Datums: 13.02.2020 Rīko izsoles


Nīcas novada pašvaldība  2020.gada 13.martā rīko trīs mutiskas  ar augšupejošu soli  neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes nomas tiesību izsoles.

Pieteikumu nomas tiesību  izsolei  iesniegt no  2020.gada 2.marta līdz  13.martam  plkst. 9:00, Nīcas novada domē, Bārtas iela 6, Nīcā, Nīcas pagastā, Nīcas novadā, 1. stāvā  4.kabinetā. 

Izsole notiks 2020.gada 13.martā Nīcas novada domē, Bārtas ielā 6, Nīcā, Nīcas pagastā, Nīcas novadā.

Vairāk informācijas un pieteikuma veidlapas skatīt šeit