Aktualitātes

15.10.2019 Piedāvā iespēju saņemt atbalstu

Nīcas novada Attīstības nodaļa regulāri informē pašvaldības iedzīvotājus par iespējām saņemt valsts un ES atbalstu vairākās nozarēs. Pašvaldības interneta vietnē uzņēmējdarbības sadaļā pieejamā informācija ir noderīga gan uzņēmējiem, mājražotājiem, biedrībām un nodibinājumiem, gan arī citiem interesentiem, kuri vēlas iepazīties ar uzņēmējdarbības jomu un tās aktualitātēm. Uzņēmējdarbības sadaļā i

11.10.2019 Svinēs Rudes sporta nama 5 gadu Jubileju

Rudes sporta namam 20. oktobrī apritēs 5 gadi.

11.10.2019 Filma "BLAKUS"

17.oktobrī plkst. 18.30, Nīcas kultūras namā, ieeja 1 EUR

11.10.2019 Bārtas, Otaņķu un Nīcas daudzbalsības daudzinājums

Nīcas kultūras centrā, notiks īpaša, tikai šim reģionam raksturīga tradicionālās vokālās daudzbalsības veida - "garo saucienu" un "leišu" daudzināšana.

11.10.2019 Iedzīvotāju aptauja par SIA "Clean R" pakalpojumiem

Saistībā ar savstarpēji noslēgto līgumu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Nīcas novadā, SIA “Clean R” veic iedzīvotāju aptauju, lai noskaidrotu iedzīvotāju apmierinātību par sniegtajiem pakalpojumiem. Mums ir ļoti svarīgs arī iedzīvotāju viedoklis, jo tas ļaus uzņēmumam pilnveidot un uzlabot pakalpojumu kvalitāti.

10.10.2019 Piekļuve tuvāk ūdensmalai būs vēl ērtāka

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS), kā projekta vadošais partneris, ciešā sadarbībā ar visām Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes pašvaldībām, t.sk. arī Nīcas novadu, ir īstenojusi nacionālas nozīmes projektu "Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana". Šogad projekta ietvaros tika iepirkta no 60 gabaliem samontējama laipa ar kopējo garumu – 60 metri.

09.10.2019 AICINĀM IEDZĪVOTĀJUS IZTEIKT VIEDOKLI PAR NĪCAS NOVADA ROBEŽU MAIŅU

No 2019.gada 1.oktobra līdz 22.oktobrim notiek publiskā apspriešana, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli par iespējamu Nīcas novada administratīvās teritorijas robežu grozīšanu vai likvidēšanu.Trešdien, 9.oktobrī, plkst. 18:00 publiskās apspriešanas sanāksme Nīcas kultūras namā.

08.10.2019 Karjeras nedēļa no 14. līdz 18.oktobrim

“Nākotnes profesijas”

07.10.2019 Nīcas ev.lut. baznīcā turpmāk skanēs īstas ērģeles

27.oktobrī pulksten 14 Nīcas evaņģēliski luteriskajā baznīcā notiks ērģeļu iesvētīšanas dievkalpojums. To vadīs bīskaps Hanss Martins Jensons, prāvests Ainars Jaunskalže un mācītājs Arvīds Bobinskis.

07.10.2019 Piesakies reģionālajiem informatīvajiem semināriem un vebināriem par BIS

Būvniecības valsts kontroles birojs atgādina, ka saskaņā ar Būvniecības likuma 21.pantu ar 2020.gada 1.janvāri būvniecības administratīvais process uzsākams tikai elektroniski Būvniecības informācijas sistēmā www.bis.gov.lv