Datums: 08.07.2019 Nīcas novada svētki


Kāzas būs! Kāzas būs! Nīcā kāzas būs!
Lepnums! Gods! Tradīcijas! Vairāku paaudžu garumā.

 “Patīkama lieta būt kāzās. Un vēl uz laukiem, pie niceniešiem!” /1931.g.20.jūnija laikraksts “Latvijas kareivis”/.

No pūra lādes esam izcēluši Nīcas etnogrāfiskā ansambļa 1931.gadā uzņemto etnogrāfisko filmu “Latviešu kāzas Nīcā”. Šī filma izraisīja tolaik plašu rezonansi, un pēc 22 gadiem, 1953.gadā, kolektīvam tika izvirzīts uzdevums sagatavot ar šādu pat nosaukumu etnogrāfisku uzvedumu, kuru kolektīvs izcili atrādīja Maskavā, 1955.gadā, pēc tam saņemot apbalvojumus, izpelnoties vislielāko atzinību ar savu vienkāršību, oriģinālo izpildījumu un tērpu krāsu bagātību.

Ir pagājis ilgs laiks un Nīcas novadam, tāpat kā visai Latvijai, nācies piedzīvot dažādus vēstures līkločus. Novadnieki joprojām lepojas ar savām senajām tradīcijām un augsto amatierkolektīvu sniegumu arī šodien, 21.gadsimtā.

Tāpēc, lai nezustu iepriekšējo paaudžu radītais nemateriālais kultūras mantojums, 2019.gada jūlijā “atdzīvināsim” uzvedumu “Latviešu kāzas Nīcā”, izveidojot koncertuzvedumu ar vairāk kā 100 Nīcas novada amatiermākslas kolektīvu un vieskoletīvu dalībniekiem un to vadītājiem - Nīcas un Otaņķu etnogrāfisko ansambļu, Nīcas sieviešu un vīru koru, jauktā kora “Līva”, Nīcas amatierteātra, vidējās paaudzes deju kolektīva “Nīca” un Nīcas mūzikas skolas kapelas u.c. mākslinieku piedalīšanos.

Šajos svētkos īpaši vēlamies izcelt to, ka lepojamies ar savām saknēm, piederību šim novadam un mūsu tradīcijām, kurām Nīcā ir sena vēsture.

NĪCAS LABUMU TIRGUS/ MIELOTAVA

SVĒTKU GĀJIENS

 

21.JŪLIJĀ ⌉ 12.00 - 14.00

ĢIMEŅU RĪTS

KOPĀ AR OTAŅĶU ETNOGRĀFISKO ANSAMBLI,
NĪCAS VIDUSSKOLAS FOLKLORAS KOPU "RAKARI",
LIEPĀJAS BJC FOLKLORAS KOPU "ĶOCIS"

⇒ Rudes estrādē /lietus gadījumā Otaņķu pagasta pārvaldē/

Koncerts, rotaļas, radošās darbnīcas.


23.JŪLIJĀ ⌉ 19.00

TIKŠANĀS AR RAKSTNIEKU ĒRIKU KŪLI UN IZSTĀDE "KĀZU BILŽU KALEIDOSKOPS"

PASĀKUMU VADĪS VINETA BALTAISKALNA

⇒ Jūrmalciema sabiedriskajā centrā "Ievas"


24.JŪLIJĀ ⌉ 19.00

LĪGAVAS PŪRA DARINĀŠANA

KOPĀ AR INDRU ŠTUBI

⇒ pie Kalnišķu sabiedriskā centra


25.JŪLIJĀ ⌉ 16.00

JAUNIEŠU DIENA

SPĒLES, SACENSĪBAS, PĀRSTEIGUMI

⇒ Grīnvaltu pludmelē, pulcēšanās pie Grīnvaltu sabiedriskā centra


26.JŪLIJĀ ⌉ 22.00

BRĪVDABAS KINO

"LATVIEŠU KĀZAS NĪCĀ" UN "ĪSA PAMACĪBA MĪLĒŠANĀ"

⇒ Bernātos, stāvlaukumā pie "Dzintariņa"


27.JŪLIJĀ ⌉ NĪCĀ

14.00 ⌉ SVĒTKU ATKLĀŠANA

14.30 ⌉ ANTĪKO AUTO PARĀDE

          ⌉ "NĪCAS LABUMU TIRGUS"

          ⌉ SACENSĪBAS VOLEJBOLĀ

          ⌉ VESELĪBAS VEICINĀŠANAS TELTS

          ⌉ ORIENTĒŠANĀS, LIELĀS SPĒLES, PIEPŪŠAMĀS ATRAKCIJAS UN CITAS AKTIVITĀTES

16.00 ⌉ Amatierkolektīvu koncerts "Kāzas būs"

17.00 ⌉ ALĪDAS VĀRNAS UN LELDES JAGMINAS "NĪCAS UN OTAŅĶU PAGASTU TAUTASDZIESMU KRĀJUMS" ATKLĀŠANA

18.30 ⌉ SACENSĪBU DALĪBNIEKU APBALVOŠANA

19.00 ⌉ DALĪBNIEKU PULCĒŠANĀS SVĒTKU GĀJIENAM

19.30 ⌉ SVĒTKU GĀJIENS

20.00 ⌉ KONCERTUZVEDUMS "LATVIEŠU KĀZAS NĪCĀ"

           SADZIEDĀŠANĀS AR ANTRU STAFECKU UN DAINI SKUTELI

22.00 ⌉ SVĒTKU ZAĻUMBALLE AR GRUPU "CRAZY DAISY" UN DJ VENTO