Otaņķu pagasta bibliotēkas vadītāja

Vineta Jušķevica
Tālrunis: 63484554, 20267954
E-pasts: vineta.juskevica@nica.lv
NĪCAS pagasta Bibliotēka

tārunis - 63489494, 29105652

DARBA LAIKS 

(Nīcas novada domes 25.kabinetā)

P. O. T. C. Pt.
8.30 - 18.00 8.30 - 17.00 8.30 - 17.00 8.30 - 17.00 8.30 - 16.00

Pusdienu pārtraukums no 12.30 - 13.00

 

Bibliotēkas krājums uz 2020. gada 1. janvāri - 9893

t.sk. grāmatas - 7328

seriālizdevumi - 2540

audiovizuālie resursi - 25

 

Laikraksti – Kursas Laiks, Kurzemes Vārds

Žurnāli – Annas Psiholoģija, Astes, Citādā Pasaule, Dārza Pasaule, Ieva, Ievas Māja, Ievas Padomu Avīze,

Ievas Stāsti, Ievas Veselība, Ievas Virtuve, Ilustrētā Pasaules Vēsture, Ir, Klubs, Leģendas, Liepājas Vēstules,

Lilit, Mājas Viesis, Mājas Virtuve, Mājas Virtuves Speciālizlaidumi,  Nezināmā Kara Vēsture, Nezināmā Vēsture,  OK!, Patiesā Dzīve, Pērle, Praktiskais Latvietis,

Privātā Dzīve,  Santa,Saimnieks, 100 Labi Padomi,100 Labi Padomi Speciālizlaidumi,  Una, Vakara Romāns, Veselība.

 

Aktīvo lietotāju skaits 2019. gadā - 311

Apmeklējums 2020. gadā - 6262

pieaugušie - 5447

bērni un jaunieši līdz 18 gadiem - 578

Izsniegumu kopskaits - 7798

t.sk. grāmatas - 4530

seriālizdevumi - 3257

Bibliotēkas lietošanas noteikumiOTAŅĶU pagasta bibliotēka

 

DARBA LAIKS

(Otaņķu pagasta pārvaldes 109.kabinets)

P. O. T. C. Pt.
8.00 - 17.30 8.00 - 16.30 8.00 - 16.30  8.00 - 16.30 8.00 - 15.30

Pusdienas pārtraukumsno 12.30 - 13.00

Katra mēneša 1. ceturtdiena- metodiskā diena, kad apmeklētājus nepieņem.

 

Bibliotēkas krājums uz 2020. gada 1. janvāri

Grāmatas - 4026

Seriālizdevumi - 1935

Audiovizuālie resursi - 26         

 

Laikraksti – Nīcas novada vēstis, Kursas Laiks, Kurzemes Vārds, Ievas padomu avīze

Žurnāli –  Citāda Pasaule, Dārza Pasaule, Dari Pats, Ieva, Ievas Stāsti, Ievas Veselība, Ievas Māja, Ievas Virtuve, Ievas Dārzs, Privātā Dzīve, Ilustrētā Pasaules Vēsture, Mājas Virtuve, Mājas Viesis, Liepājas Vēstules, Leģendas, Veselība, Ok!, Nezināmā Vēsture, Nezināmā Kara Vēsture Praktiskais Latvietis, Saimniece, 100 Labi Padomi, Pērle, Patiesā Dzīve,

 

Aktīvo lasītāju skaits  - 196

Bibliotēka apmeklējums 2019. gadā – 4668

Izsniegums  2019. gadā - 6003PAKALPOJUMI

* Bezmaksas bezvadu  internets

* Skolēniem, kas mācās vispārizglītojošās skolās, internetu atļauts izmantot no plkst. 13.00 (maksimālais laiks – 1 stunda)

* Bibliotēkas izsniegto grāmatu lietošanas termiņš ir 30 dienas, žurnāliem, jaunieguvumiem – 10 dienas.

   Aizmāršīgajiem lasītājiem tiek aprēķināta kavējuma nauda – 1 cents dienā par katru vienību (grāmatu vai žurnālu).

   Bibliotēkas programma ALISE kavējuma naudu aprēķina automātiski. Ja kādu iemeslu dēļ grāmatu nepieciešams izmantot ilgāku laiku,

   zvaniet vai atnāciet uz bibliotēku to pagarināt!

* Iespieddarbus, kuri nav Nīcas un Otaņķu pagasta bibliotēku fondā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu.

Kopēšana
Melnbalts teksts
A4 lappuse – EUR 0.07 , abas puses – EUR 0.14 
A3 lappuse – EUR 0.14, abas puses – EUR 0.28 
Melnbalts attēls
A4 lappuse – EUR 0.17 , 1/2 lappuse – EUR 0.09 
A3 lappuse – EUR 0.34, 1/2 lappuse – EUR 0.17 
Krāsains teksts
A4 lappuse – EUR 0.30 , abas puses – EUR 0.60
A3 lappuse – EUR 0.60, abas puses – EUR 1.20 
Krāsains attēls
A4 lappuse – EUR 0.60 , 1/2 lappuse – EUR 0.30
A3 lappuse – EUR 1.20, 1/2 lappuse – EUR 0.60
 

Datorizdrukas

Melnbalts
teksts A4 lappuse – EUR 0.13
attēls A4 lappuse – EUR 0.30
attēls A4 1/2 lappuse – EUR 0.15
Krāsains
teksts A4 lappuse – EUR 0.45
attēls A4 lappuse – EUR 0.75
attēls A4 1/2 lappuse – EUR 0.38

 

Skenēšana ar informācijas saglabāšanu elektroniskā formā

A4 lappuse – EUR 0.25