Sniedz informāciju par dabas teritorijām

karteDabas aizsardzības pārvaldes projekta ietvaros izveidota interaktīva karte, kurā atzīmētas Latvijas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas ar pievienotu informāciju un fotogrāfijām. Nīcas novadā ir 5 aizsargājamās dabas teritorijas – 2 dabas parki un 3 liegumi. Karte vēl ir tapšanas stadijā. Šobrīd plašāka informācija ir par Papes dabas parku. Nīcas tūrisma informācijas centrs ir viena no vietām, kur apmeklētāju vajadzībām uzstādīts interaktīvs terminālis, kur ikviens apmeklētājs var iepazīties ar šo informāciju.

Apstrādājot laukus, nedrīkst bojāt ceļus

P1000006Novada iedzīvotājiem ir svarīgi, lai grants seguma ceļi būtu iespējami labā kvalitātē. Pašvaldība iespēju robežās cenšas uzturēt kārtībā pašvaldības ceļus, diemžēl vietām vērojama problēma – lauksaimnieki apstrādā laukus līdz pašam ceļam vai reizēm pat uzar ceļu, tā bojājot ceļa klātni. Komunālā pārvalde brīdina, ka noskaidros un sodīs vainīgos, ja šāda patvaļa turpināsies.

Pārbaudīs atkritumu izvešanas līgumus

mazais konteinersSaskaņā ar saistošajiem noteikumiem, katrai mājsaimniecībai un uzņēmumam ir jābūt noslēgtam līgumam ar atkritumu apsaimniekošanas firmu “Clean R”, kas apkalpo mūsu novada teritoriju. Lai pārliecinātos, vai tā ir, pašvaldības policijas inspektori Kristaps Kokins un Mareks Zlobins ar nākošo nedēļu uzsāks reidus, apsekojot mājsaimniecības un lūdzot uzrādīt noslēgtos līgumus. Noteikumi paredz, ka sods par nenoslēgtu līgumu ir no 7.11 līdz 71.14 eiro. Atgādinām, ka atkritumu apsaimniekošanas firmas pārstāvis ierodas uz vietas novada bibliotēkās reizi mēnesī, līgumu var noslēgt arī elektroniski.

Ūdens filtrs jāliek aiz ūdens skaitītāja

ūdens skaitītājsVairākos dzīvokļos īpašnieki steidz uzstādīt ūdens skaitītājus. Komunālā pārvalde uzsver, ka ūdens filtrs jāpievieno aiz ūdens skaitītāja. Ja būs uzstādīts otrādi, nāksies mainīt. Ja ir šaubas vai kādi jautājumi, noteikti zvaniet apkures, ūdensvadu un kanalizācijas speciālistam Aldim Čirkšim – 20245736.

Līdz 1. novembrim var ieteikt novadniekus

028Paldies visiem, kas jau ietikuši novada iedzīvotājus nominācijām “Par mūža devumu Nīcas novadam”, “Gada novadnieks 2014″ un “Labais darbs Nīcas novadam”! Laiks steidzas, neatlieciet uz pēdējo brīdi! Esiet dāsni, veltot labus vārdus saviem līdzcilvēkiem!  Pieteikumi tiek gaidīti līdz 1. novembrim. Nomināciju ieguvējus sveiksim Latvijas dzimšanas dienas pasākumā, bet par visiem lasīsim novada avīzē un mājas lapā. Aptaujas anketas var iemest ierosinājumu kastītēs un aizpildīt mājas lapā. Nolikumi Iepriekšējos gados godinātie novadnieki

Uzaicinājums dalībai darba devēju seminārā

Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) Liepājas filiāle 4.novembrī no plkst.11:00 līdz 14:00 viesnīcas „Līva” Amber zālē (1.stāvā) organizē semināru Liepājas pilsētas un novada darba devējiem par NVA aktualitātēm un pakalpojumiem -iespējām uzņēmējiem saņemt finansiālu valsts atbalstu, veidojot subsidētās darba vietas jauniešiem „Jauniešu garantijas”  programmās, veikt uzņēmumam nepieciešamo darbinieku apmācību pēc darba devēja pieprasījuma un citām NVA un darba tirgus aktualitātēm.   Izmantojiet  iespējas!   Dalību seminārā apstiprināt, līdz 30.oktobrim nosūtot e-pastu: Mara.Zeme@nva.gov.lv

Lai sildīties varētu droši

skurstenslaukisĒku drošības dēļ ir svarīgi vismaz reizi divos gados iztīrīt skursteņus un rūpēties, lai krāsnis un kamīni ir labā lietošanas kārtībā. Ja nepieciešams sertificēts skursteņslauķis, zvanīt 25934887. Skursteņslauķis var iztīrīt arī ventilācijas šahtas daudzdzīvokļu mājām. Sertificētu mūrnieku, kas gan mūrē, gan labo krāsnis, var sazvanīt pa tālruni 26472421.

Saudzēsim dabu un sevi!

20141024_094129PII ,, Spārīte” no 20. līdz 24. oktobrim bērni kopā ar skolotājām iepazina un apguva tēmu DZĪVOSIM ZAĻI, kuras laikā tika izzināts veselīgs, dabai saudzīgs un draudzīgs dzīvesveids. Secinājām, ka ar katru gadu pasaulē palielinās sadzīves atkritumu apjoms. 5/6 gadīgajiem bērniem bija iespēja iepazīties ar darbu atkritumu poligonā ,, Ķīvītes”, Grobiņas novadā. Viņi uzzināja visu par atkritumu šķirošanu, atkritumu pārstrādi. Apskatīja arī nevajadzīgo lietu muzeju. Tēmas noslēgumā pie bērniem ciemojās Meža Rūķis ar saviem draugiem – Sivēnu, Ezi, Lapsēnu un Zaķiem. Pārrunājām, apspēlējām, apdziedājām kā saudzēt mežu, ūdeņus, gaisu un arī savu veselību. Līdz 31. oktobrim bērnudārzā ir apskatāma izstāde, kurā bērni kopā ar vecākiem izgatavojuši lietas no otrreizējām izejvielām. Foto

Kalnišķos apgūst nūjošanas prasmes

1910639_10205625721701464_1267623001734062574_n25. oktobrī Kalnišķos notika projekta “Dzīvesprieku un možu garu visiem Kalnišķu iedzīvotājiem” atklāšana. Pasākums noritēja jaukā un sportiskā gaisotnē, to apmeklēja vairāk nekā 20 nūjošanas entuziastu – no Grīnvaltiem, Bernātiem, Nīcas, Jūrmalciema un, protams, Kalnišķiem. Instruktores Ilonas Kilas vadībā projekta dalībnieki apguva pareizas iesildīšanās prasmes, kas ir svarīgas, pirms uzsākt nūjošanu un nūjošanas tehniku. Foto

Aicina izglītoties mikro un mazo uzņēmumu vadītājus

Iniciatīva “Atbalsti mazo biznesu” partneri ir sarūpējuši      iedvesmojošus runātājus un praktiskus padomus mazā biznesa uzsākšanai, vadīšanai un attīstībai, un dodas uz  reģioniem. Mazā biznesa      pēcpusdiena ir iespēja kopīgi sniegt atbalstu mikro un mazajiem      uzņēmējiem – atvērt durvis jauniem klientiem. Seminārs Liepājā būs 29.oktobrī. Mazā biznesa diena Rīgā notiks 15.novembrī! Lai pilnvērtīgi iesaistītos akcijā un parādītu sevi plašākai auditorijai, aicinām uzņēmumus reģistrēties kartē: www.mazabiznesadiena.lv un atjaunot informāciju par savu uzņēmumu –darba laiku, pakalpojumiem un produktiem vai īpašiem piedāvājumiem, kā ari citu lietderīgu informāciju! Lai saņemtu atbalstu no iniciatīvas partneriem, aicinām Lasīt vairāk