Darbu uzsāk pirmie desmit pusaudži

IMG_0307Šodien, 1. jūlijā, darbu Nīcas novada sakārtošanas un labiekārtošanas darbos uzsāka pirmie 10 pusaudži. Rīts sākās ar darba drošības instruktāžu, līgumu slēgšanu un iepažīšanos. Darbs tiek piedāvāts Nīcas novada domei sadarbojoties ar Nodarbinātības valsts aģentūru (NVA). Šogad darbam bija pieteikušies vairāk kā četrdesmit 15-20 gadus veci jaunieši. Izvērtējot pretendentus pieteikšanās secībā, priekšroka tika dota tiem, kuri iepriekšējos gadus nebija strādājuši. Ja no 1 ģimenes bija pieteikušies vairāki bērni, priekšroka dota tam, kurš pieteicies pirmais. Viena vakance bija rezervēta sociālajam dienestam. 3. augustā darbus uzsāks nākamais desmitnieks. Abus mēnešus jauniešus koordinēs darbu vadītājs Jānis Roga.

Bērnudārzs „Spārīte” dodas atvaļinājumā

192[1]No 1.  līdz 31. jūlijam  bērnudārza bērni un darbinieki  baudīs atvaļinājumu, bet telpās notiks plānotie remontdarbi. Jūlijā iestādē  strādās  darbinieks pie kura varēs saņemt nepieciešamo informāciju. Darbs atsāksies 3. augustā. PII „Spārīte” administrācija atgādina, ka 2010. gadā dzimušajiem bērniem 2015. gada 1. septembrī jāuzsāk valstī noteiktās obligātās 5/6 gadīgo bērnu apmācības programmas apguve. Nīcas PII šo bērnu grupā ir vēl dažas brīvas vietas.

Aicina ievērot biodrošības pasākumus

Fakti-par-dzivniekiem-16Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) informē, ka strauji pieaug saslimušo meža cūku skaits, kuras inficētas ar Āfrikas cūku mēri. Mēris konstatēts arī vairākās piemājas cūku saimniecībās. PVD aicina ievērot biodrošības pasākumus, kā arī veikt novietņu un dzīvnieku reģistrāciju Lauksaimniecības datu centrā! Plašāka informācija PVD mājas lapā www.pvd.gov.lv

Dziesmu un deju svētkos piedalīsies 2 novada kolektīvi

koris 056No 5. līdz 12. jūlijam Rīgā notiks XI Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētki.  Nīcas novadu tajos pārstāvēs  Nīcas vidusskolas 5-11.kl. jauktais koris Līgas Amerikas-Ansiņas vadībā un Nīcas kultūras nama jauniešu deju kolektīva „Rietumvējš” 10-12.kl. grupa Agijas Kauneses vadībā. Mēģinājumu un pasākumu slodze būs liela, taču saviļņojums noslēguma pasākumos parasti atsver grūtības. Vislielāko gandarījumu parasti sagādā svētku gājiens, kas notiks 12.jūlijā. Lasīt vairāk Plašāk ar svētku programmu var iepazīties svētku mājas lapā www.dziedundejo.lv

Var iepazīties ar 2014. gada publisko pārskatu

Apstiprināts Nīcas novada pašvaldības 2014. gada publiskais pārskats. Tas ir dokuments, kurā apkopota plaša pašvaldības iestāžu un struktūrvienību sagatavotā informācija – 88 lappuses – par aizvadītā gada laikā paveikto,  finanšu rādītājiem, īstenotajiem projektiem, pašvaldības iestāžu darbu u.t.t., kas papildināta ar fotogrāfijām. Gada publiskais pārskats tiek sūtīts uz Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministriju un Nacionālo bibliotēku. Iedzīvotāji ar to var iepazīties novada mājas lapā, Nīcas un Otaņķu bibliotēkās.

Rudē notiks mūzikas nometne

muzikaRudes pamatskolas telpās no 27. jūnija līdz 4. jūlijam notiks Liepājas baptistu Pāvila draudzes organizēta mūzikas nometne „Fusion”. Ap 40 bērnu un jauniešu no Latvijas, Kanādas un Amerikas šajās dienās kopīgi pavadīs laiku Rudē, muzicējot, sportojot un rīkojot citas saistošas aktivitātes. Viņus varēs sastapt ne vien skolas telpās, bet arī Rudes sporta namā un stadionā.

Aicina informēt par latvāņu augšanas vietām

latvaniValsts augu aizsardzības dienests informē, ka stājušies spēkā ministru kabineta noteikumi Nr.559 „Invazīvo augu sugas – Sosnovska latvāņa – izplatības ierobežošanas noteikumi”. Ja zināt vietas mūsu novada teritorijā, kur aug latvāņi, lūgums par to līdz ziņot novada zemes lietu speciālistei Sandrai Pļavniecei, tālr. 63489482.

Aicina savlaicīgi plānot dokumentu noformēšanu

Novada bāriņtiesas priekšsēdētāja Iveta Jākobsone būs atvaļinājumā no 6. jūlija līdz 3. augustam. Atvaļinājuma laikā novadā netiks veikti apliecinājumi, tāpēc novada iedzīvotāji tiek aicināti savlaicīgi ieplānot nepieciešamo dokumentu noformēšanu, piemēram, piekrišanas vai pilnvaras bērnu izceļošanai ārpus Latvijas Republikas robežām, kā arī citu dokumentu kārtošanu, kam vajadzīgs bāriņtiesas apliecinājums. Nepieciešamības gadījumā pēc dokumentu apliecināšanas var vērsties pie zvērinātiem notāriem Liepājā. Bērnu  un aizgādnībā esošo personu tiesību aizsardzības jautājumos no 6.-19. jūlijam vērsties pie Sandras Rātes, tel. 29967466, no 20. jūlija līdz 2. augustam – pie Dairas Eglītes, tel. 29132273.

Jaunieši iesaistās Jauniešu centra telpu atjaunošanā

IMG_2815Jūnijā bērni un jaunieši sākuši uzlabot Jauniešu centra vizuālo izskatu – sāktas pārkrāsot divu vecāko telpu sienas, ir  pasūtītas jaunas mēbeles, jo līdzšinējās ir nolietojušās. Tās iegādātas 2001. gadā, kad Jauniešu centrs uzsāka savu darbību. Sienu krāsošanā piedalās brīvprātīgie, bet joprojām palīgos ir aicināts  ikviens brīvprātīgais, tāpat arī palīdzība būs nepieciešama mēbeļu uzstādīšanā. Dažādi darbi jau ir veikti –  Jauniešu centrā viesojās Komunālās pārvaldes vadītājs Aigars Veiss, lai noskaidrotu, kāda palīdzība būs nepieciešama no komunālās pārvaldes, tāpat jau veikti tīrīšanas darbi, izvestas vecās mēbeles un uzsākta krāsošana. Seko līdzi pārvērtībām

Studijas beidz ar izcilību

Santa Smirnova 201118. jūnijā notika izlaidums 84 Latvijas Lauksaimniecības universitātes Pārtikas tehnoloģijas fakultātes studentiem. Nīceniece Santa Smirnova studiju programmu “Pārtikas produktu tehnoloģija” pabeigusi ar izcilību, iegūstot kvalifikāciju “inženieris pārtikas un dzērienu tehnoloģijā”. Neskatoties uz to, ka dažkārt bijis grūti, Santa teicamās sekmes nopelnījusi tikai saviem spēkiem, vienmēr neatlaidīgi dodoties uz nosprausto mērķi. Viņa plāno studijas turpināt, apvienojot ar darbu SIA “Piejūra”. Lasīt vairāk

Jaunieši ielīgo Jāņus “Mežavotu” sētā

IMG_266318. jūnijā vienā no Nīcas novada skaistajiem dārziem “Mežavoti” notika pasākums jauniešiem “Jāņu ielīgošana”. Par spīti lietainajam laikam pasākuma dalībnieki nenobijās un saglabāja labu garastāvokli – tika spēlēta bumba, kurināts ugunskurs un ceptas desiņas. Tāpat bija iespēja iet pirtī, kā arī drosmīgākie nopeldējās dīķī. Kopumā pasākums bija izdevies -noslēgumā arī tika izteikta vēlme vasarā šajā vietā atgriezties vēl kādu reizi. Pasākuma dalībnieki pateicas “Mežavotu” saimniecei Irēnai Jereminovičai par uzņemšanu savās mājās. Foto – Jauniešu centra mājas lapā

Dosies uz senioru sadancošanās pasākumu

P1060945Otaņķu Eiropas deju kopa „Teiksma” 27. jūnijā Ventspilī dosies uz starptautisku senioru deju festivālu „Uzziedam vasarai”. Sadancošanās pasākumā piedalīsies 10 senioru kolektīvi ne vien no Latvijas, bet arī Vācijas. Kā vadošais kolektīvs „Teiksmas” dejos Amerikas deju „Lambetvoks”. Dejotāju vasaras tikšanās pasākumus biedrība „Latvijas senioru deju apvienība”, kuras sastāvā ir arī „Teiksma”, rīko katru gadu. Biedrības vadītāja Laimdota Andersone vadīs arī meistarklasi, mācot jaunu deju soļus.

Līgo Nīcas novadiņš!

Jazz BandSaulgrieži ir laiks, ko gaidām ar īpašu noskaņu, sajūtām un cerībām. Šogad Līgo vakarā Nīcas parku pieskandināja daudzskaitlīgais liepājnieku kolektīvs “Gulbju dīķa Jazz Band”. Vecākās paaudzes ļaudīm tas atsauca atmiņā jaunības laika balles ar pūtēju orķestra skaņām, jaunos ļaudis vairāk piesaistīja mūsdienīgie gabali. Daļa nīcenieku viņus jau bija dzirdējuši agrāk un pauduši savu sajūsmu. Pulksten 22.30 sākās Līgo nakts balle ar muzikālo apvienību “Duets” – divām šarmantām liepājniecēm.

Popularizē tradicionālo kultūru

385Nīcas un Otaņķu etnogrāfiskajiem ansambļiem nozīmīgākais šīs vasaras pasākums būs festivāls „Baltica 2015”, kas notiks no 15. līdz 19. jūlijam, bet arī līdz tam sarīkojumu netrūkst. Otaņķu etnogrāfiskais ansamblis 20. jūnijā piedalīsies ielīgošanas pasākumā Papes „Vītolniekos”. Nīcas ansamblis 21. un 22. jūnijā dodas uz sava kolektīva vadītājas Laines Zeiles dzimto pusi – Sēliju, bet 27. jūnijā abi mūsu kolektīvi piedalīsies festivāla „Baltica 2015” ieskaņas sarīkojumā Rucavā kopā ar folkloras kopām un etnogrāfiskajiem ansambļiem no Rīgas, Krotes un Palangas, kā arī Rucavas lauku kapelu „Paurupīte”. Lasīt vairāk

Jaunas laivošanas iespējas

2Lai jauki pavadītu laiku uz ūdens Bārtas upē, radīti jauni tūrisma piedāvājumi – vizināties ar Bārtineru, plostu un laivām. Iedvesmojoties no Nīcas un Bārtas tautastērpa un acteku kultūras, tapusi īpaša laiva Bārtinera, ko piedāvā SIA “Sofijas laivas” pie “Upeskrastiem”. Savukārt laivu noma „Plostnieki”, kas atrodas Bārtas upes labajā krastā, piedāvā kompānijām jauku izklaidi uz plosta. Papildināts arī airu laivu skaits, ko var izmantot kā atpūtnieki, tā arī makšķernieki. Lasīt vairāk

Vāc parakstus par pensiju indeksāciju

parakstsNīcas novada pensionāru biedrība “Ziedēt arī atvasarā” piedalās Latvijas pensionāru federācijas izsludinātajā parakstu vākšanas akcijā par pensiju indeksāciju. Paraksti tiek vākti līdz 25. jūnijam. Akciju aicināti atbalstīt arī pārējie novada iedzīvotāji. Biedrības vadītāja Valda Laukgale sestdienas, 20. jūnija, rītā būs sastopama iknedēļas tirdziņā pie Nīcas Dižās klēts; lai sarunātu citu laiku, zvanīt 29670918.