Rudē sacentīsies futbolisti no Latvijas un Lietuvas

Nedēļas nogalē, 22. un 23. jūlijā, Rudes stadionā notiks čempionāts futbolā “Vegas kauss 2017”, kurā piedalīsies komandas no Latvijas un Lietuvas. Čempionāts sāksies plkst. 10, kad pirmie laukumā dosies U-9 grupas jaunieši, turpinājumā plkst. 14.15 būs sacensību atklāšana, bet plkst. 15 laukumā tiksies U-11 grupu futbolisti. Cīņa par kausu turpināsies arī 23. jūlijā, un plkst. 13.30 notiks sacensību dalībnieku apbalvošana. Atbalstīsim mūsējos!

Veic Nīcas ūdenstorņa remontu

Sakarā ar Nīcas ūdenstorņa remontu no 18. līdz 24. jūlijam var būt traucēta ūdens padeve – no plkst.17 līdz 22 var nebūt pietiekams ūdens spiediens. Komunālā pārvalde cer uz iedzīvotāju sapratni un iecietību.

Skolas koris piedalīsies Eiropas koru olimpiādē

19. jūlijā skolotājas Līgas Amerikas-Ansiņas vadītais Nīcas vidusskolas 6.-12. klašu koris pirms došanās uz Eiropas koru olimpiādi Rīgā sanākušajiem atbalstītājiem nodziedāja 4 sagatavotās dziesmas. Izpildījums bija skanīgs, pārliecinošs, papildināts ar kustībām. Daļa koristu ir jau ar pieredzi pasaules koru olimpiādē. Viena no dziesmām ir sagatavota angļu valodā. Koristi izbrauks 20. jūlija rītā, bet  uzstāšanās notiks 21.jūlijā ap plkst.16 Vecajā Ģildē. Turam īkšķus un vēlam savējiem labus panākumus! Nīcenieki ir vienīgais nelielas lauku skolas koris, kas piedalās tik nozīmīgā notikumā. Foto

Grīnvaltos būs sabiedriskais centrs

Nīcas novada dome saņēmusi ziņu par finansiālu atbalstu projekta „Telpu remonts sabiedriskā centra izveidei Grīnvaltos” īstenošanai. Vienā no pašvaldības dzīvokļiem paredzēts izveidot sabiedrībai pieejamas, plašas un sanitārām normām atbilstošas telpas sabiedriskā centra iekārtošanai Grīnvaltos. Projekta plānotās kopējās izmaksas ir 14819 eiro (t.sk. PVN 21%), no kurām publiskais finansējums ir 90% no attiecināmajām izmaksām, Nīcas novada domes līdzfinansējums – 10%. Projekta īstenošana jāveic līdz 2018. gada 30. novembrim. Lasīt vairāk

Pārbaudīs vietējo projektu konkursu izpildi

Sekmējot vietējo nevalstisko organizāciju un interešu/iedzīvotāju grupu aktivitāti un līdzdalību, kopš 2013. gada Nīcas novada dome rīko vietējo projektu konkursu. Šajā gadā apstiprināti 9 projekti. Iepriekšējos gados ar Nīcas novada domes kopējo līdzfinansējumu vairāk kā 16 000 eiro apmērā īstenoti 40 projekti. Lai vērtētu iepriekšējo periodos īstenoto projektu ilgtspēju, kā arī atbilstību konkursa nolikumam, izveidota komisija, kas izlases kārtā vērtēs 2014., 2015. un 2016. gadā īstenotos projektus, īpašu uzmanību pievēršot finanšu līdzekļu izlietojumam, veicot pārbaudi projekta ietvaros iegādāto materiālo vērtību esamībai un pieejamībai.

Atpūšoties Bernātu dabas parkā, jāievēro noteikumi

Bernātu dabas parks ar piejūras mežu un mazapdzīvoto pludmali ir lieliska vieta atpūtai. 17. un 18. gadsimtā tika ieguldīts milzīgs darbs, lai nostiprinātu ceļojošās kāpas, kas apputināja plašu teritoriju un arī vairākas piekrastes mājas. Meža zemsedze ir trausla, to viegli var sapostīt. Tādēļ apmeklētājiem jāņem vērā Bernātu dabas parka dabas aizsardzības noteikumi, kas aizliedz iebraukšanu kāpu zonā un telšu celšanu. Ugunskuru drīkst kurināt tikai iekārtotās ugunskura vietās. Bernātu dabas parka jūras teritorijā ir aizliegts braukt ar ūdensmotocikliem. Par šo prasību neievērošanu var tikt piemērots administratīvais sods.

Atceļ plānoto Melleņu lasīšanas čempionātu

Šogad pavasara salnu dēļ melleņu raža ir niecīga, tādēļ pieņemts lēmums 22. jūlijā plānoto 5. Melleņu lasīšanas čempionātu atcelt. Jācer, ka nākošajā gadā melleņu būs vairāk, un pasākums pulcēs tuvus un tālus ogu lasītājus.

Atjaunota Nīcas baznīcai piegulošā teritorija

Šovasar  pakāpeniski tika atjaunota Nīcas baznīcai piegulošā teritorija. Ir nomainīts vecais žogs, atjaunoti tā iztrūkstošie posmi. Atjaunots arī baznīcas vārtu krāsojums un uz dievnama jumta uzstādīts jauns krusts. Par labi padarīto darbu draudze pateicas būvniecības firmai SIA SPMK, darbus vadīja Gunārs Stalšis.

Sakopj pludmali

Projekta „Mana jūra” dalībnieki, kas devās pārgājienā gar Baltijas jūras piekrasti, konstatēja ievērojamu piesārņojumu. Pēc Rucavas novada pašvaldības darbinieku ierosinājuma 14. jūlijā Rucavas un Nīcas pašvaldību darbinieki devās sakopt pludmales teritoriju. Rucavnieki – no Papes, nīcenieki – no Jūrmalciema, savukārt pusaudži vāca atkritumus Bernātu pludmalē. Tika savākta un izvesta traktora piekabe  ar atkritumiem – gan neapzinīgu apmeklētāju atstātiem, gan arī no jūras izskalotiem. Īpaši satrauca sasistie stikli un apgaismojuma spuldzes.

Labiekārto gājēju taku Dārza ielas virzienā

Katru gadu pakāpeniski tiek uzlabotas līdzšinējās vai izveidotas jaunas gājēju takas. Pēc veiktās cenu izpētes ir noslēgts līgums ar SIA „A-Land” un 14. jūlijā uzsākta gājēju takas atjaunošana no Nīcas kultūras nama virzienā uz Dārza ielu, kā arī neliela posma sakārtošana Bārtas ielas virzienā. Līdzšinējais asfalta segums ir noņemts. Jaunās takas būs bruģētas. Takas garumā tiks uzstādītas astoņas apgaismojuma laternas. Darbu līgumcena bez PVN ir 17939 eiro un tiek finansēta no pašvaldības līdzekļiem. Ir izsludināts iepirkums vēl vienas takas labiekārtošanai – gar Saules ielas malu līdz bērnudārzam un skolai. Foto

Nīcas aktieri piedalās amatierteātru festivālā Koknesē

15. un 16. jūlijā Koknesē notika amatierteātru festivāls „Pērses krastos”, kurā ar izrādi “Dancis pa trim” piedalījās arī Nīcas amatierteātris. Šim iestudējumam tā bija jau 16. izrāde. Neskatoties uz to, ka vairākiem aktieriem vajadzēja iejusties divās lomās, lai aizstātu tos, kuri nevarēja piedalīties, izrāde tika nospēlēta un izpelnījās skatītāju aplausus. Īpaši iepriecināja piecgadīgā Līva Sproģe, kura debitēja Lienītes lomā. Aktieri gatavojas jaunajai sezonai, kurā paredzēts doties viesizrādēs ar pēdējo iestudējumu  – Ž. Anuija lugu  „Orķestris”, bet paralēli tam tiks sākts darbs pie J. Alunāna lugas „Bagāta brūte” iestudēšanas. Foto

Dzied un dejo Limbažos

15. jūlijā senioru ansamblis „Sentiments” un deju kopa „Labākie gadi” viesojas Limbažos pie dziedātājas un komponistes Anitas Ozolas uz ikgadējo senioru ansambļu salidojumu „Starp bērziem, pļavām un tauriņiem”. Bija ieradušies 40 pašdarbības kolektīvi. Atraktīvās Otaņķu dejotājas speciāli bija iestudējušas jaunu deju „Cūka rudzos”. Vareni izskanēja Laines Zeiles un Ausmas Laivenieces duets. Pasākums bija ļoti jauks – skaists laiks, viesmīlīga uzņemšana, bagātīgs mielasts un savstarpēja sadraudzība ar kolektīviem. Foto

Nīcenieki piedalās festivālā „Soļi smiltīs”

15. jūlijā Liepājā 16. Latvijas piejūras pilsētu un novadu vidējās paaudzes dejotāju festivāls „Soļi smiltīs” pulcēja ap 700 dejotāju no 28 deju kolektīviem. Visus priecēja šai vasarai neraksturīgi siltais un saulainais laiks. Pēcpusdienā nīcenieki savu programmu rādīja J.Čakstes laukumā kopā ar citiem kolektīviem. Vakarā visi pludmalē veikca radošo uzdevumu „Atstāj savus soļus Liepājas smiltīs” un saulrietā izdejoja dižkoncertu „Sēju vēju”. Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Nīca” šādā festivālā piedalījās jau ceturto reizi. 2014. gadā festivāls notika Bernātos, bet pēc 2 gadiem notiks Jūrmalā. Lasīt vairāk Foto

Atklāj āra trenažierus un alpīnisma sienu

PAPILDINĀTS. 12. jūlija pēcpusdienā pie Nīcas vidusskolas sporta laukuma atklāja āra trenažierus. Liepājas ielu vingrotāji sniedza ne vien paraugdemonstrējumus, bet sportiskos konkursos iesaistīja arī skatītājus. Turpinājumā visi devās uz sporta halli, kur, pieminot halles gada jubileju, tika atklāta alpīnisma siena. Paraugdemonstrējumus un noderīgus padomus deva priekulnieki, kam ir pieredze šādas sienas izmantošanā. Daudz nīcenieku jau pirmajā dienā izmēģināja rāpšanās prasmes. Domes priekšsēdētājs Agris Petermanis rosināja novērtēt jaunās sportošanas iespējas un vēlēja gluži kā Lieldienās: “Veselību iekšā, slimību ārā!” Par trenažieru projektu Par alpinisma sienas projektu   Foto

Piedalās sociālo darbinieku Vasaras skolā

No 12. līdz 14. jūlijam Lubānas novadā, Latvijas Valsts mežu atpūtas un tūrisma centrā „Ezernieki” notiek jau ceturtā sociālo darbinieku Vasaras skola, ko organizē Labklājības ministrija. Šī gada tēma – Latvijas Sociālo darbinieku ētikas kodeksa pārskatīšana un aktualizēšana, kā arī iespēja interaktīvā, kreatīvā, radošā veidā caur mākslas terapijas veidiem gūt iespēju pilnveidot savas profesionālās kompetences un personiskās kvalitātes. Vasaras skolā piedalās arī Nīcas novada sociālā darbiniece Līga Draveniece.

Atkritumu maisi paredzēti neplānotiem atkritumiem

Nīcas novada Komunālā pārvalde atgādina, ka sadzīves atkritumu nodošanas sistēmā nekas nav mainījies – līgums par sadzīves atkritumu izvešanu ir jānoslēdz ikvienai privātmājai, kā arī vasaras mājām uz tiem mēnešiem, kad tās tiek apdzīvotas. Par līguma nenoslēgšanu ir piemērojams administratīvais sods. Sadzīves atkritumu maisi, kurus var iegādāties Nīcas tūrisma informācijas centrā ir paredzēti gadījumiem, ja neplānoti pieaudzis atkritumu apjoms. Tie novietojami līdzās savam konteineram. Lasīt vairāk