NĪCAS ETNOGRĀFISKAIS ANSAMBLIS

Clipboard02


Vadītāja: Laine Zeile

Mēģinājumi notiek Nīcas kultūras nama 2. stāva telpā, piektdienās plkst. 16:30

 

No 2012. gada oktobra pēc līdzšinējās Nīcas etnogrāfiskā ansambļa vadītājas Mirdzas Pabērzas aiziešanas Mūžībā kolektīva vadību pārņēma Laine Zeile.

Kolektīva vadītāja Nīcā ir ienācēja, bet ar ļoti lielu cieņu un pietāti izturas pret vietējo mantojumu, apgūst dziesmas un kolektīva skanējumu papildina ar mūzikas instrumentiem.

2016. gada 13.februārī kopā ar kuplu draugu pulku tika atzīmēta 95 radošā darba gadu jubileja, tālākie bija mērojuši ceļu pāri visai Latvijai.

Kaut arī kolektīvā kopā ar vadītāju Laini Zeili ir tikai 6 dziedātājas, viņu dziesmas spēj pieskandināt plašo zāli. Lielu pārsteigumu sagādāja “Atvasaras” rokdarbnieces, dāvinot dziedātājām īpašus cimdus.