Iepirkums 9.panta kārtībā, NND/2017/14
"Apsardzes, ugunsaizsardzības signalizācijas un videonovērošanas iekārtu apkalpošana un apsardzes nodrošināšana Nīcas  novada pašvaldības objektos"

 

Iepirkuma izsludināšanas datums: 18.09.2017.

Piedāvājumu iesniegšanas datums: 04.10.2017. plkst.14:00

 

NOLIKUMS

 

Saimnieciskā izdevīguma aprēķini

ZIŅOJUMS
LĪGUMS


Atklāts konkurss, NND/2016/14/ELFLA
"Nīcas novada grantēto ceļa posmu būvprojekta izstrāde un būvniecība”

Iepirkuma izsludināšanas datums: 11.11.2016.

Piedāvājumu iesniegšanas datums: 12.12.2016. plkst.14:00

 

NOLIKUMS

PIELIKUMI
Skaidrojums Nr.1.

 

ZIŅOJUMS

LĪGUMS


Metu konkurss, NND/2016/01
"Meta izstrāde dabas taku labiekārtojumam teritorijā „Bernātu parks”, Nīcas pagastā, Nīcas novadā”

Iepirkuma izsludināšanas datums: 19.02.2016.

Piedāvājumu iesniegšanas datums: 04.04.2016. plkst.16:00

 

NOLIKUMS

Pielikumi
5.pielikums
6.pielikums
Skaidrojums_1.
Skaidrojums_2.
Skaidrojums_3.

 

ZIŅOJUMS


Par citiem iepirkumiem par šo laika periodu, lūdzu, vērsties pie iepirkumu speciālistes!