Nīcas vidusskola akreditēta uz maksimālo periodu

Ir saņemts Izglītības kvalitātes valsts dienesta lēmums par Nīcas vidusskolas akreditāciju uz maksimālo periodu – 6 gadiem, līdz 2024. gadam. Īpaši tika atzīmēta skolas labā prakse, norādot uz atbalstošu vidi un individuālu pieeju izglītojamo mācību sasniegumu un talantu izkopšanā, īpaši ārpusklases un interešu izglītībā. Arī direktore ir izgājusi direktoru akreditācijas procesu. Ar Izglītības kvalitātes valsts dienesta lēmumu Lāsmai Petermanei ir apstiprinātas LR normatīvajos aktos noteiktās tiesības turpināt ieņemt iestādes vadītāja amatu līdz nākamajai profesionālās darbības novērtēšanai.

Sapulces un svētki Jūrmalciemā

15. martā Jūrmalciema sabiedriskajā centrā notika iedzīvotāju sapulce. Jūrmalciemnieki uzklausīja Komunālās pārvaldes, Sociālā dienesta, pašvaldības policijas un būvvaldes darbinieku sniegto aktuālo informāciju. Iedzīvotāji interesējās, kā rīkoties vairākos gadījumos – ja tiek bojāts servitūta ceļš,  ar laivu vēlas nokļūt pludmalē, applūst zeme, vēlas izzāģēt kokus u.c. Viņi izteica bažas par kāpu piegružošanu un izbraukāšanu ar motocikliem un kvadracikliem. Foto

16. martā tiek organizēta tikšanās arī zemju īpašniekiem par tekoņām, bet 17. martā visi aicināti uz Pavasara svētkiem.

Aicina tirgotājus pieteikties dalībai gadatirgū

Pirmdien, 2. aprīlī, pie Nīcas novada domes būs Lieldienu gadatirgus. Lai tajā būtu bagāts un daudzveidīgs preču klāsts, pasākuma organizatori aicina pieteikties uzņēmējus, mājražotājus, amatniekus, kas vēlas ko pārdot. No plkst. 10.00 plānota tirgotāju ierašanās, no plkst.11.00 līdz 14.00 – andelēšanās. Uzaicinājums un pieteikuma anketa

Nīcā pulcēsies jaunie mūziķi no visas Latvijas

Piektdien, 23. martā, Nīcas kultūras namā notiks trešais Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu klavieru duetu un mazo kameransambļu konkurss – festivāls, ko organizē Nīcas Mūzikas skola. Pieteikušies 62 ansambļi ar 165 dalībniekiem, kurus sagatavojuši 65 pedagogi no 24 skolām. Dalībnieku skaits ir krietni lielāks nekā iepriekšējos gados. Tālākie jaunie mūziķi būs no Daugavpils puses, plaši pārstāvētas ir Rīgas apkārtnes mūzikas skolas. No Nīcas Mūzikas skolas konkursā piedalīsies 8 ansambļi. Nolikums

Kopīgi gatavoto galdautu dāvina kultūras namam

Rokdarbu pulciņa “Vēlziedes” dalībnieces 15. martā Nīcas kultūras nama direktorei Agijai Kaunesei nodeva ar mīlestību kopīgi tamborēto linu galdautu. Tas tagad rotās kultūras nama saimes galdu. Katra rokdarbniece darināja kādu galdauta posmu. Darba procesā vairākkārt visas tikās, lai saskaņotu paveikto un stiprinātu posmus kopā. Nācies arī ārdīt un gatavot kādu daļu no jauna, taču nu paveiktais ir tik glīts, ka nevar pamanīt savienojuma vietas. Pulciņa dalībnieces īpaši pateicīgas ir Annai Cērpai, kas izraudzījās rakstu, visu sarēķināja un notamborēja sarežģītākās vietas. “Vēlziedēm” šis ir jau devītais kopdarbs, trīs no tiem ir galdauti, kas dāvināti Senlietu krātuvei un Nīcas vidusskolai, pārējās – mīļas dāvanas draudzenēm. Foto

Nīcā notiks sacensībās velokrosā “Ciskudrillis 2018”

Aicinām visus velosporta mīļotājus sestdien, 24. martā, plkst. 12.00 uz pirmajām Nīcas novada sacensībām velokrosā “Ciskudrillis 2018”. Sacensības notiks 6 dažādās vecuma grupās sievietēm un vīriešiem. Pašiem mazākajiem DIP DAP grupā iespēja piedalīties ar līdzsvara velosipēdiem. Pieteikšanās līdz 21. martam elektroniski, sūtot informāciju uz e-pastu: aivis.karzons@inbox.lv vai sacensību dienā no plkst. 10:00 – 11:30. Citu novadu iedzīvotājiem jāpiesakās līdz 21. martam elektroniski. Nolikums

Gaida priekšlikumus par saistošo noteikumu projektu

Līdz šim jautājumi par teritorijas un būvju uzturēšanu iekļauti saistošajos noteikumos “Par sabiedrisko kārtību Nīcas novadā”. Pēc VARAM ieteikuma ir sagatavots atsevišķu saistošo noteikumu projekts “Par Nīcas novada teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu”,  kurā sīkāk skaidroti jēdzieni, atrunāta noteikumu ievērošanas kārtība un paredzētais administratīvais sods par to neievērošanu. Novada iedzīvotāji tiek aicināti līdz 31. martam iepazīties ar saistošo noteikumu projektu un izteikt savu viedokli, zvanot 63469049 vai rakstot uz e-pastu: dome@nica.lv

Kā samazināt izmaksas par elektroenerģiju?

No šā gada 1. janvāra ir stājušās spēkā izmaiņas Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātās obligātā iepirkuma komponentes (OIK) galalietotājiem. Ieguvēji ir tie klienti, kuri ir efektīvi elektroenerģijas lietotāji, kā arī tie, kas rūpīgi izvērtējuši savam pieslēgumam pieprasīto jaudu. Izvēloties piemērotāko risinājumu, klienti var samazināt kopējās izmaksas par elektroenerģiju. Lasīt vairāk

Aicina ievērot zemes nomas līgumos  noteikto termiņu

Nīcas novada domes zemes lietu speciāliste Māra Ādolfa  visiem  Nīcas novada lauksaimniecības zemes un mazdārziņu nomniekiem aicina ievērot zemes nomas līgumos  noteikto termiņu, lai nerastos nevajadzīgas problēmas. Pamatojoties uz Nīcas novada domes 10.08.2015. apstiprināto Saistošo noteikumu Nr.8 “ Par Nīcas novada pašvaldības nepabūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes nomu” 9.punktu,   iesniegumu par nomas līguma termiņa pagarinājumu  iesniedz  ne vēlāk kā 2 mēnešus pirms nomas termiņa beigām.

Bunkā satiekas Lejaskurzemes rokdarbnieki

3. martā Bunkas kultūras namā notika Lejaskurzemes radošo rokdarbu meistaru kopizstādes “Mūsu skaistajai Latvijai – 100” atklāšana. Kalnišķu sabiedriskā centra vadītājas Initas Ķaupeles rosinātas tajā piedalījās arī mūsu novada rokdarbnieces no Kalnišķiem, Nīcas un Otaņķiem. Viņas rādīja adījumus, tamborējumus, pērļotas kaklarotas un Lieldienu rotājumus. Pasākums bija kupli apmeklēts un sirsnīgs, tāds tika organizēts pirmo reizi. Apmeklētajiem koncertu sniedza Bārtas etnogrāfiskais ansamblis un mūsu novadā dzīvojošais aktieris Edgars Pujāts, īpašas humora pērles veltot arī novadniecēm. Foto skatīt Rekurzemē

Rīcība ugunsnelaimes seku likvidēšanā

PAPILDINĀTS. 18. februārī Nīcā, Skolas ielā notika ugunsnelaime – izcēlās ugunsgrēks, kura iespējamais iemesls ir gāzes noplūde no gāzes balona. Trīs cietušajiem sniegta neatliekamā medicīniskā palīdzība. Sprādziena rezultātā izdedzis dzīvoklis, kurā notika sprādziens. Bojātas starpsienas starp blakus esošiem dzīvokļiem un cietusi ēkas fasāde. Secīgi tiek risināti darbi ugunsnelaimes seku likvidēšanā. Lasīt vairāk

Stāstīs par platībmaksājumiem un citām aktualitātēm

Lauku atbalsta dienests organizē seminārus, lai pastāstītu par aktualitātēm lauksaimniekiem, mežsaimniekiem un zivsaimniekiem, kā arī sniegtu atbildes uz visiem dienesta klientus interesējošajiem jautājumiem. Nīcas kultūras namā seminārs notiks pirmdien, 16. aprīlī, plkst.10.00. Pēc semināra tiks nodrošināta palīdzība Platību maksājuma pieteikumu aizpildīšanā. Lasīt vairāk

Gatavojam pieteikumus projektu konkursam!

Līdz 29. martam tiek gaidīti biedrību un iedzīvotāju grupu pieteikumi Nīcas novada pašvaldības izsludinātajam projektu konkursam “Mēs savam novadam”. Šī ir lieliska iespēja kopīgiem spēkiem īstenot labas idejas, bagātinot savu un līdzcilvēku ikdienu ar interesantiem pasākumiem un veicinot apkārtējās vides pievilcību. Skatīt projektu konkursa informāciju

Interešu kopa “Rude” sarīko Puķu balli

Martā aprit 3 gadi, kopš savu aktīvo darbību uzsāka interešu kopa “Rude” Aijas Šķubures vadībā. Rīkoti daudzveidīgi pasākumi, apmācības, izbraukumi, rakstīti projekti. Daudzu Rudes sievu ikdiena kļuvusi krāsaināka un daudzveidīgāka. 10. martā interešu kopa “Rude” saaicināja ciemos aktīvākās Kalnišķu un Jūrmalciema sievas un kopīgi atzīmēja jubilejas Puķu balli. Foto

Aicina satikt savu meistaru Liepājā

Pateicoties sponsoru atbalstam, svētdien, 8.aprīlī, no plkst. 12.00 Liepājas muzeja dārzā notiks pasākums “Satiec savu meistaru”, ieskandinot Latvijas simtgadei veltītu pēcpusdienu. Pasākumā piedalīsies arī Nīcas meistari, to organizē biedrība “Cerību krāsa ” kopā ar domubiedriem. Pielikt savu roku meistaru amatu darbnīcās un vērot meistaru paraugdemonstrējumus aicināti kā lieli, tā mazi apmeklētāji. Skatīt bukletu Lasīt vairāk

Piedalās sporta dienā Ventspilī

Kalnišķu svētdienas skolas bērni un vecāki skolotājas Modrītes Stūres vadībā 3. martā piedalījās Sporta dienā Ventspilī, kas jau sesto gadu tiek organizēta svētdienas skolas bērniem. Sacensībās piedalījās 11 komandas no dažādām Latvijas vietām. Kalnišķniekiem vislabāk veicās stafetēs – tika izcīnīta 2.vietu un mājās atvests kauss. Bija liels prieks ne vien par izcīnīto uzvaru, bet arī jauki pavadītu dienu. Lasīt vairāk