Datums: 22.10.2021 Pašvaldības darbs ārkārtējās situācijas laikā


Pakalpojumu sniegšana pašvaldības iestāžu/struktūrvienību klientu apkalpošanas centros klātienē tiek pārtraukta un visi pakalpojumi tiek sniegti pilnībā attālināti!

Sazinieties ar attiecīgās jomas speciālistu - kontakti

Nīcas un Otaņķu pagastu pārvalžu ēku foajē ir pieejamas iesniegumu un pieteikumu veidlapas, kuras aizpildītas var iemest pastkastītē „Ierosinājumi”.

Līdz 15. novembrim:

  • pārtraukta kultūras centra, bibliotēku, jauniešu centra un izstāžu vietu darbība;
  • atcelti visu veidu sporta pasākumi;
  • pārtraukta mācību procesa norise klātienē, izņemot normatīvajos aktos noteiktos gadījumus.

 

Esam saprotoši un atbildīgi, ievērojam visus ārkārtas situācijā pieņemtos drošības noteikumus, lai pasargātu sevi un apkārtējos no inficēšanās.