Mārcim Ķenavam lielisks sniegums Kurzemes rallijā

news-33No 28. līdz 30. augustam Liepājas apkārtnē norisinājās starptautiskais “Kurzemes rallijs”. Šajās sacensībās, kurās kopā piedalījās 99 ekipāžas, startēja arī mūs novadnieks Mārcis Ķenavs. Spraigā cīņā Mārcis izcīnīja 3. vietu absolūtajā vērtējumā, no 2. vietas atpaliekot nedaudz vairāk par sekundi. Jāpiebilst, ka tas no Latvijas ekipāžām bija vislabākais rezultāts. Foto no www.asrt.lv Foto no apbalvošanas

Pateicas jauniešiem par paveikto

JauniešiŠovasar, Nīcas novada domei sadarbojoties ar Nodarbinātības valsts aģentūru, tika nodarbināti 20 novada pusaudži – 10. jūlijā un 10. augustā – katru reizi darbu uzsāka 10 jaunieši. 29. augusts bija pēdējā darba diena 10 jauniešiem, kas visu augusta mēnesi strādāja sadarbībā ar novada Komunālo pārvaldi un darbu vadītāju Andreju Gesleru. Komunālās pārvaldes vadītājs Aigars Veiss pateicās jauniešiem par apzinīgu darbu, rūpējoties par apkārtnes sakopšanu un iesaistīšanos citu svarīgu darbu veikšanā.

Jūrmalciemā aizvadīta Seno ugunskuru nakts

065aJau ceturto gadu, 30. augustā, Jūrmalciema interešu kopa “Aizjomietes” organizēja Seno ugunskuru nakts pasākumu, solidarizējoties ar Baltijas jūras krastā dzīvojošajiem. Pasākumu kuplināja Nīcas etnogrāfiskais ansamblis. Pēc iestiprināšanās ar zupu, visi devās uz pludmali, kur tika iedegts lielais ugunskurs. Tur līdz tumsai tika pavadīts laiks jaukā noskaņā, vērojot miera pilno jūru, ugunskuru, klausoties dziesmās un baudot zāļu tēju ar gardumiem.

Jaunais mācību gada sākums

skolas zvansŠogad jaunais mācību gads sāksies pirmdienā, 1. septembrī. Gan Nīcas vidusskolā, gan Rudes pamatskolā zvans uz pirmo stundu skanēs pulksten 9.00. Tāpat kā pagājušajā mācību gadā, uz skolu kursēs pašvaldības autobusi. Pirmajā mācību dienā autobuss uz Nīcas vsk. sāks kursēt 7.30 – no Kalnišķiem, ap plkst. 8.20 – no Jūrmalciema kūpinātavas,
ap plkst. 8.20 – no Otaņķiem, ap plkst. 8.45 – no Reiņu gala. savukārt autobuss ceļu uz  Rudes pamatskolu sāks plkst. 8.00 no Nīcas, tad uz pamatskolu un tālāk pa mazo apli. Savukārt Nīcas mūzikas skola plkst. 15.30 aicina jaunos un esošos audzēkņus uz svinīgu Zinību dienas pasākumu un tikšanos ar saviem skolotājiem Nīcas kultūras nama Baltajā zālē. Pirmajā skolas dienā skolēniem un vecākiem koncertu sniegs Latvijā populārā grupa “Musiqq”.

Notiks kustamās mantas – pasažieru autobusa Mercedes Benz 303 – izsole

Nīcas novada domes sēdē 18. augustā apstiprināja kustamās mantas – pasažieru autobusa Mercedes Benz 303 izsoles noteikumus. Izsole notiks 2014. gada 18. septembrī plkst. 14:00 Nīcas novada domē. Sludinājums Domes lēmums Izsoles noteikumi

“Upeskrastos” notiks Starpkultūru draudzīgās vakariņas

Upeskrastu kolaza2

29. augustā plkst. 16.30 biedrība “Bārtas upes radošā apvienība” Nīcas novada “Upeskrastos” rīko Starpkultūru draudzīgās vakariņas. Šajā vakarā kopā ir uzaicināti piedalīties Nīcā dzīvojoši ārzemju tautu pārstāvji, kuri pagatavos kādu savai kultūrai raksturīgu ēdienu, pastāstīs par savas kultūras ēšanas paradumiem. Ar savām ēdienu receptēm dalīsies iedzīvotāji no Anglijas, Krievijas, Pakistānas, Ukrainas un arī Latvijas.

Pasākums notiek biedrības “Bārtas upes radošā apvienība” īstenotā projekta “Starpkultūru draudzīgās vakariņas” ietvaros, kas tiek īstenots ar LR Kultūras ministrijas un Kurzemes NVO atbalsta centra atbalstu.

Ja kādam vēl ir īpaša interese par citu kultūru ēdieniem, laipni aicināti piedalīties. Lasīt vairāk

Projektu atvērto durvju dienas noslēgušās

ML_projektu20. augustā turpinājās biedrības „Liepājas rajona partnerības” rīkotās projektu atvērto durvju dienas, kad interesentiem bija iespēja apmeklēt piekrastes pašvaldības – Pāvilostas, Grobiņas, Nīcas un Rucavas novadus, lai iepazītos ar tur realizētiem ELFLA un EZF projektiem. Nīcas novada iedzīvotāji devās uz Pāvilostas un Grobiņas novadiem, kur apmeklēja Pāvilostas Serf klubu, Mākslas skolu un pie stadiona izveidotos āra trenažierus. Grobiņas novadā apskatīja atjaunoto „Pūrānu” klēti, Tāšu muižu, drosmīgākie izmēģināja gaisa trasi „Jura staļļos” un dienu noslēdza biedrības Tūrisma kluba „Oga” izveidotajā Kuršu vikingu apmetnē. Nīcas novadu apmeklēja vairāk kā 40 cilvēki no citām pašvaldībām. Otaņķu pagasta iedzīvotāji izmantoja iespēju apmeklēt rekonstruēto Rudes sporta namu.

Novadā strādās 2 logopēdi

037Bērnu skaits, kuriem nepieciešama logopēda palīdzība, ar katru gadu palielinās: šobrīd Nīcas vidusskolā – 31% 1.-4. kl. skolēnu, Rudes pamatskolā – 54%, Rudes pirmsskolas bērnu grupā – 38% audzēkņu, Nīcas bērnudārzā – 26% 5 un 6 gadus veciem bērniem. Tādēļ domes sēdē deputāti nolēma izveidot štata vietu – novada logopēds, kas pēc vajadzības strādās ar bērnu runas problēmu risināšanu visās novada izglītības iestādēs. Tas nozīmē, ka tagad mums būs 2 logopēdi: Ilva Brīvule un Ieva Ķikute. Runas problēmas un to risināšana bija viens no aktuālākajiem š.g. martā notikušās novada konferences „Palīdzēsim bērnam augt veselam” jautājumiem, akcentējot, cik svarīgi speciālistam strādāt sadarbībā ar vecākiem.

Mūzikas skolu vadīs Dina Sleže

016Uz Mūzikas skolas direktora amatu bija pieteikušies 4 pretendenti, 3 no tiem atbilda prasībām, tādēļ tika aicināti uz pārrunām. Saskaņā ar pretendentu atlases komisijas priekšlikumu, 18. augustā novada domes deputāti par Nīcas Mūzikas skolas direktori apstiprināja līdzšinējo skolas klavierspēles skolotāju Dinu Sleži. Darbs Nīcas Mūzikas  skolā pierādījis, ka D.Sleže spēj uzņemties atbildību, ar panākumiem sagatavo savus audzēkņus. Jaunajai direktorei ir maģistra grāds, viņas kandidatūru atbalstīja arī skolas pedagogu kolektīvs.

Sapoš kapsētas

2014-08-07 17.55.39Komunālās pārvaldes darbinieki sadarbībā ar kapsētu uzraugiem veikuši uzlabojumus Verbeļu un Maisiņu kapos. Verbeļu kapos atjaunots zvanu tornis: nesošās konstrukcijas un jumtiņš. Paldies Indulim Tintem par dāvinātajiem kokmateriāliem un kapsētas uzraugam Rihardam Verbelim par skārdu. Darbus veica pašvaldības darbinieki: Edgars Priede, Gvido Pūķis un Jānis Saukants. Paldies Maisiņu kapsētas uzraugam Haraldam Kambūtam, kas ieguldījis lielu darbu, nomainot kapličai jumtu, darbā bez atlīdzības izmantojot personīgās sastatnes. Jumta segums iegādāts par pašvaldības līdzekļiem. Maisiņu kapsēta tagad izskatās ļoti glīti – jau agrāk atjaunots žogs un vārti. Foto