DIENVIDKURZEMES NOVADAM JAUNA MĀJASLAPA - WWW.DIENVIDKURZEMESNOVADS.LV

Aicinām iesniegt jaunatnes iniciatīvas projektus mācību motivācijas palielināšanai

Atbalstīsim Ukrainu atbalsta pasākumā

Palīdzēsim Ukrainai

Informācija par nokavējuma naudas aprēķināšanu nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem