Atklāts konkurss, NND/2019/17
”Nīcas pašvaldības iestāžu darbinieku veselības apdrošināšana”

 

Iepirkuma izsludināšanas datums: 30.12.2019.

Piedāvājumu iesniegšanas datums: 23.01.2020. plkst.14:00

Nolikums

(Grozīts 07.01.2020.)

ZIŅOJUMS

(ievietots 18.02.2020.)

LĪGUMS

(ievietots 16.03.2020.)


Iepirkums 9.panta kārtībā, NND/2019/16
‘‘Nīcas novada pašvaldības publisko ēku tehniskā apsekošana un tehniskās apsekošanas atzinumu sagatavošana

 

Iepirkuma izsludināšanas datums: 17.12.2019.

Piedāvājumu iesniegšanas datums: 14.01.2020. plkst.14:00

NOLIKUMS

(ievietots 17.12.2019.)

8.pielikums - LĪGUMA PROJEKTS

(ievietots 17.12.2019.)

ZIŅOJUMS

(ievietots 16.01.2020.)

LĪGUMS

(ievietots 03.02.2020.)


Iepirkums 9.panta kārtībā, NND/2019/15
‘‘Transporta pakalpojumi neregulāriem pasažieru pārvadājumiem Nīcas novada pašvaldības vajadzībām

 

Iepirkuma izsludināšanas datums: 16.12.2019.

Piedāvājumu iesniegšanas datums: 08.01.2020. plkst.14:00

NOLIKUMS

(ievietots 16.12.2019.)

9.pielikums - LĪGUMA PROJEKTS

(ievietots 16.12.2019.)

Ziņojums

(ievietots 09.01.2020.)

LĪGUMS

(ievietots 13.01.2020.)


Iepirkums 9.panta kārtībā, NND/2019/14
‘‘Grīnvaltu ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtu pārbūve "Pērkones liedagi", Grīnvalti, Nīcas pagasts, Nīcas novads, kadastra Nr.64780030042

 

Iepirkuma izsludināšanas datums: 04.11.2019.

Piedāvājumu iesniegšanas datums: 26.11.2019. plkst.14:00

NOLIKUMS
(ievietots 04.11.2019.)

8.pielikums - TĀMES

(ievietots 04.11.2019.)

9.pielikums - BŪVPROJEKTS

(ievietots 04.11.2019.)

10.pielikums - LĪGUMA PROJEKTS

(ievietots 04.11.2019.)

ZIŅOJUMS

(ievietots 12.12.2019.)

LĪGUMS

(ievietots 18.12.2019.)


Iepirkums 9.panta kārtībā, NND/2019/13
‘‘Nīcas ambulances ēkas jumta seguma nomaiņa un bēniņu pārseguma siltināšana

 

Iepirkuma izsludināšanas datums: 14.10.2019.

Piedāvājumu iesniegšanas datums: 29.10.2019. plkst.14:00

NOLIKUMS

(ievietots 14.10.2019.)

8.pielikums_TĀMES_nolikums

(ievietots 14.10.2019.)

9.pielikums_APLIECINĀJUMA_KARTE

(ievietots 14.10.2019.)

10.pielikums_LĪGUMA_PROJEKTS

(ievietots 14.10.2019.)

ZIŅOJUMS

(ievietots 06.11.2019.)

LĪGUMS

(ievietots 19.11.2019.)


Iepirkums 9.panta kārtībā, NND/2019/12
‘‘Pašvaldības ceļu ziemas uzturēšanas darbi Nīcas novadā

 

Iepirkuma izsludināšanas datums: 12.09.2019.

Piedāvājumu iesniegšanas datums: 25.09.2019. plkst.14:00

NOLIKUMS

(ievietots 12.09.2019.)

ZIŅOJUMS

(ievietots 26.09.2019.)

Līgums_1

(ievietots 01.10.2019.)

Līgums_2

(ievietots 01.10.2019.)


Iepirkums 9.panta kārtībā, NND/2019/11
‘‘Nīcas ambulances ēkas jumta seguma nomaiņa un bēniņu pārseguma siltināšana

 

Iepirkuma izsludināšanas datums: 06.08.2019.

Piedāvājumu iesniegšanas datums: 21.08.2019. plkst.14:00

NOLIKUMS

(ievietots 06.08.2019.)

8.pielikums - TĀMES

(ievietots 06.08.2019.)

9.pielikums - APLIECINĀJUMA KARTE

(ievietots 06.08.2019.)

10.pielikums - LĪGUMA PROJEKTS

(ievietots 06.08.2019.)

Jautājumi un atbildes

(ievietots 14.08.2019.)

ZIŅOJUMS

(ievietots 05.09.2019.)


Iepirkums 9.panta kārtībā, NND/2019/10
‘‘Nīcas ambulances ēkas jumta seguma nomaiņa un bēniņu pārseguma siltināšana

 

Iepirkuma izsludināšanas datums: 02.08.2019.

Piedāvājumu iesniegšanas datums: 15.08.2019. plkst.14:00

NOLIKUMS

(ievietots 02.08.2019.)

8.pielikums - TĀMES

(ievietots 02.08.2019.)

9.pielikums - APLIECINĀJUMA KARTE

(ievietots 02.08.2019.)

10.pielikums - LĪGUMA PROJEKTS

(ievietots 02.08.2019.)

Jautājumi un atbildes

(ievietots 05.08.2019.)

 

Iepirkums pārtraukts.


Iepirkums 9.panta kārtībā, NND/2019/09
”Nīcas novada grantētā ceļa posma "Nīca - Mācītājmuiža" būvprojekta izstrāde, būvniecība un autoruzraudzība”

 

Iepirkuma izsludināšanas datums: 12.07.2019.

Piedāvājumu iesniegšanas datums: 23.07.2019. plkst.14:00

 

Grafiskais pielikums pieejams dgn formātā, kuru iespējams iegūt nosūtot pieprasījumu iepirkumu speciālistei uz e-pastu alise.slisere@nica.lv.

NOLIKUMS

(ievietots 12.07.2019.)
8.pielikums - TĀMES
(ievietots 12.07.2019.)

10.pielikums - PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

(ievietots 12.07.2019.)

11.pielikums - TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

(ievietots 12.07.2019.)

13.pielikums - LĪGUMA PROJEKTS

(ievietots 12.07.2019.)
Jautājumi un atbildes
(ievietots 19.07.2019.)

ZIŅOJUMS

(ievietots 24.07.2019.)

LĪGUMS

(ievietots 05.08.2019.)


Atklāts konkurss, NND/2019/08/ELFLA
”Nīcas novada grantēto ceļa posmu būvprojekta izstrāde un būvniecība”

 

Iepirkuma izsludināšanas datums: 06.06.2019.

Piedāvājumu iesniegšanas datums: 10.07.2019. plkst.14:00

NOLIKUMS

1.pielikums - projektēšanas uzdevums

2.pielikums - tehniskā specifikācija

4.pielikums - būvdarbu izmaksu kalkulācija

10.pielikums - līguma projekts

 

Iepirkums pārtraukts.


Atklāts konkurss, NND/2019/07
”Koksnes šķeldas piegāde 2019./2020.gada apkures sezonai”

 

Iepirkuma izsludināšanas datums: 06.06.2019.

Piedāvājumu iesniegšanas datums: 04.07.2019. plkst.14:00

NOLIKUMS

5.pielikums - Līgumprojekts

 

ZIŅOJUMS

(Ievietots 19.07.2019.)

LĪGUMS

(Ievietots 08.08.2019.)


Iepirkums 9.panta kārtībā, NND/2019/06
‘‘Būvdarbi projektā ''Dabas parka ''BERNĀTI'' dabas aizsardzības plāna apsaimniekošanas pasākumu ieviešana

 

Iepirkuma izsludināšanas datums: 29.05.2019.

Piedāvājumu iesniegšanas datums: 13.06.2019. plkst.14:00

NOLIKUMS

Pielikumi 1-7

Pielikums 8 - Tāmes

Pielikums 9- Būvprojekts

Pielikums 10- Līgumprojekts

Pielikums 11

 

ZIŅOJUMS

LĪGUMS


Līguma izpildītājs: SIA “EMB Group”

Līgumcena: EUR 38999,60 (bez PVN)

Līguma izpildes termiņš: 2019.gada 30.septembris


Iepirkums 9.panta kārtībā, NND/2019/05
‘‘Pašvaldības ceļu greiderēšana un remontdarbi Nīcas novadā

 

Iepirkuma izsludināšanas datums: 28.05.2019.

Piedāvājumu iesniegšanas datums: 12.06.2019. plkst.14:00

NOLIKUMS

Ceļu karte Nicas pagasts 1
Ceļu karte Nicas pagasts 2
Ceļu karte Otaņķu pagasts

Saimnieciskā izdevīguma aprēķini
ZIŅOJUMS

LĪGUMS 1

(ievietots 11.07.2019.)

LĪGUMS 2

(ievietots 11.07.2019.)

 

Līguma izpildītājs: Liepājas rajona Otaņķu pagasta zemnieku saimniecība "VIĻŅI"

Līgumcena: EUR 27000 (bez PVN)

Līguma izpildes termiņš: 2020.gada 16.augusts

 

Līguma izpildītājs: VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs"

Līgumcena: EUR 14500 (bez PVN)

Līguma izpildes termiņš: 2020.gada 16.augusts


Iepirkums 9.panta kārtībā, NND/2019/04
‘‘Videonovērošanas sistēmas iekārtu piegāde un uzstādīšana Nīcas novadā

 

Iepirkuma izsludināšanas datums: 26.03.2019.

Piedāvājumu iesniegšanas datums: 08.04.2019. plkst.14:00

 

NOLIKUMS

1.PIELIKUMS_apraksts

2.-8.PIELIKUMI

9.PIELIKUMS_Līgumprojekts
10. PIELIKUMS_novērošanas punktu izvietojums
11. PIELIKUMS_vērtēšanas nosacījumi

Jautājumi un atbildes

Precizējumi

 

ZIŅOJUMS

Līgums

 

Līguma izpildītājs: SIA “AE Technology”

Līgumcena: EUR 12392,24 (bez PVN)

Līguma izpildes termiņš: 2019.gada 27.maijs


 
Iepirkums 9.panta kārtībā, NND/2019/03
‘‘Būvprojekta izstrāde, būvdarbi un autoruzraudzība projektā “Dabas parka “BERNĀTI” dabas aizsardzības plāna apsaimniekošanas pasākumu ieviešana ”

 

Iepirkuma izsludināšanas datums: 25.01.2019.

Piedāvājumu iesniegšanas datums: 07.02.2019. plkst.14:00

 

NOLIKUMS

Pielikumi 1.-7.
8.PIELIKUMS Tāmes
9. PIELIKUMS
10. PIELIKUMS
11. PIELIKUMS
12. PIELIKUMS

 

Iepirkums pārtraukts bez rezultāta.

ZIŅOJUMS


Iepirkums 9.panta kārtībā, NND/2019/02
"Būvprojekta izstrāde, būvdarbi un autoruzraudzība projektā "Dabas parka "BERNĀTI" dabas aizsardzības plāna apsaimniekošanas pasākumu ieviešana"

 

Iepirkuma izsludināšanas datums: 08.01.2019.

Piedāvājumu iesniegšanas datums: 21.01.2019. plkst.14:00

 

NOLIKUMS

PIELIKUMI 1.-7.
8.PIELIKUMS Tāmes
9. PIELIKUMS
10. PIELIKUMS
11. PIELIKUMS
12. PIELIKUMS
Atbilde_1
Atbilde_2
Informatīvā tāme_ar formulām
Atbilde_3

 

Iepirkums pārtraukts bez rezultāta.

ZIŅOJUMS


Iepirkums 9.panta kārtībā, NND/2019/01
"Par jauna autobusa (16+1) piegādi Nīcas pašvaldības vajadzībām"

 

Iepirkuma izsludināšanas datums: 04.01.2019.

Piedāvājumu iesniegšanas datums: 15.01.2019. plkst.14:00

 

NOLIKUMS

 

ZIŅOJUMS

Līgums

 

Līguma izpildītājs: SIA “Norde”

Līgumcena: EUR 34500,00 (bez PVN)

Līguma izpildes termiņš: 120 (viens simts divdesmit ) dienas no līguma parakstīšanas dienas