Aktualitātes

04.06.2019 Ar 2020. gada 1. janvāri būvniecības administratīvais process uzsākams elektroniski būvniecības informācijas sistēmā.

Būvniecības informācijas sistēma BIS www.bis.gov.lv ir elektroniskā vide, kurā tiek nodrošināta informācijas aprite starp būvniecības procesa dalībniekiem, tiek  uzturēti būvniecības procesam nepieciešamie reģistri un ar būvniecības procesu un reģistriem saistītie elektroniskie pakalpojumi (e-pakalpojumi). Šobrīd būvniecības informācijas sistēmā ir pieejami 6 reģistri un 30 e-pakalpojumi:

04.06.2019 Spēle pārcelta


04.06.2019 Nīcas novadā uzstādītas 16 videonovērošanas kameras sabiedrības drošības uzlabošanai

Ir noslēgušies galvenie darbi projektā „Video novērošanas kameruuzstādīšana, veicinot drošības pasākumus Latvijā un Lietuvā” – uzstādītas 16 jaunasun modernas videonovērošanas kameras. Nīcas ciemā uzstādītas 12 kameras, Rudesciemā – 4. Trīs kameras ir aprīkotas ar transportlīdzekļu numura zīmju nolasīšanasfunkciju.

04.06.2019 Bernātu ciema pludmale top vēl pieejamāka

Bernātu ciems un dabas parks “Bernāti” neatstāj vienaldzīgu nevienu, kurš tajā paviesojies.

03.06.2019 Skolēnu vasaras darbs

PAPILDINĀTS.  "Nodarbinātības pasākumam vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs" finansējums piešķirts pilnā apmērā. Būs divdesmit darba vietas jūlijā- 10 un augustā - 10 Nīcas novada domes komunālajā pārvaldē. Sociālā pedagoģe N.Čaure apkopo skolēnu sarakstu darbam vasarā.Elektroniski pieteikšanās darbam notiek NVA mājas lapā

31.05.2019 Aicina pieteikties Nīcas novada svētku gājienam

27. jūlijā plkst. 19:30 pulcēšanās pie Nīcas zīmes.

31.05.2019 AICINĀM NĪCAS NOVADA UZŅĒMĒJUS, MĀJRAŽOTĀJUS UN AMATNIEKUS PIEDALĪTIES NĪCAS NOVADA SVĒTKOS 2019

”Nīcas labumu tirgus” norisināsies no 14:00 – 18:00, Nīcas centrā. “Mielotava” norisināsies no 19:30 – 6:00, Nīcas parkā.

31.05.2019 Nīcas novada svētki 2019

Šovasar nedēļas garumā svinēsim Nīcas novada svētkus – no 21. līdz 27. jūlijam.

31.05.2019 Apskatāma Maijas Kalnišķes foto izstāde "Daba"

Otaņķu bibliotēkā un Nīcas novada domes 1. stāvā

30.05.2019 Bernātos un Jūrmalciemā ciemojās Liepājas Katoļu pamatskolas bērni