Nīcas novada svētki 2019

Nīcas novada svētki 2019_logo_krāsains_mazs

Kāzas būs! Kāzas būs! Nīcā kāzas būs!
Lepnums! Gods! Tradīcijas! Vairāku paaudžu garumā.

 “Patīkama lieta būt kāzās. Un vēl uz laukiem, pie niceniešiem!” /1931.g.20.jūnija laikraksts “Latvijas kareivis”/.

No pūra lādes esam izcēluši Nīcas etnogrāfiskā ansambļa 1931.gadā uzņemto etnogrāfisko filmu “Latviešu kāzas Nīcā”. Šī filma izraisīja tolaik plašu rezonansi, un pēc 22 gadiem, 1953.gadā, kolektīvam tika izvirzīts uzdevums sagatavot ar šādu pat nosaukumu etnogrāfisku uzvedumu, kuru kolektīvs izcili atrādīja Maskavā, 1955.gadā, pēc tam saņemot apbalvojumus, izpelnoties vislielāko atzinību ar savu vienkāršību, oriģinālo izpildījumu un tērpu krāsu bagātību.

Ir pagājis ilgs laiks un Nīcas novadam, tāpat kā visai Latvijai, nācies piedzīvot dažādus vēstures līkločus. Novadnieki joprojām lepojas ar savām senajām tradīcijām un augsto amatierkolektīvu sniegumu arī šodien, 21.gadsimtā.

Tāpēc, lai nezustu iepriekšējo paaudžu radītais nemateriālais kultūras mantojums, 2019.gada jūlijā “atdzīvināsim” uzvedumu “Latviešu kāzas Nīcā”, izveidojot koncertuzvedumu ar vairāk kā 100 Nīcas novada amatiermākslas kolektīvu un vieskoletīvu dalībniekiem un to vadītājiem - Nīcas un Otaņķu etnogrāfisko ansambļu, Nīcas sieviešu un vīru koru, jauktā kora “Līva”, Nīcas amatierteātra, vidējās paaudzes deju kolektīva “Nīca” un Nīcas mūzikas skolas kapelas u.c. mākslinieku piedalīšanos.

Šajos svētkos īpaši vēlamies izcelt to, ka lepojamies ar savām saknēm, piederību šim novadam un mūsu tradīcijām, kurām Nīcā ir sena vēsture.

NĪCAS LABUMU TIRGUS/ MIELOTAVA

SVĒTKU GĀJIENS


21.jūlijā 12.00 - 14.00

Ģimeņu rīts

kopā ar Otaņķu etnogrāfisko ansambli,
Nīcas vidusskolas folkloras kopu "Rakari",
Liepājas BJC folkloras kopu "Ķocis"

⇒ Rudes estrādē /lietus gadījumā Otaņķu pagasta pārvaldē/

Koncerts, rotaļas, radošās darbnīcas.


23.jūlijā  19.00

Tikšanās ar rakstnieku Ēriku Kūli un izstāde "Kāzu bilžu kaleidoskops"

Pasākumu vadīs Vineta BaltaisKalna

⇒ Jūrmalciema sabiedriskajā centrā "Ievas"

Ar interesantu stāstījumu sanākušos aizraus daudzu grāmatu autors, rakstnieks Ēriks Kūlis, kurš kādu laiku Nīcas novadā dzīvojis un arī savos darbos atvēlējis vietu Nīcas novadam un Jūrmalciemam.
Ar muzikāliem priekšnesumiem priecēs Nīcas mūzikas skolas audzēkņi, bet Nīcas senlietu krātuves vadītāja sadarbībā ar Jūrmalciema interešu kopām “Aizjomietes” un “Kalvas” būs sagatavojušas interesantu fotogrāfiju izstādi par kāzu tradīcijām.


24.jūlijā  19.00

Līgavas pūra darināšana

kopā ar Indru Štubi

⇒ pie Kalnišķu sabiedriskā centra

Ikviens būs mīļi gaidīts Kalnišķu sabiedriskajā centrā, kur biedrības “Kalnišķu Īves” aktīvās dalībnieces kopā ar Indru Štubi būs sagatavojušās viesus iepazīstināt ar pūra darināšanas tradīcijām.


25.jūlijā  16.00

Jauniešu diena

spēles, sacensības, pārsteigumi

⇒ Grīnvaltu pludmelē, pulcēšanās pie Grīnvaltu sabiedriskā centra

Novada iedzīvotāji aicināti uz sportisku pēcpusdienu pludmalē. Izturīgākajiem būs iespēja pārbaudīt savus spēkus stafetēs, bet tie, kuri dod priekšroku laiskākai laika pavadīšanai, varēs nodoties smilšu piļu būvēšanai. Noslēgumā, protams, balvas un izklaidēšanās ar MĀRTIŅA BURBUĻU atrakcijām.


26.jūlijā  22.00

Brīvdabas kino

"Latviešu kāzas Nīcā" un "Īsa pamacība mīlēšanā"

⇒ Bernātos, stāvlaukumā pie "Dzintariņa"


27.jūlijā NĪCĀ

14.00 ⌉ Svētku atklāšana

14.30 ⌉ Antīko auto parāde

          ⌉ "Nīcas labumu tirgus"

          ⌉ Sacensības volejbolā

          ⌉ Veselības veicināšanas telts

          ⌉ Orientēšanās, lielās spēles, piepūšamās atrakcijas un citas aktivitātes

16.00 ⌉ Amatierkolektīvu koncerts "Kāzas būs"

17.00 ⌉ Alīdas Vārnas un Leldes Jagminas "Nīcas un Otaņķu pagastu tautasdziesmu krājums" atklāšana

18.30 ⌉ Sacensību dalībnieku apbalvošana

19.00 ⌉ Dalībnieku pulcēšanās Svētku gājienam

19.30 ⌉ Svētku gājiens

20.00 ⌉ Koncertuzvedums "LATVIEŠU KĀZAS NĪCĀ"

           SADZIEDĀŠANĀS ar Antru Stafecku un Daini Skuteli

22.00 ⌉ SVĒTKU ZAĻUMBALLE ar grupu "Crazy Daisy" un DJ Vento