Nīcas kultūras centrs


Kultūras centra vadītāja p.i.

Lelde Jagmina
Tālrunis: 63489495, 26323014
E-pasts: lelde.jagmina@nica.lv

Kultūras pasākumu organizatore

Sandra Skadiņa
Tālrunis: 63489495, 26434429
E-pasts: sandra.skadina@nica.lv

Kultūras darba organizatore

Sanita Austere
Tālrunis: 27842689
E-pasts: sanita.austere@nica.lv

PIEŅEMŠANAS LAIKI P. O. T. C. Pt.
-

10.00 - 15.00

10.00 - 15.00

10.00 - 15.00* 

10.00 - 15.00 10.00 - 15.00

* - (Otaņķu pagasta pārvaldē) 

 

Kultūras centra telpu izmantošanas grafiks

VIETA/ DIENA P. O. T. C. P.
Baltā zāle (Nīcas k/n)   Sieviešu koris plkst. 19.00 - 21.00    Jauniešu vokālais ansamblis
plkst. 19.30 - 21.30
 
Sarkanā zāle (Nīcas k/n)   Vīru koris plkst. 19.30 - 21.30 Vokālais ansamblis "Čiekuriņi" plkst. 17.30 - 18.30    
Skatītāju zāle (Nīcas k/n) Līnijdeju kopa "Agave" plkst. 18.00 - 21.00 VPDK "Nīca" plkst. 19.30 - 22.00      
3.stāva zāle (Nīcas k/n) Amatierteātris plkst. 19.00 - 21.00 Vokālais ansamblis "Sentiments" plkst. 13.30 - 15.30     Nīcas etnogrāfiskais ansamblis plkst.16.30 - 19.30
Otaņķu tautas nams  

Otaņķu etnogrāfiskais ansamblis plkst. 14.00 - 17.00

Deju kopa "Labākie gadi" plkst. 17.00 - 20.00

Deju kopa "Teiksma" plkst. 11.00 - 13.30    

DOKUMENTI

Kultūras centra nolikums (09.2018.)