+3°


Skolēnu vasaras darbs

21. martā domē notiks darbinieku apmācības

Seminārs lauksaimniekiem / uzņēmējiem

Aktualitātes lauku saimniecībām

Atklāta skolas ēdnīca pēc remonta