Mācīs atpazīt viltus ziņas

EPALE – Eiropas pieaugušo izglītības elektroniskā platforma – Latvijas nodaļa aicina ikvienu Latvijas iedzīvotāju uz medijpratības vebināru “Satura lamatas medijos, un kā no tām izvairīties” , kas notiks ceturtdien, 20.septembrī, no pulksten 10:00 līdz 12:00. Video seminārā runās par paņēmieniem, kas ļauj kritiski izvērtēt mediju sniegto informāciju, raksturos pazīmes, kas uzrāda viltus ziņas. Lasīt vairāk

Nīcas novada dome aicina darbā

PAPILDINĀTS. Nīcas novada dome aicina darbā:

  • Juridiskās nodaļas vadītāju uz pilnu likmi. Pieteikuma  vēstuli  un  CV  sūtīt  uz  e-pastu:   dome@nica.lv   vai  iesniegt  personīgi Nīcas novada  domes 16. kabinetā līdz 29.septembrim.
  • Nīcas novada kultūras centra vadītāju uz pilnu likmi. Pieteikuma vēstuli , CV un savu redzējumu par kultūras jomas attīstību Nīcas novadā sūtīt  uz e-pastu: dome@nica.lv vai iesniegt personīgi  Nīcas novada domes 16. kabinetā līdz 25.septembrim.
  • Otaņķu pagasta pārvaldes vadītāju uz 0,5 likmi. Pieteikuma vēstuli  un CV sūtīt  uz e-pastu: dome@nica.lv vai iesniegt personīgi  Nīcas novada domes 16. kabinetā līdz 25.septembrim.

Vairāk informācijas

Bērni vēro ābolu sulas tapšanu

 Nīcas bērnudārza “Buratino” grupas bērni tēmas “Rudens raža” ietvaros Pērkonē apmeklēja “Ābolu māju” un vēroja, kā no āboliem iegūst sulu. “Ābolu mājas” darbinieka dāvināto sulas paku bērni nobaudīja Bernātos pie jūras. Savukārt vecāku sarūpētie āboli tika atstāti pārstrādāšanai. Jau tās pašas dienas vakarā grupas vajadzībām tika atvesti 50 litri sulas, ko vecāki apmaksāja.

Atvaļinājuma laikā bibliotēka būs slēgta

No 25. septembra līdz 4. oktobrim (ieskaitot) Nīcas pagasta bibliotēkas vadītāja Rita Ābelīte dodas atvaļinājumā, un bibliotēka būs slēgta. Ieteikums lasītājiem – vēl līdz atvaļinājuma sākumam apmeklēt bibliotēku un paņemt grāmatas, lai pietiek lasāmvielas.

Tiek komplektētās vingrošanas grupas bērniem

Nīcas sporta hallē 2 reizes nedēļā notiks vispārattīstošās vingrošanas nodarbības bērniem no 2 līdz 7 gadu vecumam. Nodarbību laikā tiks veicināta bērna fiziskā izturība, lokanība, veiklība, koordinācija, kā arī līdzsvara attīstīšana. Dažādu spēļu un rotaļu veidā tiks iemācīti daudzveidīgi fiziskie vingrojumi un iepazīti dažādi sporta veidi. Lai nokomplektētu grupu, minimālais skolēnu skaits -8. Nodarbības vadīs trenere Inese Janaite. Pieteikšanās un papildus informācija pie treneres, tālr. ‭28317830‬. Šajā pašā laikā piedāvājam arī vingrošanu māmiņām citā telpā pie cita trenera. Piesakies! 

Nīcas jaunieši vēlas palīdzēt

Labdarības organizācija Palīdzēsim.lv jau desmito gadu organizē akciju “Labo darbu nedēļa”, kad pastiprināta uzmanība tiek pievērsta palīdzībai, kuras sniegšanai nav nepieciešams liels finansiālais ieguldījums.

Arī Nīcas jaunieši vēlas piedalīties akcijā un aicina novada iedzīvotājus informēt par tiem ļaudīm, kam nepieciešama palīdzība. Informāciju sūtīt uz e-pastu: njc@njc.lv vai zvanīt Ritai – 27900638 līdz 12. oktobrim.

Jaunās māmiņas var pieteikties smēķēšanas atmešanas nodarbībām

Liepājā un Liepājai tuvējās apkaimēs dzīvojošās topošās un jaunās māmiņas, kuras vēlas atmest smēķēšanu, aicina pieteikties smēķēšanas atmešanas grupā. Nodarbības būs bez maksas un notiks no 4. līdz 25. oktobrim Liepājas Atkarības profilakses centrā, Flotes ielā 7. Lasīt vairāk

Dārza ielā 4 labiekārto bērnu rotaļu laukumu

Rotaļu laukumā  pie Nīcas daudzdzīvokļu mājas Dārza ielā 4 bērniem tagad ir jaunas iespējas. Gūstot finansiālu atbalstu pašvaldības projektu konkursā “Mēs savam novadam”,  agrāk izvietotajām rotaļu iekārtām pievienotas šūpoles un kāpšanas virsma, arī slidkalniņš  ieguvis jaunu vietu. Projekta īstenotāji Elvita un Edgars Kazāki vēlējās, lai mājas tuvumā ir iespējas aktīvi pavadīt brīvo laiku gan pašu dēliem, gan citiem sētas un tuvākās apkārtnes bērniem. Par mājas apsaimniekošanas biedrības līdzekļiem uzstādīts arī bērniem piemērots basketbola grozs. Viņi cer, ka rotaļu iekārtas tiks saudzētas un kalpos ilgi. Ir ieceres arī turpmāk sētā veikt uzlabojumus bērnu aktivitātēm. Foto

Nīcas dziesmas skan Latgalē

Nīcas etnogrāfiskais ansamblis ar savām dziesmām un krāšņajiem tautastērpiem izpelnījās sirsnīgus un ilgus latgaliešu aplausus. 9. septembrī Nīcas dziedātājas viesojās Daugavpils novada Naujenes pagastā, kur vietējā folkloras kopa “Rūžeņa” kopā ar draugiem sniedza koncertu “Atvasara Juzefovā”. Nīcenieces dziedāja ne vien Nīcas dziesmas, bet speciāli šim koncertam bija sagatavojušas dziesmu “Visi vēji mani pūta” latgaliešu izloksnē. Koncertā vareni izskanēja Nīcas garais sauciens, ko izpildīja Velta Maļika. Kolektīva vadītāja Laine Zeile ļoti lepojas ar savām dziedātājām. Lasīt vairāk Foto

Skolēni apmeklē bibliotēku

Nīcas pagasta bibliotēku 13. septembrī literatūras stundā apmeklēja Nīcas vidusskolas 7. klases skolēni. Bibliotēkas vadītāja Rita Ābelīte iepazīstināja ne vien ar bibliotēkā pieejamām grāmatām un žurnāliem, bet arī bez maksas izmantojamām interneta uzziņu vietnēm, lasītāju apkalpošanas programmu “Alise”, starpbibliotēku abonementa izmantošanas iespējām, kā arī aicināja lasīt grāmatas un iesaistīties Bērnu žūrijā.

Aicina apgūt sporta dejas

Ikvienam, kura interesi ir piesaistījusi Deja, ir iespēja ļauties kustību un mūzikas valdzinājumam eiropeiski izglītotas un atzinību guvušas deju skolotājas vadībā. Nīcas kultūras nams aicina uz apmācībām sporta dejās gan pieaugušos, gan mazos dejas cienītājus, ar partneri vai bez. Deju apguve notiek grupās un individuāli. Mācības notiek dažādos līmeņos – no pamatsoļu apgūšanas līdz sarežģītu kombināciju izdejošanai. Sīkāka informācija un pieteikšanās pa tālr.24556505 (Anna)

 

 

 

Piedalies velokrosa sacensībās Bernātos!

Sestdien, 29. septembrī, plkst. 12.00 Nīcas novadā Bernātos norisināsies velokrosa sacensības “Bernātu Dzintariņš 2018” visām vecuma grupām. Paši mazākie – 2013. gadā dzimušie un jaunāki zēni un meitenes – varēs startēt DIP-DAP grupā ar līdzsvara riteņiem. Ir paredzētas 6 dažāda vecuma grupas sievietēm un 5 vīriešiem. Pieteikšanās bez maksas notiek elektroniski: cyclingforall.lv līdz 27. septembra plkst. 24:00; Reģistrācija un numuru izņemšana no plkst. 10:00 – 11:30 pie sekretariāta. Galvenie tiesneši – Rita Dreiže un Aivis Karzons. Dalība sacensībās tikai ar aizsargķiverēm!!! Vairāk ar sacensību norisi var iepazīties nolikumā

 

Veic grants ceļu pārbūvi

Šobrīd rit ceļu posmu Centrs – Žūrnieki un Šmitas – Kranti pārbūve Otaņķu pagastā. Darbi notiek projekta “Nīcas novada grantēto ceļa posmu pārbūve” ietvaros. Pēc veiktās iepirkumu procedūras pārbūvi īsteno SIA “A-Land”. Rokot grāvjus, nākas šķirties arī no ikdienā ierastiem un iemīļotiem kokiem, taču tas nepieciešams drošības un ceļu kvalitātes dēļ. Vēl  projekta gaitā tiks uzlaboti ceļu posmi Kamenes – Paipu dambis; Lībieši – Kāši; Jaunzemji – Ķaupeļi; Jūrmalciems – Meķis; Pūpoli – Zirģeļi – Peņķi un LŪKSP, kopumā 18 kilometri. Ja būs labvēlīgi laika apstākļi, darbus plānots pabeigt līdz gada beigām.

Nestāvi rindā – veic pakalpojumus elektroniski!

No 17. līdz 21. septembrim Latvijā izsludināta ikgadējā akcija “Dienas bez rindām”, kuras mērķis ir iedrošināt iedzīvotājus dažādus pakalpojumus vairāk veikt elektroniski. Nīcas novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centra darbiniece Sintija Špakova (atrodas domes ēkas 1. stāvā) aicina iedzīvotājus nākt ne tikai šajā nedēļā, bet visa gada garumā. Viņa labprāt palīdzēs apmeklētājiem pašiem portālā Latvija.lv atrast nepieciešamo informāciju un nokārtot darījumu, strādājot pie klientu datora. Par tikšanās laiku vēlams vienoties, iepriekš piezvanot – 66954831 vai rakstot e-pastu: nica@pakalpojumucentri.lv Lasīt vairāk Mūsu interneta vietnē pieejamā informācija

Rīko kolektīvu sēņošanu kopā ar zinošiem speciālistiem

Lai labāk iepazītu meža bagātības, prastu uzturā un saimnieciskām vajadzībām izmantot dažādas sēnes, svētdien, 7. oktobrī, jau otro gadu mūsu novadā tiek rīkota kolektīvā sēņošana kopā ar Latvijas Dabas muzeja speciālistēm Initu Dānieli un Diānu Meieri.  Pieteikties pie Initas Ķaupeles, tālr.28361268.  Lasīt vairāk

Piedāvā Montessori apmācību bērniem

Montessori speciāliste Agnese Sīkle piedāvā apmācības bērniem pēcpusdienās, vakaros vai brīvdienās Rudē Mazās skolas 1. stāvā. Montessori apmācību moto: “Palīdzi man to izdarīt pašam!” Pieteikties, zvanot pa tālruni 28890598 vai rakstot: anse20@inbox.lv Lasīt vairāk