Pirms ūdens skaitītāju uzstādīšanas informēt domi

20060605    ÛDENS KRÂNS  IZLIETNEKomunālā pārvalde vēršas pie Nīcas centra daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem ar aicinājumu cienīt citam citu un pirms ūdens skaitītāja uzstādīšanas noteikti informēt apkures, ūdensvadu un kanalizācijas speciālistu Aldi Čirkši, tālr.63484555, 20245736. Tas nepieciešams, lai mājas iedzīvotājiem savlaicīgi pirms ūdensvada noslēgšanas varētu izziņot, ka uz laiku nebūs ūdens, un tādējādi nebojātu sadzīves tehniku un kaimiņu plānotos darbus.

Atklāj Rudes sporta namu

P1080206Agrākā Rudes katlu māja ir pārvērtusies līdz nepazīšanai. 20. oktobra vakarā daudz ļaužu pulcējās uz svinīgo Rudes sporta nama atklāšanas pasākumu. Lentes griešanai sekoja pateicības vārdi celtniekiem, Attīstības nodaļas darbiniecēm, īpaši projekta vadītājai Līvai Melderei, un visiem, kas devuši ieguldījumu projekta īstenošanā. “Pērlītes”, atbilstoši jaunā nama sūtībai, iejutās karsējmeiteņu lomā. Vakara gaitā bija ne vien lielās kūkas baudīšana, bet arī pirmās sporta aktivitātes. Turpmāk rūpi par sporta namu turēs par krustmāti godinātā Otaņķu pagasta pārvaldes vadītāja Anda Veidele un sporta darba organizators Ingars Kalējs. Vietējiem iedzīvotājiem tagad būs lieliska iespēja pavadīt brīvo laiku, spēlējot sporta spēles, galda spēles un vingrojot. Foto

Neformālā gaisotnē rodas nopietnas idejas

IMG_247717. oktobrī Nīcas Jauniešu centrā notika pasākums „Kafija ar politiķiem”, kur neformālā gaisotnē tikās jaunieši un politiķi – pašvaldības deputāti un darbinieki. Nīcas novada Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas pārstāvji prezentēja Nīcas novada Jauniešu forumā radušās idejas, bet pasākuma otrajā daļā politiķi kopā ar jauniešiem darba grupās diskutēja par sportu, kultūru, izglītību, vidi un uzņēmējdarbību. Arī pēc aktīvā darba neviens vēl nesteidzās doties mājās, bet kopīgi pie kafijas un tējas turpināja sarunas par jauniešu ideju realizēšanu. Foto

Kalnišķos ar nūjām ies pēc sēnēm

aktivitāšu plānošana 027Līdzīgi kā mēneša sākumā Jūrmalciemā, 18. oktobrī, sabiedrisko centru koordinatores Diānas Ansules rosināti, nākošā gada aktivitātes plānoja Kalnišķu ciemata iedzīvotāji.  Sanākušie strādāja grupās un idejas bira kā no pārpilnības raga. Tika nolemts nūjošanu ar nesen projekta ietvaros iegūtajām nūjām apvienot ar sēņošanu, rīkojot pasākumu “Ar nūjām pēc sēnēm”. Vēl Kalnišķos organizēs Ražas svētkus, sveiks Kalnišķos dzīvojošos Jāņus, kuru tur ļoti daudz, dalīsies konservēšanas noslēpumos un īstenos citas labas idejas. Foto

Nīcas novadam tiek vairākas balvas

IMG_146117. oktobrī Cīravā notika biedrības “Liepājas rajona partnerība” konference “LEADER iniciatīva – dzīves kvalitātes uzlabošana cilvēkiem laukos”. Projektu ļaudīm tas ik gadu ir īpaši nozīmīgs pasākums, kad atskatās uz biedrībā iesaistīto 8 pašvaldību paveikto. Nīcas novads ir viens no mazākajiem, taču realizēto projektu ziņā vairākās kategorijās ir līderos. Aizvadītajā plānošanas periodā (2008.-2013. g.) mūsu novadā īstenoti 17 projekti, piesaistot 413713 eiro. Nīcas novada pašvaldība saņēma balvu “Iniciatīva 2014″, kuru īpaši kaldinājušas Attīstības nodaļas darbinieces. Balvas tika pasniegtas arī mūsu uzņēmējiem: SIA “Sofijas laivas”, SIA “Ervils” un Sintijas Pickēnas mikrouzņēmumam. Konferences apmeklētāji guva arī informāciju par projektu iespējām nākošajā plānošanas periodā – līdz 2020. gadam. Foto

Skanīgi un sirsnīgi aizvada 50 gadu jubileju

IMG_1518Otaņķu etnogrāfiskais ansamblis 18. oktobrī skanīgi un sirsnīgi kopā ar draugiem, agrākajiem dziedātājiem un atbalstītājiem aizvadīja kolektīva 50 gadu jubileju. Izskanēja daudz atzinīgu vārdu un, kā jau svētkos ierasts, pasniedza dāvanas. Īpašas ovācijas izskanēja, saņemot dāvanu karti jaunu kurpju iegādei no domes priekšsēdētāja Agra Petermaņa. Otaņķnieki svētkos saņēma pat Kultūras ministrijas goda rakstu. Īpaši sumināta tika ilggadējā dziedātāja Alvīne Šķipere. Pēc koncerta visi tika aicināti uz Otaņķu pagastmājas 1. stāvu, kur atklāja pašvaldības projekta ietvaros tapušo ansambļa dziedātāju fotoizstādi. Foto

Jūrmalas būvvalde brauc uz Nīcu pēc pieredzes

IMG_136516. oktobrī Nīcas novadu apmeklēja Jūrmalas būvvaldes darbinieki. Domes priekšsēdētāja Agra Petermaņa prezentācijai par novadu sekoja teritorijas plānotājas Evitas Kalējas un speciālistes zemes jautājumos Sandras Pļavnieces stāstījums par vairāku ikdienas darba jautājumu risināšanu un ieinteresēta domu apmaiņa ar jūrmalniecēm. Ciemiņi  apmeklēja arī Nīcas un Jūrmalciema senlietu krātuves, Pūsēnkalnu, Jūrmalciema molu, Bernātus un jauno Rudes sporta namu. Foto

Aicina vecākus apmeklēt Mūzikas skolu

IMG_1344No 20. līdz 24. oktobrim Nīcas Mūzikas skolā tiek organizētas atklātās stundas – vecāki tiek aicināti apmeklēt savu bērnu individuālās un grupu nodarbības. Savukārt ceturtdienas, 6. novembra, vakarā pulksten 18.00 Mūzikas skolas zālē (ēkas 3. stāvā) notiks vecāku sapulce (sākotnēji bija plānots cits datums).

 

Bārtas upē ielaiž vēdzeļu mazuļus

IMG_138916. oktobrī trīs vietās Bārtas upē tika ielaisti 25 000 vēdzeļu mazuļi. Tas bija iespējams, pateicoties Valsts Zivju fonda atbalstītā Nīcas novada domes sagatavotā projekta „Nīcas novada Bārtas upes zivju resursu pavairošana” ietvaros.  Projekta kopīgās izmaksas sastāda EUR 4235.00, no tiem 12% (EUR 508.20) ir pašvaldības līdzfinansējums. Foto

Mācīs vācu un spāņu valodu

2014-10-14 14.41.16 - CopyVācu puisis Gabriēls un spāņu meitene Begonja, kas Nīcas Jauniešu centrā 8 mēnešus strādā kā brīvprātīgie, piedāvā ar nākošo nedēļu (ar 20.10.) bez maksas mācīt savu dzimto valodu. Pirmdienās no pulksten 16.00 Jauniešu centrā būs spāņu valodas nodarbības, trešdienās no pulksten 17.00  – vācu valodas nodarbības. Jāatzīmē, ka viņi nav valodu skolotāji, taču cer, ka apmeklētāji valodas pamatus varēs apgūt. Nodarbības aicināti apmeklēt ne vien jaunieši, bet ikviens novada iedzīvotājs, pieteikties pie jauniešu centra metodiķes Liene Zaulas, 26084222.