95 gadu jubileju atzīmē ar kuplu draugu pulku

13.februārī Nīcas etnogrāfiskais ansamblis kopā ar kuplu draugu pulku atzīmēja 95 radošā darba gadu jubileju, tālākie bija mērojuši ceļu pāri visai Latvijai. Kaut arī šobrīd kolektīvā kopā ar vadītāju Laini Zeili ir tikai 6 dziedātājas, viņu dziesmas spēj pieskandināt plašo zāli. Nīcas jaunās paaudzes apsveikuma priekšnesums rada cerību, ka senās tradīcijas abpus Bārtai tiks koptas arī turpmāk. Lielu pārsteigumu sagādāja “Atvasaras” rokdarbnieces, dāvinot dziedātājām īpašus cimdus. Tuvākajās dienās LTV1 novadu ziņās un ReTv varēs skatīties par Nīcas kolektīvu.

Informē iedzīvotājus par interesējošiem jautājumiem

Uz Nīcas pagasta iedzīvotāju sapulci, kas notika 12. februāra vakarā, bija ieradies neliels apmeklētāju skaits. Pašvaldības darbinieki sniedza informāciju par īstenotajiem un plānotajiem projektiem, īres tarifiem pašvaldības dzīvokļos. Īpaši tika pievērsta uzmanība jautājumiem par radiatoru nomaiņu privātos dzīvokļos, kuru rezultātā nereti cieš kaimiņi. Iedzīvotāji uzdeva jautājumus par sadzīves un lielgabarīta atkritumiem, kaķiem, stirnām mazdārziņos, koģenerācijas stacijas radīto troksni, sporta halli, katlu mājas jaudu un siltuma regulēšanas iespējām, skolas ēdnīcu, sniega tīrīšanu, sētniekiem, gājēju pārejām, iepirkumu noteikumiem. Foto

Izstādē Rīgā apskatīt simtgadīgu nīcenieces kāzu tērpu

Modes un izklaides centrā Rīga Plaza no 12. februāra līdz 14. martam apskatāma kāzu tērpu izstāde “Kāzu kleitas – laika vērtība”. Izstādē iespējams aplūkot 13 kāzu kleitas, to vidū ir arī Nīcas Senlietu krātuves eksponāti – 1911. gada kāzu tērpa cepure un 1916. gadā Nīcā laulātas līgavas kleita. Lasīt vairāk Foto

Kadastrālo vērtēšanu veic Valsts zemes dienests

VZDLikums „Par nekustamā īpašuma nodokli” nosaka, ka nekustamā īpašuma nodoklis tiek aprēķināts no pilnas zemes kadastrālās vērtības, tādēļ zemes īpašnieki šogad saņems nekustamā īpašuma nodokļa paziņojumu par summu, kas var atšķirties no iepriekšējā gada. Kadastrālo vērtēšanu veic Valsts zemes dienests, Nīcas novada dome tikai izdrukā un izsūta nekustamā īpašuma paziņojumu adresātiem. Lasīt vairāk

Apkopo idejas Nīcas novada svētku rīkošanai

30.jūlijā tiks rīkoti Nīcas novada svētki centrā, bet iepriekšējās nedēļas nogalē daudzveidīgas aktivitātes notiks lielākajos ciemos: Rudē, Jūrmalciemā, Bernātos, Kalnišķos un Grīnvaltos. Darba grupas tikšanās jau notikušas Nīcā un Jūrmalciemā, 11. februārī tika uzklausītas Kalnišķu aktīvistu idejas. Domājams, ka ikviens svētku laikā atradīs sevi interesējošas norises. Lai viss veiksmīgi izdotos, nepieciešami brīvprātīgie palīgi, 3 jau pieteikušies. Ja esi darbīgs, atbildīgs un vēlies iesaistīties (16 -100 gadus jauns), zvani kultūras nama direktorei A.Kaunesei, tālr.26302528 Foto

Nīcas skolēni izrāda iestudējumu Liepājas skolās

PAPILDINĀTS. Nīcas vidusskolas Skolēnu valde ar izrādi „Ko tu labam padarīsi”, kas ir mūsdienīgā versija stāstam par Pelnrušķīti, 9. februārī viesojās Liepājas 2. un 6. vidusskolā. Liepājas skolēniem izrāde patika. Īpaši viesmīlīgi nīcenieki tika uzņemti 6. vidusskolā, kur pēc izrādes notika pieredzes apmaiņa abām Skolēnu valdēm. Izrāde skolotājas Ivetas Rones režijā kopā ar skolas vokāli instrumentālo ansambli tika iestudēta pirms Ziemassvētkiem, iesaistoties labdarības akcijā. Saņemts vēl viens uzaicinājums izrādīt iestudējumu. Lasīt vairāk Foto – skolas mājas lapā

Organizē iekštelpu futbola turnīru jauniešiem

Pēc jauniešu izrādītās vēlmes, Nīcas jauniešu centrs sadarbībā ar sporta darba organizatoru Ingaru Kalēju organizē iekštelpu futbola turnīru jauniešiem, kas notiks piektdien, 26. februārī, plkst. 17.00. Komandām līdz 19. februārim pieteikties pie jaunatnes lietu speciālistes Anetes Lankovskas, rakstot e-pastu uz: njc@njc.lv. Komandā jābūt 2 meitenēm un 2 zēniem, dalībnieku vecums – no 13 līdz 25 gadiem.

Interesējas par pusaudžu darba iespējām vasarā

Projektu nedēļas ietvaros novada domi apmeklēja Nīcas vidusskolas 8. klases skolēni, lai uzzinātu par pusaudžu darba iespējām vasarā. Pieaugušo izglītības metodiķe Diāna Ansule sīki izstāstīja par pusaudžu nodarbinātības projektu, kas tiks īstenots sadarbībā ar Nodarbinātības Valsts aģentūru – skolēnu vecumu, nepieciešamo dokumentu nokārtošanu, plānotajiem darbiem u.c. Skolēni bija ieinteresēti un uzdeva vairākus jautājumus. Strādāt vēlētos daudzi. Foto

Halles būvdarbi strauji tuvojas noslēgumam

Šobrīd darbi lielākoties notiek sporta halles iekštelpās – tiek veikta sienu un griestu apdare, grīdu flīzēšana sanitārajās telpās, apgaismes ķermeņu instalācija, iekšējo tīklu izbūve. Ir izbetonētas tribīnes, notiek epoksīda grīdu ieklāšana, kam sekos sēdvietu uzstādīšana. Februārī uzsākta sporta grīdas ieklāšana. Lielajā zālē gandrīz pabeigta akustisko apdares paneļu montāža. Arī teritorijas labiekārtošana tuvojas noslēgumam. Līdz halles būvdarbu pabeigšanai atlikuši nepilni 2 mēneši. Foto

Kā atgūt un saglabāt veselību?

Kā atgūt veselībuFebruāra otrajā pusē, ja būs pieteikušies vismaz 10 dalībnieki, Nīcas Pieaugušo izglītības centrā notiks 5 nodarbību cikls „Kā atgūt un saglabāt savu veselību?”. Kursos uzzināsiet: fundamentālas zināšanas par veselības kopumu, enerģētiku un elpošanu, fizisko veselību, mentālo veselību, psihosomātiku un garīgo veselību. Mācību procesā tiks pielietoti ļoti iedarbīgi instrumenti – metaforiskas kartes – saziņa ar katra zemapziņu un personīgas dziednieciskas meditācijas, kuras sekmē visus 3 veselības faktorus. Nodarbības vadīs pasniedzēja Inita Eidiņa. Plānots, ka mācības notiks trešdienu vakaros plkst. 18.00. Pieteikšanās līdz 15. februārim pie pieaugušo izglītības metodiķes Diānas Ansules, mob. 27809437.

Prezentēs seno recepšu grāmatu

Ceturtdien, 18.februārī, plkst. 18.30 iedzīvotāji aicināti Nīcas tūrisma informācijas centrā uz  seno recepšu pavārgrāmatas “Kulinārais mantojums. Dienvidkurzeme” prezentācijas pasākumu. Būs tikšanas ar vienu no grāmatas autorēm – Veltu Cīpu, interesanti fakti par grāmatas tapšanas procesu, iespēja nogaršot kādu pēc grāmatā iekļautās receptes pagatavotu ēdienu. Pieteikties līdz 16.februārim pa tālr. 26461735(Gita) vai 29458532(Dace).

Apkopota informācija par autobusa maršruta pagarināšanu

Uzklausot iedzīvotāju vēlmi par autobusa maršruta pagarinājumu līdz Otaņķu ciemam, līdz 10.februārim tika veikta aptauja. Savu viedokli izteica 12 iedzīvotāji: astoņi vēlētos no Liepājas braukt plkst.18.30, septiņi –  plkst.16.40, viens – plkst.5.35 (daži minēja vairākas iespējas). Nozīmīgākā vajadzība ir braukšana no darba. Novada domes priekšsēdētājs sazinājās ar Sabiedriskā transporta padomi, sūta apkopoto informāciju izvērtēšanai un lēmuma pieņemšanai. Par turpmāko informēsim.

Novada domi apmeklē piecas “ēnas”

IMG_0011Nīcas novada domē, tāpat kā daudzviet Latvijā, 10. februārī bija “ēnas”.  Pieci 9. un 12. klases skolēni bija ieradušies, lai iepazītu sociālā darbinieka, informāciju tehnoloģiju speciālista, grāmatveža, sabiedrisko attiecību speciālista un domes priekšsēdētāja darbu. Viņi ne vien vēroja, bet arī labprāt iesaistījās nelielu darba pienākumu veikšanā un ar gūto pieredzi bija apmierināti. Foto

Futbolisti tiek pie jaunām formām

IMG_0062Visi Nīcas jaunie futbolisti – četras treniņu grupas – tikuši pie jaunām formām. Tās iegādātas, pateicoties dāsniem atbalstītājiem – SIA “Vega 1” un “AMG Montāža”. Līdzšinējās formas kalpoja trīs gadus un ir ne vien nolietojušās, bet arī kļuvušas par mazām. Arī to iegādi finansēja minētie uzņēmumi. Foto

Aicina fotografēt un piedalīties fotokonkursā

Domes sēdē tika apstiprināts fotokonkursa “Nīcas novads caur fotoobjektīvu” nolikums. No 1. marta līdz 14. oktobrim iedzīvotāji tiek aicināti iesūtīt katrs līdz 20 fotogrāfijām, kurās atspoguļota daba, cilvēki un norises Nīcas novadā. Iesūtītās fotogrāfijas tiks publicētas novada mājas lapā, izmantotas prezentācijas materiāliem un labākās – izvietotas izstādē. Trīs prasmīgāko fotogrāfiju autori saņems naudas balvas 100, 75 un 50 eiro apmērā. Novada iedzīvotāji un ciemiņi tiek aicināti iepazīties ar nolikumu un būt atsaucīgiem.

LPKS “Otaņķu grauds” organizē mācības

8. martā (mainījās datums)  Otaņķu “Pagastmājas” zālē LPKS “Otaņķu Grauds” biedriem organizē mācības:
-plkst. 10:00 – zināšanu atjaunošana 2.reģistrācijas klases profesionālo augu   aizsardzības līdzekļu lietotāju apliecību pārreģistrēšanu (lektore Baiba Lagzdiņa SIA “Scandagra Latvia”);
-plkst. 14:00 – NANO tehnoloģijas pielietojums augkopībā (lektore Anna Puiskina SIA “AnAgro”)
Līdzi ņemt līdz 3×4 fotogrāfiju. Neskaidrību gadījumā zvanīt: 20019946 Inetai Sapatei.