Mūzikas skola uzņems jaunus audzēkņus

Nīcas Mūzikas skola uzņem audzēkņus jaunajam mācību gadam 7 specialitātēs: klavieru, akordeona, vijoles, ģitāras, saksofona, flautas spēlē, kā arī interešu izglītības programmā “Mūzika”, kuru var apmeklēt arī pieaugušie jebkurā vecumā. Konsultācijas un iestājeksāmeni notiks 24., 25. un 26. maijā plkst.13.00 – 18.00 Mūzikas skolas 32. kabinetā. Līdzi ņemt jaunā audzēkņa dzimšanas apliecību vai pasi. Tālr. sīkākai informācijai- 26350168. Skatīt afišu

Aicina uz publisko apspriedi par novada izglītības virzienu

Ceturtdien, 2.jūnijā, Nīcas un Otaņķu ciemos norisināsies Nīcas novada izglītības attīstības stratēģijas 2016. – 2023.gadam publiskā apspriede, kurā iedzīvotāji tiks iepazīstināti ar plānoto novada izglītības nozares attīstības virzienu, kā arī tiks aicināti paust savu viedokli. Publisko apspriedi vadīs stratēģijas izstrādātājs – uzņēmums SIA “Dynamic University”. Publiskās apspriedes vieta un laiks: plkst.17:00 – 18:00 Nīcas novada domē; plkst.18:30 – 20:00 Otaņķu pagasta pārvaldē. Stratēģijas dokuments būs pieejams Nīcas novada mājaslapā sākot ar 26.maiju.

Novada svētku aktivitātes būs sešas dienas

Nīcas novada svētku  aktivitātes notiks ne vien Nīcā, bet arī lielākajos ciemos un ilgs 6 dienas: pirmie svētkus svinēs Grīnvaltu ciema bērni 21. jūlijā, nākošajās dienās būs instrumentālās mūzikas koncerts un balle Kalnišķos, taku izstaigāšana un koru sadziedāšanās Pūsēnkāpā, sporta svētki Rudē. Pēc aizvadītas darba nedēļas, 29. jūlijā, Bernātos rīkos skrējienu. Varena svētku svinēšana būs 30. jūlijā, kas sāksies ar gājienu un turpināsies visas dienas garumā. Būs spēkavīru uzstāšanās, šefpavārs R.Zommers, koncerts ar Igo Fominu, Samantu Tīnu, Gintu Krievkalnu, Ati Auzānu, balle ar grupu “Zvaigžņu lietus” u.c. aktivitātes.  Aiciniet radus, draugus, rosiniet šajā laikā ieplānot atvaļinājumu agrākajiem nīceniekiem un otaņķniekiem! Lai visiem šajās dienās ir jauks satikšanās prieks! Lasīt vairāk

Rīko traktora otro izsoli

Nīcas novada dome 26.maijā plkst. 14.00 rīko traktora T-150K otro izsoliIzsoles sākuma cena ir EUR 1680.00 (bez PVN). Izsoles veids – mutiska, ar augšupejošu soli EUR 50.00.  Izsoles dalībniekiem ir tiesības apskatīt izsolāmo objektu un saņemt informāciju, sazinoties ar Aigaru Veisu, tālr. 25622860. Izsoles noteikumi Pieteikuma veidlapa Pieprasījumus e-pastā nosūtīt: dome@nica.lv. Lasīt vairāk

Aicina apmeklēt gleznotāju darbu izstādi

Jau 2 gadus Nīcas Pieaugušo izglītības centrā aktīvi darbojas gleznotāju pulciņš mākslinieka Jāņa Judina vadībā. 7 mēnešu laikā ir tapuši darbi par dažādām tēmām – klusā daba, kā arī slavenu mākslinieku darbu kopijas. Pulciņa dalībnieki ir gandarīti par rezultātu, bet atzīst, ka vēl daudz jāmācās. Ar jauno mākslinieku veikumu var iepazīties izstādē, kura Nīcas kultūras namā apskatāma līdz 31. maijam. Rudenī plānots gleznotāju pulciņa darbu turpināt, aicinot piebiedroties arī jaunus dalībniekus. Foto

Ierakstīta vēstule kalpo par pierādījumu tiesā

Komunālā pārvalde marta beigās izsūtījusi parādniekiem ierakstītas vēstules ar brīdinājumu par īres un komunālo maksājumu parādu nomaksu līdz šā gada 31.maijam. Parāda nenomaksāšanas gadījumā tiesā tiks iesniegta prasība par parāda piedziņu atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai. Papildus parāda summai būs jāsedz arī likumiskie procenti, tiesāšanās un parāda piedziņas izdevumi. Ierakstīta vēstule tiesā kalpo par pierādījumu, ka parādnieks ir brīdināts.  Izvairīšanās no sūtījuma saņemšanas neatbrīvo parādnieku no parāda nomaksas. Tādēļ aicinām iedzīvotājus nokārtot savas saistības! Lasīt vairāk

Rīko apmācības par augu aizsardzības līdzekļiem

Saldus konsultāciju birojs (Striķu iela 2, Saldus) 27. maijā atkārtoti rīkos mācības  (6st.) „Zināšanu atjaunošana 2.reģistrācijas klases profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietotāju apliecību pārreģistrēšanai.” Līdz 20.maijam pieteikties un iesniegt iesniegumu Valsts augu aizsardzības dienestam apliecības saņemšanai (pārreģistrēšanai) augu aizsardzības jomā un fotogrāfiju (3×4 cm). Papildus informāciju, pieteikties un iesnieguma veidlapu var saņemt Liepājas konsultāciju birojā (Bāriņu iela 15, Liepāja) pie augkopības konsultantes Vitas Cielavas (tālr. 26514221) vai grāmatvedībā.

Aizliegts iebraukt kāpu zonā

Laiks ir jauks un arvien vairāk cilvēku dodas atpūsties jūras tuvumā. Lai atpūta būtu bez starpgadījumiem, atgādinām, ka ir aizliegts iebraukt kāpu zonā, lai saudzētu piejūras vides zemsedzi. Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 57.3 pants par mehānisko transportlīdzekļu (automašīnu, motociklu, kvadraciklu u.c.) pārvietošanās, tajā skaitā stāvēšanas vai apstāšanās noteikumu pārkāpšanu nosaka sodu transportlīdzekļa vadītājam 30 – 140 eiro, par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā – 140 – 350 eiro. Pašvaldības policija Bernātu dabas parkā uzsākusi regulārus reidus.

Kažokzvēru fermas būvniecības ieceri noraida

Nīcas novada būvvalde ir pieņēmusi lēmumu neizsniegt SIA „Minkland” būvatļauju kažokzvēru fermas būvniecībai īpašumā „Kalnišķu pļava”. Negatīvu attieksmi pret būvniecības ieceri 30.martā izteica vairums sabiedriskās apspriešanas sanāksmes apmeklētāju.  Sabiedriskās apspriešanas noteiktajā termiņā līdz 20. aprīlim būvvaldei tika iesniegtas 1142 aptaujas anketas,  56 no tām iesnieguši Nīcas novada iedzīvotāji. Atbalstu būvniecības iecerei izteikušas 6 personas, pārējās pausta negatīva attieksme pret būvniecību, galvenokārt pamatojot ar dabas parka „Pape” apdraudējumu un vides piesārņojumu – smakas, mušas utt. Ekspertu un citu institūciju atzinumi nav saņemti. Būvvaldes lēmums pieņemts saskaņā ar normatīvajiem aktiem  un aizsargājot sabiedrībai svarīgas intereses. Vairāk informācijas

Sodīs par atkritumu apsaimniekošanas līgumu nenoslēgšanu

Nīcas novadā ir 1490 privātmājas. Diemžēl ne visu māju saimnieki ir noslēguši atkritumu apsaimniekošanas līgumus. Ja līdz šim pašvaldības policija, apsekojot saimniecības, izteica brīdinājumu, tad turpmāk kontrolēs un reāli uzliks sodu. Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa  75. panta 2. daļu sods fiziskām personām ir 70 – 700 eiro, juridiskām personām – 430-1400 eiro. Tuvākā klientu apkalpošanas reize – 27. maijā. Par līgumu noslēgšanu elektroniski

 

Muzeju naktī vēra vaļā divas durvis

PAPILDINĀTS. Šogad Muzeju nakts tēma bija – durvis. 21. maijā no pulksten 18 durvis apmeklētājiem vēra Nīcas Senlietu krātuve un Nīcas vidusskola. Senlietu krātuvē līdz 23 vakarā varēja iepazīt Nīcu pirms 85 gadiem filmā, fotogrāfijās un citos materiālos. Bija iespēja izveidot savu rakstu- ornamentu, izmantojot dzimšanas datus. Nīcas vidusskolā varēja apmeklēt 8 pieturas, iepazīstot  bērnu dzīvi pirms 80 un vairāk gadiem, apskatot izstādes un veicot dažādus uzdevumus. Lasīt vairāk Foto

Airētāji cīnās par pirmo “Nīcas kausu”

PAPILDINĀTS. 21. maijā Bārtas upē pie “Upeskrastiem” notika pirmās starptautiskās sacensības airēšanas slalomā “Nīcas kauss”. Piedalījās 49 Latvijas un Lietuvas sportisti dažādās vecuma grupās, tostarp 7 Nīcas airēšanas skolas dalībnieki.  Jau nākošajā dienā, 22. maijā, 4 Nīcas sportisti piedalījās sacensībās Baldonē. Mūsu novada bērniem un jauniešiem ir lieliska iespēja apmeklēt Nīcas airēšanas skolu tuvu dzīvesvietai par simbolisku samaksu. Airēšana ne vien trenē un norūda ķermeni, bet arī veido raksturu. Lasīt vairāk   Foto

Pasniedz naudas balvas par sasniegumiem olimpiādēs

19. maijā uz pieņemšanu pie novada domes priekšsēdētāja Agra Petermaņa tika aicināti Nīcas novada izglītības iestāžu audzēkņi, kas šajā gadā mācību gadā guvuši labus panākumus novada, Kurzemes reģiona un Latvijas mēroga olimpiādēs, konkursos un sporta sacensībās, un viņu pedagogi. Saskaņā ar nolikumu viņiem tika pasniegtas naudas balvas. Kopējā balvu summa šogad ir lielāka nekā iepriekšējā gadā – 5625 eiro. Īpaši daudz nozīmīgu panākumu Mūzikas skolas audzēkņiem Sintijai Biteniecei, Kristai Līvai Otaņķei, Valtam Vecbaštikam, Elīnai Ķuņķei, Nīcas vidusskolas skolēniem Janai Čaurei, Valteram Cepleniekam, Rudes pamatskolas skolēniem Alisei Berķei, Edgaram Liepam. Foto

Kase strādā divas dienas nedēļā

PAPILDINĀTS. Otaņķu pagasta pārvaldes kase kasieres slimības laikā strādā pirmdienās un trešdienās, bet ar 1. jūniju atkal strādās ierastajā ritmā – katru dienu.

Ieskaties – www.nicasbaznica.lv !

Šajā pavasarī notikušas patīkamas pārmaiņas Nīcas ev. lut. baznīcas dzīvē – draudze tikusi pie savas interneta vietnes www.nicasbaznica.lv, kas turpmāk būs draudzes vizītkarte virtuālajā vidē. Mājaslapā regulāri tiek atspoguļotas norises draudzes dzīvē, publicētas galerijas, kā arī apmeklētāji ir aicināti iesūtīt savus jautājumus, komentārus, atsauksmes u.tml. Vietnes saturs veidots tā, lai apmeklētājiem tas būtu pārskatāms un viegli varētu atrast sev interesējošo informāciju. Par mājaslapas izstrādi draudze pateicas Albertam Bobinskim.

Rudes skolēni savāc 1548 kg makulatūras un 33 kg bateriju

PAPAILDINĀTS. Noslēgusies „Zaļā josta” rīkotā Vislatvijas makulatūras vākšanas konkursa „Tīrai Latvijai!” 12. gadskārta. Pulcējot vairāk nekā 96 tūkstošus skolēnu un pirmsskolas izglītības vecuma bērnu no visas Latvijas, ir savāktas un nodotas pārstrādei 1185,4 tonnas makulatūras. Konkursā piedalījās arī Rudes pamatskolas skolēni un kopā savāca 1548 kg makulatūras, katrs skolēns vidēji 32,25 kg, kā arī 33 kg bateriju. Ar bērnu un viņu tuvinieku līdzdalību izdevies ne tikai piešķirt resursiem jaunu dzīvi, bet arī saglabāt veselu mežu no nociršanas, ietaupīt ievērojamu elektrības, ūdens un CO2 apjomu. Lasīt vairāk