Nīcas vidusskolā rit Latvijas svētku nedēļa

12. novembrī Nīcas vidusskolā jaudīgi ir iesākusies Latvijas svētku nedēļa. Skola tika saposta svētku rotā, 1. klase gatavoja svētku kūku, kuru paši baudīja svētku noskaņās pie baltā galdauta, 9. klase pirmajām klasēm vēstīja par to, kas ir patriotisms, sagatavoja un piesprauda katram pa sarkanbaltsarkanajai lentei pie krūtīm, 2. un 3. klases devās uz Liepājas muzeju, kur izzināja Latvijas ģerboni un karogu, 5. klase uzzināja daudz jauna mūsu pašu skolas muzejā. Pie Nīcas vidusskolas vēsturiskās parādes ieejas tika piestiprināta SIA “Sacret” dāvinātā Latvijas Valsts ģerboņa zīme. Svētku nedēļā katru dienu skolā notiek īpaši pasākumi. Lai mums visiem skaists un ražens svētku gaidīšanas laiks! Foto – skolas interneta vietnē

Ieguldīs līdzekļus lietavu izraisīto postījumu likvidēšanai

13. novembrī Eiropas Parlaments apstiprināja 17,7 miljonu eiro piešķiršanu Latvijai par ilgstošo lietavu izraisītajiem postījumiem 2017. gada vasaras nogalē un rudenī. Šie līdzekļi tiks piešķirti no ES Solidaritātes fonda. Lasīt vairāk

Aicina Otaņķu pagasta iedzīvotājus uz sapulci

Trešdien, 14. novembrī, plkst.18.30 Otaņķu pagasta pārvaldes vadītājs Andris Bišofs aicina iedzīvotājus uz sapulci, kas notiks Tautas nama zālē. Vēlams jau pirms tikšanās pārdomāt jautājumus – kas nepamierina, ko varētu organizēt savādāk, lai dzīve pagastā būtu patīkamāka. Sapulcē piedalīsies arī novada administrācijas darbinieki.

Aicina nodot tautastērpus

Nīcas pašdarbības kolektīvu dalībnieki – dejotāji, koristi un etnogrāfiskā ansambļa dalībnieki, kuri dalību kolektīvos pārtraukuši, tiek aicināti iespējami drīz, bet ne vēlāk kā līdz novembra beigām nodot Nīcas kultūras namā tautastērpus! Iepriekš vēlams sazināties ar Inesi Šalmu, tālr.28808984.

Par situāciju autobusu satiksmē

Kā informēja iedzīvotāji, 10. novembra rītā bija nepatīkama situācija, kad vairāki pasažieri autobusa pieturās netika uzņemti un palika neziņā – kāpēc tā. Liepājas autobusu parka mikroautobuss, kas atstāja no Otaņķiem plkst.8.40, bijis pilns jau līdz Bernātiem, tādēļ tālāk esošajās pieturās vairs neapstājās un pasažieru neuzņēma. Kā informēja Liepājas autobusu parka darbiniece, pasažieru plūsma Nīcas virzienā ir diezgan neprognozējama, lai saprastu, cik lielu autobusu katrā reisā sūtīt. Sestdienu rītos ir ieteikums vairāk izmantot reisu, kas nāk no Rucavas un Nīcā ir plkst.8.34.  Drošības pēc var piezvanīt Autoostas dispečeram – 63426334, lai noskaidrotu autobusa ietilpību; šādi jau darot māmiņas, kas vēlas ņemt līdzi bērnu ratiņus. Par stāvvietām autobusā ir strikti noteikumi – ražotāja noteiktā autobusa ietilpība ir 19 sēdvietas un 3 stāvvietas, vairāk pasažieru nedrīkst uzņemt drošības apsvērumu dēļ.

Godināsim darbīgākos novada ļaudis

29. oktobrī domes ārkārtas sēdē, izvērtējot iedzīvotāju priekšlikumus, deputāti pieņēma lēmumu

  • nomināciju “Par mūža devumu novadam” piešķirt ilggadējam sporta skolotājam un joprojām aktīvam sporta popularizētājam, vīru kora dalībniekam Voldemāram Kagainim,
  • goda nosaukumu “Gada novadnieks 2018” – biedrības “Mēs-Bernātiem” vadītājai, vairāku aktivitāšu organizētājai Bernātos Diānai Ansulei,
  • nomināciju “Labais darbs Nīcas novadam”- Otaņķu senlietu krātuves vadītājai Leldei Jagminai, Nīcas vidusskolas pavārei Tatjanai Geslerei, sporta skolotājam un velosporta trenerim Aivim Karzonam, Montessori kabineta izveidotājai Agnesei Sīklei, aktīvam jaunietim, Latvijas mēroga sporta sacensību uzvarētājam Artūram Vecbaštikam.

Viņus godināsim Latvijas 100. dzimšanas dienas sarīkojumā 17. novembrī. 

Paldies visiem, kas iesaistījās aptaujā! Iesniegtas 60 anketas/vēstules, labus, cildinošus un sirsnīgus vārdus veltījot 45 darbīgiem cilvēkiem. Pārējie novadnieki, kuriem veltīti atzinīgi vārdi, tiks publicēti novembra “Nīcas Novada Vēstīs”. “Vislaimīgāko anketu” izvilka deputāte Inga Skrode. To bija iesniedzis Ainars Rāts. Viņš saņēma dāvanu karti maltītei kafejnīcā “Dzintariņš”.

Otaņķu pagasta pārvaldi tagad rotā košs dekors

Rudes pagasta pārvaldē, ikdienā sauktā par pagastmāju, 10. novembrī tika atklāta īpaša dāvana Latvijai 100 gadu jubilejā – čaklu roku darināts dekors, kas priecēs ikvienu iestādes apmeklētāju. Tamborētus un adītus kvadrātiņus ar mīlestību un izdomu ilgākā laika periodā darināja ne vien interešu kopas “Rude” dalībnieces, bet arī vairākas citas Otaņķu pagasta iedzīvotājas un rokdarbnieces, kuras jūtas piederīgas pagastam. Foto

Nes Latvijas simtgades svētku noskaņu „Rokaižos”

Latvijas simtgades pasākumu ietvaros 9. novembrī Nīcas novada sociālais dienests sadarbībā ar Nīcas Mūzikas skolu vienojās labdarības akcijā, lai iepriecinātu gan Nīcas novada, gan citu novadu vecos ļaudis Aizputes novada pansionātā “Rokaiži”. Lasīt vairāk

Starp Baltijas IT izaicinājuma finālistiem Nīcas skolēni

No 7. līdz 9. novembrim Ventspilī ieradās tehnoloģiju konkursa “Ventspils IT izaicinājums” finālisti no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas, lai mērotos zināšanās un erudīcijā informācijas un komunikāciju tehnoloģiju jomā. Finālā tikās 64 skolu komandas no trīs Baltijas valstīm. Nīcas vidusskolas 9.klases komanda „Priceless Code” Klāva Vadoņa vadībā iekļuva Baltijas valstu pirmā desmita komandu izlasē, saņēma piemiņas balvas un Atzinības rakstu. Lasīt vairāk

Apmeklēs represētos novada iedzīvotājus

Par tradīciju kļuvis pirms Latvijas dzimšanas dienas pašvaldības vārdā sveikt novadā dzīvojošos represētos iedzīvotājus. Nīcas novadā dzīvo 53 represētie. Sociālā dienesta darbinieces 14. un 15. novembrī apmeklēs viņus mājās, dāvinās ziedus, 100 eiro un piemiņai – magnētiņu ar Nīcas zīmi.

Godināja tos, kas cīnījās par mūsu zemi – Latviju!

Pirms 100 gadiem jauni puiši devās cīnīties par savu zemi – Latviju. Lāčplēša dienā jaunieši, ģimenes ar bērniem, arī vecāka gadagājuma ļaudis devās lāpu gājienā no Nīcas vidusskolas uz Nīcas ev.lut. baznīcas dārzu, kur tika atklāta piemiņas plāksne Nīcas novada brīvības cīnītājiem, Lāčplēša kara ordeņa kavalieriem. Klātesošos uzrunāja Lelde Jagmina, bīskaps H. Jensens, prāvests A.Jaunskalže, mācītājs A.Bobinskis un evaņģēlists P.Bobinskis. Patriotisku noskaņu radīja Nīcas vīru kora izpildītās dziesmas. Mastā, kas iegādāts un uzstādīts, īstenojot projektu pašvaldības projektu konkursā, uzvijās Latvijas karogs, pie piemiņas plāksnes sagūla ziedi. Svētku uzruna D.Biruļa foto.

Izvietota Otaņķu pagasta nozīmīgāko būvju fotoizstāde

Otaņķu Tautas nama gaitenī, blakus bibliotēkai, ikviens aicināts aplūkot senu fotogrāfiju izstādi. Tā izveidota pēc Otaņķu pagasta bibliotēkas vadītājas Vinetas Jušķevicas ierosinājuma sadarbībā ar Nīcas un Otaņķu senlietu krātuvēm. Izstādē, kas veltīta mūs valsts apaļajai jubilejai, daudziem pārsteidzošas liksies fotogrāfijas ar senāko būvju – Rudes skolas, Otaņķu skolas, Rumbas gala skolas “Ērģelnieku”, Bārtas koka tilta, Upmaļciema un Prenclava vējdzirnavu attēliem kā arī citas, kas tapušas kolhoza “Zelta Zvaigzne” laikā, kad vairākās Rudes ēkās bija izvietota ciema administratīvā pārvalde. Šī ir iespēja salīdzināt, kā Otaņķu pagasta būves ir mainījušās.

Skolēni apmeklē Brīvības cīņu dalībnieku atdusas vietas

9. novembrī Nīcas vidusskolas 9. klases skolēni un audzinātājs Aivis Karzons apmeklēja Brīvības cīņu dalībnieku atdusas vietas Nīcas novadā – nolika ziedus, aizdedza sveces un ar klusuma brīdi pieminēja Brīvības cīņu dalībniekus Muižas, Verbeļu, Dzimtenes, Pankoku, Pērļu un Silenieku kapos. Vairāk – skolas interneta vietnē

TV raidījumā otaņķnieki

10. novembrī ReTV kanālā raidījumā “Aiz 100 kilometra” bija skatāms Aizputes TV sagatavotais raidījums par Otaņķu pagasta kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un tā nodošanu no paaudzes paaudzē. Raidījuma veidotāji pabija Prenclavu dzirnavās un “Otaņķu” mājās pie spēcīgās Otaņķu dzimtas piecās paaudzēs; varēja skatīt, kā mazie Rudes skolas pirmklasnieki iepazīst senvēsturi un ko var uzzināt skolas muzejā, kā arī par Leldes Jagminas misijas apziņu. Bija tikšanās arī ar allaž dzīvespriecīgajiem Otaņķu etnogrāfiskā ansambļa dziedātājiem, kuru repertuārā ir simtgadīgs dziesmu pūrs. Video tuvākajā laikā tiks šeit pievienots.

Liela interese par pastalu gatavošanu

5. novembrī Nīcas pieaugušo izglītības centrā notika liela radoša rosība – tika darinātas pastalas. Šī meistarklase pulcēja daudz dalībnieku, kuru starpā bija arī vīrietis, par ko dubults prieks! Ņemot vērā iedzīvotāju lielo interesi un atsaucību, pastalu darināšanas meistarklase vēlreiz notiks arī 12. novembrī.

Iekārto rakstaino cimdu izstādi

Tuvojas Latvijas dzimšanas dienas pasākums. Arī mūsu novada rokdarbnieces – rokdarbu pulciņa “Vēlziedes” dalībnieces – ir saadījušas daudz krāšņu, etnogrāfiskiem rakstiem rotātu cimdu, iesaistoties akcijā “Cimdotā Latvija”. 8. novembrī viņas kopā ar Senlietu krātuves vadītāju Gitu Vanagu un kultūras nama darbiniekiem izkārtoja cimdus izstādē Nīcas kultūras namā. Košais noformējums priecēs svētku pasākumu apmeklētājus, bet vēlāk cimdus būs iespējams iegādāties Adventes laika tirdziņā Tūrisma informācijas centrā.