NĪCAS AMATIERTEĀTRIS


Vadītāja: Daina Kandevica

Mēģinājumi notiek Nīcas kultūras nama 2. stāva telpā, pirmdienās plkst. 19:00

 

Kolektīvs dibināts 2011. gadā. Pirmā uzstāšanās – 2011. gada Līgo svētkos Nīcas parkā.

Kolektīvā darbojas ap 15 dalībnieki.