir ierobežots. Lai kļūtu par apmācību dalībnieku kādā no trim kursiem, līdz norādītajam pieteikšanās datumam jāaizpilda elektroniska pieteikuma anketa.

 

Facebook lapā: https://www.facebook.com/labklajibasministrija/, sadaļā “Pasākumi”.

 

Visi apmācību kursu dalībnieki saņems elektronisku apstiprinājuma ziņu savā e-pastā nākamajā dienā pēc attiecīgā pieteikšanās termiņa. Papildu informācija: Līga Ivanova, liga@sua.lv, 26464686. 

 

Vienlaikus Labklājības ministrija informē, ka pavasarī fiziskas personas bez iepriekšējas pieredzes uzņēmējdarbībā tiks aicinātas piedalīties sociālās uzņēmējdarbības ideju konkursā. Plašāka informācija sekos.

 

Ziņa ievietota 27.01.2020.


Biedrība “Liepājas rajona partnerība” izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu

 

lie_raj_partner_0Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2020. gada 10. februāra līdz 10. martam.

 

6. kārtā pieejamais publiskais finansējums:
M1/R1 – Atbalsts uzņēmējdarbībai un vietējo produktu realizācijai.
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums 457 716.15 EUR.

 

7. kārtā pieejamais kopējais publiskais finansējums:
M2/R2 – Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas.
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums 127 502.35 EUR.

 

Vairāk informācijas ŠEIT.

 

 

 

 

Ziņa ievietota 27.01.2020.

 


Uzņēmējiem pieejams ES fondu atbalsts ražošanas ēku energoefektivitātes palielināšanai

 

411_energoefektivitate_3kProjektu iesniegšana - līdz 9. aprīlim

 

 • Projekta iesniedzējs: apstrādes rūpniecības nozares komersants
 • Atbalsts energoefektīvākām ražošanas telpām, noliktavām un iekārtām ES fondu atbalsts paredzēts rūpnieciskās ražošanas ēku un noliktavu energoefektivitāti paaugstinošu pārbūves vai atjaunošanas darbu veikšanai, kā arī energoefektīvu ražošanas un tās blakusprocesus nodrošinošo iekārtu iegādei, lai aizstātu esošās, mazāk energoefektīvās iekārtas. Tāpat paredzēts, ka finansējumu var ieguldīt ēku inženiersistēmu atjaunošanā, pārbūvē vai izveidē, sekundāro energoresursu atgūšanai no ražošanas tehnoloģiskajiem procesiem un atjaunojamo enerģijas avotu izmantošanā, kā arī projekta tehniskās dokumentācijas sagatavošanai.
 • Vienam projektam - līdz miljonam eiro no ES fondu finansējuma
 • Atbalsta intensitāte ir līdz 30 % no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām.
 • Par projektu: seminārs 29. janvārī, Rīgā (nodrrošināta tiešraide CFLA lapā)

 

Vairāk informācijas ŠEIT.

Ziņa ievietota 27.01.2020.


Noderīgi semināri un apmācības Liepājā

 

FOTOLatvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera izsludinājusi semināru un apmācību programmu janvārim/februārim.

 

Iespēja apmeklēt gan dažāda satura radošās darbnīcas, gan iedvesmoties no uzņēmējdarbības pieredzes stāstiem, gan arī apgūt gada deklarācijas aizpildīšanu pašnodarbinātām personām un daudzas citas nodarbības.

 

Visus pasākumus meklējiet ŠEIT.

 

Ziņa ievietota 24.01.2020.


Projektu konkurss: aicina kļūt par saimniekiem savam saimes galdam

 

saimesgaldsBorisa un Ināras Teterevu fonds turpina atbalsta programmu uzņēmīgajiem un rosīgajiem “Pats savam SAIMES GALDAM”. 

 

Šīs programmas ietvaros Borisa un Ināras Teterevu fonds atbalsta darbīgu bezpeļņas organizāciju centienus iesaistīt grūtībās nonākušus, taču uzņēmīgus un rosīgus savas apkaimes iedzīvotājus zemkopības darbos, kas uzlabo viņu dzīves apstākļus. Atbalstu ieguvušās organizācijas sarūpē sēklas, stādus un dārza kopšanas piederumus gan novada trūcīgo ģimeņu piemājas dārzu ierīkošanai, gan biedrību pārziņā esošo dārzu apstādīšanai. Vasarā organizē konsultācijas ģimenēm par dārza kopšanu, savukārt rudenī – par ražas uzglabāšanu ziemai un konservēšanu. 

 

Šogad paredzētais finansējums programmas projektiem ir 15’000 eiro. Vienam projektam ieteicamais budžets ir līdz 1’500 eiro.

 

Lai pieteiktos atbalstam, organizācijai vispirms līdz 17. februārim jānosūta īss projekta ieceres apraksts brīvā formā uz e-pastu: saimesgaldam@teterevufonds.lv. Ja organizācija nolemj turpināt projekta pieteikšanas procesu, tā tiks aicināta iesniegt fondam sagatavotu pilnu projekta pieteikumu un budžetu.

 

Pretendentus finansējuma saņemšanai aicinām rūpīgi iepazīties ar programmas “Pats savam SAIMES GALDAM” nolikumu.

 

2019.gadā projekta ietvaros tapusi arī neliela un ļoti labi konspektēta rokasgrāmata "Derīgi padomi mazdārziņā", to atradīsiet ŠEIT.

 

Kā projektu izdevies ieviest iepriekšējos gados, lasiet ŠEIT.

 

Ziņa ievietota 20.01.2020.

 


Atvērta pieteikšanās atbalsta saņemšanai ārvalstu vizītēm

 

inovacija-uznemumos

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra ir uzsākusi pieteikumu pieņemšanu jaunuzņēmumu atbalstam dalībai starptautiskās izstādēs un konferencēs ārvalstīs, kā arī tiešajās vizītēs pie potenciālā investora vai sadarbības partnera ārvalstīs.

 

Atbalstu var saņemt jaunuzņēmumi ar augstas izaugsmes potenciālu, kuru pamatdarbība ir saistīta ar mērogojamu biznesa modeļu un inovatīvu produktu izstrādi, ražošanu vai attīstību.

 

Vienam jaunuzņēmumam maksimāli pieejamais atbalsts – 4 000 eiro. Tiek segts līdz pat 70% izmaksu.  Atbalstāmo darbību īstenošanas termiņš ir no 2020. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim.

 

Uzsaukumā kopējais pieejamais finansējums 40 000 eiro. Finansējums tiek piešķirts LIAA īstenotā projekta Nr.1.2.1.2/16/I/001 “Tehnoloģiju pārneses programma” ietvaros.

 

Infografika par programmu

 

Komersanti tiks atlasīti pēc šādiem kritērijiem:

 • komercdarbību veic pirmos piecus gadus kopš reģistrēšanas komercreģistrā;
 • līdz pieteikuma iesniegšanas brīdim ir veicis biznesa idejas pamatā esošā produkta vai tehnoloģijas izstrādes darbus vai tam uz pieteikuma iesniegšanas brīdi ir intelektuālā īpašuma tiesības uz pieteiktās biznesa idejas pamatā esošo inovatīvo produktu vai tehnoloģiju  un šīs tiesības būs spēkā visā atbalsta sniegšanas periodā;
 • komersanta un to saistīto un partneruzņēmumu ieņēmumi no saimnieciskās darbības pēdējā pārskata periodā kopā nav sasnieguši 300 000 EUR;
 • iepriekš piešķirtā de minimis atbalsta summa pēdējo trīs gadu laika posmā nepārsniedz 200 000 EUR.

 

Atbalsta ietvaros tiks segtas komandējuma izmaksas – vienam komersantam ne vairāk kā divām personām -, saskaņā ar šādām pozīcijām:

 • dienas nauda;
 • naktsmītnes;
 • starpvalstu un starppilsētu ekonomiskās klases sabiedriskais transports;
 • starptautiskās izstādes vai konferences organizatoru noteiktās izmaksas;
 • dalības maksa, ekspozīcijas laukums, stendu īre, u.tml;
 • pievienotās vērtības nodoklis, ja atbilstoši attiecīgajiem normatīvajiem aktiem nodokļu un nodevu jomā komersants to nevar atgūt pilnā vai daļējā apmērā.

 

Vairāk informācijas šeit.

Ziņa ievietota 20.01.2020.

 


Pieejams finansējums vieglās rūpniecības, tekstila un tehnoloģiju nozarēs

 

eliit-hp-bannerVieglās rūpniecības, tekstila un tehnoloģiju nozares uzņēmumiem ir iespēja pieteikties finansējumam, kas tiek nodrošināts ELIIT projekta ietvaros, ar mērķi veicināt sadarbību starp MVU sekotra uzņēmumiem un jaunu tehnoloģiju pakalpojumu sniedzējiem.

 

Eiropas vieglās rūpniecības inovācijas un tehnoloģijas projekta (ELIIT) mērķis ir veicināt sadarbību starp MVU sekotra uzņēmumiem un jaunu tehnoloģiju pakalpojumu sniedzējiem un nodrošinātājiem tādās nozarēs kā tekstils, apģērbs, ādas un apavu nozares. Starp tehnoloģiju sniedzējiem minētas tādas nozares kā mākslīgais intelekts, digitālās tehnoloģijas, lietu internets (IoT), un citi. Projekta mērķis ir uzlabot produktivitāti, vērtības ķēžu integrāciju, resursu optimizāciju un radīt jaunus augstas pievienotās vērtības produktus un pakalpojumus.  

 

Projekta ietvaros tiks atlasītas 25 sadarbības, tās tiks atbalstītas ar:

 

 • tiešo finansējumu 70 000 eiro apmērā;
 • apmācību programmu atkarībā no sadarbībā pārstāvēto pušu interesēm;
 • tīkošanās aktivitātes.

 

Uzsaukums ir atvērts līdz 2020. gada 17.martam, sīkāka informācija un pieteikšanās meklējama šeit.

 

Informatīvais materiāls

Ziņa ievietota 20.01.2020.


Pieejams ES fondu finansējums nodarbināto apmācībām

CFLA_jaunais

 

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) ir izsludinājusi atklātu projektu iesniegumu atlasi biedrībām un nodibinājumiem par apmācību organizēšanu nodarbinātajiem. Atlases otrajā kārtā pieejami 9 miljoni eiro no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF).

 

No trešdienas, 9. oktobra, līdz š.g. 9. decembrim biedrības un nodibinājumi, kas pārstāv apstrādes rūpniecības, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nozari vai ir starptautisko biznesa pakalpojumu centri, var pieteikties ERAF līdzfinansējumam dažādu apmācību organizēšanai komersantiem. Pasākuma mērķis ir nodrošināt komersantus ar atbilstošas kvalifikācijas darbaspēku, kas sekmētu darba ražīguma pieaugumu un jaunu vai uzlabotu produktu un tehnoloģiju izstrādi un ieviešanu ražošanā.

 

Biedrības un nodibinājumi, kas īstenos atbalstītos projektus, organizēs apmācības dažādās jomās, piemēram, dizainā, ražošanas inženierzinībās, telemātikā un loģistikā, matemātikā, datorzinātnē, programmēšanā, mežsaimniecībā, vides aizsardzībā, projektu vadībā, valodu apmācību u.c.

 

Darbinieku apmācību izmaksas sīkajiem un mazajiem komersantiem no ERAF līdzekļiem plānots segt 70 % apmērā, vidējiem komersantiem – 60 %, lielajiem komersantiem  - no 30 līdz 50 % atkarībā no uzņēmuma ieguldījumiem tā pētniecībā un attīstībā.  Šajā atlases kārtā, tāpat kā 2016. gadā izsludinātajā programmas pirmajā atlases kārtā, pieejami 9 miljoni eiro ERAF līdzekļu, un maksimālais ERAF finansējums vienam projektam ir 900 000 līdz 3 100 000 eiro atkarībā no nozares, kuru pārstāv finansējuma saņēmējs.

 

Detalizēti projektu iesniegumu atlases nosacījumi pieejami ŠEIT.

Ziņa ievietota 14.10.2019.


Atbalsts zvejas un akvakultūras produktu apstrādei

 

f (95)Līdz šī gada 20.decembrim ir iespēja pieteikt atbalstu Lauku atbalsta dienestā, lai sekmētu ieguldījumus zvejas un akvakultūras produktu apstrādes sektorā.

 

Pasākumā atbalsta ieguldījumus zvejas un akvakultūras produktu apstrādē, kas:

 

 • veicina enerģijas taupīšanu vai mazina ietekmi uz vidi;
 • uzlabo drošības, higiēnas, veselības un darba apstākļus;
 • atbalsta tādu komerciālu zivju nozvejas apstrādi, kuras nevar būt paredzētas lietošanai pārtikā;
 • attiecas uz galvenajās apstrādes darbībās radušos blakusproduktu apstrādi;
 • attiecas uz bioloģiskās akvakultūras produktu apstrādi saskaņā ar Regulas (EK) Nr.834/2007 6. un 7.pantu;
 • kuru rezultātā rodas jauni vai uzlaboti produkti, jauni vai uzlaboti procesi vai jaunas vai uzlabotas pārvaldības un organizācijas sistēmas.

 

Atbalsta pretendents ir:

 • Pārtikas un veterinārajā dienestā atzīts zvejas produktu apstrādes uzņēmums;
 • Pārtikas un veterinārajā dienestā reģistrēta fiziska vai juridiska persona, kas mājas apstākļos apstrādā zvejas produktus;
 • esošs komersants, kas veido jaunu zvejas produktu apstrādes uzņēmumu, vai jaundibināts komersants, kas veido jaunu zvejas produktu apstrādes uzņēmumu, kura pirmais pārskata vai taksācijas gads vēl nav beidzies.

 

Publiskā atbalsta apmērs sīkajiem, mazajiem un vidējiem uzņēmumiem ir 50 procentu apmērā no attiecināmajām izmaksām.

 

Vairāk informācijas ŠEIT.

Ziņa ievietota 14.10.2019.


Iespēja uzņēmējiem saņemt bezmaksas atbalstu darba aizsardzības jomā

 

dddDarba devēji, izmantojiet iespēju pieteikties Eiropas Sociālā fonda projekta atbalstam, lai bez maksas saņemtu praktisku palīdzību darba aizsardzības jomā! 

 

Kāds ir ieguvums?

 

1. Konsultācijas un palīdzību dokumentācijas izstrādē:

      - Darba vides risku novērtēšana;

      - Darba aizsardzības pasākumu plāna izstrāde;

      - Darba aizsardzības organizatoriskās struktūras izveide.

2. Iespēju veikt laboratoriskos mērījumus 250 eiro apmērā.

3. Darba aizsardzības speciālistu un uzticības personu apmācības.

 

 

 

Kurš var pieteikties?

 

Ikviens mikro, mazais vai vidējais uzņēmums, kurā strādā līdz 249 darbiniekiem un kurš darbojas bīstamajā nozarē. Piemēram, lauksaimniecībā, pārtikas ražošanā, kokapstrādē, būvniecībā, transporta un citās nozarēs. Iepazīsties ar visām 39 bīstamajām nozarēm saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 99. 

 

Kā pieteikties atbalstam?

 

1. Izdrukā un aizpildi pieteikumu: Pieteikums

2. Pieteikumam pievieno aizpildītu MK noteikumu Nr. 776 1. un/vai 2. pielikumu atbilstoši mazās (sīkās) un vidējās komercdarbības statusam.

3. Iesniedz pieteikumu un pielikumu:

 • klātienē - Kr.Valdemāra ielā 17-17, Rīgā;
 • pa pastu, nosūtot uz adresi Kr.Valdemāra iela 17-17, Rīga, LV-1010;
 • elektroniski, parakstot ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz e-pastu: info.esf@vdi.gov.lv.

 

Vairāk informācijas ŠEIT.

Ziņa ievietota 20.09.2019.


Iespēja pieteikties atbalstam inovāciju un jaunu produktu izstrādei lauksaimniecībā

 

_vienkarss_inversa_rgb_v_lv-96Pasākuma mērķis ir veicināt sadarbību starp vismaz diviem sadarbības partneriem lauksaimniecības, mežsaimniecības vai lauksaimniecības produktu pārstrādes nozarē jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei.

 

Pieejamais finansējums EUR 4 200 373. Kārta atvērta 01.10.2019.-01.11.2019. Finansējuma ierobežojums EUR 40 000. Atbalstāmās nozares: lopkopība, augkopība.

 

Atbalsta pretendents ir:atbalsta pretendentu grupa, ko veido vismaz divi dažādi neatkarīgi sadarbības partneri, tādi kā lauksaimniecības produktu ražotājs (lauksaimnieks), meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs (mežsaimnieks), lauksaimniecības vai meža produktu pārstrādātājs, ražotāju grupa, kooperatīvs, lauksaimniecības, mežsaimniecības vai lauksaimniecības produktu pārstrādes nozares nevalstisko organizāciju pārstāvji un pētnieks.

 

Vairāk informācijas ŠEIT.

Ziņa ievietota 05.09.2019.


 

Lauku atbalsta dienests izsludina jaunu kārtu ar tūrismu saistītiem projektiem

 

20170513-14-web

Pasākuma mērķis ir veicināt ar lauksaimniecību nesaistītu saimniecisko darbību un nodarbinātību lauku teritorijā, kā arī dažādot ar lauksaimniecību nesaistītas aktivitātes, lai attīstītu alternatīvus ienākumu avotus un palielinātu ienākumu līmeni lauku reģionos. Pasākuma ietvaros tiek atbalstītas aktivitātes, kas saistītas ar tūrisma aktivitāšu veicināšanu - esošiem tūrisma pakalpojumu sniedzējiem vai lauksaimniekiem darbības dažādošanai. 4.kārtai pieejamais publiskais finansējums: EUR 7 248 536, no tā Dienvidkurzemei pieejamais finansējums ir EUR 731 828. 

 

Projektu īstenošanas beigu datums, ja tiek ieguldītas investīcijas pamatlīdzekļu iegādei – 1 gads no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu, ja tiek veikta būvniecība, pārbūve, atjaunošana – 2 gadi no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

 

Atbalsta intensitāte ir 40% un 50%. Kārta atvērta 17.05.2019.-17.06.2019.

 

Atbalsta pretendents ir:

 •  lauksaimnieks – saimnieciskās darbības veicējs, kura dzīvesvieta ir deklarēta lauku teritorijā, kā arī IK vai juridiska persona, kuras juridiskā adrese ir lauku teritorijā;
 •  saimnieciskās darbības veicējs, kura dzīvesvieta ir deklarēta lauku teritorijā, kā arī IK vai juridiska persona, kuras juridiskā adrese ir lauku teritorijā, ja tie atbilst mikro vai maza uzņēmuma statusam.

 

Attiecināmās izmaksas:

 • jaunu pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo pamatlīdzekļu iegāde;
 • jaunas būvniecības vai pārbūves projektu izmaksas;
 • būvmateriālu iegādes izmaksas;
 • vispārējās izmaksas, bet ne vairāk kā 7% no būvniecības tāmē iekļauto attiecināmo izmaksu kopsummas, nepārsniedzot 5 000 euro.

 

Vairāk informācijas ŠEIT.

Ziņa ievietota 16.05.2019.


 

20.maijā sākas pieteikšanās atbalstam jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai 

 

valters_pelns_foto-80Pasākuma mērķis ir sekmēt gados jaunu cilvēku iesaistīšanos pastāvīgā lauksaimniecības darbībā un nodrošināt darbaspēka atjaunošanos un paaudžu nomaiņu lauksaimniecības sektorā, atbalstot gados jaunus cilvēkus, kas saimniecības vadītāja statusā pirmo reizi dibina ekonomiski dzīvotspējīgu saimniecību, lai ražotu lauksaimniecības produkciju vai savā īpašumā pārņemtu esošu saimniecību. Jaunais lauksaimnieks saņems vienreizēju 40 000 eiro lielu maksājums jaundibināta (vai pārņemta) lauksaimniecības uzņēmuma dibināšanai un attīstībai, saskaņā ar iesniegto darījuma darbības plānu. Jaunajiem lauksaimniekiem jāņem vērā, ka darījumdarbības plānu jāgatavo vismaz diviem kalendāra gadiem, bet ne ilgākam laika posmam kā līdz 2022. gada 31. decembrim.

 

Pieejamais finansējums EUR 3 960 000. Kārta atvērta 20.05.2019.-26.06.2019. Finansējuma ierobežojums EUR 40 000. Atbalstāmās nozares: lopkopība, augkopība.

 

Atbalsta pretendenti ir: Juridiskas personas; Privātpersonas; Zemnieku saimniecības; Individuālie komersanti

 

Vairāk informācijas ŠEIT.

Ziņa ievietota 16.05.2019.


 

17.jūnijā sākas pieteikšanās atbalstam uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības

 

valters_pelns_foto-18Pasākuma mērķis ir veicināt mazo lauku saimniecību konkurētspēju, paaugstinot to ražošanas produktivitāti, efektivitāti, atbalstot kooperāciju un tirgus pieejamību. Trešās kārtas pieejamais publiskais finansējums ir 11,085 miljoni eiro, tas sadalīts pēc reģionalizācijas principa. Katrs projekta īstenotājs saņems 15 000 eiro lielu atbalstu. Pasākumā atbalsts paredzēts tām mazajām saimniecībām, kurām gada kopējais neto apgrozījums pēdējā noslēgtā gadā pirms projekta iesniegšanas vai saimniecības ekonomiskā lieluma standarta izlaides vērtība projekta iesniegšanas dienā ir vismaz 2000 eiro, bet nepārsniedz 15 000 eiro. Darījumdarbības plānu jāgatavo vismaz diviem kalendāra gadiem, bet ne ilgākam laikposmam kā līdz 2022. gada 31. decembrim. Svarīgi ņemt vērā, ka mazajiem lauksaimniekiem projekta iesniegumu jāsagatavo sadarbībā ar konsultāciju pakalpojuma sniedzēju. Apstiprināto konsultāciju pakalpojumu sniedzēju saraksts pieejams dienesta mājaslapā.

 

Kārta atvērta 17.06.2019.-18.07.2019.

 

Atbalstāmās nozares: augkopība, lopkopība, piensaimniecības nozare, liellopu nozare, cūkkopības, zirgkopības, aitkopības, kazkopības nozare, biškopības nozare un citas lopkopības nozares.

 

Atbalsta pretendents ir: mazā lauku saimniecība – saimnieciskās darbības veicējs:

 

Fiziska persona, kuras:

 • dzīvesvieta ir deklarēta lauku teritorijā;
 • saimnieciskā darbība ir reģistrēta Valsts ieņēmumu dienestā pirms iesnieguma iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā un ir iesniegta gada ienākumu deklarācijas saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
   

Juridiska persona:

 • kuras juridiskā adrese ir lauku teritorijā;
 • saimniecība ir reģistrēta Uzņēmumu reģistrā pirms iesnieguma iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā, kā arī atbalsta pretendents ir iesniedzis gada pārskatu vai gada ienākumu deklarāciju par 2018.gadu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par gada pārskatu sagatavošanu.

 

Vairāk informācijas ŠEIT.

Ziņa ievietota 16.05.2019.


 

Top Bernātu žurnāls

 

1557830561_lLieliska iniciatīva, ko noteikti ir vērts izvērtēt un izmantot. Paši Bernātnieki, veido žurnālu, lai kopā startētu ar savu piedāvājumu, tādējādi radot pievienoto vērtību katrs sev un viens otram. Kas jāzina par par informācijas ievietošanu Bernātu žurnālā:
 • Informāciju par sava pakalpojuma/ražojuma reklāmu aicināti ievietot gan Bernātos gan novadā saimniekojoši tūrisma un ar nozari saistītie uzņēmēji, amatnieki, mājražotāji u.c.;
 • Informācija jāsagatavo un jānosūta līdz 17.05.2019. uz e-pastu: zurnals.bernati@gmail.com;
 • Nepieciešams pakalpojuma/ražojuma īss apraksts un fotoattēls;
 • Jārēķinās ar reklāmlaukuma izmaksām, kas tiek prognozētas robežās no 30 līdz 100 eiro;
 • Ir iespēja iesaistīties arī ar ieteikumiem, idejām un praktisku palīdzību.

Žurnāla radošā komanda informē, ka reklāmlaukuma izmaksas summa atkarīga no kopējā dalībnieku skaita - jo vairāk būsim, jo izdevīgāk. Ar iegūto finansējumu tiks segti žurnāla drukāšanas un izplatīšanas izdevumi, savukārt satura veidošana, maketēšana, foto, rediģēšana u.c. radošais un tehniskais process tiks paveikts pašu spēkiem kā brīvprātīgais darbs. Visas saziņa, jautājumi un atbildes e-pastu sarakstē, rakstiet zurnals.bernati@gmail.com

 
Kopīga informācija turpmāk tiks publicēta arī Facebook @MesBernatiem.

 

Ziņa ievietota 14.05.2019.


 

"Liepājas rajona partnerība" pieņem projektu idejas uzņēmējdarbībai un vietējo produktu realizācijai

logo_ELFLA-1

Biedrība “Liepājas rajona partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 5.kārtu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2014.- 2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai” ietvaros. 5 .kārtā pieejamais publiskais finansējums: M1/R1 – Atbalsts uzņēmējdarbībai un vietējo produktu realizācijai. Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums 527 109,20 EUR. Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam: 50 000 EUR ar būvniecību saistītiem projektiem; 30 000 EUR pārējiem. Maksimālā atbalsta intensitāte 70%.

 

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2019. gada 28. aprīļa līdz 28. maijam.

 

Šīs Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt uzņēmējdarbības attīstību, esošo uzņēmumu attīstību nelauksaimnieciskās darbības jomās, īpaši atbalstot tūrisma nozari. Jaunu pakalpojumu izveidošana tuvāk iedzīvotāju dzīves videi, esošo pakalpojumu uzlabošana, dažādošana, pilnveidošana. Jāveicina uzņēmējdarbības nozaru attīstība ar augstu pievienoto vērtību. Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt esošos mājražotājus un mikrouzņēmumus, jaunos uzņēmumus savas darbības uzsākšanai, darbības uzlabošanai radot augstāku pievienoto vērtību produktiem. Modernizēt esošos uzņēmumus, lai tie varētu ražot efektīvāk, kvalitatīvākus produktus un/ vai sniegt pakalpojumus. Pamatizejvielas mājražošanā ir lauksaimniecības produkti, kas minēti Līguma par ES darbību I pielikumā, izņemot zivsaimniecības. Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt tādus projektus, kas veicina darbinieku produktivitāti, darbinieku apmācības.

Informācijas avots: www.lrpartneriba.lv

Ziņa ievietota 29.03.2019.


 

Informatīvie semināri par aktualitātēm lauku saimniecībām

 

Uzņēmējiem ar Lauku atbalsta dienesta, biedrības "Liepājas rajona parnerība" un citu sadarbības partneru piedalīšanos (atsevišķu semināru programmas vēl var tikt precizētas):

 • 2019. gada 15. aprīlī plkst. 10:00 Nīcas kultūras namā (Bārtas iela 6, Nīca) ar Nīcas novada domes atbalstu. Papildus informāciju var iegūt sazinoties ar Ainaru Sīkli (tālr. 28694069, e-pasts: ainars.siklis@llkc.lv ).
 • 2019. gada 17. aprīlī plkst. 10:00 Priekules kultūras namā (Peldu iela 1, Priekule) ar Priekules novada domes atbalstu.  Papildus informāciju var iegūt sazinoties ar Irinu Ginteri (tālr. 28310484, e-pasts: irina.gintere@llkc.lv ).
 • 2019. gada 18. aprīlī plkst. 10:00 Robežnieku kultūras namā (Liepu iela 1a, Grobiņa) ar Grobiņas novada domes atbalstu. Papildus informāciju var iegūt sazinoties ar Alekseju Kačanovu (tālr. 27843096, e-pasts: aleksejs.kacanovs@llkc.lv).


*Lauku attīstības programas (LAP) ietvaros 2019. gada maijā tiek plānotas apmācības -  Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošana, kas paredzētas tiem, kas ir LADā pieteikušies papildus atbalstam.

Ziņa ievietota 19.03.2019.


foto

 

Pieredzes apmaiņas brauciens uz Latgali

LLKC Liepājas konsultāciju birojs LAP 2014.-2020. apakšpasākuma “Saimniecību un mežu apmeklējumu nodrošināšana ” ietvaros piedāvā pieredzes apmaiņas braucienu pie Latgales saimniecībām un uzņēmējiem.

 • Brauciena datumi: 2019. gada 7-9. aprīlis
 • Līdzmaksājums ir 75,00 eiro (t.sk. PVN).
 • Vietu skaits ierobežots, jāpiesakās laikus.

Brauciena programma ŠEIT.

 

Plašāka informācija un pieteikšanās pie Irinas Ginteres (tālr. 28310484, e-pasts: irina.gintere@llkc.lv) vai Alekseja Kačanova (tālr. 27843096, e-pasts: aleksejs.kacanovs@llkc.lv).

 

Ziņa ievietota 19.03.2019.


Ābeļu vainagu veidošanas un potēšanas meistarklase

 

garsigi_aboli2019. gada 30. martā plkst. 10.00 (aptuvenais ilgums 4 stundas) Durbē notiks bezmaksas informatīvais seminārs un praktiska nodarbība "Ābeļu vainagu veidošanas un potēšanas meistarklase/ ābolu un bumbieru izstāde" kopā ar Ligitu Rezgali. Ligita Rezgale ir zemnieku saimniecības “Mucenieki” īpašniece, Latvijas augļkopju asociācijas valdes locekle un pārstāve Kurzemes reģionā. Norises vieta: Durbes pilsētas pārvalde, Skolas iela 3, Durbe.

 

Dienas laikā apskatītās tēmas:
* Ābolu un bumbieru izstādes apskate un degustācija.
* Jaunākās ābeļu un bumbieru šķirnes un to raksturojums un audzēšanas tehnoloģija.
* Ābeļu vainagu veidošanas un potēšanas meistarklase.

 

!!! Atkarībā no dalībnieku skaita, norises vieta var tik mainīta, tāpēc lūgums noteikti iepriekš pieteikties.

 

Pieteikšanās uz semināru līdz 2019. gada 25. martam pie LLKC Liepājas nodaļas Durbes novada lauku attīstības konsultantes Aivas Kasparovičas (tālr. 26263682, e-pasts: aiva.kasparovica@llkc.lv). Pasākumu rīko SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Liepājas nodaļa sadarbībā ar Durbes novada pašvaldības atbalstu Valsts Lauku tīkla aktivitātes „Informatīvi izglītojošu semināru organizēšana visā Latvijā” ietvaros. Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.

Ziņa ievietota 19.03.2019.

Uzņēmēju tikšanās – projekta grants ceļu pārbūves II kārtas apspriede un grāmatvedības lekcija
 

2019. gada 14.martā plkst. 11:00, Kultūras nama baltajā zālē, Bārta ielā 6, tiek organizēta uzņēmēju tikšanās. Dienas kārtībā divi svarīgi temati uzņēmējiem:

 

11:00 – 12:00 Publiskā apspriede – Lauksaimnieciskās uzņēmējdarbības veicējiem svarīgu grants ceļu pārbūve. Lauku atbalsta dienesta projektu konkursa pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” iespējamo pārbūvei virzāmo ceļu apspriede – projekta Nīcas novada grants ceļu pārbūve II kārta.

12:00 – 14:00 Lekcija ar Ilzi Birznieci par grāmatvedības jautājumiem – atvieglojumi lauksaimniekiem, deklarāciju aizpildīšana, jauna INN forma, Soc. nodokļa likmes un iespēja klātienē uzdot sev interesējošos jautājumus.

Plašāk par grants ceļu pārbūves iespējām projekta ietvaros: ceļu pārbūve plānota Lauku atbalsta dienesta izsludinātā projektu konkursā pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku  apvidos”. Pasākumā tiek atbalstīta pašvaldību grants bez cietā seguma būvniecība vai pārbūve. 2018.gadā veiksmīgi tika realizēta 4 ceļu posmu pārbūve, pavasarī pabeidzot vēl arī 5 ceļa posmu Pērkonē.

Pasākuma ietvaros Nīcas novada grants ceļiem iespējams iegūt vēl  120 000,00 EUR. Attīstības nodaļa un domes speciālisti, balstoties uz projektu konkursa izvirzītajiem mērķiem, ir izstrādājuši grants ceļu atlases kritērijus un atbilstoši tam ir izvirzīti 3 ceļu posmi. Plānotā projekta ietvaros viens ceļa posms varētu tikt virzīti pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātam projektu iesniegumu konkursam. Apspriedes galvenais mērķis ir noskaidrot uzņēmēju viedokli par grants ceļa posmiem, kuriem būtu nepieciešama rekonstrukcija, kā arī viedokli par izvirzītajiem kritērijiem, atbilstoši ieteiktajiem punktu skaitam – noskaidrojot kopēju viedokli par kritēriju būtiskumu, lai kopā vienotos par atbalstāmo ceļa posmu projekta tālākai izstrādei.

Uzdod savus jautājums, iesniedz ierosinājumus, izsaki viedokli:

Vēl pirms apspriedes, līdz 2019. gada 8.martam, Nīcas novada dome aicina novada uzņēmējus iesniegt priekšlikumus, kas balstīti uz projektu konkursa izvirzītajiem mērķiem (http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/7-2-pamatpakalpojumi-un-ciematu-atjaunosana-lauku-apvidos-233), par ceļiem un kritērijiem, kas būtu iekļaujami vienojoties par grants ceļu rekonstrukcijas posmu vai posmiem. Tāpat ir iespēja iesūtīt savus jautājumus grāmatvedības lekcijai, par nozaru specifiku, uzņēmējdarbības  uzsācējiem vai jau esošiem saimnieciskās darbības veicējiem, kā arī biedrībām. Iesūtītie jautājumi pēc iespējas tiks iekļauti lekcijas tēmā. Priekšlikumus var iesniegt elektroniski, sūtot uz e-pastu: Vita.Liepina@nica.lv, vai iesniedzot papīra formātā - Nīcas novada domē, Bārtas ielā 6, Nīcā 16.kabinetā, ar norādi Attīstības nodaļai.

               

Ziņa ievietota 01.03.2019.


Izveidots digitālais e-pakalpojumu ceļvedis esošajiem un topošajiem uzņēmējiem

 

Lai sniegtu informāciju esošajiem uzņēmējiem, kā arī topošajiem uzņēmējdarbības veicējiem integrētās mācību un komunikācijas aktivitāšu programmas “Mana Latvija.lv. Dari digitāli”ietvaros vietnē https://mana.latvija.lv/apkopotas valsts piedāvāto e-pakalpojumu iespējas uzņēmējiem.

Vietnē pieejami ieteikumi, kas palīdz taupīt laiku, atrisinot ar uzņēmējdarbību saistītās formalitātes digitālā veidā. Tāpat apkopota informācija par tādiem aspektiem kā saimnieciskās darbības uzsākšana, nodokļu politika atšķirīgiem uzņēmumu veidiem, konsultāciju iespējas un cita nozīmīga informācija par valsts piedāvātajiem e-pakalpojumiem.
Digitālās iespējas, ko uzņēmēji var izmantot uzsākot, veicot un izbeidzot uzņēmējdarbību ir izstrādātas sadarbībā ar 23 valsts iestādēm un pieejamas sadaļā “Dzīves situācijas”.

Aprakstā “Uzņēmējdarbības uzsākšana” aprakstītas digitālās iespējas saistībā ar uzņēmuma nosaukuma izvēli, uzņēmuma darbības izvēli un tā reģistrēšanu Uzņēmumu reģistrā, savukārt plašāku informāciju par to, kā pārbaudīt potenciālos partnerus, veikt struktūrvienību reģistrāciju, kā saņemt finanšu atbalstu u.c. iespējas aicinām apskatīt dzīves situācijas aprakstā “Uzņēmējdarbības veikšana”. Uzņēmējdarbības vide ir ļoti mainīgs process, ko ietekmē arī dažādi ārējie procesi, tāpēc atsevišķos gadījumos tas var nozīmēt īpašnieku maiņu, apvienošanos, reorganizāciju un uzņēmējdarbības izbeigšanu. Plašāka informācija pieejama aprakstā “Uzņēmējdarbības izbeigšana”.

 

Informācijas avots: www.mana.latvija.lv

Ziņa ievietota 29.11.2018.


 

VID turpina skaidrot uzņēmējiem par izmaiņām nodokļu reformas ietvaros

 

Valsts ieņēmumu dienests (VID) informatīvās kampaņas “Uzzini. Izproti. Pajautā VID” ietvaros turpinot aktīvi skaidrot šī brīža aktuālākos jautājumus, kas iedzīvotājiem radušies saistībā ar izmaiņām nodokļu reformas ietvaros. Ir izstrādāti trīs jauni skaidrojošie materiāli, kas īpaši vērtīgi un noderīgi ir uzņēmējiem, kā arī mikrouzņēmuma nodokļa maksātājiem. Drīzumā VID plāno izstrādāt skaidrojumus (kopā ar vizuālajiem materiāliem), kas  būs aktuāli jaunajām māmiņām, vecuma pensijas saņēmējiem, kā arī tiem cilvēkiem, kuri strādā vairākās darba vietās.

Ziņa ievietota 29.05.2018.