LĪNIJDEJU GRUPA "AGAVE"


Vadītāja:  Solveiga Mačiņa

Mēģinājumi notiek Nīcas kultūras nama Skatītāju zālē, pirmdienās plkst. 18:00