Putras nedēļa!

Idejas uzņēmējdarbības attīstīšanai

Durvis vērs vaļā "Nīcava"

Muzikāls dievkalpojums Nīcas baznīcā

Nākamgad gaidāms vēsturiski lielākais minimālo pensiju un pabalstu palielinājums