Izrunā ar jūrmalciemniekiem aktuālos jautājumus

greenbuilding221. maija vakarā vairāk nekā 20 jūrmalciemnieku pulcējās Jūrmalciema sabiedriskajā centrā. Novada domes priekšsēdētājs Agris Petermanis, teritorijas plānotāja Evita Kalēja un būvinspektors Oskars Dejus iedzīvotājiem sīki izskaidroja par atļauto teritorijas izmantošanu un pieļaujamo apbūvi Jūrmalciemā, kā arī atbildēja uz daudziem jautājumiem. Izpilddirektors Andrejs Šakals vērsa uzmanību uz saimnieciskiem jautājumiem.

Mūzikas skolā izlaidums un jaunu audzēkņu uzņemšana

IMG_691223. maijā izlaidums būs 7 Nīcas mūzikas skolas audzēknēm. Klavierspēles klasi beidz Ieva Dāle un Nikola Paula Stase, akordeona spēles klasi – Kate Viociša, vijoļspēles klasi – Elīna Grudule, flautas spēles klasi – Natālija Pūce, Alīda Emīlija Trumpika un Vendija Miklāva. Jau pēc dažām dienām – 26. maijā pulksten 13.00 – 18.00 Nīcas Mūzikas skolas 29. kabinetā notiks jauno audzēkņu uzņemšana. Līdzi jāņem bērna dzimšanas apliecība.

Bērnu sadancošanās Otaņķos

P109045921. maijā Nīcas pirmsskolas iestādes „Spārīte” tautisko deju vecāko grupu dejotāji ciemojās pie Rudes pirmsskolas dejotājiem, lai kopā iemēģinātu Nīcas novada projekta ietvaros iegādāto multifunkcionālo skaņu aparatūru. Kopā ar Rudes mazajiem dejotājiem, kurus māca skolotāja Agnese Sīkle, tika izdancotas ne tikai vairākas kopdejas, bet iemācītas arī jaunas. Dejas mijās ar jautrām rotaļām un dziesmām. Deju skolotāja Indra Štube ir gandarīta par jauno aparatūru un tās izmantošanas iespējām. Savukārt 1. jūnijā mazie Rudes dejotāji brauks uz Nīcu, lai piedalītos koncertā Nīcas parkā „Dimdēja solīši, skanēja balstiņas”. Foto

Pievienojies pārgājienam „Mana jūra“!

mj327. maijā Vides izglītības fonds uzsāk lielo pārgājienu „Mana jūra“ no Nidas līdz Ainažiem, kas ilgs mēneša garumā.  Nīcas novadu pārgājiena dalībnieki šķērsos 28.-30. maijā. Paredzēta viesošanās “Ciestomos”, kur saimniece Arta Vecbaštika izveidojusi privātu muzeju. Būs tikšanās ar viesu mājas “Klajumi” saimnieku Imantu Pāvelu un Dabas aizsardzības pārvaldes Kurzemes reģionālās administrācijas vecāko valsts vides inspektoru Andri Maisiņu. Organizatori aicina kopīgi spert ekspedīcijas pirmos soļus un pašiem uz savas ādas izjust visu to, ko izjūt kārtīgs jūras ekspeditors.  Pievienoties gājējiem var jebkurā laikā un posmā. Pieteikšanās ekspedīcijai notiek mājas lapā www.manajura.lv

Izsludināta pieteikšanās konkursam „Sējējs–2015”

129Zemkopības ministrija aicina lauku uzņēmējus, jaunos zemniekus, kā arī ģimenes laukos līdz 1. jūnijam pieteikties lauksaimnieku vidū iecienītajam konkursam „Sējējs–2015”. Konkursa dalībniekus šogad vērtēs 7 grupās un tiks pasniegta arī balva par mūža ieguldījumu lauksaimniecībā. Iepazīties ar konkursa nolikumu, vērtēšanas kritērijiem, pieteikuma veidlapām un citu ar konkursu saistīto informāciju var ministrijas mājaslapas sadaļā “Sējējs – 2015″. Lasīt vairāk

Organizē tikšanos zvejniekiem un piekrastes uzņēmējiem

imagesJ6WBIKWCTrešdien, 27. maijā, plkst. 18.00 Nīcas Pieaugušo izglītības centrā biedrība “Liepājas rajona partnerība” organizē semināru – diskusiju par “2015.-2020. gada Vietējās attīstības stratēģijas izstrādi, kuras laikā EZF administratīvā vadītāja Santa Brāle iepazīstinās vietējos  zvejniekus un piekrastes uzņēmējus ar Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda piedāvātajām  iespējām finansējuma piesaistīšanai. Tev ir ideja? Nāc un uzzini, kā to realizēt!

Čaklākajiem skolēniem pasniedz naudas balvas

IMG_0009 (2)2o. maijā Nīcas kultūras namā pulcējās Nīcas vidusskolas, Rudes pamatskolas un Nīcas Mūzikas skolas skolēni – olimpiāžu, konkursu un sporta sacensību uzvarētāji un viņu skolotāji. Saskaņā ar izstrādāto nolikumu, novada domes priekšsēdētāja vietniece Inguna Lībeka pasniedza naudas balvas. Šis gads novada skolēniem bijis īpaši bagāts panākumiem. Mūzikas skolas skolēni veiksmīgi piedalījušies ne vien valsts, bet arī starptautiska mēroga konkursos, Nīcas vidusskolas audzēkņi guvuši ļoti labus rezultātus valsts olimpiādēs un konkursos. Kopējā naudas balvu summa ir 5208 eiro. Visi suminātie tiks minēti novada avīzē.

Dodoties uz kasi, līdzi jāņem pase

paseLai novada domes kasē saņemtu naudu – algu, pabalstu vai citu atlīdzību, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – pase vai identifikācijas karte, jo finanšu dokumentos jānorāda tur minētā informācija.

Lauksaimnieki var saņemt atļaujas

20130911_125410Lai saudzētu pašvaldības ceļus, vairākās vietās uzstādītas masu ierobežojošas satiksmes zīmes. Lauksaimnieki, kuriem nepieciešams  izmanot minētos ceļus savu lauku apstrādāšanai, tiek aicināti griezties komunālajā pārvaldē (novada domes 6. kabinetā; tālr. 25622860) atļaujas saņemšanai; līdzi ņemt transporta līdzekļa tehnisko pasi.

Noslēdzas Eiropas brīvprātīgo jauniešu projekts

IMG_14198 mēnešus “Erasmus+” projekta “All together” ietvaros Nīcas Jauniešu centrā strādā 2 Eiropas brīvprātīgie – spāņu meitene Begonja un vācu puisis Gabriels. Trešdien, 27. maijā, plkst. 16:00 Jauniešu centrā notiks brīvprātīgo atvadu pasākums, kur tiks teikts paldies visiem, kuri kaut kādā veidā atbalstījuši projektu un brīvprātīgos. Ikviens ir aicināts uz pasākumu, lai atvadītos no mūsu Eiropas brīvprātīgā darba veicējiem. Vairāk – Jauniešu centra mājas lapā

Aizvadīts pirmais airēšanas treniņš

DSC_012418. maija vakarā seši drosminieki sēdās laivās, lai aizvadītu pirmo airēšanas treniņu. Treniņi Aigara Auznieka vadībā notiek “Upeskrastos” pirmdienās, trešdienās un piektdienās pulksten 18.00. Airēšanas pulciņā aicināti piedalīties ne vien jaunieši no 10 gadu vecuma, bet arī pieaugušie, kas vēlētos apgūt vai uzlabot airēšanas prasmes. Dalībnieka līdzdalības maksa mēnesī -7 eiro. Sīkāka informācija par pulciņu: Aigaram – 29494992, Ingaram – 26174896.

 

Rodijs tiekas ar Valsts prezidentu

prezidents6. un 11. maijs Nīcas vidusskolas 9. klases skolēnam Rodijam Ronim bija notikumiem bagāts. Par uzvaru Latvijas televīzijas spēlē “Gudrs, vēl gudrāks” viņš un citi spēles uzvarētāji kopā ar saviem skolotājiem 6. maijā tika uzaicināti uz tikšanos ar Valsts prezidentu Melngalvju namā. Sarunā ar prezidentu varēja kaut nedaudz iepazīt prezidenta pienākumus un ikdienas gaitas, bet ekskursijā pa Melngalvju namu uzzināt interesantus vēstures faktus. 11. maijā skolēni, skolotāji un LTV filmēšanas grupa devās ekskursijā uz Tartu pilsētu Igaunijā, lai iepazītu zinātnes parku “Aha”. Tikšanos ar valsts prezidentu varēs redzēt arī LTV 22. maijā noslēguma spēlē “Gudrs, vēl gudrāks”.

Nīcā sākušies autovadītāju kursi

untitled Nīcas Pieaugušo izglītības centrā 19. maijā sākās B kategorijas autovadītāju apmācību kursi sadarbībā ar „Ezermalas Autoskolu”. Kursus vada pieredzējis pasniedzējs Māris Deklaus. Apmācības notiek otrdienu un ceturtdienu vakaros.

Iedrošina izmantot e-pakalpojumus

eVides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un SIA „Komunikācijas aģentūra” no 14. līdz 21. maijam rīko informatīvās kampaņas „Valsts ir internetā” pasākumu „Dienas bez rindām”, aicinot iestāžu darbiniekus mudināt klientus pamēģināt pakalpojumus izmantot elektroniski. Nīcas un Otaņķu pagastu bibliotēkas ir to vairāk nekā 70 valsts un pašvaldību iestāžu vidū, kas piekritušas iesaistīties akcijā. Bibliotēku vadītājas Vineta Jušķevica un Rita Ābelīte pastāstīja, ka jau līdz šim nereti apmeklētājus rosinājušas un palīdzējušas veikt interneta pakalpojumus un darīs to arī turpmāk. Izmantojiet iespēju!

Uzturēsim kārtību kapsētās!

103Pavasarī biežāk apmeklējam kapsētas un sakopjam tuvinieku atdusas vietas. Novada kapsētu uzraugs Andrejs Geslers aicina būt atbildīgiem un šķirot atkritumus. Pie kapsētām ir izvietoti 2 veidu konteineri. Šķirosim atsevišķi zaļos atkritumus (lapas, ziedus, skujas), atsevišķi kaudzē – krūmu un koku zarus un atsevišķi konteinerā – sveces, plastmasas maisiņus, stiklu u.c. Ja konteiners ir pilns, novietot tam blakus. Aicinājums tuviniekiem sekot, lai firmu darbinieki, kas maina kapu futrāļus un apmales, pēc demontāžas tos aizvestu. Sadzīves atkritumu konteineros ne arī blakus, šādus materiālus izmest nedrīkst. Lūdzam cienīt citu darbu, lai nebūtu jāvēršas pret noteikumu pārkāpējiem ar represīvām metodēm.

Bez maksas pieņem šķirotos atkritumus

ras SIA “Liepājas RAS” informē, ka privātpersonas šķiroto atkritumu poligonā – Grobiņas novada “Ķīvītēs” var bez maksas nodot atsevišķi sašķirotus atkritumus – burku un pudeļu stiklu, logu stiklu, PET pudeles, plastmasas kastes un kannas, papīru un kartonu, kokmateriālus, metāla kārbas, citus metālus, tekstilizstrādājumus, zaļos atkritumus, mēbeles, elektropreces, autoriepas, akumulatorus, dienasgaismas lampas, baterijas, krāsu bundžas.