Datums: 20.03.2019 Aktualitātes lauku saimniecībām


SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" marta un aprīļa mēnesī rīko vairākus seminārus, pieredzes apmaiņas braucienu un citus pasākumus, kuru ietvaros lauku saimniecībām un ne tikai ir iespēja mācīties no vērtīgām pieredzēm un padomiem, lai uzlabotu un attīstītu arī savas saimniecības. Sīkāk par pasākumiem skatīt Uzņēmējdarbības sadaļā: https://www.nica.lv/lv/aktualitates-1/