Datums: 10.05.2019 Stāstu konkursa "Reiz Nīcā..." rezultāti


9. maijā Nīcas senlietu krātuvē tikās notika Stāstu konkursa “Reiz Nīcā…” apbalvošanas pasākums.

Nīcas senlietu krātuve pasākuma norisei netika izvēlēta nejauši, jo jau kopš marta interesentiem šeit bija apskatāma grāmatu izstāde, kurai tika dots nosaukums “Nīcas novadam pa pēdām”, jo izstādei Nīcas senlietu krātuves vadītāja Gita Vanaga un Nīcas bibliotēkas vadītāja Rita Ābelīte apkopojušas vairāk kā 180 grāmatas, kuras sarakstījuši rakstnieki, dzejnieki – cilvēki, kuriem ar šo vietu bijusi kāda saistība. Tāpēc arī stāstu konkursa noslēgumu pavadījām tur – starp Nīcas stāstiem.

Stāstu konkursu organizēja Nīcas kultūras centrs, un aicināts piedalīties bija ik viens, kura atmiņu krātuvītē ir kāds stāsta vērts notikums, kas saistīts ar Nīcas novadu. Aicinājām rakstīt par novada cilvēkiem, ģimenes tradīcijām, relikvijām, dzimtu mājām, vietām un nostāstiem par tām. Mūsu galvenais mērķis bija uzzināt ko jaunu, ko līdz šim nezināmu. Neskatoties uz to, ka konkurss ir noslēdzies, gan Nīcas kultūras centrs, gan Senlietu krātuve, esam atvērti šādiem stāstiem arī turpmāk. Un pat, ja liekas, ka neatceraties, kā tur īsti bija – arī vairāku cilvēku atmiņu drumslas kopā liekot – var izdoties salikt to bildi kopā, tāpēc mēs augsti vērtējam visus – arī īsos, arī nepilnīgos stāstus.

Konkursam tika iesūtīti 22 stāsti, no kuriem 4 bija jau iepriekš publicēti, tāpēc konkursa kārtībā netika vērtēti. Konkursā piedalījās 8 autori: par atsaucību un dalību liels paldies Alīdai Vārnai, Ingai Kopei – Grosai, Ilzei Skangalei, Raivo Kapūnam, Jānim Arnim Pāvilam, Gunitai Bokai, Lāsmai Gaitniecei un Ērikam Krievam.

Konkursam iesūtītos stāstus izvērtēja žūrijas komisija 5 cilvēku sastāvā, un pēc žūrijas priekšlikuma 4 stāstu autoriem tika piešķirtas naudas balvas 30 € vērtībā:

Raivo Kapūnam par stāstu “Stāsts par stāstu”;

Lāsmai Gaitniecei par stāstu “Atmiņu drumslas par vectēva Rūdolfa dzīvi Nīcā”;

Gunitai Bokai par stāstu “Kādas lauku viensētas stāsts”;

Alīdai Vārnai par stāstu “Atmiņas par manu māti”.

3. vietu konkursā pēc žūrijas vērtējuma ieguva stāsts “Gadsimtu garumā” un tā autoram Ērikam Krievam tika piešķirta naudas balva 50 € vērtībā.

Pēc žūrijas komisijas vērtējuma 2 stāsti ierindojās konkursa 2. vietā un katra stāsta autors saņēma naudas balvu 90 € vērtībā:

Inga Kope – Grosa par stāstu “Stangrozes”;

Ilze Skangale par stāstu “Baznīcēns Džeikobs”.

Konkursa 1. vietā ierindojās stāsts, par kuru žūrijas komisijas locekļu vērtējums bija vienbalsīgs. Stāsts ir gan priecīgs, gan mazliet skumjš, gan dzīvi apliecinošs, kā arī pamācošs un informatīvi bagāts, viegli lasāms un aizraujošs.

Pirmās vietas ieguvējs Jānis Arnis Pāvils saņēma naudas balvu 150 € vērtībā par stāstu “Beitiņu stāsts”.

Paldies visiem konkursa dalībniekiem. Visi konkursā iesūtītie stāsti interesentiem pieejami šeit.

 


"Reiz Nīcā..." apbalvošanas pasākums