PIRMSSKOLAS VECUMA BĒRNU VOKĀLAIS ANSAMBLIS "ČIEKURIŅI"

 

Vadītāja: Megija Krieviņa

Mēģinājumi notiek Nīcas kultūras nama Sarkanājā zālē, trešdienās plkst. 17.30 

 

Ar panākumiem darbojas jau vairākus gadus. Ar bērniem strādā profesionāla mūzikas pedagoģe.

Ansambļa bērnu sastāvs mainās, jo visi aug.

“Čiekuriņa” dziedātāji sniedz priekšnesumus pašvaldības rīkotajos pasākumos.

Daudzi no agrākajiem vokālā ansambļa dalībniekiem mācās Nīcas Mūzikas skolā un ar panākumiem novada vārdu pārstāv dažādos konkursos.