Izsludina projektu konkursu “Mēs savam novadam”

Jau sesto gadu Nīcas novada pašvaldība izsludina vietējo projektu konkursu “Mēs savam novadam”. Konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt Nīcas novadam nozīmīgu projektu īstenošanu vides un sociālās dzīves sekmēšanai, atpūtas un brīvā laika pavadīšanas iespēju pilnveidei, kā arī Nīcas novada kultūras, tēla un tradīciju popularizēšanai. Projektu pieteikumus var iesniegt Nīcas novadā reģistrētas NVO un interešu/iedzīvotāju grupas (interešu/iedzīvotāju grupā jābūt vismaz 7 cilvēkiem). Projektu iesniegšana līdz 29. martam plkst.14.00 Pašvaldības līdzfinansējums projekta īstenošanai: EUR 600.00. 20. februārī plkst.18.00 Pieaugušo izglītības centrā – informatīva tikšanās par pieteikumu sagatavošanu. Lasīt vairāk

Aicina uz tikšanos nākošo pirmklasnieku vecākus

Nīcas vidusskola otrdien, 20.februārī, plkst.18.00 aicina 2018./2019.mācību gada topošās 1. klases vecākus uz informatīvu tikšanos par skolu, mācīšanās procesu un mācību vidi. Sīkāka informācija pie direktores vietnieces mācību darbā Antras Šakales, tālr. 26490767.

Aicina ziedot asinis

Trešdien, 21.februārī, no plkst. 9 līdz 12 Nīcas kultūras namā notiks  asins donoru diena. Aicinām būt atsaucīgiem un pieteikties asins ziedošanai pie Nīcas ambulances vadītājas Inatas Štāles, tālrunis 29415662. Ieteikumi pirms un pēc asins ziedošanas

Organizē palīdzības sniegšanu ugunsnelaimē cietušajiem

PAPILDINĀTS 19.02. plkst.18.00
*Tiek risināts jautājums par būvekspertīzes veikšanu ēkai un būvdarbu izmaksām. Balstoties uz ekspertīzi, tiks izstrādāts ēkas atjaunošanas būvprojekts.
*Īrniekiem ir atrastas pagaidu uzturēšanās vietas, palīdzot aizvest nepieciešamo iedzīvi.
*Divu visvairāk cietušo dzīvokļu īrniekiem ir nodrošināta iespēja bez maksas izmantot pašvaldības sadzīves pakalpojumu punkta iespējas.
*Sociālā dienesta darbinieces apzina nelaimē visvairāk cietušo vajadzības. Aktīvi iesaistās novada iedzīvotāji, piedāvājot dažāda veida palīdzību.
*Ēkas ieejas durvis ir slēgtas.
PAPILDINĀTS 19.02. plkst.15.00
Skolas ielas 1 iedzīvotāji pasta sūtījumus var saņemt pastā.


18. februārī Nīcā, Skolas ielā notika ugunsnelaime – izcēlās ugunsgrēks, kura iespējamais iemesls ir gāzes noplūde no gāzes balona. Trīs cietušajiem sniegta neatliekamā medicīniskā palīdzība, divi no viņiem atrodas mediķu aprūpē. Bērni uzturas pie radiem. Pārējiem īrniekiem pašvaldība piedāvāja pārnakšņošanas iespējas, ko izmantoja viena ģimene, pārējie šobrīd uzturas pie tuviniekiem. Sprādziena rezultātā izdedzis dzīvoklis, kurā notika sprādziens. Bojātas starpsienas starp blakus esošiem dzīvokļiem un cietusi ēkas fasāde. Lai risinātu palīdzību cietušajiem, darbojas Ārkārtas situāciju komisija. Daudzdzīvokļu ēka ir apdrošināta, tas ir pašvaldības īpašums. Komunālā pārvalde organizē ekspertu piesaisti un ēkas atjaunošanas darbus. Tie prasīs ilgāku laiku, tādēļ tiek organizētas papildus izmitināšanas iespējas, veļas mazgāšana, nepieciešamo ikdienas preču un inventāra sagāde. Tiek piedāvāta psihologa palīdzība. Skolas ielas 1 iedzīvotāji pasta sūtījumus var saņemt pastā.

Nesamierinās ar privātīpašuma piegružošanu

Jau vairākus gadus Otaņķu pagastā Ilmara Ķepala īpašumā tiek izgāzti sadzīves atkritumi.  Pensionētajam mežzinim ir apnicis vākt citu piegružotās vietas. Viņš ir nolēmis aktīvi rīkoties, lūdzot palīdzību sabiedrībai un uzstādot video novērošanas kameras pie izgāztuvju vietām. Ja ir kāda informācija, lūgums zvanīt I.Ķepalam – 20044592. Lasīt vairāk

Skolas muzejā iekārtota 12. klases skolēnu izstāde

Gatavojoties savam īpašajam vakaram, Nīcas vidusskolas 12.klases skolēni skolas muzejā izveidoja savu izstādi, kur vienkopus saliktas ar skolu saistītas lietas: mācību stundās, interešu pulciņos darināti priekšmeti, apbalvojumi, atmiņu klades, liecības, dienasgrāmatas un ļoti daudzi citi mazi, bet ļoti svarīgi aktīvās, bagātās skolas dzīves apliecinājumi. Izstādi varēs aplūkot līdz 23. februārim. Ikviens laipni aicināts iegriezties skolas muzejā!

Top Grīnvaltu sabiedriskais centrs

Līdz šim Nīcas novadā aktīva rosība notiek Jūrmalciema un Kalnišķu sabiedriskajos centros. Tagad projekta ietvaros top vēl viens sabiedriskais centrs – Grīnvaltos. Pašvaldības dzīvoklī tiek izbūvētas plašas un sanitārām normām atbilstošas telpas, kur ciema iedzīvotājiem būs iespēja pavadīt brīvo laiku. Projekta kopējās izmaksas ir 12 909 eiro, pašvaldības līdzfinansējums – 1290 eiro. Būvdarbus veic SIA “Taigers”. Projekta īstenošana paredzēta līdz šā gada 30. novembrim, taču plānojams, ka būvdarbi noslēgsies jau vasarā. Lasīt vairāk

Vai valsts autoceļš Nīca-Otaņķi-Grobiņa būs labāks?

Nīcas novada domes saņēmusi atbildes vēstuli no Satiksmes ministrijas par iespējamiem valsts autoceļa V1222 Nīca-Otaņķi-Grobiņa uzlabojumiem. Nopietni uzlabojumi drīzumā  netiek solīti, taču uzmanība ir pievērsta. Satiksmes ministrijas sadarbībā ar  VAS “Latvijas Valsts ceļi” sola nodrošināt regulāru autoceļa ikdienas uzturēšanu atbilstoši noteiktajām ikdienas uzturēšanas klasēm, kā arī izvērtēt iespēju blīvāk apdzīvotās vietas veikt ceļa atputekļošanu. Lasīt vairāk

Mazākie novada iedzīvotāji satiek Meteni

Aizvadītā nedēļa PII “Spārītē” ir bijusi ļoti aktīva. 2.grupas bērni z/s “Vārpas” apskatīja govis un teliņus, un uzzināja, kur rodas piens. 13. februārī visa “Spārītes” saime tikās ar Meteni, sadedzināja savus niķus un svinēja pavasara gaidīšanas svētkus. Arī paši mazākie novada iedzīvotāji Valentīndienā bija parūpējušies par sirsnīgu noskaņu. Bet nedēļas izskaņā tika atzīmēta “Silto džemperu diena”, pievēršot uzmanību siltumnīcas gāzu emisiju samazināšanai un klimata pārmaiņu novēršanai.  Lasīt vairāk  Foto

Darbu atsāk Otaņķu feldšerpunkts

Ar 19. februāri darbu Otaņķu feldšerpunktā uzsāks Ilze Prūse. Pirmdienās, trešdienās un piektdienās feldšere apmeklētājus pieņems no plkst.9 līdz 13 un pēc vajadzības dosies mājas vizītēs. Otrdienās un ceturtdienās feldšerpunkts strādās no plkst.14.30 līdz 18.30. Tālrunis – 63484551, 27091380.

Tiekas tūrisma uzņēmēji

15. februāra vakarā Nīcas kultūras namā pulcējās novada tūrisma uzņēmēji. Viņi tika iepazīstināti ar projektiem tūrisma nozares attīstībai un rosināti ikvienam legalizēt naktsmītņu pakalpojumus. Liepājas Reģiona tūrisma informācijas biroja vadītāja Inta Šoriņa pastāstīja par maijā plānoto piekrastes pārgājienu “TrenkTuras”, kas varētu palīdzēt biznesa attīstībā. Raisījās diskusijas un tika pieņemts lēmums atkārtoti organizēt tikšanās. Sanākušos ieinteresēja Nīcas etnogrāfiskā ansambļa piedāvājums.  Lasīt vairāk Foto

Jūrmalciems – viena no īpašajām Latvijas ainavām

Šogad tiks izveidota elektroniska Latvijas ainavu dārgumu krātuve “Latvijas ainavu dārgumi vakar, šodien, rīt”, kurā tiks iekļautas sabiedrības vērtējumā nozīmīgas ainavas ar īpašu vēstījumu par Latvijas un tās reģionu dabu un vēsturi, kas jāsaglabā nākamajām paaudzēm. No visām pieteiktajām Nīcas novada ainavām dārgumu krātuvē iekļūs tikai Jūrmalciems – kā Kurzemes sena zvejniekciema ainava. Lasīt vairāk

Latvijā norisināsies Notāru dienas

27. un 28. februārī jau 13. reizi visā Latvijā norisināsies Notāru dienas. To laikā ikvienam interesentam ir iespēja apmeklēt notāra bezmaksas konsultāciju un iegūt atbildes uz sev interesējošajiem juridiskiem jautājumiem. Šogad Notāru dienās īpaša uzmanība tiks pievērsta gan sabiedrības informēšanai par to, kā sevi pasargāt no krāpniekiem, gan arī tam, kā nekļūt par upuri iespējamiem noziedzīgiem nodarījumiem. Lasīt vairāk

Skolēni iepazīstas ar novada domes administrācijas darbu

Nīcas vidusskolas 9. klases skolēni 15. februārī projektu nedēļas ietvaros iepazinās ar novada domes administrācijas darbu. Izpilddirektors Andrejs Šakals sniedza ieskatu par pašvaldības funkcijām, sabiedrisko attiecību speciāliste Gunita Šime parādīja prezentāciju par novadu, pašvaldības iestādēm un dažādām norisēm. Turpinājumā jaunieši apmeklēja administrācijas darbiniekus kabinetos un guva ieskatu par viņu darba pienākumiem. Skolēni atzina, ka tas bijis noderīgi, jo daudz ko no dzirdētā viņi nezināja. Tas varētu noderēt turpmāk profesijas izvēlē. Foto

Organizē teātra izrāžu apmeklējumu

PAPILDINĀTS. Trešdien, 28.martā, plkst.19.00 organizē kolektīvu braucienu uz Liepājas teātra izrādi “Zilā istaba”. Biļetes cena   14.40 eiro. Pieteikšanās līdz 28. februārim.  Par izrādi
Svētdien, 29. aprīlī, plkst.18.00 organizē braucienu uz Dailes teātra izrādi “Harolds un Moda” , kas notiks Liepājas teātrī. Biļetes cena 14 eiro. Pieteikšanās līdz 28. martam. Par izrādi
Pieteikties un samaksāt pie Ritas Ābelītes, tālr. 22020037 vai Ineses Šalmas, tālr. 28808984. 

Skolēni uzzina par karjeras izvēles principiem

13. februārī Nīcas vidusskolā notika karjeras attīstības atbalsta pasākums Nīcas vidusskolas 9., 10., 11. un 12. klašu skolēniem, kā arī Rucavas pamatskolas 9. klašu skolēniem.  Nodarbību „Kā izvēlēties savu sirds profesiju?” vadīja koučs Jolanta Priede. Skolēni uzzināja par sev vispiemērotākās profesijas un karjeras izvēles un veidošanas principiem. Mācību pārzine Antra Šakale Rucavas 9. klašu skolēniem stāstīja par mācību iespējām Nīcas vidusskolā. Lasīt vairāk