Pagastu centros uzstāda svētku egles

Dabā Ziemassvētku tuvošanos grūti nojaust, taču kalendārs rāda, ka 29. novembrī jau 1. Advente. Tādēļ abu novada pagastu centros svētkiem tiek gatavotas egles. Rudes lielajā sudrabeglē  trešdien iekārtoja apgaismojuma lampiņas, Nīcā egli uzstādīja, bet rotāšana notiks piektdien. Svētdien, 29. novembrī,  visi tiek aicināti uz pasākumiem, kas aizsāks Ziemassvētku gaidīšanas laiku. Otaņķu Tautas namā pulksten 15 būs Liepājas mākslinieku koncerts, Nīcā pulksten 17, savukārt tūrisma informācijas centrā no pulksten 14 līdz 18 būs atvērta izstāde-tirdziņš. Foto

Aicina zīmēt Ziemassvētku kartītes zīmējumu

Arī šogad Nīcas un Rudes skolu skolēni tiek aicināti piedalīties Ziemassvētku kartīšu zīmējumu konkursā. Zīmējumi tiek gaidīti novada domē līdz pirmdienai, 30. novembrim. Vēlams izmantot ne vien Ziemassvētkiem, bet arī Nīcas novadam raksturīgus elementus. Veiksmīgākā un rūpīgākā zīmējuma autors balvā saņems 15 eiro. Zīmējums tiks izmantots, lai rūpnieciski izgatavotu Ziemassvētku kartīti, kas pašvaldības vārdā tiks sūtīta iestādēm un privātpersonām, Kartītē tiks minēts autora vārds, viņš piemiņai saņems vairākas drukātās kartītes. Skatīt konkursa noteikumus

Sieviešu koris sezonu uzsāk ar savu karogu

Nīcas sieviešu koris, uzsākot savas pašdarbības 42. sezonu, saņēmis īpašu dāvanu – kora karogu, kurš tapis pašvaldības finansēta projekta „Nīcas sieviešu kora karoga izgatavošana” ietvaros. Liepājas Amatnieku namā tapušo karogu ar patiesu rūpību un centību radījusi tekstilmāksliniece Ira Cīrule. Tas darināts Nīcas novadam raksturīgās krāsās.  Karogs ar lepnumu tiks nests saietos, gājienos, dziesmu svētkos, festivālos, skatēs un ārzemju braucienos, tādējādi sekmējot novada atpazīstamība Latvijā un pasaulē. Lasīt vairāk

Radoša tikšanās Kalnišķos

Novembrī Bunkas floristikas pulciņa “Paula” vadītāja Monika Kaņevska Kalnišķu sabiedriskajā centrā vadīja  rokdarbu nodarbību, mācot darināt interesantas kolāžas. Pēc viņas ierosinājuma “Paulas” dalībnieces 20.novembrī atbrauca ciemos pie kalnišķniecēm.  Bunkas floristes līdzi bija paņēmušas nelielu daļiņu no desmit darbības gados tapušajiem darbiem. Arī kalnišķnieki iekārtoja daudzveidīgu rokdarbu izstādi. Tā bija jauka, sirsnīga tikšanās un pieredzes apmaiņa. Ciemiņi izteica sajūsmu par glīti izremontētajām sabiedriskā centra telpām.

Ceļu Rude-Grobiņa šonedēļ solīja nogreiderēt

Pēc Nīcas novada iedzīvotāju lūguma pašvaldība sazinājās ar Valsts akciju sabiedrību “Latvijas autoceļu uzturētājs” sakarā ar slikto ceļa kvalitāti posmā Rude-Grobiņa. Tika saņemta informācija, ka 24. novembrī mēģināja ceļu greiderēt, bet konstatēja, ka grants virskārta 5 cm biezumā ir sasalusi. Pašlaik tiek gaidīts, lai ceļš atkustu, šonedēļ solīja nogreiderēt.

Jūrmalciema senajai skolai 80

PAPILDINĀTS. 21. novembrī Jūrmalciema sabiedriskajā centrā sirsnīgā gaisotnē aizvadīts pasākums “Jūrmalciema senajai skolai 80”. Tā ietvaros notika Jūrmalciema senās skolas skolēnu un skolas skarto tikšanās, ieskats vēsturē un dalīšanās atmiņās. Vienlaicīgi tika atzīmēta arī Jūrmalciema sabiedriskā centra 5 gadu jubileja. Tikšanos organizēja Jūrmalciema interešu kopa “Kalvas” ar palīgiem. Lasīt vairāk Foto

Arī šogad notiek akcija “Zvaigzne austrumos”

Arī šogad visi tiek aicināti iesaistīties kādas mazas sirds iepriecināšanā, piedaloties labdarības akcijā „Zvaigzne austrumos”. Akcijas mērķis ir piepildīt kurpju kastes ar mīļām dāvanām sīriešu un irākiešu bēgļu bērniem Jordānijā, sudāniešu bēgļu bērniem Ēģiptē un bēgļu bērniem, kas ar laivām izcēlušies vai izglābti Vidusjūras ūdeņos, un šobrīd patvērumu atraduši Maltas salā.  Dāvanu kastes līdz 1.decembrim nodot motelī “Nīcava” vai personīgi Aivaram Vadonim. Sīkāku informāciju var saņemt, zvanot A.Vadonim, tālr.29452715. Lasīt vairāk

Jaunieši gatavos Adventes vainagus

adventa vainagi24. un 25. novembrī plkst. 16:00 gan bērni, gan jaunieši aicināti Jauniešu centrā uz radošajām darbnīcām “Adventes vainagu gatavošana”. Visus nepieciešamos materiālus nodrošinās Jauniešu centrs, dalībniekiem līdzi jāņem tikai svecītes. Lūgums šīm nodarbībām iepriekš pieteikties pie jaunatnes lietu speciālistes Anetes Lankovskas (t.29325999) – tas nepieciešams, lai varētu nodrošināt nepieciešamos materiālus pietiekamā daudzumā.

Vidusskolā saņemts MikroTik dāvinājums

Nīcas vidusskolā 80. jubilejas gadā saņemta vēl kāda vērtīga dāvana – novembra sākumā skolai bezvadu interneta aprīkojuma komplektu atsūtījis SIA „Mikrotīkls”. Jaunais aprīkojums nodrošinās kvalitatīvu bezvadu interneta pārklājumu visās skolas iekštelpās, Jauniešu centrā un laukumā pie skolas pagalma ieejas. Ar mūsdienīgo un efektīvo interneta tīklu tiks būtiski uzlabots mācību un izziņas process skolēniem un darba apstākļi skolas un Jauniešu centra darbiniekiem. Lasīt vairāk

Godināja darbīgākos novadniekus

PAPILDINĀTS. Ņemot vērā novada iedzīvotāju ieteikumus, Latvijas dzimšanas dienas sarīkojumā “Par mūža devumu Nīcas novadam” tika godināts agrākais  I.Sudmaļa kolhoza priekšsēdētājs un padomju saimniecības “Nīca” direktora vietnieks Indriķis Tauriņš, nominācija “Gada novadnieks 2015” piešķirta veikala “Kings” vadītājai Gaļinai Ķergalvei, “Labais darbs Nīcas novadam” – uzņēmējiem Pārslai un Arnim Kupšiem, aktīvam jaunietim Jānim Libķenam un  tenisa entuziastam Ivaram Apinim. Labie vārdi, kas veltīti vēl daudziem novada iedzīvotājiem, tiks publicēti novada avīzē. Koncertu no sirds sniedza muzikālā apvienība “Vintāža” no Rīgas. Danas Liepas foto no Failiem.lv

Iepazīst dzimto novadu

20151112_09494812. novembrī PII “Spārīte” 5. grupas bērni devās mācību ekskursijā uz Otaņķu pagastu, lai ciemotos pie viesmīlīgās Vaitkus ģimenes. Saimniece Agra tur godā seno audējas arodu. Zinātkārie kāpēcīši uzzināja kā notiek aušana. Ar lielu azartu bērni sēdās stellēs un mina paminas. Interesi radīja diegu spolīšu uztīšanas aparāts un iespēja darboties ar tītavām. Rekonstruētajā  Rumbas poldera sūkņu stacijā bērni uzzināja par objekta nepieciešamību un vēroja slūžu attīrīšanas iekārtu darbībā. Mājup visi atgriezās ar jaunām zināšanām, pieredzi un pozitīvām emocijām.

Darbu uzsācis klientu apkalpošanas centrs

Nīcas novada domes 1. stāva vestibilā darbu uzsācis klientu apkalpošanas centrs. Tajā vienkopus tiek piedāvāti 7 valsts iestāžu – Lauku atbalsta dienesta, Nodarbinātības Valsts aģentūras, Uzņēmumu reģistra, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Valsts ieņēmumu dienesta, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras un Valsts zemes dienesta – konsultatīvi klātienes pakalpojumi. Centrā uzstādīts arī dators apmeklētājiem. Apkalpošanas centra darbiniece Sintija Špakova interesentiem palīdz ar nepieciešamo informāciju, kā arī iedrošina pašus izmantot e-pakalpojumus. Piedāvātie pakalpojumi Foto

Izmanto bērnu veselības busa sniegtos pakalpojumus

19. novembrī Nīcā ieradās Bērnu veselības buss, Mobilā veselības aprūpes centra speciāli aprīkots transporta līdzeklis, kurš sadarbojas ar Bērnu Klīniskās Universitātes slimnīcu. Ikvienam Nīcas novada bērnam bija iespēja saņemt kvalificētu speciālistu- bērnu ārstes Dr. Diānas Zariņas un bērnu neiroloģes Dr. Sarmas Lindenbergas bezmaksas medicīniskos pakalpojumus. Vizīti pie bērnu acu ārstes izmantoja 25 bērni, pie bērnu neirologa- 19. Abas dakteres un ambulances vadītāja saka paldies bērnu vecākiem par to, ka visi, kuri bija pierakstījuši savus bērnus uz konsultāciju, arī atveda tos.

Rīko labdarības akciju „Draugs draugam”

00021Nīcas Jauniešu centrs jau trešo gadu rīko labdarības akciju „Draugs draugam”, kurā ikviens aicināts ziedot Liepājas dzīvnieku patversmes iemītniekiem vajadzīgās lietas. Ziedojumus lūgums Jauniešu centrā nogādāt no 6. novembra līdz 16. decembrim darba dienās plkst. 13:00 – 19:00. Patversme īpaši pateicīga būs par dzīvnieku sauso barību vai konserviem, kaķu smiltīm un vecām avīzēm. Brauciens uz patversmi notiks 16. decembrī plkst.15:20. Pieteikšanās braucienam līdz 9. decembrim pie jaunatnes lietu speciālistes Anetes Lankovskas (t.29325999). Lasīt vairāk

Jauniešus aicina aizpildīt aptaujas anketu

Tiek izstrādāta Nīcas novada stratēģija darbam ar jaunatni 2016. – 2023. gadam. Lai gūtu iespējami vispusīgāku viedokli un varētu veiksmīgāk realizēt jaunatnes politiku novadā, Nīcas novada jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem tiek aicināti līdz 4. decembrim (ieskaitot) aizpildīt aptaujas anketas. Aptaujas anketa pieejama Nīcas un Otaņķu bibliotēkās, ambulancē, Rudes sporta namā, Jauniešu centrā, kā arī mājas lapā: I daļa un II daļa

Latviju godina paši mazākie

Latvijas svētku priekšvakarā bērnudārza “Spārīte” bērni pulcējās kopā, lai dāvātu Dzimtenei savas skaistākās dziesmas. Svētku noslēgumā, skanot dziesmai “Nīcas ciemīns mazs ciemīnis”, pie bērnudārza ēkas fasādes tika piestiprināts Nīcas novada karogs. Visas lielās lietas sākas no mazajām, tā ir arī ar piederības sajūtu. “Mēs ticam, ka mazie nīcenieki ir un būs lepni par savu Dzimteni Latviju un Nīcu,” saka bērnudārza vadītāja Daira Eglīte. Foto