Datums: 11.01.2021 Izsole par Rūpnieciskās zvejas – pašpatēriņa zvejas tiesību nomas Baltijas jūras  piekrastes ūdeņos


Rīt, 12.janvārī, plkst.14.00 norisināsies Nīcas novada domes rīkotā mutiska izsole ar augšupejošu soli pašpatēriņa zvejas nomas tiesību Baltijas jūras piekrastes ūdeņos piešķiršanai Nīcas novada administratīvajā teritorijā.

Pašpatēriņa zvejas nomas tiesības šādiem zvejas rīkiem:

  • 8 (astoņi) reņģu tīkli līdz 100 m garumā;
  • 12 (divpadsmit) zivju tīkli līdz 100 m garumā;
  • 2 (divi) lucīšu murdi;
  • 400 (četri simti) zivju āķi - 4 vienības zivju āķu katrā 100 gab.

Izsoles norieses vieta: Nīcas novada domē, Bārtas ielā 6, Nīcā, kultūras nama zālē.

Reģistrēšanās izsolei: no plkst. 12.30 līdz 13.45.

Izsoles dalībnieku pienākums ir ievērot izsoles nolikuma prasības.

Lūdzam ievērot valstī noteiktās ārkārtas situācijas drošības noteikumus.

Viarāk informācijas: https://www.nica.lv/lv/izsoles/

Jautājumu gadījumā sazināties ar komunālās pārvaldes speciālisti Līgu Rogu, tālrunis 27843390, 63489487, e-pasts liga.roga@nica.lv