Piedalies akcijā „Izgaismo Latviju” Bernātos!

Vasaras Saulgriežos, 21. jūnijā, ikviens tiek aicināts piedalīties akcijā „Izgaismo Latviju” Bernātos. Dosimies nelielā pārgājienā no tūrisma maršruta „1836”, piedalīsimies Saulgriežu rituālā pie ugunskura, brīvdabas kino noskatīsimies kulta filmu „Limuzīns Jāņu nakts krāsā”. Pulcēšanās  plkst.18.20 Bernātos pie “Dzintariņa”. Pasākumu organizē Nīcas novada dome sadarbībā ar biedrību „Mēs Bernātiem”. Lasīt vairāk

Atkārtoti rīko transportlīdzekļa izsoli

Nīcas novada dome 2. jūlijā  plkst. 14.00 rīko pašvaldībai piederošas kustamās mantas – transportlīdzekļa NISSAN X TRAIL izsoli. Izsoles sākumcena ir  EUR 400 bez PVN. Izsoles dalībnieki  pirms  izsoles  var apskatīt  izsolāmo  objektu, sazinoties  ar Komunālās  pārvaldes  vadītāju Aigaru Veisu, tālrunis  25622860. Vairāk informācijas

Atjauno Jāņa Čakstes piemiņas zīmi

Bernātos uzsākti Jāņa Čakstes piemiņas zīmes atjaunošanas darbi projekta “Jānis Čakste cauri gadsimtiem” ietvaros. Projektu realizē biedrība “Mēs Bernātiem” un SIA “Granītakmens”. Projektu atbalsta Nīcas novada dome. Jau pavisam drīz varēs iepazīties ar rezultātu. Foto

Piedalās Ekoskolu programmas salidojumā

19.jūnijā Nīcas novada PII “Spārīte” skolotājas devās uz Stopiņu novada Ulbrokas PII “Pienenīte”, kur norisinājās pirmais pirmsskolu Ekoskolu programmas salidojums. Tas pulcēja vairāk nekā 100 dalībniekus no dažādām Latvijas pirmsskolām. Tā bija lieliska pieredzes apmaiņa, kur tika gūta pārliecība, ka izvēlētās darba metodes “Spārītē” ir pareizas, kā arī iegūtas jaunas idejas un ierosme turpmākajam darbam.

Novada domes lēmumi

20. jūnijā tika sasaukta ārkārtas novada domes sēde sakarā ar ārkārtējo situāciju lauksaimniecībā. Dome nolēma pieprasīt Latvijas Republikas Ministru kabinetu izsludināt ārkārtējo situāciju lauksaimniecībā Kurzemes reģionā no 2018. gada 25. jūnija līdz 2018. gada 24. augustam un lēmumu nosūtīt Zemkopības ministrijai. Pamatojoties uz Nīcas kultūras nama direktores Agijas Kauneses iesniegumu Dome nolēma atbrīvot A.Kaunesi no amata ar ar š.g. 2.jūliju, pusēm savstarpēji vienojoties. Lasīt vairāk

Par sausuma radīto situāciju Latvijā

Zemkopības ministrija informē, ka sakarā ar sausuma radīto šībrīža situāciju Latvijā jau šobrīd ir iespējamas atkāpes nosacījumu izpildē saistībā ar ES fondu atbalsta maksājumiem un Lauku attīstības programmas atbalstītajiem projektiem, nepiemērojot sankcijas un atbalsta samazināšanu vai tā atmaksu. Lasīt vairāk

Somijā gūst pieredzi darbam ar jauniešiem

Nīcas novada domes jaunatnes lietu speciāliste Rita Dreiže no 10. – 14. jūnijam atradās Somijas mazpilsētā Virrat, kur starptautiskā pieredzes braucienā projekta “Youth Work in Rural Organizations” ietvaros guva Somijas pieredzi darbam ar jaunatni lauku reģionos. Brauciens bija ļoti vērtīgs, lai smeltos jaunas idejas un iedvesmu nākamajiem projektiem, kā arī, lai  novērtētu to, kas Nīcas novadā jau veiksmīgi strādā un tiek veicināts. Lasīt vairāk

Absolventiem pasniedz pašvaldības balvas

Pamatojoties  uz  nolikumu “Par Nīcas novada pašvaldības apbalvojumiem” izlaidumos 16. jūnijā tika sveikti Nīcas vidusskolas absolventi. Naudas balva “Nīcas novada cerība” 150 eiro apmērā tika pasniegta 12. klases absolventei Justīnei Siksnai, naudas balvas „Par ieguldīto darbu kādā no skolas darbības jomām” 30 eiro apmērā – Ievai Madeleinei Dālei, Anetei Latakaitei, Renātei Diķei. 9. klases skolēniem – Robertam Šīmanim, Kristai Otaņķei, Mārai Helen Vēliņai, Rolandam Kokinam, Raivim Svilim – tika pasniegtas grāmatas “Skaista ir Latvija”.

Organizē braucienu uz Latvijas Puķu draugu saietu

Tiek organizēts brauciens uz Latvijas Puķu draugu saietu, kas 14. jūlijā notiks Salaspilī.  Nīcas tūrisma informācijas centrs braucienam aicina pieteikties Nīcas novada skaisto sētu saimniekus, kuri iepriekšējos gados savās sētās uzņēmuši Puķu draugu saietu un Nīcas dārzu dienu dalībniekus, kā arī šo pasākumu organizatorus. Pieteikties un līdz 21. jūnijam TICā samaksāt dalības maksu 15 eiro un 5 eiro par pusdienām, tālr. Agnei Ansulei 29458532.

Iespējams iegādāties sadzīves atkritumu maisus

Sadzīves atkritumu reizēm privātmājās sanāk vairāk nekā konteinerā vietas. Atgādinām, ka Nīcas tūrisma informācijas centrā iespējams iegādāties sadzīves atkritumu maisus, kurus var piepildīt un izvešanas dienā nolikt blakus konteineram. Atkritumu maisa cena ir EUR 1.35, cenā iekļauta atkritumu izvešana.

Uzņems skolēnus vidusskolas 10. klasē

Skolēnu uzņemšana Nīcas vidusskolas 10. klasē notiks otrdien, 19. jūnijā, plkst. 9.00. Vairāk informācijas skolas interneta vietnē.

Tuvākajā laikā veloceliņu neplāno izbūvēt

Bija izskanējusi cerība, ka no Liepājas līdz Bernātiem varētu izbūvēt veloceliņu. Nīcas novada dome no Satiksmes ministrijas saņēma vēstuli, kurā norādīts, ka tuvākajā nākotnē šāda iespēja netiek plānota. Tas pamatots ar nepietiekamo zemes nodalījuma joslas platumu. Vēstulē arī norādīts uz valsts ilgtermiņa plānojumu Baltijas jūras piekrastes publiskās infrastruktūras attīstībai, kurā par par pamatu ņemts plānotais Euro Velo 13 maršruts. Lasīt vairāk

Labi pavada vakaru, dodoties pārgājienā

Projekta ietvaros fizisko aktivitāšu veicināšanai 13. maija vakarā notika pārgājiens. 25 dalībnieki, sadalījušies 4 komandās, veica 5 km, iepazīstot Nīcas centra kultūrvēsturiskās ēkas, meklējot dabā paslēptos vārdus, lai papildinātu teiku, atbildētu uz jautājumiem par veselīgu uzturu, dabu, vēsturi un kontrolpunktos veiktu fiziskos vingrinājumus. Noslēgumā “Upeskrastos” visi atguva spēkus, baudot auksto zupu. Ikviena komanda nopelnīja balvas par piedalīšanos un atzina, ka labi pavadījuši laiku.

Etnogrāfiskie ansambļi dodas uz festivālu “Baltica”

No 16. līdz 21.jūnijam jau vienpadsmito reizi notiks festivāls “Baltica” – Baltijas tautām nozīmīgs notikums, kas demonstrē tradicionālās kultūras vērtības – dziesmas, instrumentālo mūziku, stāstījumus, rotaļas, dejas, tautas lietišķo mākslu, amatniecību. Tajā neiztrūkstoši piedalīsies arī Otaņķu un Nīcas etnogrāfiskie ansambļi. Festivāla tēma – “Jāņi. Ziedēšana”. Pasākums noslēgsies ar Vasaras saulgriežu svinēšanu visos Latvijas novados un Rīgā. Strauji tuvojas lielie Dziesmu un Deju svētki. Mūsu novadu svētkos pārstāvēs 5 kolektīvi – Nīcas sieviešu un vīru kori, vidējās paaudzes tautas deju kolektīvs “Nīca”, kā arī abi etnogrāfiskie ansambļi.

Atvadu vārdi Gunāram Aleckim

12. jūnijā, laikā, kad visapkārt viss apliecina par dabas un dzīvības plaukumu, Mūžībā devies ilggadējs Rudes pamatskolas direktors Gunārs Aleckis. Rudes pamatskolai veltīti divdesmit nerimstoši darba gadi. Bijušo skolēnu un kolēģu sirdīs viņš paliks kā godīgs, taisnīgs un sirsnīgs cilvēks, apveltīts ar labu humora izjūtu. Lasīt vairāk

“Clean R” atgādina par līgumu slēgšanu vasaras sezonai

Vides pakalpojumu un sadzīves atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums “Clean R” aicina iedzīvotājus, kuri Nīcas novadā uzturas pavasara un vasaras sezonā, pieteikt sezonālo sadzīves atkritumu izvešanas pakalpojumu. Lasīt vairāk