PIRMSSKOLAS VECUMA BĒRNU 2 TAUTAS DEJU KOLEKTĪVI

 

Vadītāja: Indra Štube

Mēģinājumi notiek Pirmsskolas izglītības iestādē "Spārīte"

pirmdienās plkst. 16:00 (mazā grupa) un 16:45 (lielā grupa)
ceturtdienās plkst. 16:00 (mazā grupa) un 16:45 (lielā grupa)