NĪCAS SIEVIEŠU KORIS


Diriģente, kora vadītāja – Līga Amerika-Ansiņa

Diriģente, kormeistare – Justīne Siksna

Mēģinājumi notiek Nīcas kultūras nama Baltajā zālē, otrdienās plkst. 19:00

 

Koris dibināts – 1973. gadā. Pirmais diriģents Ludvigs Leitis sākotnēji korim piesaistījis ap 50 dziedātāju. Vienīgā kora dalībniece, kura korī dzied no tā pirmsākumiem, ir Ieva Žodziņa.

Diriģenti: Ludvigs Leitis, Laima Pavītola, Skaidrīte Starka. No 1990. gada Nīcas sieviešu kori vada un diriģē Līga Amerika – Ansiņa, no 1996. gada kopā ar Līgu strādā otra diriģente un kormeistare Inese Egle.

Repertuārs – latviešu oriģināldziesmas, tautasdziesmas, garīgā mūzika.

Viens no koncerttērpiem – Nīcas tautastērps, kas atzīts par viskrāšņāko Latvijas novadu tautastērpu, tādēļ visbiežāk tiek izmantots, prezentējot Latviju ārpus tās robežām.

2011. gadā Nīcas sieviešu koris Eiropas Savienības līdzfinansēta projekta ietvaros ticis pie jauniem Nīcas tautastērpiem.

Koris piedalījies visos Dziesmu svētkos, 2 reizes arī dziesmu karos. Regulāri piedalās koru skatēs, festivālos, pašvaldības rīkotajos pasākumos,

koncertos kā Latvijā, tā citur pasaulē: Vācijā, Polijā, Francijā, Zviedrijā, Krievijā, Lietuvā, Dānijā, Slovākijā, Bavārijā, Itālijā.

Koris apguvis arī dažādu citu zemju tautasdziesmas un oriģinālmūziku oriģinālvalodās, tostarp pasaulē populāras un zināmas dziesmas.

Regulāri uzstājas kopā ar Latvijas mērogā nopelniem bagāto Nīcas vīru kori, tādējādi ir apgūts arī jaukto koru repertuārs.

2014. gada maijā koris atzīmēja 40 gadu jubileju.

2016. gada 24. aprīlī Liepājas apriņķa sieviešu, vīru un jaukto koru skatē Liepājas Valsts 1. ģimnāzijā Nīcas sieviešu korim tika piešķirta 1. kvalitātes pakāpe un Latvijas Nacionālā kultūras centra diploms.

Vērtējot Nīcas sieviešu kori, virsdiriģents Gints Ceplenieks norādīja: “Liels skanīgs kolektīvs, uzteicama ir jauno dziedātāju proporcija korī un simpātiska muzicēšana”.