TV pirmizrādi piedzīvos dokumentālā filma “Dabas skaitītāji”

17. novembrī TV ekrānos būs redzama dokumentāla filma par vērienīgāko dabas inventarizāciju Latvijas vēsturē – dabas skaitīšanu, ko īsteno Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi. Filma tiks demonstrēta Latvijas Televīzijas 1. kanālā plkst. 17.00. Lasīt vairāk

Otaņķu pagasta iedzīvotājiem rūp dzīve savā pagastā

Otaņķu  pagasta iedzīvotāju sapulce 14. novembrī notika neierasti – sanākušie pulcējās pie vairākiem galdiņiem un kopīgi sprieda par jautājumiem, lai dzīve pagastā kļūtu labāka. Sapulci vadīja jaunais Otaņķu pagasta pārvaldes vadītājs Andris Bišofs. Sapulces turpinājumā pašvaldības darbinieki atbildēja uz iesniegtajiem jautājumiem. Pārvaldes vadītājs uzsvēra, ka iedzīvotāju jautājumi tiks saglabāti un iespēju robežās meklēs tiem risinājumus. Viņš aicināja ar savām rūpēm un jautājumiem nākt uz pagasta pārvaldi otrdienās, kad ir apmeklētāju pieņemšanas laiks. Lasīt vairāk Foto

Novada domes lēmumi

12. novembrī notika kārtējā Nīcas novada domes sēde. Tajā tika skatīti 20 jautājumi. Lasīt vairāk

Godināsim darbīgākos novada ļaudis

29. oktobrī domes ārkārtas sēdē, izvērtējot iedzīvotāju priekšlikumus, deputāti pieņēma lēmumu

  • nomināciju “Par mūža devumu novadam” piešķirt ilggadējam sporta skolotājam un joprojām aktīvam sporta popularizētājam, vīru kora dalībniekam Voldemāram Kagainim,
  • goda nosaukumu “Gada novadnieks 2018” – biedrības “Mēs-Bernātiem” vadītājai, vairāku aktivitāšu organizētājai Bernātos Diānai Ansulei,
  • nomināciju “Labais darbs Nīcas novadam”- Otaņķu senlietu krātuves vadītājai Leldei Jagminai, Nīcas vidusskolas pavārei Tatjanai Geslerei, sporta skolotājam un velosporta trenerim Aivim Karzonam, Montesori kabineta izveidotājai Agnesei Sīklei, aktīvam jaunietim, Latvijas mēroga sporta sacensību uzvarētājam Artūram Vecbaštikam.

Viņus godināsim Latvijas 100. dzimšanas dienas sarīkojumā 17. novembrī. 

Paldies visiem, kas iesaistījās aptaujā! Iesniegtas 60 anketas/vēstules, labus, cildinošus un sirsnīgus vārdus veltījot 45 darbīgiem cilvēkiem. Pārējie novadnieki, kuriem veltīti atzinīgi vārdi, tiks publicēti novembra “Nīcas Novada Vēstīs”. “Vislaimīgāko anketu” izvilka deputāte Inga Skrode. To bija iesniedzis Ainars Rāts. Viņš saņēma dāvanu karti maltītei kafejnīcā “Dzintariņš”.

Nīcas vidusskolā rit Latvijas svētku nedēļa

12. novembrī Nīcas vidusskolā jaudīgi ir iesākusies Latvijas svētku nedēļa. Skola tika saposta svētku rotā, 1. klase gatavoja svētku kūku, kuru paši baudīja svētku noskaņās pie baltā galdauta, 9. klase pirmajām klasēm vēstīja par to, kas ir patriotisms, sagatavoja un piesprauda katram pa sarkanbaltsarkanajai lentei pie krūtīm, 2. un 3. klases devās uz Liepājas muzeju, kur izzināja Latvijas ģerboni un karogu, 5. klase uzzināja daudz jauna mūsu pašu skolas muzejā. Pie Nīcas vidusskolas vēsturiskās parādes ieejas tika piestiprināta SIA “Sacret” dāvinātā Latvijas Valsts ģerboņa zīme. Svētku nedēļā katru dienu skolā notiek īpaši pasākumi. Lai mums visiem skaists un ražens svētku gaidīšanas laiks! Foto – skolas interneta vietnē

Ieguldīs līdzekļus lietavu izraisīto postījumu likvidēšanai

13. novembrī Eiropas Parlaments apstiprināja 17,7 miljonu eiro piešķiršanu Latvijai par ilgstošo lietavu izraisītajiem postījumiem 2017. gada vasaras nogalē un rudenī. Šie līdzekļi tiks piešķirti no ES Solidaritātes fonda. Lasīt vairāk

Aicina nodot tautastērpus

Nīcas pašdarbības kolektīvu dalībnieki – dejotāji, koristi un etnogrāfiskā ansambļa dalībnieki, kuri dalību kolektīvos pārtraukuši, tiek aicināti iespējami drīz, bet ne vēlāk kā līdz novembra beigām nodot Nīcas kultūras namā tautastērpus! Iepriekš vēlams sazināties ar Inesi Šalmu, tālr.28808984.

Par situāciju autobusu satiksmē

Kā informēja iedzīvotāji, 10. novembra rītā bija nepatīkama situācija, kad vairāki pasažieri autobusa pieturās netika uzņemti un palika neziņā – kāpēc tā. Liepājas autobusu parka mikroautobuss, kas atstāja no Otaņķiem plkst.8.40, bijis pilns jau līdz Bernātiem, tādēļ tālāk esošajās pieturās vairs neapstājās un pasažieru neuzņēma. Kā informēja Liepājas autobusu parka darbiniece, pasažieru plūsma Nīcas virzienā ir diezgan neprognozējama, lai saprastu, cik lielu autobusu katrā reisā sūtīt. Sestdienu rītos ir ieteikums vairāk izmantot reisu, kas nāk no Rucavas un Nīcā ir plkst.8.34.  Drošības pēc var piezvanīt Autoostas dispečeram – 63426334, lai noskaidrotu autobusa ietilpību; šādi jau darot māmiņas, kas vēlas ņemt līdzi bērnu ratiņus. Par stāvvietām autobusā ir strikti noteikumi – ražotāja noteiktā autobusa ietilpība ir 19 sēdvietas un 3 stāvvietas, vairāk pasažieru nedrīkst uzņemt drošības apsvērumu dēļ.

Otaņķu pagasta pārvaldi tagad rotā košs dekors

Rudes pagasta pārvaldē, ikdienā sauktā par pagastmāju, 10. novembrī tika atklāta īpaša dāvana Latvijai 100 gadu jubilejā – čaklu roku darināts dekors, kas priecēs ikvienu iestādes apmeklētāju. Tamborētus un adītus kvadrātiņus ar mīlestību un izdomu ilgākā laika periodā darināja ne vien interešu kopas “Rude” dalībnieces, bet arī vairākas citas Otaņķu pagasta iedzīvotājas un rokdarbnieces, kuras jūtas piederīgas pagastam. Foto

Nes Latvijas simtgades svētku noskaņu „Rokaižos”

Latvijas simtgades pasākumu ietvaros 9. novembrī Nīcas novada sociālais dienests sadarbībā ar Nīcas Mūzikas skolu vienojās labdarības akcijā, lai iepriecinātu gan Nīcas novada, gan citu novadu vecos ļaudis Aizputes novada pansionātā “Rokaiži”. Lasīt vairāk

Starp Baltijas IT izaicinājuma finālistiem Nīcas skolēni

No 7. līdz 9. novembrim Ventspilī ieradās tehnoloģiju konkursa “Ventspils IT izaicinājums” finālisti no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas, lai mērotos zināšanās un erudīcijā informācijas un komunikāciju tehnoloģiju jomā. Finālā tikās 64 skolu komandas no trīs Baltijas valstīm. Nīcas vidusskolas 9.klases komanda „Priceless Code” Klāva Vadoņa vadībā iekļuva Baltijas valstu pirmā desmita komandu izlasē, saņēma piemiņas balvas un Atzinības rakstu. Lasīt vairāk

Apmeklēs represētos novada iedzīvotājus

Par tradīciju kļuvis pirms Latvijas dzimšanas dienas pašvaldības vārdā sveikt novadā dzīvojošos represētos iedzīvotājus. Nīcas novadā dzīvo 53 represētie. Sociālā dienesta darbinieces 14. un 15. novembrī apmeklēs viņus mājās, dāvinās ziedus, 100 eiro un piemiņai – magnētiņu ar Nīcas zīmi.

Godināja tos, kas cīnījās par mūsu zemi – Latviju!

Pirms 100 gadiem jauni puiši devās cīnīties par savu zemi – Latviju. Lāčplēša dienā jaunieši, ģimenes ar bērniem, arī vecāka gadagājuma ļaudis devās lāpu gājienā no Nīcas vidusskolas uz Nīcas ev.lut. baznīcas dārzu, kur tika atklāta piemiņas plāksne Nīcas novada brīvības cīnītājiem, Lāčplēša kara ordeņa kavalieriem. Klātesošos uzrunāja Lelde Jagmina, bīskaps H. Jensens, prāvests A.Jaunskalže, mācītājs A.Bobinskis un evaņģēlists P.Bobinskis. Patriotisku noskaņu radīja Nīcas vīru kora izpildītās dziesmas. Mastā, kas iegādāts un uzstādīts, īstenojot projektu pašvaldības projektu konkursā, uzvijās Latvijas karogs, pie piemiņas plāksnes sagūla ziedi. Svētku uzruna D.Biruļa foto.

Izvietota Otaņķu pagasta nozīmīgāko būvju fotoizstāde

Otaņķu Tautas nama gaitenī, blakus bibliotēkai, ikviens aicināts aplūkot senu fotogrāfiju izstādi. Tā izveidota pēc Otaņķu pagasta bibliotēkas vadītājas Vinetas Jušķevicas ierosinājuma sadarbībā ar Nīcas un Otaņķu senlietu krātuvēm. Izstādē, kas veltīta mūs valsts apaļajai jubilejai, daudziem pārsteidzošas liksies fotogrāfijas ar senāko būvju – Rudes skolas, Otaņķu skolas, Rumbas gala skolas “Ērģelnieku”, Bārtas koka tilta, Upmaļciema un Prenclava vējdzirnavu attēliem kā arī citas, kas tapušas kolhoza “Zelta Zvaigzne” laikā, kad vairākās Rudes ēkās bija izvietota ciema administratīvā pārvalde. Šī ir iespēja salīdzināt, kā Otaņķu pagasta būves ir mainījušās.

Skolēni apmeklē Brīvības cīņu dalībnieku atdusas vietas

9. novembrī Nīcas vidusskolas 9. klases skolēni un audzinātājs Aivis Karzons apmeklēja Brīvības cīņu dalībnieku atdusas vietas Nīcas novadā – nolika ziedus, aizdedza sveces un ar klusuma brīdi pieminēja Brīvības cīņu dalībniekus Muižas, Verbeļu, Dzimtenes, Pankoku, Pērļu un Silenieku kapos. Vairāk – skolas interneta vietnē

TV raidījumā otaņķnieki

10. novembrī ReTV kanālā raidījumā “Aiz 100 kilometra” bija skatāms Aizputes TV sagatavotais raidījums par Otaņķu pagasta kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un tā nodošanu no paaudzes paaudzē. Raidījuma veidotāji pabija Prenclavu dzirnavās un “Otaņķu” mājās pie spēcīgās Otaņķu dzimtas piecās paaudzēs; varēja skatīt, kā mazie Rudes skolas pirmklasnieki iepazīst senvēsturi un ko var uzzināt skolas muzejā, kā arī par Leldes Jagminas misijas apziņu. Bija tikšanās arī ar allaž dzīvespriecīgajiem Otaņķu etnogrāfiskā ansambļa dziedātājiem, kuru repertuārā ir simtgadīgs dziesmu pūrs. Video tuvākajā laikā tiks šeit pievienots.