Nīcas pagasta bibliotēkas vadītāja

Rita Ābelīte
Tālrunis: 63489494, 22020037
E-pasts: rita.abelite@nica.lv

Otaņķu pagasta bibliotēkas vadītāja

Vineta Jušķevica
Tālrunis: 63484554
E-pasts: vineta.juskevica@nica.lv
NĪCAS BIBLIOTĒKA

DARBA LAIKS 

(Nīcas novada domes 25.kabinetā)

P. O. T. C. Pt.
8.30 - 18.00 8.30 - 17.00 8.30 - 17.00 8.30 - 17.00 8.30 - 16.00

Pusdienu pārtraukums no 12.30 - 13.00

 

Bibliotēkas krājums uz 2019. gada 1. janvāri - 9955

t.sk. grāmatas - 7032

seriālizdevumi - 2898

audiovizuālie resursi - 25

 

Laikraksti – Kursas Laiks, Kurzemes Vārds

Žurnāli – Annas Psiholoģija, Astes, Citādā Pasaule, Dārza Pasaule, Ieva, Ievas Māja, Ievas Padomu Avīze,

Ievas Stāsti, Ievas Veselība, Ievas Virtuve, Ilustrētā Pasaules Vēsture, Klubs, Leģendas, Liepājas Vēstules,

Lilit, Mājas Viesis, Mājas Virtuve, Nezināmā Kara Vēsture,  OK!, Patiesā Dzīve, Pērle, Praktiskais Latvietis,

Privātā Dzīve, Praktiskie Rokdarbi, Santa, 100 Labi Padomi,100 Labi Padomi Speciālizlaidumi,  Una, Vakara Romāns, Veselība.

 

Aktīvo lietotāju skaits 2018. gadā - 411

Apmeklējums 2018. gadā - 9338

pieaugušie - 7957

bērni un jaunieši līdz 18 gadiem - 1381

Izsniegumu kopskaits - 11027

t.sk. grāmatas - 6789

seriālizdevumi - 4238

Nīcas bibliotēkas lietošanas noteikumi


OTAŅĶU BIBLIOTĒKA

DARBA LAIKS

(Otaņķu pagasta pārvaldes 109.kabinets)

P. O. T. C. Pt.
8.00 - 17.30 8.00 - 16.30 8.00 - 16.30  8.00 - 16.30 8.00 - 15.30

Pusdienas pārtraukumsno 12.30 - 13.00

Katra mēneša 1. ceturtdiena- metodiskā diena, kad apmeklētājus nepieņem.

Otaņķu bibliotēkas lietošanas noteikumi


PAKALPOJUMI

* Bezmaksas bezvadu  internets

* Skolēniem, kas mācās vispārizglītojošās skolās, internetu atļauts izmantot no plkst. 13.00 (maksimālais laiks – 1 stunda)

* Bibliotēkas izsniegto grāmatu lietošanas termiņš ir 30 dienas, žurnāliem, jaunieguvumiem – 10 dienas.

   Aizmāršīgajiem lasītājiem tiek aprēķināta kavējuma nauda – 1 cents dienā par katru vienību (grāmatu vai žurnālu).

   Bibliotēkas programma ALISE kavējuma naudu aprēķina automātiski. Ja kādu iemeslu dēļ grāmatu nepieciešams izmantot ilgāku laiku,

   zvaniet vai atnāciet uz bibliotēku to pagarināt!

* Iespieddarbus, kuri nav Otaņķu pagasta bibliotēkas fondā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu.

Kopēšana
Melnbalts teksts
A4 lappuse – EUR 0.07 , abas puses – EUR 0.14 
A3 lappuse – EUR 0.14, abas puses – EUR 0.28 
Melnbalts attēls
A4 lappuse – EUR 0.17 , 1/2 lappuse – EUR 0.09 
A3 lappuse – EUR 0.34, 1/2 lappuse – EUR 0.17 
Krāsains teksts
A4 lappuse – EUR 0.30 , abas puses – EUR 0.60
A3 lappuse – EUR 0.60, abas puses – EUR 1.20 
Krāsains attēls
A4 lappuse – EUR 0.60 , 1/2 lappuse – EUR 0.30
A3 lappuse – EUR 1.20, 1/2 lappuse – EUR 0.60
 

Datorizdrukas

Melnbalts
teksts A4 lappuse – EUR 0.13
attēls A4 lappuse – EUR 0.30
attēls A4 1/2 lappuse – EUR 0.15
Krāsains
teksts A4 lappuse – EUR 0.45
attēls A4 lappuse – EUR 0.75
attēls A4 1/2 lappuse – EUR 0.38

 

Skenēšana ar informācijas saglabāšanu elektroniskā formā

A4 lappuse – EUR 0.25