Brauks uz Ziemassvētku koncertu

Tiek organizēts kolektīvs brauciens uz Ziemassvētku koncertu Liepājas teātrī 18. decembrī plkst.18.00. Līdz 7. novembrim pieteikties pie Ritas Ābelītes, tālr.22020037. Biļešu skaits ierobežots.

Iestādēs būs silti

Pieņemts lēmums, ka pirmdienas rītā, 3. oktobrī, Nīcas katlu mājā sāks kurināt, nodrošinot siltumu pašvaldības iestādēs: bērnudārzā, Nīcas vidusskolā, ambulancē, sporta hallē, domes ēkā. Pēc sistēmas atgaisošanas siltums būs pamanāms ap pusdienlaiku. Daudzdzīvokļu mājās apkures sezona tiks uzsākta nedaudz vēlāk, sekojot gaisa temperatūrai. Parasti apkure tiek uzsākta ap 10. oktobri, kad vidējā gaisa temperatūra trīs diennaktis ir 8 grādi.

“Nīcas Novada Vēstis”

Mājas lapā var lasīt jaunāko novada avīzes numuru, tas piektdien gaida arī pastakstītēs.

Piedāvā jauniešiem bezmaksas apmācības

Jaunatnes Starptautisko programmu aģentūra jauniešiem vecumā no 18  līdz 25 gadiem piedāvā piedalīties apmācībās par uzņēmīguma veicināšanu. Apmācības būs pilnībā bez maksas un tās vadīs lieliskie JSPA pasniedzēji.  Pieteikuma anketa Lasīt vairāk

Dāvina pirmsskolēniem futbola bumbas

PAPILDINĀTS. Lai paši mazākie novada iedzīvotāji – bērnudārza” Spārīte” un Rudes pirmsskolas grupiņas bērni – sportiski pavadītu brīvo laiku un augtu jauna futbolistu maiņa, 27. septembrī futbola klubs “Nīca” dāvināja jaunas futbola bumbas. Pie bērniem bija ieradušies aktīvākie futbolisti: Karlīna Miksone, Edgars Kovaļskis, Dāvis Ķergalvis, Rūdolfs Šuklais, Daniels Buks un novada sporta darba organizators Ingars Kalējs. Foto

“Vēlziedes” sezonu sāk ar izstādi

29. septembrī Nīcas Tūrisma informācijas centrā pēc vasaras pārtraukuma pulcējās rokdarbu pulciņa “Vēlziedes” dalībnieces. Viņas arī vasarā bija atradušas laiku sev tik mīļajai nodarbei. Satiekoties rokdarbnieces dalījās pieredzē ar apgūtajām tehnikām, priecājās par paveikto un izkārtoja darbus izstādē. Izstāde Tūrisma informācijas centrā būs skatāma līdz 13. oktobrim. Visi aicināti novērtēt mūsu rokdarbnieču prasmes! Foto

Sveic Skolotāju dienā

Nīcas kultūras namā 29. septembrī uz Skolotāju dienai veltītu pēcpusdienu bija aicināti novada izglītības iestāžu pedagogi. Viņiem profesijas svētkos tika veltīti sirsnīgi vārdi un vēlējumi. Tika godināti pedagogi par īpašiem sasniegumiem. Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība aicina lielāku uzmanību veltīt jautājumiem, kas saistīti ar pedagogu profesijas prestižu. Tāpēc iedzīvotāji  līdz 14. oktobrim tiek aicināti aizpildīt aptaujas anketas:  pedagogu aptauja, vidusskolēnu aptaujasabiedrības aptauja. Pētījuma rezultāti tiks prezentēti konferencē “Paaugstināsim profesijas prestižu – uzticoties, cienot un novērtējot pedagogu darba nozīmīgumu” š.g. 23.novembrī. Foto

“Aizjomietes” gūst pieredzi Ķegumā

Jūrmalciema interešu kopa ”Aizjomietes” 24.septembrī devās uz Ķegumu, lai piedalītos sieviešu klubiņa „Saulespuķes” 20 gadu jubilejas pasākumā. Tur bija sapulcējušies ne vien apkārtējo ciemu aktīvisti, bet arī kolektīvs no Norvēģijas, ar ko „Saulespuķes” draudzējas. Svētku dienā ķegumnieces iepazīstināja ar sava klubiņa darbību, sniedza priekšnesumus un aicināja pie svētku galda. Jūrmalciema sievas guva noderīgu pieredzi savai turpmākajai kopas darbībai, kā arī gida vadībā iepazina nozīmīgākās Ķeguma vietas: Daugavu, Ķeguma HES, Krustakalnu. Pirms dažiem gadiem Ķeguma aktīvistes viesojās Jūrmalciemā. Foto

Aktīvi aizvadīta Olimpiskā diena

Nīcas novada izglītības iestāžu 306 audzēkņi un 43 pedagogi un vecāki  23.septembrī piedalījās Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) izsludinātajā „Olimpiskajā dienā 2016”, kas jau kļuvusi par tradīciju. Aktivitātes notika Rudes sporta namā un Nīcas vidusskolā. Olimpiskā diena visā Latvijā sākas ar kopīgu rīta vingrošanu. Dienas gaitā notika dažādas stafetes, turnīri, jaunu rekordu uzstādīšana. Volejbolā sacentās audzēkņu un vecāku komandas. Katrs Olimpiskās dienas dalībnieks saņēma LOK sertifikātu. Lasīt vairāk Foto

Nīcā notiek cigun nodarbības

Katru otrdienu plkst.19.00 Nīcā notiek cigun nodarbības, kas dod iespēju uzlabot savu veselību. Lai izprastu, kas īsti ir Cigun, nodarbību vadītājs Juris Brants sagatavojis skaidrojošu informāciju.

„Pērlītēs” daudz dejotāju

Šogad modes deju grupu „Pērlītes”  vada Monta Lībeka. Pieteikušies 38 bērni,  no tiem 12 puiši, gan no Otaņķu, gan Nīcas pagastiem. Uz tik lielu dalībnieku skaitu deju skolotāja nav cerējusi. Nodarbības notiek 2 reizes nedēļā pa vecuma grupām: pirmsskolas vecuma meitenītes no 3 līdz 6 gadiem un vecākā grupa – no 7 līdz 11 gadiem. Trešdienās nodarbības notiek Rudes sporta namā. Tad akcents ir uz stājas, izturības un lokanības vingrojumiem, bet piektdienās tiek iestudētas dejas.

Jauniešu centrā atkal strādās brīvprātīgie

4. oktobrī plkst.17 Nīcas Jauniešu centrā sveiksim mūsu brīvprātīgos darba veicējus – Ramonu no Spānijas un Špelu no Slovēnijas. Brīvprātīgo uzdevums būs dažādot jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējas Jauniešu centrā, pilnveidojot vietējo jauniešu zināšanas, iepazīstinot ar savu kultūru. Nīcas Jauniešu centrs šī gada sākumā ir nokārtojis akreditāciju un saņēmis Eiropas savienības programmas “Erasmus+” projektu veida “Eiropas brīvprātīgais darbs” uzņēmējorganizācijas statusu.

Nakšņo Jauniešu centrā

23. septembrī Nīcas Jauniešu centrā viesojās Cesvaines bērnu un jauniešu centra jaunieši. Piektdienas vakars tika pavadīts mierīgā un omulīgā gaisotnē. Ciemiņi gatavoja nīceniekiem īpašo picu ar Cesvaines sieru, daļa jauniešu spēlēja jautras galda spēles, daļa skatījās aizraujošās filmas par Hariju Poteru. Brokastīs nīcenieki lutināja viesus ar plānajām pankūkām un plūmju ievārījumu. Ciemiņi pēc brauciena ar “Bartineru”devās garajā braucienā uz mājām, pa ceļam apskatot  jūru un mūsu skaisto pludmali. Cesvaines jauniešu centrs Nīcas jauniešu dienā 2016 ieguva godpilno 1. vietu un laimēja braucienu ar “Bartineru”, nu laimests saņemts.

Īsfilma rosina domāt par vidi

Plastmasas-maisina-cels-DVDAktualizējot plastmasas maisiņu pārmērīga patēriņa radītās problēmas, vides piesārņojumu un draudus cilvēka veselībai, “Zaļā josta” laidusi klajā jaunu informatīvi izglītojošu īsfilmu “Plastmasas maisiņa ceļš”. Filmā atklājas dokumentāli kadri no pasaules piesārņotākajām vietām un plastmasas iepakojuma radītā piesārņojuma dēļ cietušajiem dzīvniekiem un putniem, sniegts ieskats maisiņu izgatavošanas un pārstrādes procesā, kā arī skaidrota pareiza rīcība ar plastmasas atkritumiem un iespējas plastmasu aizstāt ar videi draudzīgām alternatīvām.

Organizē pieredzes braucienu uz bioloģiskajām saimniecībām

Pirmdien, 3. oktobrī, SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītību centrs” rīko pieredzes apmaiņas braucienu “Bioloģiskās saimniekošanas produkcijas noieta veicināšana”.  Autobuss izbrauks no Liepājas. Dalībnieku skaits ir ierobežots! Pieteikties var elektroniski aizpildot pieteikuma veidlapu saitē  – https://goo.gl/forms/T9s1jE5wFapFf3DW2 Pieteikšanās un papildus informācija: tālr.26135858; e-pasts: zanda.dimanta@llkc.lv. Lasīt vairāk

Izvizina ministru ar retro motociklu

22. septembrī Nīcas centrā notika atjaunotā valsts ceļa atklāšana ar svētku uzrunām, lentes griešanu, Rucavas un Otaņķu etnogrāfisko ansambļu, un kapelas „Paurupīte” priekšnesumiem. Uzrunas teica satiksmes ministrs Uldis Augulis, VAS “Latvijas Valsts ceļi”, būvniecības firmas „Binders”, Liepājas, Rucavas un Nīcas novadu vadītāji. Mūsu novada domes priekšsēdētājs Agris Petermanis teica paldies ne vien par jauno, bet arī Jūrmalciema ceļu, pieminot, ka vēl tiek gaidīta Grobiņas ceļa atjaunošana. Īstu sajūsmu izraisīja „ceļa kvalitātes pārbaude”, piedāvājot ministram un ceļinieku vadītājam, sēžot blakusvāģī, izbraukt ar Rogu ģimenes retro motocikliem. Lasīt vairāk Foto