Sveiciens Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas gadadienā!

Lai atzīmējam šo dienu, domājot par savu valsti, atceroties un pieminot tos, kuri palīdzējuši to radīt un nosargāt! Latvija sākas mūsu sirdīs. Sargāsim to vienmēr kā lielāko dārgumu!

Nīcas novada domes vārdā – Agris Petermanis, domes priekšsēdētājs

Divu tautību rokdarbnieces vieno etnogrāfiskie raksti

Nīcas rokdarbu pulciņa „Vēlziedes” dalībnieces Senlietu krātuvē uzņēma viešņas no Nīderlandes – draudzeņu pulciņu, kas ik nedēļu tiekas, lai darinātu skaistus rokdarbus. Viena no viņām – Karla Meisena – līdz šim pētījusi Īrijas un Igaunijas senos cimdu rakstus un izdevusi 2 adījumu grāmatas. Tagad viņa pievērsusies latviešu cimdu rakstiem un ar interesi pētīja gan seno nīcenieču pūru, gan „Vēlziežu” darinātos cimdus un zeķes. Neskatoties uz valodas barjeru, notika abpusēja pieredzes apmaiņa. Nīderlandietes ar interesi aplūkoja Nīcas tautastērpus. Notika abpusēja sirsnīga apdāvināšanās. Lasīt vairāk Foto

Aicina uz populāras mūzikas koncertu akordeona skaņās

Nīcas Mūzikas skolas  Tradīciju zālē trešdien, 11. maijā, plkst.17.30 visi aicināti uz populāras mūzikas koncertu akordeona skaņās. Muzicēs Aleksandra kvartets no Liepājas: Aleksandrs Ļebedevs – akordeons, Cilda Ļebedeva – klavieres, Tamāra Paure – akordeons, Guntis Ābols – akordeons.

Vai autobusos vajadzētu abonementa biļetes?

Pasažieru pārvadātāji turpina izvērtēt maršrutus, kuros varētu būt pieprasījums pēc abonementa biļetēm, tādēļ Autotransporta direkcija aicina pasažierus informēt par maršrutiem, kuros būtu nepieciešams tās ieviest, rakstot uz e-pastu info@atd.lv vai sociālajos tīklos “twitter” un “Facebook”. Ja iedzīvotāji būs ieinteresēti izmantot attiecīgo pakalpojumu, pārvadātājam tas būs jāievieš vai jāpalielina to maršrutu skaits, kuros iedzīvotāji var braukt, izmantojot abonementa biļetes.

Rudē notiek Latvijas jauniešu futbola čempionāta spēle

Sadarbojoties ar Latvijas Futbola federācijas Kurzemes futbola centram ar Kurzemes reģiona mazajiem futbola klubiem, šogad U-16 grupas jaunie futbolisti  startē Latvijas Jaunatnes futbola čempionāta Attīstības (B) līgā “FK NĪCA/KFC” komandā. Komandā galvenokārt ir puiši, arī Karlīna Miksone no Nīcas un Grobiņas. Čempionātā startē 10 komandas no visas Latvijas. 3 spēles jau aizvadītas. Pirmā mājas spēle Rudes stadionā notiks otrdien, 3. maijā, plkst. 15.00, kur mūsu komanda sacentīsies ar puišiem no Rēzeknes FA. Atbalstīsim mūsējos! Nākošā spēle 7. maijā Durbē.

Sporta halles būvniecība ir pabeigta

Nīcas novada sporta halles būvniecības darbi ir pabeigti – 29. aprīlī  SIA „MONUM” nodeva veikto darbu izpilddokumentāciju Nīcas novada pašvaldībai. Saskaņā ar MK noteikumiem  Nr.529 „Ēku būvnoteikumi” jāsaņem atzinumi no vairākām valsts institūcijām.  Būvi pieņems ekspluatācijā pēc Būvniecības valsts kontroles biroja pārbaudes un akta par pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšanas. Telpu aprīkošana sāksies tikai pēc halles nodošanas ekspluatācijā. Sporta halles atklāšana un darbības uzsākšana plānota jūlijā, precīzāka informācija sekos. Vairāk informācijas

Sildīs pavasara saulīte

Ar 2. maiju tiek pārtraukta apkure Nīcas centra daudzdzīvokļu mājās.

Piesakies un kļūsti par mentoru brīvprātīgajiem!

Jau iepriekš ziņots, ka ir apstiprināts programmas “Erasmus+” apakšprogrammas “Eiropas brīvprātīgais darbs” projekts ar nosaukumu “Language mixer”, kas nozīmē, ka jau no šā gada oktobra Nīcas jauniešu centrā strādās 2 brīvprātīgie no Spānijas. Projekts ilgs 10 mēnešus. Eiropas brīvprātīgā darba ietvaros katram ārzemju brīvprātīgajam tiek nodrošināts mentors – brīvprātīgā atbalsta persona – un vietējiem jauniešiem ir iespēja pieteikties un par tādu kļūt. Jaunieši, kuri ir ieinteresēti kļūt par mentoriem, aicināti sūtīt savu motivācijas vēstuli latviešu un angļu valodā uz e-pastu:anete.lankovska@gmail.com līdz 6. maijam.

Viesojas Saldus jauniešu centra dzimšanas dienā

29. aprīlī 5 novada jaunietes un jaunatnes lietu speciāliste Anete Lankovska devās uz Saldus jauniešu centra “Šķūnis” 10 gadu jubilejas svinībām. Šī bija pirmā viesošanās Saldus jauniešu centrā. Bija interesanti apskatīt citu jauniešu centru un redzēt, kā pasākumi jauniešiem notiek citur. Oficiālajiem apsveikumiem no visas Latvijas centriem sekoja balle ar grupu “Lustīgais blūmīzers”, burvju mākslinieka trikiem, uguns šovu, neizpalika arī dzimšanas dienas kūka. Šī bija arī lieliska iespēja iedraudzēties ar citiem centriem un smelties jaunas idejas Nīcas jauniešu dienai 2017.

Rudes ģitāristi saņem skaņu iekārtu

Rudes ģitāristu pulciņa vajadzībām tika izstrādāts projekts „Skaņas aprīkojuma iegāde muzikālo pasākumu dažādošanai” un iesniegts Nīcas novada pašvaldības projektu konkursā. Projekts ieguva nepieciešamo punktu skaitu un no pašvaldības saņēma 90% no nepieciešamā finansējuma. Jau iegādāts jaunais aprīkojums. Daži no pulciņa dalībniekiem pirmoreiz apskata un iemēģina jaunās iekārtas.

Aicina apmeklēt gleznotāju darbu izstādi

Jau 2 gadus Nīcas Pieaugušo izglītības centrā aktīvi darbojas gleznotāju pulciņš mākslinieka Jāņa Judina vadībā. 7 mēnešu laikā ir tapuši darbi par dažādām tēmām – klusā daba, kā arī slavenu mākslinieku darbu kopijas. Pulciņa dalībnieki ir gandarīti par rezultātu, bet atzīst, ka vēl daudz jāmācās. Ar jauno mākslinieku veikumu var iepazīties izstādē, kura Nīcas kultūras namā apskatāma līdz 31. maijam. Rudenī plānots gleznotāju pulciņa darbu turpināt, aicinot piebiedroties arī jaunus dalībniekus. Foto

Rudes vingrotājas dodas pārgājienā

Spītējot  sliktajām laika prognozēm, 24. aprīlī 8 Rudes sporta nama aktīvākās un drosmīgākās dāmu sporta treniņu apmeklētājas treneres Montas Lībekas vadībā devās pārgājienā. Tā maršruts bija no Liepājas lielveikala “XL Sala” līdz Pūsēnu kāpai.  Ceļā tika pavadītas aptuveni 4 stundas, kopā mērojot ap 25 km. Brašās gājējas uzņēma daudz svaiga gaisa un pozitīvu emociju.  Guvumu skaitā arī pudele ar vēstījumu, piekrastē atstāti apavi, 2 izskaloti roņi, vairākas zivis un sadzīves priekšmeti. Kopumā Rudes sporta namā vingro vairāk nekā 20 dāmu dažādos vecumos – gan nīcenieces, gan otaņķnieces, gan aktīvās Rudes meitenes.

Aicina uz Ģimenes dienas pasākumiem

Bērnudārzā “Spārīte” uz Ģimenes dienai veltītiem pasākumiem aicinās 13. maijā atsevišķi pa grupām: plkst.15.30 – 2. grupai (grupas telpā); plkst.16.00 – 4. grupai; plkst. 16.30 – 3. grupai; plkst. 17.00 – 1. grupai; plkst. 17.30 – 5. grupai. Savukārt Nīcas vidusskola aicina 15.maijā plkst. 10 00 visus audzēkņus kopā ar savām ģimenēm uz jautru, aktīvu, draudzīgu un saliedējošu Ģimenes dienas atpūtas pasākumu Nīcas „Upeskrastos”. Šajā dienā tiks nodrošināts transports no Jūrmalciema, Kalnišķiem un Rudes.

Muzicēšanas prasmi rāda pieaugušie

Nīcas Mūzikas skola 27. aprīlī kultūras namā rīkoja koncertu. Pirmo reizi uzstājās pieaugušie, kas kāda instrumenta spēli vai dziedāšanu ar šo mācību gadu apgūst jaunizveidotās interešu izglītības programmas „Mūzika” ietvaros. Kopā ar viņiem muzicēja Liepājas POP/ROK skolas dalībnieki un Nīcas vokālais ansamblis „Sentiments”. Klausītāji ar ilgiem aplausiem atbalstīja koncerta dalībniekus, bet koncerta vadītāja skolotāja Kristīne Braže pastāstīja par katru dalībnieku, veltot uzmundrinošus vārdus. Nostiprinājās pārliecība, ka svarīgi, lai cilvēks sevi pilnveidotu un attīsītu visa mūža garumā. Lasīt vairāk

Ar 1. maiju vairāk autobusa reisu

Liepājas autobusu parka autobusi ar  1. maiju  uz Jūrmalciemu kursē 3 dienas nedēļā (līdz 30. septembrim): pirmdienās, piektdienās un svētdienās, ziemas sezonā – tikai piektdienās. Autobusu droši var izmantot Liepājai tuvāk dzīvojošie, kam nav svarīgi nokļūt līdz Nīcas centram, pie tam, Jūrmalciema autobuss kursē caur Bernātiem. Ar 1. maiju sestdienās atsāk kursēt  vēlie reisi, kas no Liepājas uz Otaņķiem atstāj 20.10, bet atpakaļ no Otaņķiem Liepājas virzienā dodas 21.00, Nīcas centrā piestājot 21.07. Skatīt sarakstu

Reņģu svētkos pulcējas daudz ļaužu

PAPILDINĀTS. Jaukā sestdiena vilināt vilināja cilvēkus ārā no mājām. Reņģu svētkos Jūrmalciemā 30. aprīlī pulcējās necerēti daudz ļaužu. Jūrmalciema interešu kopa „Kalvas” piedāvāja izstaigāt reņģu ceļu no loma līdz galdam. Apmeklētāji varēja iepazīt zvejnieka darbu piekrastē un Gitas Vanagas senlietu krātuvē „Jūrmalnieku senatne”. Bija iespēja vērot un gūt padomus reņģu kūpināšanā. Tika iemēģināta pašvaldības projekta ietvaros iegādātā lielā panna un varēja degustēt reņģes un bada pankūkas. Dalībniekiem piedāvāja sacensties reņģu vēršanā un reņģu burgeru ēšanā. Bērniem bija radošās darbnīcas, varēja tvert mirkļus īpašā svētku fotostūrītī. Možu noskaņu radīja grupa „Lieģi”. Tā bija jauka atpūta kopā ar ģimeni un draugiem! Foto Foto Rekurzemē Foto Liepājniekos