PIRMSSKOLAS VECUMA BĒRNU 2 TAUTAS DEJU KOLEKTĪVI

 

Vadītāja: Indra Štube

Mēģinājumi notiek Pirmsskolas izglītības iestādē "Spārīte" pirmdienās uz ceturtdienās