LĪNIJDEJU KOPA "LABĀKIE GADI"


Vadītāja: Inese Lapiņa

Mēģinājumi notiek Otaņķu tautas namā, otrdienās plkst. 17:00 

 

Senioru līnijdeju kopa „Labākie gadi” dibināta 2008. gadā.

Kolektīvs piedalās novada rīkotajos pasākumos un koncertē citās pašvaldībās.